Escola CervetóCurs 2011-2012lfkgjdlkjgldkfjg
ÍNDEX1.  Projecte educatiu.                   Pàg.   1.1.  Ideari de l’escola.           ...
1.   Projecte educatiu1.1.  Ideari de l’escola    Aconseguir una veritable formació integral de la persona és lapreo...
1.2.  Objectius pedagògics    Els objectius pedagògics de la nostra escola són els següents:    • Aconseguir la for...
1.3. Estructura organitzativa    • Aconseguir que l’estructura organitzativa tingui un funcionament quepermeti que les ...
2. Organització escolar                                    3 anys           ...
3.    Batxillerat3.1.   El batxillerat en el nou sistema educatiu                    MÓN LABORAL ...
3.2.  El perfil pedagògic del batxillerat    Un cop passats els primers anys de l’adolescència, on els/les nois/noiesh...
3.3.  Estructura i organització del batxillerat en la nostra escola3.3.1. Organització general    El Batxillerat és un...
La tutoriaMitjançant les hores de tutoria es garanteix l’orientació i formació de l’alumnat.Cada grup d’alumnes tindrà un ...
L’alumne pot optar entre quatre modalitats de batxillerat:        • Humanitats i ciències socials        • C...
Entre les matèries optatives, és possible fer l’Estada a l’Empresa, que consisteixen estar en una empresa durant un períod...
DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES EN EL BATXILLERAT          1r BATXILLERAT                      ...
La selecció de les matèries optatives que hem especificat en el llistat de lapàgina 11 d’aquesta guia respon a un seguit d...
3.3.2 Personal docent13.3.2.1. Tutoria        MODALITAT                    TUTORIAHumanitats i C...
3.3.3. Distribució de les matèries optativesRecordatori:La tria de la matèria segona llengua a primer de batxillerat impli...
4.   Altres activitats psicopedagògiques    Psicologia i orientació escolar    És a càrrec d’una psicòloga que ela...
Sistemes audiovisuals   L’Escola disposa de dues aules d’audiovisuals, dues sales amb pantallesgegants i projectors de ...
5. Serveis5.1.  Menjador    L’Escola té cuina pròpia, menús variats i pensats dietèticament. Aquestservei el considere...
6. EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIORIntroduccióCal tenir en compte que la tasca que es realitza en un centre escola...
f) La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural de l´Estat.    g) El respecte a l´entorn natural ...
h) Lescola no considerarà a un/a alumne que necessiti més temps de lestablert    per assolir determinats continguts, s...
5.5   Els alumnes o els seus representants legals tenen dret a revisar amb el tutor/a les    qualificacions esmentad...
Article 8. Participació dels/les alumnes en la vida de l´Escola.8.1   Els/les alumnes tenen dret a participar en la vid...
c) Respectar el dret a l´estudi dels/les seus/ves companys/es, i la participació   d’aquests en les activitats formativ...
g.5) L´ordinador d´ús personal homologat pel Departament d´Ensenyament iper tant amb el programari bàsic per dur a terme e...
o) Per tal que les entrades i sortides es desenvolupin de forma adequada, calcomençar i acabar les classes amb puntualitat...
Tenint en compte el caràcter lúdic inherent a aquest tipus de sortides, elsobjectius pedagògics incidiran en els contingut...
B) És preferible que els acompanyants no tinguin lligams familiars, ni amb els/les    alumnes ni amb els/es professors/...
13.2  Els/les alumnes escollits com a Delegats/des de classe tenen lobligació detrametre als seus/ves companys/es les inf...
b.2) Els/les professors/es controlaran la puntualitat i lassistència a les seves     classes; faran anotar les irregu...
g) El consum i/o la incitació a accions o conductes perjudicials per a la salut i    la integritat personal dels/les me...
setmanes. Aquests alumnes que per culpa o negligència causin danys a les    instal—lacions de lEscola o al seu materia...
Consell Escolar corresponent podrà acordar la readmissió de lalumne/a, prèvia    comprovació dun canvi positiu en la se...
DESCRIPCIÓ     DEMATÈRIES DE MODALITAT     i MATÈRIES OPTATIVES     35
MATÈRIA DE MODALITAT    Professor/a: Isabel Riera    Nom de la matèria: MATEMÀTIQUES CCSS I             ...
MATÈRIA DE MODALITAT  Professor/a: Àngels Grau Nom de la matèria: LITERATURA CASTELLANA                 ...
MATÈRIA DE MODALITAT  Professor/a: Maria Teresa Guardia Puntí Nom de la matèria: LLATÍ I                ...
MATÈRIA DE MODALITAT   Professor/a: Enric Bosch   Nom de la matèria: ECONOMIA D´EMPRESA I         Codi: 4  ...
MATÈRIA DE MODALITAT   Professor/a: Sergio Ibáñez   Nom de la matèria: ECONOMIA                    ...
MATÈRIA DE MODALITAT  Professor/a: Sergio Ibáñez Nom de la matèria: FÍSICA I                      ...
MATÈRIA DE MODALITAT  Professor/a: Gemma Batlle Nom de la matèria: Ciències de la Terra i del M. Ambient I       ...
MATÈRIA DE MODALITAT  Professor/a: Franc Aparicio Nom de la matèria: Dibuix Tècnic I                  ...
MATÈRIA DE MODALITAT    Professor/a: Isabel Riera    Nom de la matèria: QUÍMICA I                  ...
MATÈRIA DE MODALITAT    Professor/a: Isabel Riera    Nom de la matèria: MATEMÀTIQUES                ...
Bloc: 1    Professor/a:  Joan Gonzàlez    Nom de la matèria: ALEMANY                      Cod...
IMPRÈS D’ELECCIÓ DE MODALITAT I ITINERARI                                     1r BATX...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia alumne 1rbtx_2011_2012

794 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia alumne 1rbtx_2011_2012

 1. 1. Escola CervetóCurs 2011-2012lfkgjdlkjgldkfjg
 2. 2. ÍNDEX1. Projecte educatiu. Pàg. 1.1. Ideari de l’escola. 3 1.2. Objectius pedagògics. 4 1.3. Estructura organitzativa. 52. L’organització escolar. 63. Batxillerat. 3.1. El batxillerat en el nou sistema educatiu. 7 3.2. Perfil pedagògic del batxillerat. 8 3.3. Estructura i organització del batxillerat en la nostra escola. 3.3.1. Organització general 9 3.3.2. Personal docent 3.3.2.1. Tutoria 15 3.3.2.2. Professorat 15 3.3.3. Distribució de les matèries optatives 164. Altres activitats pedagògiques. 175. Serveis. 196. Extracte del Reglament de Règim Interior 207. Descripció de matèries de modalitat i optatives 348. Imprès d’elecció de matèria de modalitat i optatives. 47 2
 3. 3. 1. Projecte educatiu1.1. Ideari de l’escola Aconseguir una veritable formació integral de la persona és lapreocupació fonamental de la nostra escola. En aquest sentit, ens hemproposat d’atendre els diferents aspectes que conformen la personalitat delsindividus, propiciant tant el desenvolupament intel—lectual com l’afectiu i socialdel nostre alumnat. És per això que el nostre plantejament educatiu considerael seguiment individualitzat de l’estudiant com una eina imprescindible per talde fomentar la seva autoestima . La nostra escola, que es defineix com a catalana, transmet uns valorsd’aquesta cultura i fa servir el català com a llengua vehicular, tant en lainformació interna com en l’externa. No obstant, això no implica ques’excloguin d’altres realitats lingüístiques i culturals existents en el nostre país.Efectivament, transmetem el respecte a la diferència, entesa des de l’òpticamés antropològica, i, com a col.lectiu, respectem la diversitat per raó degènere, classe i ètnia. La nostra escola, oberta, receptiva i participativa en les diferents realitatsque ens envolten, presenta una estructura flexible i interactiva que preténconsensuar tant les propostes de l’equip directiu com les del professorat. Esconsidera, doncs, que la tasca duta a terme pel personal docent requereixuna formació personal i de grup, per tal d’adaptar-se als canvis propis de totasocietat (tecnològics, socials, polítics...). Per tal de d’aconseguir els nostres objectius, considerem fonamental elcontacte i l’intercanvi d’informació amb els/les pares/mares del nostrealumnat. Alhora, pensem que el camp educatiu abarca un horitzó molt amplique no acaba en unes àrees curriculars i, per tant, organitzem i oferim unasèrie d’activitats extraescolars que fomenten la creativitat, la sensibilitat il’esport. 3
