Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ambients infantil- Escola El Cim

1,304 views

Published on

Ambients d'aprenentatge a l'Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ambients infantil- Escola El Cim

 1. 1. AMBIENTS d’ APRENENTATGE Educació Infantil
 2. 2. QUÈ SÓN ELS AMBIENTS? Els ambients d’aprenentatge recullen les idees bàsiques dels diferents corrents pedagògics fins als nostres dies. Són l’evolució dels racons de joc, racons de treball i dels tallers. També ens hem basat en els últims avenços que ha fet la neurociència, aquests treballs posen la motivació i les emocions com aspectes bàsics per l’aprenentatge. Representen una organització on l’infant és el constructor del seu propi aprenentatge interactuant amb els altres i amb l’entorn. A partir del joc investiga, assaja, modifica, construeix, parla, raona, explica, inventa, imagina, tria...al seu ritme. L’organització dels ambients preveu la creació de grups heterogenis en quant a edat, nivells d’aprenentatge, interessos i necessitats, que afavoreixin la interacció, cooperació i col·laboració entre els infants de diferents edats (3, 4 i 5 anys).
 3. 3. FUNCIONAMENT DELS AMBIENTS Els nens i les nenes d’educació infantil van a fer ambients tres matins a la setmana (dimarts, dimecres i dijous). Ells són els qui trien cada dia a quin dels nou ambients volen anar i es pengen una medalla amb la fotografia de l’ambient triat. Per identificar on és cada ambient, a la porta hi ha la corresponent fotografia. •10.30h. → a l’aula els nens trien l’ambient i es posen la medalla. •Hi ha 17/18 nens per ambient. •10.45h. → els nens van a l’ambient, es fa rotllana i presentació. •10.45h.-12.10h → desenvolupament de la sessió. •12.15h. → recollir i fer conversa de tancament. •12.30h. → tothom torna a la seva classe.
 4. 4. DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS (Curs 2017-18) NOM AMBIENT ESPAI MESTRE/A TEATRE CLASSE GEGANTS ESTER NOYA EXTERIOR PATI (COSTAT HORT) MARTA TOUS EXPERIMENTACIÓ CLASSE MULASSES ANA LÓPEZ ART CLASSE BASTONERS ÀNGELS LLOPIS VET AQUÍ BIBLIOTECA MONTSE USIETO JUGUEM A SER CLASSE DRACS EVA CANO ARQUITECTURA DIABLES SÍLVIA CASAS LLUM CLASSE CASTELLERS GEMMA PORTA PSICOMOTRICITAT SALA PSICO ROSA RODRÍGUEZ
 5. 5. ELS NOSTRES AMBIENTS AMBIENT D’ ART A través de la imaginació i la fantasia, els nens/es projecten vivències, emocions i experiències d’una manera espontània. L’ambient d’art pretén potenciar la creativitat dels infants presentant diverses tècniques: collage, pintar, estampar, modelar, retallar, punxar... així com diferents materials: pintura, ceres, retoladors, tisores, punxons i estores, plastilina, fang, materials de rebuig...
 6. 6. AMBIENT D’ EXPERIMENTACIÓ A l’ambient d’experimentació i natura oferim als nens materials molt variats de l’entorn . Pretenem estimular el coneixement sensorial i perceptiu de cada infant i aconseguir una actitud investigadora que els ajudi a fer-se preguntes i a buscar estratègies per obtenir respostes. De mica en mica aquestes activitats cognitives els ajudaran a avançar cap a l’abstracció del pensament científic-creatiu.
 7. 7. La llum, com a element present a la natura i com a element artificial, permet vivències a través del joc i de l’art, generant un clima d’experimentació i creativitat. ​L'ambient de llum ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum, les ombres i el color. També és un espai relaxant i de coneixença entre els alumnes. Mitjançant elements lluminosos podem crear escenes, experiències i invents com es puguin imaginar. AMBIENT DE LA LLUM I LA FOSCOR
 8. 8. AMBIENT D’ ARQUITECTURA A l’ambient d’arquitectura els nens i les nenes inventen construccions a partir de diferents materials: llistons de fusta, caixes, tubs de cartró, troncs, canyetes, cubs i prismes de fusta, oueres, pilotes, llaunes, CD’s, pedres... Els infants creen les seves pròpies construccions o poden fer-ho a partir d’un model real (tenen a l’abast fotografies d’edificis emblemàtics). El treball el fan de forma individual o cooperativa. Finalment, es convida a intentar plasmar-ho en paper. En aquest ambient es treballen molts dels conceptes matemàtics bàsics a través del joc utilitzant tot aquest material.
