Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

diari_408

1,379 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

diari_408

 1. 1. www.contrapunt.cat Rambla Pompeu Fabra, 32 · Mollet del Vallès T 93 570 52 59 SETMANARI GRATUÏT DE MOLLET I BAIX VALLÈS ANY VIII · NÚM. 408 10 SETEMBRE 2009 Rbla. Pompeu Fabra, 77 T. 93 570 03 13 · F. 93 579 13 40 Av. Caldes de Montbui, 10 MARTORELLES contrapunt | EL REGIDOR D’ICV-EUIA SUBSTITUEIX SÒRIA SANT FOST | DIADA NACIONAL GrupCultura03 T. 93 570 01 03 LA SENYERA ONEJARÀ SOLA MOLLET DEL VALLÈS mollet@macmobles.com TOUZON PREN POSSESSIÓ PER PRIMER COP A LES ASTES COM A EDIL A MARTORELLES 12 OFICIALS DE SANT FOST 8 s EDUCACIÓ | DILLUNS COMENÇA EL CURS 2009-10 ALS CENTRES D’ENSENYAMENT DE MOLLET AMB 147 ESCOLARS MÉS QUE L’ANY PASSAT / 4 7.918 alumnes a les aules L’escolarització aquesta setmana d’uns 90 nens sense matrícula obliga a incrementar la ràtio d’alguns grups de P-3 s FESTA MAJOR / Pàg. 32-36 Martorelles inicia la gresca amb les colles, el festival MAM i les entitats tradicionals s EQUIPAMENTS / 10 El ple aprova el nou projecte per al complex esportiu de Sant Fost CARRERS ESBUDELLATS. Aquesta setmana ha començat l’obra de soterrament de contenidors a Berenguer III, q El cost de la primera fase un dels treballs del Fons Zapatero, que durant aquests mesos esquitxen diversos punts de la ciutat / 2 i 3 M.E. serà de 3,6 milions d’euros
 2. 2. EN PORTADA 2 contrapunt DJ, 10 SETEMBRE 2009 s OBRES PÚBLIQUES ELS TREBALLS DELS PROJECTES DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL (FEIL), D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I Mollet, pendent del pic i la pala Com era d’esperar les obres generades pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) han fet que aquest estiu Mollet hagi estat ple de car- rers aixecats. Aquests treballs s’han sumat a altres projectes mu- nicipals, com l’aparcament del Pla de les Pruneres i l’equipament d’El Lledoner; a treballs d’infraestructures de l’Estat, com els de l’AVE i del nus ferroviari de Mollet; i de la Generalitat, com el nou Hospital. Algunes de les obres ja han finalitzat o estan a punt, com les realitzades a les escoles, però d’altres mantindran encara uns mesos la ciutat pendent del pic i la pala. per M. Eras EL PAS DE L’ALTA VELOCITAT. Una de les obres de més envergadura, juntament amb les del nou hospital, que s’estan desenvolupant a la ciutat és la que ha de permetre el pas del tren d’alta ve- locitat (AVE) per la comarca i la connexió de Barcelona amb França. A més, Mollet també serà l’emplaçament d’un nus ferroviari que permetrà també el funcionament de Mollet-el Papiol. FINALITZATS. La reurbanització d’un tram dels carrers Anselm Clavé (a la fotografia superior) i La Pau, que ha PLANA LLEDÓ. Les obres suposat una plataforma elevada perquè els vianants tinguin a aquest barri s’han conver- preferència en el vial, ja està gairebé enllestida. També tit en normalitat en els da- s’han acabat els treballs de fusteria i pintura previstos al rrers anys. Lluny de finalit- FEIL a les escoles públiques, així com s’ha instal·lat la pèrgola zar-les, Plana Lledó anirà fotovoltaica al CEIP Sant Jordi. A l’agost també acabava veient com canvia la seva l’adequació del paviment del Parc dels Colors que ha inclòs fesomia gràcies, en gran un terra amortidor de caigudes a la zona de jocs infantils. part, a la l’ajut de la Llei de Ara, però, queda pendent la reforma de l’enllumenat. Barris, a provat enguany.
 3. 3. DJ, 10 SETEMBRE 2009 EN PORTADA 3 contrapunt D’INFRAESTRUCTURES DE L’ESTAT I LA GENERALITAT S’HAN SUMAT A LA CIUTAT CONTENIDORS SOTERRATS. Gaietà Vínzia ha estat un dels car- NOVA TANCA. Un dels projectes més costós finançat pel FEIL (més d’un milió), juntament amb la ur- rers més afectats per les molèsties generades per les obres, ja que banització de l’entorn del nou hospital i el soterrament de contenidors, és la substitució de la tanca s’hi estan instal·lant cinc punts de contenidors soterrats. També i millora dels accessos del parc de Can Mulà. La nova estètica del tancat permet veure l’interior del n’hi hauran a Rafael Casanova, avinguda Llibertat, Berenguer III parc, on també s’han instal·lat nous jocs. Resta pendent la reorganització del jardinet del templet, (on acaben d’iniciar els treballs) i Antònia Canet (únic punt on els nous accessos adaptats i la placeta per al monument a les víctimes dels bombardejos. encara no hi ha obres). El cost de tot plegat: un milió d’euros. ‘STREETPARC’. L’entorn del camp de futbol Germans Gonzalvo GAIREBÉ A PUNT. Un dels projectes municipals que arranca de acollirà, a més d’un aparcament, un streetparc per a l’ús de l’anterior mandat és el centre de gent gran El Lledoner, que monipatí, patí en línia i bicicleta. El circuit ocupa 1.200 m2. s’inaugurarà el mes vinent a la reformada plaça de Cinco Pinos. PER UNIR. La passera per a vianants prevista al POUM de Mollet per unir la nova zona de la Vinyota (des del parc de Ca l’Estrada) i La Casilla, tot salvant la C-17, ja és més a prop de ser una realitat. Els treballs s’iniciaven al juliol.
