Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meritxell hostalric def

598 views

Published on

Treball de recerca sobre el municipi d'Hostalric. Autoria: Meritxell Rovira.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meritxell hostalric def

 1. 1. Meritxell Rovira 4t AConeixement del medi 1
 2. 2. ÍndexDades del municipi:......................................... 3Situació en el mapa:....................................... 4Breu història de la vila:............................... 5Relleu: .............................................................. 7Activitats econòmiques: .............................. 8Monuments i edificis importants: ............. 9Festes locals: ............................................... 23Curiositats: ................................................... 26Bibliografia: .................................................. 28 2
 3. 3. Dades del municipiNom del municipi: HostalricComarca: La SelvaNº d’habitants: 3.998 hab.Extensió: 3,39 km2Alcalde ( 2011 ): José Antonio Frias MolinaAltitud: 189 msnmDensitat: 1.179,35 hab./km2Codi postal: 17450 3
 4. 4. Situació en el mapaHostalric es el primer municipi que es troba quan entrem ala comarca de la Selva. Es troba molt a prop de Girona i deBarcelona . Com veurem Hostalric es troba en una situació privilegiada de pas quan es va de Barcelona a Girona o al revés. A més està al costat del parc natural del Montseny per la banda de la muntanya, i del parc natural del Montnegre per la banda del mar. Hostalric està envoltada d’una bonaxarxa de comunicacions , l’ autopistaA-7 de Barcelona ala Jonquera, carreterac-35 i la línia de trende Barcelona aPortbou.Està a 30 km. deGirona, 65 km. deBarcelona, i molt propde l’ aeroport de Girona- Costa Brava. 4
 5. 5. Breu història de la vilaHostalric va ser des dels seu orígens un zona de pasobligatòria per anar de nord a sud des de Girona o Françafins a Barcelona.Sembla que en època romana per Hostalric ja hi passava laVia Augusta.Però la vila com a tal , sembla que es va construir cap a l’any 1.106 i Guerau Ponç ja n’ era el Vescomte de Cabrera.Hostalric va patir les lluites feudals catalanes al segle XII.A l’ edat mitjana cap el 1.359 Hostalric pertanyia al Comted’ Osona i vescomte de Cabrera i durant la guerra de 1.640amb Felip IV , les seves tropes van ser obligades a marxartant bon punt varen arribar a Hostalric.Durant el regnat de Carles III , els francesos varen tornara envair Hostalric, i després de resistir durant uns dies elshabitants d’ Hostalric es varen rendir, els francesos varenocupar el castell però el varen destrossar completamentabans de marxar.Va ser l’ any 1.701 amb Felip V , que en esclatar la Guerrade Successió,el rei va manar tornar a reconstruir el castelli les muralles per evitar noves invasions. 5
 6. 6. Durant la Guerra de la Independència, la vila va tornar aser saquejada i incendiada pel general Augerau, i fins el 4de juny de 1.814 no va ser abandonada pels francesos.A partir de llavors el castell va ser considerat “PlazaMilitar Fuerte” i fins l’ any 1.929 hi va haver una guarnicióde militars que vigilaven la zona.El 24 de juliol de 1.936, uns granollerins varen incendiar l’església i va ser així com es va iniciar la Guerra Civil aHostalric. Les flames varen cremar bona part de l’ esglésiai el dia 1 de febrer de 1.939 les tropes franquistes varenentrar a la vila. Es va aconseguir però , salvar la imatge dela Mare de Déu dels Socors, gràcies a que va ser amagadadins d’un nínxol del cementiri vell.El dia 13 de desembre de 1.963 Hostalric va ser declaratmonument històric nacional.A partir d’ aquí l’ any 1.967, l’ Ajuntament va començar larestauració del castell , les muralles i d’altres monuments.Relleu 6
 7. 7. La vila d’ Hostalric està situada damunt d’un turonet moltestret de pedrabasàltica.Forma part de ladepressió prelitoral , i abanda i banda , tenim laserralada litoral, a l’ estamb el Montnegre, i la serralada prelitoral a l’ oest amb elMontseny .La població d’ Hostalric es troba situada a la bandaesquerra del riu Tordera, a la seva trobada amb la Riera d’Arbúcies. Riu TorderaRiera d’ Arbúcies.Activitats econòmiques 7
 8. 8. Les activitats econòmiques més importants al municipi sonel comerç i la industria tèxtil.La ramaderia bovina, porcina i les aus son força importantstambé.Les principals industries son l’ alimentària, la fabricació depaper, la de la fusta i la de maquinària elèctrica.Monuments i edificis importants 8