 4. 4. 1.2. Objectius pedagògics Els objectius pedagògics de la nostra escola són els següents: • Aconseguir la formació integral de la persona mitjançant l’educació. • Formar persones responsables, equilibrades i respectuoses envers lesaltres opinions, amb un esperit crític que ajudi el nostre alumnat a evolucionar ia valorar els fets que ocorren. • Impartir una educació que desenvolupi totes les capacitats del’individu i que el condueixin cap a actituds de recerca, esforç i compromís. • Aconseguir que l’autoestima sigui la base de tot aprenentatge. • Impartir els coneixements de forma que l’alumnat en vegi la sevautilitat i les relacions que hi ha entre ells. • Apropar l’alumnat al coneixement i manipulació de les novestecnologies. • Avançar com a col—lectiu, fent un seguiment i una valoració de tota latasca que portem a terme. • Professionalitzar el treball de l’equip docent mitjançant l’estimulació, lamotivació i les condicions necessàries per a la seva formació permanent. • Consolidar els aspectes necessaris per formar ciutadans i ciutadanesresponsables i conscients amb els afers públics. • Treballar els tres blocs de continguts: conceptuals, procedimentals iactitudinals, respectant la diversitat entesa en el seu sentit més ampli. • Educar i possibilitar el contacte del nostre alumnat amb el món artístici musical, com una manera més d’interpretar el món que ens envolta. • Establir una relació d’intercanvi cultural amb les institucions municipals,comarcals i autonòmiques. • Crear una dinàmica d’avaluació i autoavaluació per tal de reflexionarsobre la tasca que porta a terme cadascú i que implica tots els estaments del’escola: alumnat, professorat, pares/mares, equip directiu, personal no docent. 4
 5. 5. 1.3. Estructura organitzativa • Aconseguir que l’estructura organitzativa tingui un funcionament quepermeti que les relacions entre els seus membres sigui interactiva, és a dir, quees creïn els canals necessaris per tal que les decisions pedagògiques siguinconsensuades. • Reflexionar i avançar pedagògicament creant progressivamentdepartaments pedagògics, alumnes delegats de curs... (l’estructura quedaràreflectida en el reglament de règim intern). • Afavorir un aprenentatge que contempli el procés individual de cadaalumne amb l’ajut de professionals dels àmbits pedagògics i psicològics. • Per tal d’afavorir el reciclatge del professorat, en el còmput d’horesanuals que cal treballar, es tindran en compte les hores que cada professor/ahagi dedicat a la formació fora de l’horari escolar. Qui no hagi realitzat capcurs de formació, haurà d’assistir al centre per tal de portar a terme el treballpedagògic. • Per tal d’afavorir un aprenentatge que respecti la diversitat, entesa enel seu sentit més ampli, es farà un recull de bibliografia, seminaris, cursets deformació permanent, així com anar incorporant aquesta filosofia en el treballde claustre i a les programacions. • El centre manté un contacte sistemàtic amb els museus de Granollers,l’Associació Cultural i el Centre de Recursos Pedagògics. • Les sortides de treball i les convivències estan relacionades amb laprogramació en els seus tres blocs de continguts: conceptual, procedimental iactitudinal. • Volem organitzar l’escola com un macrosistema amb les mateixescaracterístiques i necessitats de funcionament que els ecosistemes naturals,extensible a l’àmbit familiar i social. • Per promocionar l’autoavaluació des dels diferents col—lectius queformen l’escola, s’organitzen seminaris, reunions de nivell i enquestes que espassen de manera sistemàtica cada curs (amb les modificacions que escreuen oportunes). 5
 6. 6. 2. Organització escolar 3 anys Coordinació Educació Mestres 4 anys Infantil 5 anys Cap dEstudis Infantil Primària Primer Cicle Inicial Segon Coordinació Primer Primària Mestres Cicle Mitjà Segon Primer Cicle SuperiorD SegonIREC PrimerC 1r Cicle ESO I SegonÓ Cap Mestres i dEstudis professors ESO Tercer 2n Cicle ESO Coordinació Quart Caps de Humanitats Departament i C. Socials Cap dEstudis 1r Batxillerat Batxillerat Ciències i Tecnologia Professor Equip de Humanitats Coordinació i C. Socials 2n Batxillerat Ciències i Tecnologia 6
 7. 7. 3. Batxillerat3.1. El batxillerat en el nou sistema educatiu MÓN LABORAL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR UNIVERSITAT (CFGS)PROGRAMA DE CICLE FORMATIU GARANTIA DE GRAU MITJÀ BATXILLERAT SOCIAL (CFGM) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ INFANTIL 7
 8. 8. 3.2. El perfil pedagògic del batxillerat Un cop passats els primers anys de l’adolescència, on els/les nois/noieshan sofert profunds canvis, tant físics com psíquics, es comencen a dibuixaralguns aspectes en la persona que quedaran definitivament consolidats enl’etapa de la joventut. El noi i la noia a 1r i 2n de Batxillerat es segueix preocupant pel seuaspecte físic. Les relacions amb els companys i les companyes s’intensifiquen.En aquesta edat el grup és la base de la seva relació amb l’exterior, alhoracomencen les relacions de parella i s’enforteix el caràcter de la persona. Els dos cursos que constitueixen el Batxillerat contribueixen extensamenta desenvolupar les capacitats que l’adolescent ha iniciat en l’etapa anterior.Els horaris i les programacions donen una extensió més àmplia a assignatures itemes que fomenten el pensament conceptual i el desenvolupament decapacitats que tenen a veure amb els procediments, les actituds, els valors i lesnormes. L’alumne haurà d’aprofundir i continuar aprenent hàbits d’estudi i detreball que li permetin d’obtenir els seus objectius. A 1r de Batxillerat l’alumnat tria entre tres modalitats: 1) Arts, 2) Ciències iTecnologia i 3) Humanitats i Ciències Socials. Per tant, aquest curs ésimportantíssim, ja que cal conèixer amb profunditat i amb temps els possiblesdubtes que puguin tenir els nois i les noies a l’hora d’escollir la modalitat i lesmatèries que se li ofereixen. Per aquesta raó, l’Escola remarca com a objectiuimportant l’aprofundiment i el treball en la tutoria i el seguiment personalitzat. A 2n de Batxillerat l’alumnat continua la seva formació partint d’unplantejament similar al de primer, però considerant que el final d’aquest cursimplicarà diverses sortides: l’accés al món laboral, el seguiment d’un CicleFormatiu de Grau Superior, o l’assoliment d’uns estudis superiors molt concrets idelimitats. En qualsevol cas, els continguts i el nivell d’exigència és alt, fet quegaranteix un bon resultat en el nostre alumnat. 8
 9. 9. 3.3. Estructura i organització del batxillerat en la nostra escola3.3.1. Organització general El Batxillerat és una etapa post-obligatòria formada per dos cursosacadèmics. Les finalitats d’aquest són: a. Garantir la polivalència per poder donar resposta a tot l’alumnat: elsque un cop finalitzat el batxillerat s’incorporaran seguidament al món deltreball, els que optaran per accedir a Cicles Formatius de Grau Superior, o elsque es decideixen per realitzar uns estudis universitaris. b. Procurar una formació integradora per donar una visió global icontextualitzada del saber. c. Fer un currículum flexible per adaptar-lo als interessos i a lescapacitats. d. Orientar a l’alumnat en el seu futur acadèmic i/o professional. El currículum és el conjunt de matèries que l’alumnat cursa durant el procés d’aprenentatge. Aquest consta de les parts següents: 1. Part comuna: la realitza tot l’alumnat. 2. Part diversificada: formada per: 2.1. Matèries de modalitat o específiques. 2.2. Matèries optatives. 2.3. Treball de recerca.Part comunaEsta constituïda per les matèries comunes. Tal com indica el seu nom, les fa totl’alumnat, independentment de la modalitat que ha triat. Aquestes matèriessón: ♦Llengua i literatura catalana I i II ♦Llengua i literatura castellana I i II ♦Llengua estrangera (anglès) I i II ♦Ciències per al món contemporani ♦Història ♦Filosofia i ciutadania ♦Història de la Filosofia ♦Educació Física 9
 10. 10. La tutoriaMitjançant les hores de tutoria es garanteix l’orientació i formació de l’alumnat.Cada grup d’alumnes tindrà un professor tutor, si bé tot el professoratparticiparà i s’implicarà en aquesta acció tutorial. Amb l’acció tutorialpretenem que l’alumnat: - Desenvolupi les seves capacitats bàsiques. - Assoleixi maduració i autonomia personal. - Sigui capaç de triar l’itinerari curricular necessari per afrontar el seu futur acadèmic i/o professional (mitjançant la informació i l’orientació personal suficient). 10