 4. 4. s TERRITORI | PONÈNCIA DE L’ALCALDE DE BARCELONA DJ, 10 SETEMBRE 2009 4 contrapunt JORDI HEREU PROTAGONITZA LA PROPERA CONFERÈNCIA DEL CICLE DEL PLA ESTRATÈGIC L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà present dijous (19 h) a la sala de plens de l’Ajuntament per pronunciar una conferència amb el títol Ciutats i territori: agents actius de la construcció de futur. La ponència s’emmarca dins el cicle organitzat amb motiu del desenvolupament del segon Pla Estratègic de Mollet. SOCIETAT s * L’ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS OBRE LES INSCRIPCIONS ALS CURSOS D’ORNITOLOGIA, MICOLOGIA I GEOLOGIA EDUCACIÓ | CAL MÚSIC ESTRENA UN GRUP DE P-3 I EL SALVAT EN RECUPERA UN ALTRE PER A AQUEST ANY ... NOPP diu que s’ha Gairebé 8.000 adjudicat dos cops la gestió de la residència alumnes inicien PARETS. NOPP acusa el govern municipal de malbaratar recursos públics i haver fet dues adjudica- el curs 2009-10 cions per a un concepte: la redac- ció del pla de gestió de la futura residència i centre de dia per a gent gran, que s’està construïnt a l’avin- guda de la Pedra del Diable. MOLLET DEL VALLÈS s’han ampliat les places de P3 amb Segons NOPP, el consistori l’ha CONTRAPUNT / L.ORTIZ un nou grup al CEIP Cal Músic i adjudicat a una firma recentment un altre que recupera el Joan Salvat constituïda, Illa-Saenz Consultors, Dilluns, 7.918 nens i nenes entre Papasseit (50 places en total). quan ja hi havia un conveni amb educació infantil, primària i secun- Dimarts es reunia la comissió Hospital Asil de Granollers. dària començaran el curs a Mollet, d’escolarització que distribuïa entre U Nova temporada del Pati Obert 147 més que al setembre passat. L’a- els centres els 90 infants de l’ano- lumnat està format per 2.012 infants menada matrícula viva, que no ha- Dissabte tornarà a posar-se en funcionament el Pati Obert a l’escola Joan Salvat Papasseit per tercer any consecutiu. L’espai de Ajut de mig milió per d’educació infantil, 3.742 de primà- vien formalitzat la inscripció en els ria i 2.164 de secundària. Com a terminis marcats. Segons la regido- trobada veïnal tindrà un horari de dissabtes d’11.30 a 14 h i de valorar discapacitats 16.30 a 20 h, i diumenges d’11.30 a 14.30 h. La iniciativa s’emmarca novetat, per a aquest curs 2009-2010 ra d’Educació, Alícia Domínguez, MOLLET. La Generalitat destinarà en el Pla educatiu Entorn. M.ERAS 550.000 euros al Consorci Sanitari de Mollet per atendre les valora- l’escolarització d’aquests alumnes D’altra banda, a l’estiu s’han fet cions del grau de discapacitat, pas ha obligat a incrementar la ràtio en obres de rehabilitació a diversos necessari perquè les persones amb alguns grups de P-3. “Ara l’oferta i centres, finançades amb el FEIL, discapacitat puguin acollir-se a les la demanda de places està equili- per valor de 968.148 euros. s ajudes previstes per l’Administració. brada tot i que hi ha alguns grups una mica ajustats”, admet la regi- CENTRE DE RECURSOS dora. Amb tot, segons les dades del Acció Social destina cens de població, per al curs 2010- 11, Mollet tindrà menys nens a es- El 3 de setembre es va 1,8 milions a Mollet colaritzar i, per tant, previsible- inaugurar al Mercat Vell el nou El Departament d’Acció Social ment, no mancaran places. curs escolar. Amb uns 200 de la Generalitat signarà els propers El divendres passat també va co- professionals de l’àmbit educatiu, dies un conveni amb l’Ajuntament, mençar el curs a les escoles bressol el curs va ser presentat per al qual destinarà 1.820.439 euros municipals. En aquest cas, un total l’inspector Josep Labró i els per a actuacions en matèria de de 228 infants de 0 a 3 anys ja assis- directors dels diferents equips transport adaptat, atenció a perso- teixen a alguna de les tres escoles de que conformen el Servei nes amb dependència, inclusió la ciutat: La Filadora, La Xarranca i Educatiu Vallès Oriental Sud. social i integració de les persones Els Pinetons. immigrants, entre d’altres.