 9. 9. 1.- Torre d’AraràTambé s’anomena la Torre dels Presos degut a queantigament havia estat la presó.La Torre d’Ararà te una alçada de 22 metres,i s’hi arribapassejant pel camí de ronda.La part de dalt està acabada amb una matacans moltoriginals.Per dins te una escala que arriba fins a dalt de tot, on hi haun mirador des d’on es pot veure el poble i el castell.2.- Torre dels Frares 9
 10. 10. La Torre dels Frares es una de les torres medievals mésimportants d’Hostalric.Servia de torre de defensa i es la més antiga del poble.Te una alçada de 33 metres, distribuïda en tres pisos, i escreu que va ser construïda al segle XIII.El nom de Torre dels Frares,prové de què just al davant hihavia un Convent de Frares de l’Ordre de Sant Francesc dePaula. Torre dels Frares3.- Convent i Claustre dels frares mínims deSant Francesc de Paula 10
 11. 11. El Convent i el Claustre del convent dels Franciscans estantsituats just al davant de la torre que te el mateix nom.També té enganxada la torre anomenada Torre delConvent.El convent va serfundat l’any 1.610.L’edificioriginàriament tenia laplanta baixa i unprimer pis al voltant.Al principi tenia unacapella dedicada a la Verge de la Pietat,que actualment s’haconvertit en el teatre municipal.El convent va estar funcionant fins l’ any 1.835, però l’Ajuntament el va tancar i es va quedar els terrenys, peròno va ser fins l’ any 1.924 que es va refer i es va convertiren l’ Ajuntament actual.4.- LA COVA DEL RELLIGUERLa cova del Relliguer està excavada directament a la roca. 11
 12. 12. A la porta es pot veure un marc de pedres que servia d’entrada, i després de caminar 26 metres per un passadísmolt estret s’arriba a una sala situada a 6 metres sotaterra.Es diu que era el lloc de trobada de les famílies jueves quevivien a Hostalric per resar,fer pregàries o reunions quevivien a Hostalric durant el segle XIV.5.- ESGLÉSIA DE SANTA MARIA 12
 13. 13. Es tracta de l’edifici religiós més important d’ Hostalric iestà situat al mig del poble, just sota del Castell.Es creu que va ser construïda l’any 1.280, però el que enqueda ara es gòtic del segle XV.A l’ interior hi ha la imatge de la Mare de Déu dels Socors,que durant la Guerra Civil espanyola va estar amagada en unnínxol del cementiri vell, per evitar que es cremés quan esva declarar l’incendi de l’església.Acabada la guerra es va restaurar la cara de la Mare deDéu i la del nen Jesús i es varen tornar a col-locar a l’ altarmajor juntament amb Sant Roc i Sant Joan, ara tots tresson el patrons d’ Hostalric. 13
 14. 14. 6.- EL CASTELL 14
 15. 15. El castell està construït damunt d’un turó de pedrabasàltica a la part esquerra del riu Tordera, a 189 metressobre el nivell del mar.Les primeres dades que en tenim són de l’any 1.145 on esdiu que ja hi havia una fortificació, però el Castell actual ésdel segle XVIII.Una de les funcions principals que tenia el Castell erapoder vigilar el trànsit pel Camí Ral que anava de Girona aBarcelona.A l’edat mitjana va ser la capital administrativa delVescomtat de Cabrera. En aquella època es tractava d’ uncastell petit, utilitari amb sales i cambres pròpies d’ uncastell-palau. 15
 16. 16. A mitjans del segle XII el castell es va convertir en unafortificació gran i important que servia de defensa pelpoble. 16
 17. 17. A l’any 1.695 el duc de Noailles va enderrocar el castellabans d’abandonar-lo, però un any després es vareconstruir, segons els plànols de l’ enginyer militar JosepChifrion.No va ser fins el 1.719 i el 1.754 que es va acabar deconstruir el castell tal i com és ara, una fortalesa militar.Es creu que és obra de Jorge Próspero de Verboon i deWolf, que també havia construït la Ciutadella de Barcelonai la Seu Vella de Lleida. 17
 18. 18. 7.- PORTAL DE LES HORTESEl Portal de les Hortes és l’ únic portal que es mantéintacte des de l’època medieval, i es creu que conduïa a lesHortes de fora de les muralles,és del segle XI i la partinterior és del segle XVIII. 18
 19. 19. 8.- PORTAL DE BARCELONAServia de porta als camperols per anar des de l’ interiordel poble al les vinyes situades a les afores.És el portal més bonic del poble, amb un arc de mig puntrecolzat a cada banda a les muralles.És una porta pràcticament impenetrable per qualsevol quevolgués entrar si estava tancada. 19