 11. 11. L’alumne pot optar entre quatre modalitats de batxillerat: • Humanitats i ciències socials • Ciències i Tecnologia • ArtsEn aquest centre impartirem totes les modalitats excepte l’artística.Part diversificadaMatèries de modalitat o específiquesSón les pròpies de cada modalitat de batxillerat triada Humanitats i ciències socials Ciències de la Tecnològic naturalesa i de la salut∗ Geografia ∗ Biologia ∗ Física∗ Història de l’art ∗ Química ∗ Matemàtiques∗ Hª del món contemporani ∗ Matemàtiques ∗ Tecnologia∗ Llatí ∗ C. de la terra ∗ Química∗ Economia ∗ Física ∗ Dibuix tècnic∗ Matemàtiques CCSS∗ Economia d’empresa∗ Literatura castellana∗ Literatura catalanaLes matèries optativesLes matèries que oferta el centre són: Segona llengua estrangera Psicologia i sociologiaLa tria d’una d’aquestes matèries implica deixar de fer una matèria demodalitat. Caldrà valorar amb el tutor la conveniència d’aquesta tria per a laformació de l’alumne/a. El centre es reserva el dret de no impartir una matèriasi no hi ha un nombre mínim d’alumnes (en el cas de les matèries optatives). 11
 12. 12. Entre les matèries optatives, és possible fer l’Estada a l’Empresa, que consisteixen estar en una empresa durant un període de 140 hores per posar encontacte l’alumne amb el món laboral i ampliar els seus coneixements. Esrealitzarà el mes de juliol segons els horaris marcats pel programa Argó (cal serseleccionat per la UAB).El treball de recercaÉs un treball que pretén capacitar l’alumne/a per aprendre per ell mateix, pertreballar en equip i aplicar els mètodes apropiats d’investigació. Es porta aterme durant el segon curs de Batxillerat, doncs pensem que l’alumne/a enaquest moment ja ha adquirit un grau de maduresa i coneixements que elcapaciten per poder-lo fer de forma brillant. L’alumne/a pot triar la materia omatèries (si és interdisciplinar) de les quals vol fer l’esmentat treball. 12
 13. 13. DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES EN EL BATXILLERAT 1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT Matèries Comunes Matèries Comunes- Educació Física - Història- Filosofia i ciutadania - Llengua Estrangera (anglès) II- Llengua Estrangera I (anglès) - Llengua i literatura castellana II- Llengua i literatura castellana I - Llengua i literatura catalana II- Llengua i literatura catalana I - Història de la Filosofia- Ciències per al món contemporani- Religió Catòlica (voluntària) Matèries de Modalitat Matèries de Modalitat HUMANITATS I C. C. NAT.. I DE LA TECNOLÒGIC HUMANITATS I C. C. NAT. I DE LA TECNOLÒGIC SOCIALS SALUT SOCIALS SALUT- Mates CCSS I / Lit. - Biologia I - Física I - Mates CCSS II / - Biologia II - Física 2Castellana - Química I - Mates I Lit. Catalana - Química II - Mates 2- Llatí I / Ec. - Mates I - Tecnologia I - Llatí II / Ec. - Mates II - Tecnologia 2d’empresa - Física I / - D. tècnic I / d’empresa II - Física II / - D. Tècnic II /- Economia C. terra I Química I - Geografia C. terra II Química II- Història del món - Hª de l’art Matèries OptativesSegona llengua estrangera, Psicologia i sociologia, Estada a l’empresa Treball de recerca • Els possibles itineraris (20 en total) que l’alumnat pot cursar es poden consultar a l’últim full d’aquesta guia. • L’alumne/a que faci la matèria de Religió catòlica (2 crèdits) haurà de cursar 2 crèdits d’una altra matèria optativa És imprescindible que ho faci saber a la coordinació de l’etapa. • L’alumne/a haurà de triar un dels itineraris d’entre el total que es proposen i que s’especifiquen a la pàgina número 48. • Independentment de la modalitat de batxillerat que es cursi, tot l’alumnat haurà de fer un nombre mínim de matèries de modalitat (que ja queda garantit en l’estructura dissenyada per l’escola). Haurà de fer necessàriament el Treball de recerca. • L’alumne/a que vulgui realitzar l’Estada a l’empresa és imprescindible que ho comuniqui a la coordinació de l’etapa durant la primera quinzena de setembre. 13
 14. 14. La selecció de les matèries optatives que hem especificat en el llistat de lapàgina 11 d’aquesta guia respon a un seguit de criteris, que tenen en comptela utilitat de cadascuna d’aquestes matèries per a les possibles sortidesacadèmiques i professionals (carreres universitàries, cicles formatius de grausuperior, accés al món laboral). Segona llengua estrangeraLa segona llengua estrangera és una matèria interessant per a qualsevol delsalumnes que cursen el Batxillerat, donada la importància que té elconeixement d’idiomes en el món del treball. La tria d’aquesta matèria en elprimer curs implica continuïtat a segon de batxillerat, ja que és una matèria de4 crèdits. (a 1r BTX: 28 crèdits/ a 2n BTX: 32 crèdits). S’ha d’assumir elrepartiment desigual respecte a la resta de companys. Psicologia i sociologiaRecomanable per als alumnes de la modalitat de Ciències Socials o Científicque tinguin interès en cursar estudis posteriors de Psicologia. 14
 15. 15. 3.3.2 Personal docent13.3.2.1. Tutoria MODALITAT TUTORIAHumanitats i Ciències Socials Iñaki MartínezCiències i Tecnologia Jordi CerveraTecnològic Jordi Cervera/ Sergio IbáñezTutoria de suport Roser Palacios3.3.2.2. Professorat MATÈRIA COMUNA PROFESSORATLlengua i literatura catalana Àngels GrauLlengua i literatura castellana Roser PalaciosLlengua estrangera (anglès) Anna RamosEducació Física Annabel GràciaFilosofia i ciutadania Joan GonzálezCiències per al món contemporani Jordi Cervera MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORATMatemàtiques CCSS Isabel RieraLiteratura castellana Àngels GrauLlatí Mª Teresa GuàrdiaEconomia d’empresa Enric BoschHistòria del món Iñaki MartínezEconomia Jordi CerveraBiologia Jordi CerveraQuímica Isabel RieraMatemàtiques Isabel RieraFísica Sergio IbáñezC. de la terra i el medi ambient Gemma BatlleTecnologia Sergio IbáñezDibuix tècnic Franc Aparicio1 Es poden produir modificacions en l’assignació de matèries al professorat 15
 16. 16. 3.3.3. Distribució de les matèries optativesRecordatori:La tria de la matèria segona llengua a primer de batxillerat implica elseguiment obligatori a segon de batxillerat, ja que es tracta d’una matèria de4 crèdits. Això vol dir que aquests alumnes fan a 2n de BTX 2 hores de classemés a la setmana que la resta dels companys. 16
 17. 17. 4. Altres activitats psicopedagògiques Psicologia i orientació escolar És a càrrec d’una psicòloga que elabora estudis individuals o de grup.Ajuda a l’orientació escolar, personal i professional de l’alumnat. Per dur aterme aquesta tasca, explora els alumnes que proposen els responsables al’escola (tutoria) o els pares/mares, i estableix un diagnòstic tot recomanant untractament o recuperació. Al mateix temps, ofereix assessorament alprofessorat que ho necessita, amb l’objectiu d’elaborar estratègies queafavoreixin l’aprenentatge i ajudin a millorar la relació dins l’aula. Biblioteca L’escola, a més de la biblioteca de Primària, disposa d’una bibliotecaper a Secundària i Batxillerats. Aquestes ofereixen tant llibres de lectura en servei de préstec com llibresde consulta. Laboratoris L’Escola disposa de tres laboratoris: física, química i ciències naturals. Almateix temps, disposa d’una Aula de Tecnologia, específica per a la modalitatde batxillerat Tecnològic. Tot l’alumnat de l’escola hi té accés. La nostra metodologia es basa en el descobriment. Així, l’alumnat passaa ser un element actiu dins la classe i és ell mateix qui arriba a assolir elsobjectius. Seguint aquest mètode durant tot l’aprenentatge, es prepara per al’alumnat un seguit d’experiències dirigides a desenvolupar la seva capacitatd’observació, manipulació i experimentació i així anar aplicant el mètodecientífic a partir de l’aprenentatge significatiu. 17
 18. 18. Sistemes audiovisuals L’Escola disposa de dues aules d’audiovisuals, dues sales amb pantallesgegants i projectors de ratjos que permeten de visualitzar de manerapanoràmica els vídeos que tenim a l’escola. El principal objectiu és complementar qualsevol matèria de les ques’imparteixen a l’Escola. La utilització dels mitjans audiovisuals fa possible que els nois i noiess’interessin molt més per la matèria, ja que són més motivadors. Un altre objectiu és que els audiovisuals ens portin d’una situació teòricaa un esquema de coneixement a l’abast de l’alumnat. 18