 5. 5. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 5 contrapunt
 6. 6. SOCIETAT 6 contrapunt DJ, 10 SETEMBRE 2009 s COOPERACIÓ | QUINZENA DE LA SOLIDARITAT s URBANISME | PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ El president de l’Institut per la Pau visitarà Mollet La Plataforma per Gallecs MOLLET. Dimecres a la biblioteca es farà el tret de sortida de la Quin- dàries de Mollet organitza la Quin- zena a l’entorn del 19 de setembre, rebutja l’ampliació de la carretera C-155 a l’espai zena de la Solidaritat, amb la xerra- quan es commemora el Dia Inter- da inaugural a càrrec del president nacional per la Pau. De fet, serà el de l’Institut Català Internacional dia de la tradicional Tarda Solidària per la Pau, Rafael Grassa (19 h), a Prat de la Riba, amb diferents ac- que explicarà l’activitat de l’entitat. tivitats. El programa de la Quinze- La comissió d’associacions soli- na s’allargarà fins al 2 d’octubre. s MOLLET DEL VALLÈS res per minimitzar l’impacte am- CONTRAPUNT / M. ERAS JORNADES REIVINDICATIVES biental. Per això proposa la cons- trucció de dos túnels i dos viaductes La Plataforma per la Defensa de Per donar a conèixer el per evitar una major fragmentació Gallecs considera que parlar d’am- seu posicionament i buscar de l’espai que repercuteixi negativa- pliació de la carretera C-155 adhesions, la Plataforma per ment en la seva biodiversitat. (Granollers-Sabadell) és un eufe- a la Defensa de Gallecs s’està misme que el Govern utilitza en el plantejant l’organització d’una NO A LA FRAGMENTACIÓ Pla Territorial Metropolità (PTM) jornada reivindicativa i festiva per referir-se a la qüestionada Via a l’espai rural el dissabte 3 La Plataforma per la Defensa de Interpolar Sud. Els ecologistes, que d’octubre. El programa d’actes Gallecs, a més, insisteix que la seva hi han presentat al·legacions, man- inclouria xerrades i debats i concepció de l’espai natural no tenen que el projecte de la actuacions artístiques. acaba en els límits que marca el Generalitat no especifica la capaci- Pla Director de Gallecs (terrenys tat del vial i que, per tant, podria públics) i inclou sòl privat. En plantejar ampliar la C-155 com a drà una magnitud important és a la aquest sentit denuncia també “el mínim fins a dos carrils en cada C-35, a tocar del Circuit, obra a la desastre” que suposarà el pas de la sentit, fet que causaria un impor- qual també s’oposa la Plataforma. Ronda del Vallès pel nord de Pa- tant impacte mediambiental a l’es- Altres entitats mediambientalistes lau, ja que elimina la connectivitat pai natural. A més, rebutgen el pro- també són contràries a la Interpolar, de corredors biològics. La platafor- jecte de tren lleuger o plataforma com l’Associació per a la Promoció ma també al·lega contra el creixe- segregada de bus que el PTM pro- del Transport Públic que considera ment a l’entorn de la Vall del Te- posa paral·lel a la C-155 i que aug- que es tracta d’una via que dóna nes i la Riera de Caldes. mentaria les proporcions de la rasa continuïtat a la promoció de l’ús del Les entitats consideren que Ga- provocada a l’espai per infraestruc- vehicle privat i no aporta cap millo- llecs està al límit de mantenir la se- tures viàries. ra per al transport públic. va viabilitat mediambiental i per ai- Amb tot, la Generalitat assegura xò, en les al·legacions, proposen que ha deixat de considerar la In- MESURES CORRECTORES arranjar aspectes actuals que dete- terpolar com una via estructurant rioren l’espai. Així, proposen aprofi- de primer nivell i que s’ha recon- En tot cas, la Plataforma per la De- tar el desdoblament previst de la C- vertit en un projecte de millora de fensa de Gallecs considera que si 59 per desviar-la a l’oest i construir la C-155. Segons el Govern, l’únic cal ampliar la C-155 per millorar la un fals túnel a l’autopista per res- tram en què la Interpolar mantin- connectivitat, caldria aplicar mesu- taurar la carena dels Bandolers. s
 7. 7. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 7 contrapunt
 8. 8. s CULTURA POPULAR | ACTE COMMEMORATIU DJ, 10 SETEMBRE 2009 8 contrapunt L’ESBART MANRESÀ ACTUARÀ AMB MOTIU DE LA DIADA AMB L’ESPECTACLE ‘CENTENDANSA’ POLÍTICA L’Ajuntament de Parets ha programat per la Diada l’actuació de l’Esbart Manresà, amb l’espectacle commemoratiu del seu centenari Centendansa, que recull algunes de les coreografies de la primera ballada de l’entitat el 1909, així com altres muntatges de la seva història. Serà a les 19 h a la plaça de la Vila. s ONZE DE SETEMBRE | MOLLET NOVAMENT ÉS L’ÚNIC MUNICIPI DEL BAIX VALLÈS QUE MANTINDRÀ TOTES LES BANDERES A LES ASTES OFICIALS Sant Fost deixarà L’AGENDA DE L’11 · MOLLET: · SANT FOST: la senyera onejar sola -12 h. Ofrena institucional, a la qual s’adhereixen desenes d’entitats, al monument a Rafael Casanova. Hi -11.30 h. La comitiva de la Comis- sió Onze de Setembre sortirà de la plaça de la Vila, acompanyada dels participen les corals Capella de Grallers de Mollet. A les 12 h, a la per primera vegada Música Santa Maria, El Clavell, Es- toc de Veus, Casal Cultural, Fòrum Abelló i Irmandade a Nosa Galiza. plaça Onze de Setembre, l’Associa- ció Alba del Vallès la rebrà amb una ballada de sardanes. S’hi faran -Dijous. 