 20. 20. 9.- PLAÇA DELS BOUSEstà situada on acaben les muralles,és la plaça més gran delpoble.Era el lloc on antigament es deixava el bestiar si la genthavia d’ entrar al poble, i on també si feien fires de bestiarboví.A la casa amb el número 3 antigament hi havia la ferreriadel poble i era on es ferraven tots els cavalls. Amb el pasdel Camí Ral molts viatgers es paraven a ferrar els cavallsa Hostalric o també a descansar.10.- LES MINESA una profunditat entre 10 i 20 metres sota terra trobemuna xarxa de túnels de més de 3 kilòmetres de llarg , queservien per conduir a la gent que vivia dins de la muralla ales afores en cas de setge. En altres temps, també es vanfer servir com a canals d’ aigua per portar l’ aigua a lescases de dins de la muralla.Van ser construïdes abans que les muralles amb el mètodeàrab de galeries subterrànies amb diversos pous tapatscada 50 metres.Avui dia encara es poden visitar. 20
 21. 21. 11.- CAMI DE RONDAEl camí de ronda segueix el recinte emmurallat que datadel segle XIV, i que segueix el que havia estat el traçat delcamí ral de Girona a Barcelona i que en deien el camí aFrança.Ara en queden 600 metres que arriben al 10 metresd’alçada. Cada 40 o 50 metres trobem una torre cilíndricacom la dels Frares o la del Convent. 21
 22. 22. Tota la muralla va ser construïda amb pedra basàltica d’ uncolor tirant a negre, extreta del mateix turó del castell, ial capdamunt podem trobar-hi una tira de merletsquadrats.Al llarg dels 600 metres té 5 portals d’entrada , quepermetien accedir des del camí de ronda a l’ interior de lamuralla. Per la muralla es podia donar tota la volta aHostalric sense haver de sortir fora .No tot el poble d’ Hostalric estava envoltat per lesmuralles. A la banda per on passa el riu Tordera no n’ hihavia per que el mateix riu ja proporcionava protecció alpoble. 22
 23. 23. Festes locals1.- Festa GeganteraLa festa gegantera es fa el cap de setmana més proper al dia 1 de maig, i hi participen els Gegants d’ Hostalric i de molts altres municipis. ELS GEGANTS DHOSTALRIC Ramon Berenguer II "CapdEstopa" (comte de Barcelona)Mafalda de Pulla - Calàbria (comtessa de Barcelona ivescomtessa de Narbona)Mossèn Pere Xifré: Mossèn de lEsglésia dHostalricdurant la guerra de la Independència. 23
 24. 24. 2.- Fira de Sant Miquel - GastroartAntigament, la Fira de Sant Miquel d’Hostalric, era una deles festes més concorregudes de la comarca de la Selva.Durant aquests dies, pagesos i ramaders es concentraven ala Plaça dels Bous i centenars de persones omplien elscarrers de la vila.Durant la Guerra Civil la celebració es va deixar de fer,però l’any 1990 la fira va tornar a recuperar el seu renom itradició i des de llavors aquest esdeveniment s’ha convertiten una de les celebracions més populars de la vila.Des de sempre la fira es cel-lebra el darrer cap desetmana de setembre . 24
 25. 25. 3.- Fira o mercat MedievalLa fira o mercat medieval es cel-lebra el dissabte i eldiumenge de Setmana Santa. Mentre dura la festa,Hostalric es converteix en una vila medieval amb un granmercat, amb personatges i activitats pròpies d’aquellaèpoca.Amb aquest mercat es pretén commemorar la importànciadel passat medieval del poble, el qual era cap i centre detot l’extens vescomtat de Cabrera. 25
 26. 26. CuriositatsUna de les curiositats es l’ origen del nom del poble .Sembla que està , en que antigament hi havia un hostal moltfamós al poble i com que en aquella època Hostalric era llocde pas per tothom que anava de Girona a Barcelona pelCamí Ral, l’ hostal es va fer molt i molt ric i d’ aquí Hostal-ric.Una altre curiositat te relació amb la Mare de Déu delsSocors que és la patrona d’ Hostalric, i la imatge està a l’església de Santa Maria.Al voltant de l’ any 1.687 Hostalric va patir la invasió d’unaplaga de llagostes que venien de França. La gent de la vilava pensar que farien malbé totes les collites i quepassarien gana; Però quan els insectes van travessar lesmuralles i van arribar davant de l’ església on hi ha laimatge de la Mare de Déu, es diu que van donar mitja voltai van tornar cap a França. Això va passar un 2 de juliol i araper recordar-ho cada any aquest dia la Verge surt enprocessó.Una altre llegenda també de la Mare de Deu explica quedurant la guerra de la independència l’ església va serdestruïda pels francesos i aquestes van robar la verge. Lallegenda diu que una vegada varen passar la frontera amb 26
 27. 27. França, la Verge va girar el cap mirant cap a Catalunya.Els soldats francesos molt espantats van decidir tornar laimatge a Hostalric. 27
 28. 28. Bibliografia consultada1.- Geografia comarcal de Catalunya. Volum nº 6. Edit.: Enciclopèdia Catalana Edició 1.9832.- Gran Enciclopèdia Catalana. Volum nº 5.Edit.: Enciclopèdia Catalana Edició: 1.983Webs consultades:www.hostalric.cat/ca/viure_a_hostalricwww.wikipedia.org/wiki/Hostalricwww.festacatalunya.cat/castell_dhostalricwww.turismehostalric.catwww.ajuntament.hostalric.cat* Visita a l’ Oficina de turisme d’ Hostalric. 28

×