 19. 19. 5. Serveis5.1. Menjador L’Escola té cuina pròpia, menús variats i pensats dietèticament. Aquestservei el considerem integrat dins el projecte pedagògic de l’escola; és peraixò que, amb la col—laboració del personal de menjador, treballem unsobjectius bàsics que fan referència tant als hàbits alimentaris com a l’actitudque hem de mantenir en aquest hàbit. En aquest espai i distribuïts per edats funcionen uns tallers. Enguany sónels següents: a. Educació infantil: Audicions de contes i cançons. Jocs de taula, cuineta i súper. Jocs de pati organitzats. b. Cicle inicial i cicle mitjà 1: Ludoteca. Dramatització i audició d’històries. Jocs organitzats. c. Cicle mitjà 2 i cicle superior. Ludoteca. Biblioteca: plaer per la lectura. Jocs de pati.5.2. Servei d’acollida L’horari de les classes a l’Escola (Secundària, primer i segon deBatxillerat) és de les 8 a les 14:30 i de les 15:30 a les 17:30 de la tarda. Hi ha unservei d’acollida de 7:45 a 9:00 del matí, i de 5 a 7 de la tarda. 19
 20. 20. 6. EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIORIntroduccióCal tenir en compte que la tasca que es realitza en un centre escolar, així com lacomplexitat d’interrelacions que shi estableixen, requereixen una reflexió sobre elsconflictes que sorgeixen i que generen la necessitat de crear una normativa dins elmarc general del RRI. És evident que aquest és coherent amb el Projecte Educatiu deCentre i amb el Projecte Curricular de Centre.Per aconseguir una bona interiorització de les normes i que aquestes no caiguin en eldesencís cal que se’n faci veure la necessitat, és a dir, que no sigui fruit de la "normaper la norma" sinó que shan de portar a terme per qüestions com ara: la convivència,el respecte als/les altres, la solidaritat, el pragmatisme, afavorir la concentració ilatenció en el treball, etc.Els/Les AlumnesCapítol 1.GeneralArticle 1. Principis bàsics.1.1 Tots i totes els/les alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense mésdistincions que aquelles que es deriven de la seva edat i del cicle dels ensenyamentsque estiguin cursant.1.2 L´exercici dels seus drets per part dels alumnes implicarà el deure correlatiu deconèixer i respectar els drets de tots els altres membres de la nostra comunitateducativa.Capítol 2.Drets dels/les alumnesArticle 2. La formació dels/les alumnes.2.1 Els/les alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir elple desenvolupament de la seva personalitat dintre dels principis ètics, morals i socialscomunament acceptats en la nostra societat.2.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació dels/les alumnes comprendrà: a) La formació en el respecte dels principis democràtics de convivència i dels drets i llibertats fonamentals. b) La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat catalanes. c) L´adquisició d´hàbits intel—lectuals i de tècniques de treball, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. e) La capacitació per a l´exercici d´activitats professionals i intel—lectuals. 20
 21. 21. f) La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural de l´Estat. g) El respecte a l´entorn natural i al patrimoni cultural de Catalunya. g.1) A tal efecte l´Escola organitzarà pels alumnes de 12 a 16 anys sortides trimestrals. g.2) L´Escola es reserva el dret d´excloure d´aquestes sortides aquells alumnes que hagin estat sancionats per faltes reiterades. h) La formació per la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. i) L´educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. j) L´educació en els valors tal com determina el projecte educatiu de l´Escola.Article 3. Definició del perfil de lescola.Aquest centre es caracteritza per ser una escola privada concertada, democràtica icatalana. a) Lobjectiu daquesta escola és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats del noi/a quant a la formació corporal, salut física, afectivitat, educació sexual, educació del pensament, llengua i expressió en general, educació estètica, coneixement i domini del medi social i corporal i de la tecnologia entesa en un sentit ampli. Aquestes possibilitats han de permetre als/les alumnes a contribuir a la realització duna societat plural i tolerant. b) Lescola donarà tanta importància a la relació educativa com a ladquisició de continguts, a fi dintentar formar persones amb criteris propis. c) Lescola és coeducativa, per tant no discrimina entre nois i noies pel que fa a determinats mites, tabús, i diferenciacions de rol entre home i dona. d) Lescola és catalana, tan pel que fa a la llengua utilitzada a les classes com els documents externs i interns del centre. e) Lescola manté una actitud de respecte davant les diverses opcions religioses dels/les alumnes. Amb tot, no seludirà la informació referida als aspectes culturals que tot fet religiós comporta, tant pel que fa a la religió catòlica com les altres que conviuen en el nostre entorn. f) Lescola vol potenciar un ensenyament on lerror és considerat una possible via per la construcció de qualsevol tipus de coneixement. g) Lescola potenciarà la valoració dels fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans. El/la professor/a estimularà en lalumne els valors duna societat democràtica i proporcionarà els elements necessaris danàlisi i crítica a fi dobtenir una formació integral. 21
 22. 22. h) Lescola no considerarà a un/a alumne que necessiti més temps de lestablert per assolir determinats continguts, sigui considerat/da, en absolut, un/a "fracassat/da" en cap sentit. i) Lescola té molt present que els continguts es treballin de manera coordinada i cíclica, per tal dassegurar un ensenyament-aprenentatge profund i significatiu. Això queda palès en el 2on i 3er nivell de concreció de cada una de les àrees, al llarg de les diferents etapes educatives.Article 4.4.1 La programació de lacció educativa de lescola sinspira en el model definit enlIdeari del centre, que esdevé així el criteri bàsic dactuació de tots els sectorsdactivitat del centre, i dóna coherència i continuïtat al treball realitzat pel conjunt delcol—lectiu escolar.4.2 La selecció i el desplegament dalgunes de les opcions bàsiques de lIdearipodrà donar lloc a successius i graduals projectes que marcaran prioritats en laccióeducativa global de lescola i formaran part de la programació general del centre decaràcter anual.4.3 Lequip directiu és responsable dimpulsar lelaboració daquest projecteseducatius, amb la col—laboració dels equips de professors.4.4 Lequip directiu i els equips de professors elaboren, apliquen i avaluen elProjecte Curricular de Centre, resultat dadaptar el currículum establert pel Govern dela Generalitat a la realitat de lescola i les necessitats dels/les alumnes, tenint encompte el caràcter propi del centre i el context sòcio-cultural.4.5 Un cop elaborat o revisat, el projecte curricular és aprovat pel claustre deprofessors/es.Article 5. Avaluacions.5.1 Lescola considera fonamental ampliar el concepte davaluació a tots elsàmbits escolars. És a dir, que lescola afavorirà lavaluació de centre, la de lequipdirectiu i la de lequip docent, com a eines bàsiques per a millorar la qualitat delensenyament.5.2 Lavaluació del centre és un procés danàlisi que ajuda a conèixer si laccióeducativa global de lescola respon als objectius proposats i si progressa amb el ritmeprevist, i orienta la millora constant del treball a lescola.5.3 Respecte a lavaluació dels/les alumnes aquests/es tenen dret a una avaluacióobjectiva del seu rendiment escolar, per la qual cosa els professors els informaran delscriteris i sistemes davaluació i reforç recomanats, dacord amb els objectius icontinguts de lensenyament en cada cicle o període davaluació. A més, tenen dret adisposar dels butlletins de notes on es reflecteixin els resultats de lavaluació.5.4 Els/les alumnes o els/les seus/ves pares/mares o tutors/es tenen dret a sol—licitar aclariments per part dels professors/es respecte a les qualificacions dactivitats acadèmiques o d´avaluacions parcials o finals de cada curs. Aquests aclariments seran canalitzats a través del tutor/a de l´alumne/a. 22