21 h. CiU projectarà, al els parlaments i l’ofrena floral. BAIX VALLÈS Casal Cultural, la pel·lícula La ciu- - 18 h. La plaça de la Vila acollirà CONTRAPUNT / M.E. tat cremada. Posteriorment farà la el grup d’havaneres Fiveller. seva ofrena a Rafael Casanova. - Dissabte. 19 h. A la plaça Esbert, Per primer cop durant l’Onze de -11 h. ERC també farà l’ofrena ballada de sardanes amb la Cobla Setembre les astes de l’Ajuntament abans de l’acte oficial. Els republi- Thermelenca. de Sant Fost tindran onejant la ban- cans hi assistiran i, un cop acabat, · MARTORELLES: dera catalana en solitari, malgrat organitzaran una cercavila fins a la -11 h. A la plaça Espanya, ofrena que l’Ajuntament no s’ha adherit plaça Prat de la Riba. floral, parlaments, salva d’honor a formalment a la campanya Un pa- · PARETS: càrrec dels Trabucaires de Martore- ís, una bandera que promou aques- -12 h. A plaça dels Països Catalans, lles i interpretació d’Els Segadors a ta acció per a la Diada nacional de l’ofrena i sardanes a càrrec de la càrrec de l’Escola Orfeònica. Catalunya. “Pensem que amb el Cobla Rosaleda. · SANTA MARIA: gest ja n’hi ha prou”, indica l’al- -19 h. A la plaça de la Vila actuació 11 h. Ofrena a la plaça de l’Esglé- caldessa, Montserrat Sanmartí. La de l’Esbart Manresà de Dansaires. sia, en el marc de la festa patronal. retirada de la bandera espanyola amb motiu de l’Onze de Setembre és un dels punts de l’acord de go- vern que van signar IUSF, CiU i ERC l’any passat. Amb tot, el 2008 el consistori va penjar la senyera al OFRENA. Monument a Rafael Casanova de Mollet ARXIU balcó però no a les astes oficials, on no hi havia cap bandera. Una solu- una campanya impulsada, entre al- ja que fa anys que han optat per ció a l’estil molletà, on l’Ajunta- tres, per l’Ajuntament de Parets. onejar la senyera en solitari. Amb ment ha mantingut sempre les qua- La postura del consistori molletà tot, a Martorelles l’ofrena floral en- tre banderes oficials a les astes de feia que enguany ERC desistís de cara es farà a l’anomenada plaça Es- l’Ajuntament i ha deixat que one- demanar l’adhesió a Un país, una panya, tot i que fa més de mig any gés en solitari la catalana als pals de bandera i, d’altra banda, proposés el ple va acordar canviar el nom l’antiga casa de la vila, a la plaça que l’Ajuntament pengés una este- d’aquest indret on hi ha el monu- Prat de la Riba. lada. La moció, previsiblement, no ment a Lluís Companys, tal i com va ser acceptada. Per aquest motiu, demanava des de fa anys Esquerra. LA DIFERÈNCIA, A MOLLET els republicans faran la seva ofrena Enguany, però, els republicans no al monument a Rafael Casanova faran la botifarrada del dia 10 al ves- Així Mollet continua sent dels pocs abans de l’acte institucional. pre per demanar el canvi de nom, municipis de Catalunya que obvia A Parets i Martorelles ja no es ja que, segons el ple, s’ha de con- la petició d’Un país, una bandera, planteja cap conflicte de banderes, vertir en la plaça de La Sardana. s
 9. 9. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 9 contrapunt
 10. 10. POLÍTICA 10 contrapunt DJ, 10 SETEMBRE 2009 s SESSIÓ ORDINÀRIA | LA PRIMERA FASE DE L’OBRA TÉ UN PRESSUPOST DE 3,6 MILIONS D’EUROS El ple aprova el nou projecte per El PSC demana un servei de menjador a domicili per a al complex esportiu de Sant Fost famílies depenents El PSC va presentar al ple una ment, distribuït en tres plantes, tin- del recinte. Amb tot, Murcia asse- moció en què es demana la creació El planejament inclou piscines cobertes, gimnàs, drà una superfície total construïda gura que “són execucions menors d’un servei de menjador a domicili àrea fitness i bar però exclou la zona de raqueta de 3.535 metres quadrats. L’entrada que no es descarta fer en paral·lel per a persones i famílies depenents principal serà des de l’avinguda a aquesta primera fase”. de la població. El servei s’atorgaria, Mauri i s’accedirà al nou equipa- El proper pas serà la licitació de per concurs públic, a un empresa ment per una passera de fusta. l’obra que, segons fonts municipals, de Sant Fost. Els grups municipals, SANT FOST DE CAMPSENTELLES euros més IVA. Aquesta primera fa- Respecte al projecte inicial, es faria per mitjà de l’Ajuntament o que es van mostrar favorables a la LAURA ORTIZ se, que segons el regidor d’Esports, s’han