 9. 9. AMBIENT VET AQUÍ... L’ambient Vet aquí pretén que els nens descobreixin el plaer de la comunicació a través de materials diversos: titelles, contes, revistes, ninots, jocs,... dins d’un entorn de benestar que permeti viure, expressar, jugar, actuar, observar... amb els companys, de manera respectuosa i autònoma, proporcionant expectatives d’èxit. Volem desvetllar la motivació i estimular el gust per la lectura i acostar al nen al món de l’escriptura de manera positiva.
 10. 10. AMBIENT VULL SER... En aquest ambient treballem el joc simbòlic a través de les relacions entre els nens i les nenes de parvulari, en un context significatiu i el més real possible. A l’ambient de Vull ser tenim 2 espais diferenciats: A l’hospital fem servir vocabulari mèdic: fonendoscopi, venes, tiretes, injeccions... També les parts del cos, les malalties, expressions de cortesia (bon dia, que voldria?, que li fa mal?...) i els diferents rols: metge, infermera, pacient...També intentem treballar la lectura i escriptura amb les receptes i recomanacions. A la caseta els nens i les nenes poden fer el dinar amb envasos reals, davantals, parar la taula amb estovalles, plats, gots i coberts reals. Podem ser mama, papa, nen... També tenim bebès per cuidar, per banyar, posar a dormir, donar menjar....
 11. 11. AMBIENT D’EXTERIOR L’ambient d’exterior pretén oferir als nens i nenes un espai natural d’experimentació, observació , descoberta i joc on investigar, manipular i descobrir els elements de l’exterior, potenciant el respecte i la curiositat per la natura.
 12. 12. AMBIENT DE TEATRE En aquest ambient s’ha intentat crear un lloc per endinsar-se en un món fantàstic i deixar- se anar, inventar i expressar-se corporalment. Ajuda a discriminar fantasia i realitat i desenvolupa l’autonomia personal. Treballant d’aquesta forma fomentem: • Autoaprenentatge. • Coaprenentatge. • Aprendre a fer. • Les relacions. • L’atenció a la diversitat.
 13. 13. AMBIENT DE PSICOMOTRICITAT La psicomotricitat és una pràctica que a través de la via corporal : •El moviments •L’acció •La relació Ajuda al nen i a la nena a fer el seu procés de maduració i li facilita l’accés a la comunicació, la creació i la capacitat de pensar. És la via privilegiada de comunicació i el pensament. Per els nens i les nenes d’aquesta edat actuar és pensar, encara no es poden separar de l’acció. El plaer del moviment i l’acció en aquesta etapa evoluciona cap el plaer de pensar i raonar. A partir d’una disposició del temps , dels elements i de l’espai, en cada sessió gaudeix de diferents activitats: L’espai de joc sensoriomotor, és el lloc de les caigudes, les tombarelles, els equilibris i salts. Alliberen tensió, experimenten sensacions, desenvolupen la seva capacitat de moure’s fent les seves conquestes motores, segons el seu propi ritme. L’espai del joc simbòlic, on amb coixins, cordes i altres materials construeixen espais que faciliten jocs d’imitació, de creació i de comunicació L’espai de representació, on com a cloenda recollim el material i ens preparem per parlar, relaxar, jugar,... tots junts per tal de distanciar-se de les emocions viscudes i retornar a la calma.
 14. 14. PAPER DE LA MESTRA La funció dels mestres és la d’acompanyar observant, escoltant, fent noves propostes. Hem de motivar, plantejar reptes, plantejar preguntes per permetre als infants buscar alternatives i donar respostes obertes. La nostra mirada i intervenció ha de ser respectuosa amb els processos d’aprenentatge dels nens i les nenes. Fem reunions periòdiques per valorar el funcionament d’aquests ambients (pensem en afegir noves propostes, oferim materials nous, acordem criteris de funcionament, d’avaluació…)

×