 23. 23. 5.5 Els alumnes o els seus representants legals tenen dret a revisar amb el tutor/a les qualificacions esmentades.5.6 Cal l’assistència a les classes durant l’època d’exàmens a 1r BTX (donat que a 2n BTX s’aturen). Es permetrà fer els exàmens a tothom però es portarà igualment un control de l’assistència. En cas que es comprovi una falta d’assistència justificada es seguiran els següents criteris: 1) Si la falta d’assistència es dóna durant els exàmens del primer parcial, la convocatòria passarà al segon parcial. 2) Si la falta d’assistència es dóna durant el segon parcial, la convocatòria passarà a final de curs. Sempre es podran valorar per claustre els casos particulars que requereixin una aplicació diferent daquesta normativa.5.7 Respecte als exàmens de 1r BTX, cal l’assistència en el dia i l’hora determinats per la coordinació de l’etapa. En el cas de no assistència a les proves s’aplica que: Si la falta està justificada es seguiran els punts 1) i 2) de l’apartat 5.6.5.8 Respecte als exàmens de 2n BTX, cal l’assistència en els dia i l’hora determinats per la coordinació de l’etapa. En el cas de no assistència, s’aplica que: 1) Si l’alumne/a falta a la convocatòria d’avaluació passarà a la de recuperació, sempre que la falta sigui suficientment justificada. 2) Si l’alumne/a falta a la convocatòria d’avaluació i recuperació se l’avaluarà en la convocatòria de l’avaluació següent, sempre que la falta sigui suficientment justificada.5.9 En cas de dubte respecte a l’aplicació de les normes anteriors, serà el claustre qui decideixi a partir de l’anàlisi exhaustiva de la situació si és pertinent o no que es realitzin les proves a les quals no s’hi ha assistit.Article 6. Paper del/a Tutor/a.6.1 El/la tutor/a de curs és el/la professor/a responsable de vetllar per laplicaciódel projecte curricular en lacció docent i educativa adreçada a un grups dalumnes, ité la missió datendre a la formació integral de cada un/a dells/es i seguir dia a dia elseu procés daprenentatge i maduració personal. El/la tutor/a és linterlocutor directeper resoldre tant els problemes personals com acadèmics i dorientació professional.Ambdues parts poden demanar sempre que ho considerin oportú la intervenció de laCap dEstudis ó de la Direcció del Centre.6.2 Els pares/mares o responsables legals dels alumnes poden sol—licitar al tutor/aqualsevol informació sobre la marxa acadèmica general i personal del seu fill, així comorientacions del futur. El tutor/a rebrà als pares/mares els dia i hora establerts perl´Escola a principi de curs, prèvia concertació de cita a través dels canals previstos pera tal finalitat (Full de citació i/o trucada telefònica)Article 7. Integritat física i dignitat personal.7.1 Els/les alumnes, com qualsevol altre membre de la nostra Escola, tenen dret alrespecte de la seva integritat física i psíquica de la seva dignitat personal. Tambétenen dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat ehigiene adequades. 23
 24. 24. Article 8. Participació dels/les alumnes en la vida de l´Escola.8.1 Els/les alumnes tenen dret a participar en la vida i el funcionament del centre através del Consell Escolar i la representació de delegats. Els/les alumnes tenen dret aescollir un o dos delegats de cada classe.8.2 Els/les alumnes tenen dret a associar-se i a reunir-se en el centre. La direcciópedagògica de l´Escola facilitarà l´exercici d´aquest dret i la utilització dels localsnecessaris garantint el desenvolupament normal de les activitats docents.8.3 Els/les alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individualment icol—lectiva, les seves opinions, sempre en el respecte als professors i companys.Article 9. Orientació escolar i professional.9.1 Els/les alumnes tenen dret a gaudir d´una orientació escolar i professional queasseguri la seva llibertat de decisió d´acord amb les seves aptituds, els seusconeixements i les seves capacitats. També tenen dret al coneixement del món deltreball i la preparació professional que hauran d´adquirir per accedir-hi. Lacció tutorialés un instrument obligatori per garantir aquest dret. Aquesta orientació normalmentvindrà canalitzada a través del tutor/a o d´activitats organitzades per l´Escola a talefecte.9.2 Els/les alumnes tenen dret a què es mantingui en reserva sobre tota aquellainformació que faci referència a les seves circumstàncies personals i/o familiars.Capítol 3 Deures dels alumnes.Article 10. Deures generals i concrets.10.1 Els drets dels/les alumnes obliguen als/les altres membres de la comunitateducativa, que hauran de respectar-los. Les accions que es produeixin dins làmbit delcentre que suposin una transgressió dels drets dels/les alumnes podran serdenunciades per aquests/es o els/les seus/ves representants legals davant la directoradel centre i, quan sescaigui, davant el Consell Escolar. Aquestes possibles sancions hande respectar la diversitat dopinions dels altres membres de la comunitat dalumnes.10.2 Els/les alumnes tenen el deure de respectar l´exercici dels drets i deures i de lesllibertats dels membres de l´Escola i en particular l´exercici de les atribucions pròpiesdels/les educadors/es, de la direcció del centre i el personal d´administració i serveis.10.3 L´estudi constitueix el deure bàsic dels/les alumnes que comportal´aprofitament de les seves actituds personals i dels coneixements que s´imparteixenamb la finalitat d´assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deuregeneral es concreta, entre altres, en les obligacions següents: a) Assistir a classe, participar de les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. b) Realitzar les tasques encomanades per els professors en l´exercici de les seves funcions docents. 24
 25. 25. c) Respectar el dret a l´estudi dels/les seus/ves companys/es, i la participació d’aquests en les activitats formatives.10.4 El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deurebàsic dels alumnes s´estén a les obligacions següents: a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimidat de tots els membres de la comunitat educativa. b) Complir les decisions dels òrgans unipersonals i col—legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets. c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altre circumstància personal o social. d) Ser correcte tant en l´actitud com en el vestir i en la manera de relacionar- se, sent adients a l´entorn escolar, a les finalitats pròpies de l´escola, i als valors que recull l´ideari. Això exclou portar símbols que exaltin la xenofobia, el racisme, que facin publicitat de coses que van contra la salut, que promoguin qualsevol tipus de violencia o que puguin ser ofensius. e) Fer un ús adequat de les TIC a l´aula i/o a les estones de lleure amb finalitats educatives. f) Participar i col—laborar activament en la vida de l´Escola amb la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d´afavorir el millor exercici de l´ensenyament, de l´orientació i de la convivència a l´Escola. g) Respectar, utilitzar i compartir els bens mobles i les instal—lacions utilitzades en qualsevol moment pels alumnes de l´Escola i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. g.1) En cap moment es permès cridar, córrer o bloquejar les escales o el passadissos. g.2) Els patis com a espai de lleure es podran utilitzar solament a les hores d´esbarjo dins lhorari lectiu. g.3) Qualsevol persona o grup de l´Escola que, per actuar de manera insolidària, trenqui, espatlli o embruti alguna part del material o de les instal—lacions, tindrà l´obligació de reparar el dany causat. En cas de no conèixer el responsable de la destrossa, el Consell Escolar decidirà qui ha de fer-se càrrec del seu pagament. Es pretén que aquest pagament s´efectuï en el rebut següent a quan es produeixen les destrosses. A part del restabliment material del desperfecte, el responsable o responsables seran sancionats segons el que s´estableix en aquest reglament. g.4) Cada curs, matèria o crèdit optatiu tindrà assignada una aula, els alumnes seran responsables de la seva conservació i bon estat. S´establiran els grups de manteniment necessaris que supervisats per els professors o el tutor del curs es faran càrrec de la neteja i ordre general de les aules. 25