racionalitzat els espais i s’ha de l’empresa municipal creada proposta, van decidir deixar el punt José Manuel Murcia, “serà la de exclòs la zona de raqueta (pistes de amb aquesta finalitat, un cop esti- sobre la taula per “estudiar-lo mi- El futur d’un complex esportiu fi- major volum tant en l’obra com tennis, pàdel i adequació del fron- gui constituïda. L’obra té un termi- llor i aprovar-lo en la propera ses- nalitzat a Sant Fost sembla més a en el cost”, inclou la construcció tó), l’enjardinament i tancament ni d’execució de 18 mesos. s sió”, deia l’alcaldessa. prop. El ple municipal ha aprovat de la zona d’aigua, amb les piscines També es va aprovar per unani- el nou projecte d’obres de l’equipa- cobertes, jacuzzi i sauna; el gimnàs mitat una altra moció dels socialis- ment, aturat fa més de dos anys, i la zona de fitness; bar i sala poli- EL DEBAT POLÍTIC tes en què es demana que s’estu- amb un pressupost de 3.595.048 valent, i els vestidors. L’equipa- diïn possibles bonificacions en la El projecte va comptar amb el reiterava “volem el complex tan taxa de residus per als usuaris de la vot afirmatiu de tots els grups ràpid com sigui possible però deixalleria. s municipals. Amb tot, la porta- sense errades i sense més incre- veu del PSC, Josefina Caro, pun- ments de pressupost” i demana- tualitzava que és un sí “condi- va quina seria la forma de finan- Petició del Nobel cionat, ja que volem seguir de çament de l’obra. L’alcaldessa, molt a prop el projecte perquè Montserrat Sanmartí, apuntava: per a Vicenç Ferrer no tingui els errors que tenia “Ara és el moment d’aprovar el El consistori santfostenc aprova- l’anterior i que ja han costat projecte” i assegurava que “el va per unanimitat una moció pre- molts diners”, deia Caro. govern continuarà treballant sentada per l’equip de govern en Per la seva part, la portaveu pel complex perquè és una ne- què es demana que es concedeixi de GSF, Montserrat Armengol, cessitat de la població”. s el Nobel de la Pau 2010 a la Fun- dació Vicenç Ferrer. s INTERNACIONAL | UN GRUP DE L’ÓGRA SINN FÉIN VISITAVA DIVENDRES MOLLET “L’IRA costava massa als britànics” MOLLET DEL VALLÈS ció, va parlar de la banda armada l’últim cens només una cinquena ANNA PALOMO del Nord d’Irlanda i el procés de part el poden llegir i escriure, se- pau: “La campanya de l’IRA cos- gons McColghan. Un dels seus Divendres set joves de l’Ógra Sinn tava massa als britànics, la pobla- companys, Johnny McGibbon, Féin visitaven Mollet, convidats ció estava escandalitzada i es van apuntava que “aquesta feblesa és per les JERC, per explicar la reali- haver d’asseure a negociar”, deia. perquè durant molts anys la ma- tat que viuen a Irlanda i conèixer Un altre dels punts a tractar va jor preocupació ha estat la guerra la catalana. Barry McColghan, ser el de la llengua. Tot i que l’ir- i el procés de pau i, per això, s’ha portaveu nacional de l’organitza- landès n’és la llengua oficial, en deixat de banda”. s
 11. 11. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 11 contrapunt
 12. 12. POLÍTICA 12 contrapunt DJ, 10 SETEMBRE 2009 s PLE MUNICIPAL | EL REGIDOR D’ICV-EUIA PORTARÀ LES CARTERES DE SALUT PÚBLICA, GOVERNACIÓ I PARTICIPACIÓ Touzon pren possessió El consitori vol l’avançament Els plens tornaran a ser cada dos mesos A partir d’aquest setembre els La prioritat per al substitut de Sòria és potenciar la participació ciutadana d’ajuts per invertir plens ordinaris municipals a Mar- torelles passaran a ser cada dos me- a Can Sunyer sos i no cada tres. L’alcalde, Ro- MARTORELLES muald Velasco, pretén així evitar LAURA ORTIZ MARTORELLES. El consistori de- l’acumulació de plens extraordina- manarà a la Generalitat l’avança- ris per aprovar temes pendents. Ara Després de l’impàs de l’agost, Ma- ment dels ajuts que el Pla Únic les sessions seran l’últim dilluns nuel Touzon ha pres possessió del d’Obres i Serveis de Catalunya te- dels mesos imparells. La primera, càrrec com a regidor d’ICV-EUiA nia previst atorgar a Martorelles en el proper 28 de setembre. al consistori de Martorelles, després els propers anys per a la rehabilita- de la renúncia de Miquel Àngel Sò- ció del barri de Can Sunyer. El ria. Ho feia dilluns en un ple ex- ple per unanimitat ratificava el de- Martorelles marca les traordinari, en què també es van do- cret pel qual l’Ajuntament dema- festes locals de 2010 nar a conèixer les carteres que narà rebre els 241.000 euros de la Touzon tindrà sota la seva responsa- subvenció per avançar les inver- El ple municipal ha aprovat les bilitat: Salut Pública, Governació i sions a Can Sunyer al 2010. A dates per a les festes locals del pro- Participació Ciutadana, les matei- més, se sol·licitarà un augment de per any. Els dies no feiners seran el xes que Sòria havia encapçalat. 100.000 euros de la partida. El ple 10 de setembre, tot coincidint amb Una de les prioritats de Touzon també acceptava l’ajut anunciat la festa major, i 24 de maig, per la com a membre del govern serà po- AL PLE. Touzon (dreta) amb Mireia Marin, d’ICV-EUiA L.ORTIZ provinent de la Llei de Barris. s Segona Pasqua. tenciar la participació ciutadana, però “no entesa com la participa- institucions”. El regidor demana- ció en festes i actes, sinó en la va a l’oposició “lleialtat en les tas- presa de decisions importants del ques en què poguem coincidir i poble”, explica l’edil. una crítica constructiva en les En el seu discurs, Touzon va que discrepem”. Touzon també apuntar que “s’ha de donar espe- va tenir un record per al seu pare, cial atenció a les persones de Baldomero Touzon, regidor a Mar- grups pocs afavorits, perquè són torelles en un dels primers consis- més creditors del suport de les toris de la democràcia. s
 13. 13. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 13 contrapunt
 14. 14. s COMERÇ | LLEI D’HORARIS DE LA GENERALITAT DJ, 10 SETEMBRE 2009 14 contrapunt L’AJUNTAMENT DE MOLLET RECORDA ALS BOTIGUERS LA PROHIBICIÓ D’OBRIR PER LA DIADA La Regidoria de Comerç recorda als comerciants que l’11 de setembre, a més de romandre tancats els establiments que ja tanquen habitualment els diumenges i festius, també hauran de tancar les anomenades botigues de conveniència i els establiments de venda d’alimentació amb una superfície de venda inferior als 150 m2. ECONOMIA s LABORAL | SEGON EXPEDIENT A L’EMPRESA PARETANA EL 2009 Els empleats de Freudenberg, contra les condicions de l’ERO PARETS DEL VALLÈS CONTRAPUNT Els treballadors de l’empresa Freu- denberg s’han mobilitzat aquesta setmana contra les condicions d’un ERO temporal que afecta els 150 empleats de la plantilla i que la UGT i USOC consideren “abusiu i imposat”. L’ERO implica la sus- pensió temporal de contractes du- rant 40 dies al llarg de sis mesos i la U Decathlon a Mollet a finals de 2010 rebaixa del plus de nocturnitat. La plantilla ha donat el vistiplau a l’E- MOLLET DEL VALLÈS. L’empresa francesa Decathlon ja ha iniciat RO però no a la rebaixa del plus. les obres del futur centre que s’obrirà al barri de la Vinyota. Segons Gabriel Garcia, de la MOBILITZACIONS. Treballadors a la planta de Can Volart L.O. L’establiment, amb uns 3.000 metres quadrats d’espai de venda, UGT, l’empresa va trencar la nego- serà pioner a l’Estat ja que, a més de l’espai comercial, ciació i “està aplicant un ERO pateix la plantilla de Freudenberg lladors reclamen que l’actual ERO disposarà també d’un espai lúdic i esportiu. La firma d’articles sense consens”, assegura. Aquest és el 2009, tot i que el primer, al fe- s’apliqui amb les mateixes condi- esportius preveu que el complex pugui estar enllestit durant el el segon expedient temporal que brer, va ser consensuat. Els treba- cions que l’anterior. s tercer trimestre de 2010. FOTO: L.O. s COMERÇ | L’AGRUPACIÓ DE BOTIGUERS FARÀ EL 20è ANIVERSARI EL 2010 Els productes de Vínzia omplen el carrer amb rebaixes MOLLET. Els comerciants de Gaie- tà Vínzia dissabte van treure els seus productes al carrer en una jor- nada organitzada per l’Agrupació de Comerç de l’eix comercial. La junta de l’entitat ja ha començat a preparar les diverses accions que portaran a terme l’any 2010 per commemorar el 20è aniversari de l’agrupació. També treballen en la propera campanya de Nadal. s COMPRADORS. Els vianants van trobar les botigues al carrer M.G.
 15. 15. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 15 contrapunt
 16. 16. 16 contrapunt DJ, 10 SETEMBRE 2009 ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) CLASSIFICATS CONTRAPUNT Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos Anuncis per teléfon 93 570 52 59 Anuncis per correu electrònic Preu anuncis per paraules: 4,50 euros/setmana 08100 Mollet del Vallès contrapunt@contrapunt.cat 15,80 euros/mes LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS Anuncis per fax 93 579 33 88 Preu mòdul: 11,90 euros/setmana F aparcar. Accés peatonal amb ascensor. terrassa desde menjador. Pocs veïns, de parking. Precio: 700 €/mes. Tel. 93 600 €/mes. Tel. 93 570 45 54. FEINA Preu: 24.000 €. Interessats/des tru- carrer peatonal. Perfecte. Preu: 579 33 33. · MOLLET. SEMICENTRO. PISO DE 82 queu al tel. 655 179 069 (Sr. Josep). 256.000 €. Tel. 93 579 65 65. · REF. 5261. PISO EN MOLLET. OBRA M2 MÁS 12 M2 DE PATIO. 3 habitacio- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII · ¡APROFITA AQUESTA GANGA! PIS · REF. 3430. OPORTUNITAT AL CENTRE NUEVA. CENTRO. 1 hab., 13 m2, 1 ba- nes. 1 baño. Calefacción. Amueblado. EN VENDA A ZONA CÉNTRICA DE MO- DE MOLLET. Totalment reformat, ño completo, cocina equipada + co- Cocina con electrodomésticos. Suelos DEMANDES LLET NOU A ESTRENAR per només menjador amb sortida a balcó, 3 hab., medor, electrodom., 22 m2, parquet, de gres. Puertas de roble. Impecable. 