 26. 26. g.5) L´ordinador d´ús personal homologat pel Departament d´Ensenyament iper tant amb el programari bàsic per dur a terme el projecte 1x1 és d´úspersonal de cada alumne i s´utilitzarà pel treball escolar. Aquest ordinador éspropietat de la família, i per tant, correspon a cada família vetllar pel seu bonestat complint amb les pautes que es faciliten des de l´escola. Així doncs,caldrà cuidar el material ja que la seva garantia és de dos anys i haurà dedurar-ne com a mínim quatre, de 1r a 4t d´ESO, segons ha determinat elDepartament d´Ensenyament. Aquests portàtils són per utilitzar-los a l´aula ofora d´ella, a vegades, i és l´alumne el qui s´ha de comprometre a fer-ne unbon ús, ja que en cas contrari, per exemple, si s´ha infectat de virus durant uncap de setmana, o s´han instal.lat programaris i/o continguts inadequats, elprofessor té autorització per a fer servir la opció de l´ordinanor que restaura elsistema. Per això els alumnes hauran de realitzar còpies de seguretat.Si s´espatlla, us heu de fer càrrec de la reparació (dins del marc de garantia dedos anys i seguint el protocol preestablert per l´empresa proveïdora i perl´escola, el qual trobareu a l´espai web del centre), per bé que, per tal degarantir la continuïtat de les tasques escolars hi haurà alguns ordinadorsd´emergència a l´aula que serviran per a aquestes ocasions.h) A cap dels espais ocupats per els alumnes de l´Escola no és permès fumar niconsumir substàncies que en l´actualitat i segons el codi legal vigent, siguinprohibides als menors.i) Durant la jornada lectiva, dins o fora del centre, no és permès portar aparellsde telefonia mòbil, walkman o diskman, MP3, càmera de fotos o altres aparellsde característiques similars. En el cas que un/a alumne/a rebi una trucada omissatge al seu mòbil en horari lectiu (dins o fora del centre), aquest seràrequisat per espai d´una setmana, restant a les dependències del centre senseque es pugui utilitzar.j) De la mateixa manera, i per a preservar el bon estat higiènic dels espaiscomuns, no es permetrà menjar xiclets, fruits secs o qualsevol productes ambclosca en qualsevol moment o lloc. El consum d´altres aliments i begudes,només serà permès durant les estones de descans (no als canvis de classe) isempre fora de les aules.k) Els/les alumnes tenen el deure de complir l´horari propi de l´Escola. Si un/aalumne/a arriba tard (més de 5 minuts), sesperarà a la biblioteca o a secretariafins lhora següent i haurà d´esperar el canvi de classe per entrar a la classe. Silincompliment de lhorari és reiteratiu (més de tres vegades), el/a pare/marerebrà un avís del tutor/a ó bé del coordinador i haurà de recuperar el tempsperdut fora de l´horari escolar. En aquestes estones se li encomanaran feines deles àrees a les que no ha assistit.l) Els/les alumnes dESO faran l´esbarjo dins l´edifici de l´Escola i no podran sortiral carrer dins el seu horari lectiu, a no ser que siguin acompanyats per unprofessor o responsable de l´Escola.m) Els alumnes responsables dels fulls de menjador, cal que els lliurin a secretariaabans de les 11 del matí.n) Els alumnes no accediran normalment a la sala de professors si no és per unavisita concertada. 26
 27. 27. o) Per tal que les entrades i sortides es desenvolupin de forma adequada, calcomençar i acabar les classes amb puntualitat.p) La normativa pel que fa a les sortides de treball i/o convivències serà lasegüent:p.1.- LEscola considera necessària i positiva lassistència a totes les activitatsrealitzades fora del Centre, ja que també formen part del desenvolupament delcurrículum de les diferents àrees i alhora serveix per observar el graudintegració dels alumnes en el grup classe i el seu comportament social foralEscola. És possible que alguna sortida es faci en divendres (dia que algunscursos tenen la tarda lliure).Les sortides de convivència tenen un tractament especial. L´objectiu ésaprendre a conviure tots junts/es un temps més llarg de l´habitual i observar elgrau d´independència del noi/a respecte a la seva família i afavorir laintegració dels/les alumnes nous/ves al grup classe.p.2.- Les característiques daquest tipus dactivitats segueixen un tractamentespecífic acordatper tots els membres de la Comunitat Educativa: Equip Directiu, professor/es,alumnes,pares/mares.p.3.- Aquest tractament es concreta en els punts següents:p.3.1.- Les sortides de treball han de contribuir al desenvolupament delcurrículum.p.3.2.- És necessària una bona coordinació entre els diferents cursos i etapesper tal de no repetir activitats concretes o si més no, objectius de treball. Cadasortida realitzada compta amb un qüestionari previ a la seva realització perpoder analitzar i coordinar les activitats per tota l´atapa. Així mateix aquestsqüestionaris tenen un apartat de valoració per poder-lo usar durant elssegüents cursos acadèmics i millorar-ne les activitats si s´escau.p.3.3.- Les sortides de lleure o convivències han de contribuir a millorar lasocialització de cadascun dels individus i, per tant, són d’assitència obligatòria.p.4.- És necessària una bona coordinació professors/es i tutors/es de cada curs,Caps dEstudis i Direcció pel que fa a la tria del lloc, el calendari a escollir i elsrecursos necessaris. Aquestes decisions es prenen per claustre a l´inici de cursper tal de mantenir una coherència. Les convivències escolars tindran unadurada de dues nits i tres dies. En el cas de 4t d´ESO i com a sortida de finald´etapa, la durada serà d´entre quatre i cinc nits i cinc o sis dies. Al primer ciclees combina una estada en platja i una estada en muntanya.p.5.- L’assistència a les convivències i/o sortides d´un dia ha de complir elcalendari complet. Només es podran anar a recollir durant els dies establerts,en cas que rebeu la comunicació per part de l’Escola, ja sigui perquè estàmalalt/a o per un comportament inadequat. No els podreu portar més tard nirecollir-los abans de la data prevista atenent a requeriments personals(exàmens, viatges, ...).p.6.- Les pautes que determinen les característiques d’aquestes sortides són:p.6.1.- A nivell pedagògic: 27
 28. 28. Tenint en compte el caràcter lúdic inherent a aquest tipus de sortides, elsobjectius pedagògics incidiran en els continguts dactituds, valors i normes.Per tal dafavorir el desenvolupament daquests continguts cal respectar elscriteris següents:A) Complir el que sexposa en aquest RRI.B) Respectar les normes de convivència propis del lloc que sestà visitant (país,museu,...).C) Respectar la propietat privada i pública.D) Respectar la integritat de les persones eludint actes de violència física opsíquica.E) Tenir cura envers la salut pròpia i/o daltri, a partir dels aliments, begudes isubstàncies que perjudiquen el nostre organisme.F) Respectar la distribució, les agrupacions,... assignades per les diferentsactivitats: visites, dormitoris, acampades...G) Assistir i participar en les activitats acordades.Les sancions corresponents per l´incompliment dels criteris abans esmentats,cal discutir-les amb l´equip docent i lequip directiu.En el cas que l´equip docent consideri necessari el retorn de l´alumne/a perl´incompliment de qualsevol criteri abans esmentat, serà la família laresponsable de la recollida del fill/a en la zona de convivències en el momentde rebre´n comunicació. Fins el moment de la recollida de l´alumne/a per partde la família, aquest deixarà de participar en les activitats previstes sota lavigilància d´un responsable. Aquest compromís quedarà escrit a l´horad´autoritzar la sortida.p.6.2.- A nivell econòmic:A) Les sortides han destar a labast de totes les economies.Revisió anual de totes les sortides: lloc, transport, monitors...per analitzar-ne elcost i ser el màxim de coherents per tots els cursos i també coherents enl´augment de costos segons l´increment del cost de la vida.B) S´estableixen criteris del tipus de lloc de les sortides de convivències, sentsempre en cases de colònies i/o alberg.C) Es prioritza el transport més econòmic pel desplaçament: normalment entren si el destí ho fa possible.D) Es regulen les activitats durant les sortides, no es programa cap activitat delleure que impliqui cost econòmic per les famílies durant les tres sortides per curs.En les colònies d´estiu s´estableixen un màxim d´activitats monitoritzades per noincrementar-ne el cost de forma excessiva.Per tal dafavorir el preu de la sortida de convivències es poden organitzaractivitats de recollida de diners, tenint en compte els següents criteris:A) Coordinació de les diferents activitats per tal devitar que dos cursoscompeteixin i així millorar el rendiment econòmic.B) Els guanys que sobtinguin repercutiran en la col—lectivitat.C) Si es creu oportú, es podran demanar ajuts puntuals a lAMPA.p.6.3.- A nivell de persones responsables de la sortida:A) A totes les sortides els alumnes aniran acompanyats pel tutor/a i unacompanyant atenent a la proporció dun responsable cada 20 alumnes. 28