180.000 euros. 50 m2, un dormitori, calefac., asc. i molt assoleiat. Preu: calefac., alum. climalit, asc. Parquing Comunidad incluida. Ref.V936. Precio: · RECEPCIONISTA GIMNASIO. Chico o menjador, cuina i bany. Acabats de 189.300 € (31,4 Ml). Tel. 93 579 65 65. opcional. Precio: 600 €/mes. Tel. 678 750 €/mes. Tel. 93 570 55 22. chica de 18 a 25 años. Horario de tar- primera qualitat, totalment equipat. 765 663. · REF. 6265. TERRENO EN VILANOVA · MOLLET. ZONA CENTRO. 60 m2. 2 de: 18,30 a 22,30 h. Extrovertida y Plaça d’aparcament opcional. Tel. 655 DEL VALLÈS. Parcela de 1029 m2 con · MOLLET. SEMICENTRO. 70 m2. 3 ha- habitaciones, una tipo suite. 2 baños. buena presencia. Presentar curricu- 17 90 69 (pregunta per Josep). proyecto y permiso de obra pagado. bitaciones. Baño completo. Amuebla- Posibilidad de garaje. Exterior. Semi- lum. Incorporación inmediata. Paradi- · ES VENEN PLACES D’APARCAMENT Precio: 132.000 € (21.962.952 pts.). do (posibilidad de alquiler sin mue- nuevo. Sin muebles. Impecable. Co- se. Alexander Fleming, 33 Mollet. Tel. A LA ZONA CENTRE DE MOLLET. Per Tel. 93 570 33 34. bles). Ventanas de aluminio. Asc. Con munidad incluida. Precio: 750 €/mes. 610 26 50 68. 21.000 €. Obra nova, directe de cons- comunidad incluida. Ref.V935. Precio: Tel. 93 570 45 54. · MOLLET. CAN PANTIQUET. Pis de 85 · ES NECESSITA PATRONISTA I TALLA- tructor. Tel. 93 579 35 96. 600 €/mes. Tel. 93 570 45 54. m2 aproximadament, 3 hab., suite, 2 DOR DE CONFECCIÓ. Teléfon de con- · PISO EN PARETS POR TAN SOLO banys, cuina office, safareig, balcó, ca- · REF. 1983. ALQUILER DÚPLEX SEMI- TRASPÀS tacte: 639 64 41 46. 100.000 € (16Ml). Tel. 93 579 31 19. lefacció, piscina comunitària, ascensor, NUEVO. EN EL CENTRO DE MOLLET. · URGE TRASPASO DE PELUQUERÍA pàrquing inclòs. Preu: 223.000 euros POCOS VECINOS. Salón y cocina en Constructora inmobiliaria · REF. 6421. MOLLET. PISO DE 75 M2, 4 POR NO PODER ATENDER. Clientela fi- (37,1 Ml). (Codi: 856639). Tel. 93 544 planta principal, 3 hab. y 2 baños en habitaciones, salón con salida a bal- ja con 7 años de antigüedad. Comple- busca SECRETARIA 57 55. 1º planta. Precio: 650 €/mes. Tel. 93 cón, baño y cocina. Precio: 162.273 € tamente equipada,mobiliario semi- COMERCIAL. (27 Ml) Tel. 93 570 33 34. · PIS ECONÒMIC A MOLLET SANTA 593 31 08. nuevo con 5 tocadores, recién Se valorará experiencia, ROSA. Pis de 65 m2 aproximadament, · REF: 04184. MOLLET. Piso en el cen- pintada, para entrar a trabajar. Zona conocimientos de ofimática, · REF. 3136. OPORTUNITAT A LA LLA- 3 hab., bany, cuina equipada, xeme- tro, 3 habitaciones, baño. Para entrar de office equipada y almacén. Econó- GOSTA, CANTONER AMB DOS BAL- seriedad y responsabilidad. neia, parquet, tancat d’alumini. Preu: a vivir. Precio: 560 euros/mes. Tel. 93 mico: 15.000 € a negociar. Mollet del CONS, totalment exterior. Cuina i Interesadas llamar al 127.000 € (21,1 Ml). (Codi: 85792). Tel. 579 33 33. Vallés - Can Borrell. Tel. 600 319 434. bany d’origen. Finca amb ascensor. tel. 692 629 014. 93 544 57 55. Ideal inversió. Preu: 121.000 €. Tel. 93 · REF. 2005. PISO SEMINUEVO FRENTE · REF. 1164. POLINYÀ. CASA ADOSA- 579 65 65. ESTACIÓN TREN. 3 hab., 2 baños, to- TRASPASO ECONÓMICO I DA ESQUINERA. Salón 37 m2, con ac- do amueblado y con electrodomésti- IMMOBILIÀRIA · REF. 6141. MOLLET. PISO TODO RE- ceso a terraza, 4 hab., baño, aseo, co- cos. PVP: 650 €/mes. Tel. 661 345 370. DE TIENDA DE MODA. FORMADO DE 75 M2, salón con salida cina office, calefacción, garaje amplio LOCAL CÉNTRICO a balcón, 3 hab., exterior, calefacción · REF. 5366. PISO EN MOLLET - EST. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII y aire acondicionado. Finca con pocos + lavadero. Oportunidad única. Pre- FRANCIA. 3 hab., 2 baños cptos., coci- DE MOLLET, cio: 270.455 € (45 Ml). Teléfono de vecinos. Precio: 159.268 € (26.5 Ml). contacto: 93 570 33 34. na office, comedor ext., balcón, cale- CASI A ESTRENAR. EN VENDA Tel. 93 570 33 34. fac., alum. climalit, vestidor, ascensor. · REF. 6005. PISO EN MOLLET. CALLE Semi-amueblado. Gastos incluidos. · VENC PLAÇA DE PÀRKING ZONA DE · REF. 3481: DÚPLEX AL CENTRE. Finca SANT JORDI. 65 m2, 3 hab., baño, sa- Precio: 700 €/mes. Tel. 93 544 51 07. TEL. 691 673 762 LA ROTONDA DE L’ASEPEYO, plaça seminova, 3 hab. ( 2 dobles), accés a lón 16 m2, cocina office conservada, M àmplia de fàcil accés i còmode per · MOLLET. PRECIOSA CASA DE PUE- balc. de 3 m2, lavadero, calefacción, suelos gres, carpintería exterior de BLO, todo en una planta. 