 29. 29. B) És preferible que els acompanyants no tinguin lligams familiars, ni amb els/les alumnes ni amb els/es professors/es del grup. C) En el cas que un alumne/a no assisteixi a una sortida, ja sigui d´un o més dies, té l´obligació de venir al centre per tal de realitzar altres activitats acadèmiques. Si algun alumne/a tampoc ve a l´Escola, perquè la família així ho decideix, ha de portar un justificant en el qual el pare/mare o representants legals comuniquin a l´Escola la seva decisió i a on aparegui el DNI de l´adult i on s´eximeixi a l´Escola o a qualsevol persona que la representi de tota responsabilitat civil o penal pel dia/es de la sortida. D) Els alumnes han de dur signat des de casa el full d´autorització per l´assistència a la sortida degudament complimentat en un termini de dos dies abans de la sortida. E) A començaments de curs i coincidint amb la primera sortida o concidint amb la reunió de pares/mares, els alumnes han de dur la fitxa mèdica degudament complimentada pels pares/mares per fer conèixer als responsables les possibles malalties, al—lèrgies, dietes, etc, que pateix el seu fill/a. Els pares /mares han d´assegurar-se que els responsables tindran els mecanismes per atendre correctament als alumnes. Per exemple: dosis prescrita, horari de la toma, aliments intolerants, telèfons de contacte... p.6.4.- A nivell de material: A) La secretària elaborarà els pressupostos a partir de les demandes dels professors responsables cada sortida. Aquests es trametran al Cap dEstudis i/o Director Pedagògic perquè els completi, i doni el vist-i-plau. B) Si en una sortida cal un material específic, shaurà de demanar amb dues setmanes dantelació.Article 13. Possibilitats de participació en la vida de lEscola.13.1 Els/les alumnes intervindran en la vida del centre a través del propi treballescolar i de la participació activa en el funcionament ordinari del propi grup classe.Aquesta participació pot adoptar formes molt variades: a) Intervenció directa en el Consell Escolar per tal de representar interessos, proposar iniciatives, contrastar papers, col—laborar en la presa de decisions, compartir responsabilitats, etc. b) Organització de grups i associacions amb lobjectiu de canalitzar opinions, promoure activitats, proposar acords, assumir compromisos, avaluar realitzacions, etc. c) Intercanvi de punts de vista amb el/la tutor/a sobre la marxa del propi grup classe o nivell i sobre els esdeveniments de la societat. d) Expressió dinteressos i inquietuds als/les tutors/es i professors/es respectius, sobretot a través dels delegats de curs. e) Assumpció de responsabilitats en la dinàmica pròpia de laula: manteniment del material i instal—lacions, actuacions personals, procés daprenentatge, aspectes didàctics, etc. 29
 30. 30. 13.2 Els/les alumnes escollits com a Delegats/des de classe tenen lobligació detrametre als seus/ves companys/es les informacions rebudes i, també, estanobligats/des a ser portaveus de les opinions expressades per la classe.Capítol 4. Del règim disciplinari.Els membres de la comunitat educativa en general i els professors en particular tindranespecial cura en la prevenció dels fets que puguin donar lloc a les actuacionsdisciplinàries, mitjançant la relació i cooperació constant i directa amb els/les alumnesi els/les pares i mares o representants legals dels/les alumnes afectats/des. L´anàlisi iclassificació final del tipus de falta així com la sanció corresponent serandeterminades per l´E.D. una vegada valorada la situació individual de cada alumne.Això implica que el criteri sancionador el determina l’Equip Directiu i l’aplica l’ EquipDocent.La imposició de sancions per faltes comeses serà proporcional a les faltes i, en lamesura que sigui possible, contribuirà al manteniment i la millora del procés educatiudels alumnes. En qualsevol cas, es tindrà en compte ledat de lalumne/a afectat/da,el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials.Article 14. Tipus de faltes.Les faltes dels/les alumnes podran ser de tres tipus: conductes irregulars, lleus i greus.14.1 Faltes per conductes irregulars a) Entenem per conducta irregular aquelles accions puntuals que distorsionen la dinàmica habitual del grup-classe, del centre i les relacions entre els seus membres i/o que impliquin un no compliment de les funcions assumides i dels acords presos en el grup, no complir els càrrecs establerts dins l’aula, no respectar el torn de paraula, distrure i/o molestar la dinàmica de la sessió, embrutar les instal.lacions del centre o qualsevol altre espai on es desenvolupin activitats escolars,... b) Qualsevol altra acció i/o conducta no contemplada en el punt anterior que segui valorada com a tal.14.2 Es consideren faltes lleus: a) Reiteració de conductes irregulars (les quals s´hauran de valorar en cada cas concret). b) Les tres faltes de puntualitat reiterades i no justificades independentment de la matèria o activitat concreta a la qual sarribi tard a l’ESO trimestralment i al BTX per any acadèmic. b.1) Per justificar una absència o un retard caldrà fer-ho per escrit amb el vist-i-plau dels/les pares i mares pels/les alumnes, el dia abans o en el moment segons s´escaigui. La justificació serà mostrada al/la professor/a de la matèria i lliurada al/la tutor/a corresponent el qual ho notificarà a secretaria. En aquesta justificació el pare/mare o representants legals han de comunicar a l´Escola l´absència o retard i ha d´aparèixer el DNI de l´adult i s´ha d´eximir a l´Escola o a qualsevol persona que la representi de qualsevol responsabilitat civil o penal pel retard o absència (veure model escola accesible al web). 30
 31. 31. b.2) Els/les professors/es controlaran la puntualitat i lassistència a les seves classes; faran anotar les irregularitats en el "full dassistència" del qual el tutor en farà una revisió setmanal. b.3) Les faltes dassistència no eximeixen del treball o lestudi programats. Això implica que l´alumne/a que ha comès una falta haurà de posar-se al dia respecte al treball fet a l´aula. c) El deteriorament que impliqui o no reposició o mal funcionament, causat intencionadament o involuntari, de les dependències del centre o altres dependències on es puguessin realitzar activitats educatives, del material daquest o dels objectes i pertinences daltres membres de la comunitat educativa, dels ordinadors propietat de les famílies. d) Qualsevol acte dincorrecció, desconsideració (actes on hi ha actituds despectives o de violència verbal públics i/o privats) contra els altres membres de la comunitat educativa i de fora d’aquesta. e) La no presentació reiterada de les feines, deures assignats o material necessari per les diferents àrees. Aquesta manca de responsabilitat prèviament haurà estat comunicada per escrit als pares o representants legals cada tres faltes de deures, treball o material, sigui la matèria que sigui. Al Cicle Mitjà 2 i al Cicle Superior d’Educació Primària el control de deures es fa quinzenalment, excepte en casos puntuals on aquest control és setmanal. f) Qualsevol altra acció i/o conducta no contemplada en els punts anteriors que sigui valorada com a tal.14.3 Són faltes greus: a) L´acumulació de tres o més faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. b) Els