96 m2 + 50 MOTOR · Átic 2 hab. amb terrassa m2 de patio, 3 hab., baño, buhardilla, aluminio. Cerca de transporte público des de 230.000 €. (tren y bus). Precio: 134.000 € (22.3 amueblada. Precio: 900 €/mes. Tel. 93 · Pis de 3 hab. Ml) Tel. 93 579 33 33. 579 33 33. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII des de 270.000 €. · REF. 2006. ZONA ESTACIÓN. Refor- · SE VENDE FABIA 1.4, TDI 80 CV · REF. 6265. PARETS. PISO REFORMA- · Última casa 450.000 € mas a estrenar: muebles y electrodo- YOUNG. Negro, seminuevo, 11.700 DO, 2 habitaciones, salón con cocina · Possibilitat de lloguer américana , calefacción. Para entrar a mésticos. 70 m2, calefac., baño con km. Precio: 11.000 €. Tel. 93 879 19 98. amb opció de compra vivir. Precio: 141.253 € (23.5 Ml). Tel. mampara, ascensor. Precio: 650 €/mes. · NOU SUPERB B6 ELEG. 1.8 TI 160, Tel. 678 487 719. Tel. 93 240 56 91 93 570 33 34. GPS, xenon, pell... Color brunello, Km. · REF. 04140. MOLLET. PISO DE 85 M2, 0. Preu: 29.800 €. Tel. 93 879 19 98. EN LLOGUER 3 hab., 2 baños grandes, suelos de parquet. Muy reformado. Precio: 675 · CENTRE LOGÍSTIC INTEGRAL LLOGA €/mes. Tel. 93 579 33 33. PALET MOTOR OFICINES A SANTA EULÀLIA DE RON- · MOLLET. CAN MULÀ. PISO NUEVO SIN CARNET ÇANA. c. Roquetes, 6-12, al polígon AIXAM A 741 S.LUXE, e.e., c.c., DE 45 M2 ÚTILES. 1 habitación. Coci- Convocatòria per cobrir el lloc de treball de: Ind. Can Magre. Tel. 93 844 99 81. na office. Suelos de parket. Calefac- llantas, radio CD, motor diesel, año 2005. PVP: 7.900 euros. · REF. 04177. MOLLET. Piso 70 m2, 2 ción. Preinstalación de aire acondicio- OPERARI/A DE NETEJA hab., baño. Zona muy tranquila, asc., reformas a estrenar, cocina con elec- nado. Sin muebles. Parking opcional. Ref.V919. Precio: 625 €/mes. Tel. 93 C H A N T E N E T BA R O O D E R X2, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, llantas radio CD, (Ref.16SPID.PIVEM09) trodomésticos, soleado, alto. Precio: 570 45 54. negro, año 2005. PVP: 8.990 700 euros/mes. Tel. 93 579 33 33. euros · REF. 5361. PISO EN MOLLET. RAM- Funcions: d’exclusió social. · MOLLET. POMPEU FABRA. Amplio pi- BLA NOVA-CENTRO. 4 hab., 1 baño TURISMOS y 4 x 4 · Neteges en general (de so esquinero con mucha luz. 3 hab. 2 cpto., cocina + galería, comedor 28 FORD FOCUS 1.8 TDCI manteniment, de final d’o- Es valorarà: baños. Sin muebles. Ascensor. Balcón. m2 ext., balc., calefac., aire acond., SPORT 5P, 115 CV, año 06. Sólo bra, d’impacte, viària i de · Tenir experiència en tas- Comunidad incluida. Ref.V913. Precio: alumino climalit, asc. Gastos incluidos. 42.000 km, clima., llantas. PVP: residus orgànics). ques de neteja i/o altres 620 €/mes. Tel. 93 570 55 22. Precio: 700 €/mes. Tel. 678 765 663. 10.900 euros. · Totes les tasques es fan experiències professionals. CITROËN C2, 1.4, HDI, 70 CV, en equip seguint una ruta · Tenir carnet de conduir, · REF. 5293. PISO EN MOLLET - AYTO. · MOLLET. Loft de 50 m2. Todo abier- clima., e.elèctrico, cierre centraliza- preestablerta i funcions permís B. NUEVO. 3 hab, 1 baño completo, co- to. Parket. Ducha hidromasaje. Persia- do, sensores de lluvia y sensores de luz. Full equip. Año 2007. PVP: definides per la cap de medor exterior a balcón, cocina refor- nas eléctricas. Balcón. Casi nuevo. Sin 7.995 euros colla. Condicions laborals: mada + galería, calefacción, parquet, muebles. Comunidad incluida. PVP: · Contracte d’obra i servei. aluminio climalit, ascensor. Gastos co- PEUGEOT 206 2.0 GTI, clima., llantas, full equip. Año 2003. PVP: Requisits: · Horari en funció dels ser- munidad incluídos. Precio: 650 €/mes. 6.900 euros. · Ser perceptor/a de RMI o veis a realitzar per cada Tel. 93 544 51 07. SE ALQUILA LOCAL estar en situació de risc treballador. COMERCIAL EN HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI, · MOLLET. CENTRO. 95 m2. 4 hab. 2 full equip, clima., llantas, defensa, baños. Comedor con balcón. Calefac- MOLLET, estrib., año 2005. Sólo 30.000 ción. Amueblado. Ascensor. Ref. V942. c. Roger de Llúria, 43-45. km. PVP: 13.500 euros. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d'admissió degudament emplenada, el currículum signat amb fotografia indicant la Precio: 600 €/mes. Tel. 93 570 55 22. De 150 m2. referència 16SPID.PIVEM09 i documentació acreditativa a l'EMFO, c/ Riera, MOLLET. Av. Gaudí, 51-53 7, 1a planta de Mollet del Vallès. La sol·licitud d'admissió es podrà obtenir · REF. 04182. MOLLET. CAN BORRELL. Precio: 600 euros/mes. T. 935 445 556 físicament a l'EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores Piso de 115 m2, 4 hab., 2 baños, co- o a/e resp.sace@emfo.com. El termini de presentació de candidatures Interesados llamar al GRANOLLERS medor con salida a balcón, con plaza finalitzarà el dia 24 de setembre de 2009 a les 14:00 hores 93 674 87 09 c. Corró, 157 · T. 938 401 903
 17. 17. DJ, 10 SETEMBRE 2009 PUBLICITAT 17 contrapunt

×