actes dindisciplina, injúria o ofenses molt greus (els actes on hi ha comportaments vandàlics on sincita als/les companys/es a transgredir greument aquest Reglament de Règim Intern; la desobediència pública i/o privada, la ofensa a través de les TIC....) als/les membres de la nostra comunitat educativa, o fora d’ella o a la Institució. c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la sostracció de documents o material acadèmics. d) Causar deteriorament de forma intencionada o danys greus (que impliquen reposició o desperfecte total o parcial per ús indegut) en les dependències o locals del centre, del material o documents daquest o dels objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. e) Causar deteriorament de forma intencionada o danys greus (que impliquen reposició o desperfecte total o parcial per ús indegut) en les dependències, instal.lacions i objectes ipropietats públiques o privades externes al centre durant el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat organitzada pel mateix. f) Els actes dagressió física, verbal o a través de xarxes socials d´internet, de caràcter greu públic i/o privat (on es produeixen lesions físiques i/o contra l´honor de qualsevol mena) i/o agressions verbals i amenaces que atemptin contra la integritat física i/o psicològica de membres de lEscola o de qualsevol persona. 31
 32. 32. g) El consum i/o la incitació a accions o conductes perjudicials per a la salut i la integritat personal dels/les membres de la comunitat educativa. Aquest apartat inclou qualsevol acte o actitud dels alumnes que consumeixin, incitin o promoguin les substàncies que, en l´actualitat i segons el codi legal vigent, siguin prohibides als menors. En el cas d´alumnes majors d´edat, es continuarà considerant falta molt greu l´ús directe o indirecte d´aquestes substàncies. h) Fer ostentació i/o apologia pública i/o privada de missatges, imatges, símbols,... contraris a les normes, valors o lleis que regulen la convivència social en una societat democràtica. i) Qualsevol acte que alteri greument el desenvolupament normal de les activitats de lEscola. j) Cometre de manera reiterada i sistemàtica conductes contràries a les normes de convivència. k) Qualsevol altra acció no contemplada en els punts anteriors que sigui valorada com a tal. En els apartats f, g i h, l’Escola es reserva el dret a intervenir en situacions externes al centre on es vegin implicats els nostres alumnes.Article 15. Sancions corresponents a cada tipus de falta15.1 Les sancions per conductes irregulars: a) Les conductes irregulars dels/les alumnes que no siguin constitutives de faltes podran ser corregides pels/les professors/es i tutors/es corresponents mitjançant les mesures oportunes (esmenant desperfectes, conversant amb els/les alumnes, comunicant als/les pares i mares els fets irregulars, convocant-los a una entrevista, etc ). b) Les conductes irregulars dels/les alumnes podran ser corregides, tan si han estat realitzades dins del recinte escolar o durant la realització d´activitats complementàries i extraescolars com si han estat dutes fora del recinte.15.2 Les sancions que podran imposar-se als/les alumnes per la comissió de falteslleus pot ser qualsevol de les següents: a) Amonestació oral privada i/o pública individual i/o grupal. b) Compareixença davant la Cap d´Estudis i/o Directora. c) Privació del temps d´esbarjo d) Comunicació per escrit signada pel Tutor/a de lalumne/a i/o Cap d´Estudis i/o director/a. Aquesta amonestació serà comunicada als/les pares, mares o tutors/es. e) Realització de tasques educadores i/o activitats que contribueixin a la reparació dels danys materials causats, si sescau, o altres tasques que siguin útils al centre i educatives per a lalumne sancionat. Aquestes tasques hauran de realitzar-se en horari no lectiu per un període que no podrà excedir dues 32
 33. 33. setmanes. Aquests alumnes que per culpa o negligència causin danys a les instal—lacions de lEscola o al seu material o sostreguin qualsevol propietat de l´Escola o dels membres de la comunitat educativa (companys/es, professors/es, personal no docent,...) estan obligats a reparar el dany o restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als/les pares i mares o representants legals dels/les alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. En els casos d´alumnes majors d´edat la responsabilitat civil serà compartida entre l´alumne/a i la seva família. f) Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars o complementaries del centre per un període màxim d´un mes. g) Canvi de grup classe per un període màxim de quinze dies. h) Suspensió del dret d´assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d´aquestes classes ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se’ls encomanin.La imposició de les mesures correctores descrites en els apartats d), e), f), g) i h) haurande ser comunicades , de forma que en quedi constància, al pares o representantslegals de l´alumne/a en el cas que aquest sigui menor d´edat.15.3 Les sancions per faltes greus podran ser qualsevol de les següents: a) Realització de tasques educadores i/o activitats per a l´alumne/a, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d´altres membres de la comunitat educativa. La realització d´aquestes tasques es pot prolongar per un període superior a un mes. Aquests alumnes que per culpa o negligència causin danys a les instal—lacions de lEscola o al seu material o sostreguin qualsevol propietat de l´Escola o dels membres de la comunitat educativa (companys/es, professors/es, personal no docent,...) estan obligats a reparar el dany o restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als/les pares i mares o representants legals dels/les alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. En els casos d´alumnes majors d´edat la responsabilitat civil serà compartida entre l´alumne/a i la seva família. b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic ni inferior a una setmana. c) Privació del dret dassistència a lEscola o a determinades classes per un període dun a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua a lavaluació contínua i sens perjudici que comporti la realització de determinats deures o treballs en domicili de lalumne. d) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d´un mes. e) Canvi de grup o classe de lalumne/a per un període màxim d´una setmana. f) Inhabilitació per cursar estudis en el centre fins a lacabament dels corresponent curs escolar. A petició de lalumne/a o dels seus pares/mares, el 33
 34. 34. Consell Escolar corresponent podrà acordar la readmissió de lalumne/a, prèvia comprovació dun canvi positiu en la seva actitud. g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual va cometre la falta.En qualsevol dels casos b), c), d), e), f) i g) s´hauran de fer trobades conjuntes escola-família per tal de concretar i portar el procediment legal especificat en els diferentsDOGC.15.4 Excepcionalment i en el supòsit que sen puguin deduir perjudicis greus per la comunitat educativa, com a mesura cautelar ha de ser coneguda i ratificada pel Consell Escolar del centre en el termini màxim de cinc dies lectius, l´alumne/a pot ser inhabilitat per assistir al centre per un període d´entre sis i quinze dies.15.5 Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà al ministeri Fiscal. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de lexpedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si sescau. 34
 35. 35. DESCRIPCIÓ DEMATÈRIES DE MODALITAT i MATÈRIES OPTATIVES 35
 36. 36. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Isabel Riera Nom de la matèria: MATEMÀTIQUES CCSS I Codi: 1 Descripció de la matèria: L’objectiu de la matèria és ampliar el coneixement de l’alumnat sobreconceptes i procediments matemàtics tant de làmbit general com de lespecífic deles ciències socials. En aquest sentit lestudiant adquirirà les habilitats necessàries per alseu posterior itinerari acadèmic a la Universitat o CFGS. x Conceptes 1. Nombres i Funcions: Els nombres i la seva evolució històrica, diferents tipus de funcions. 2. Geometria en el pla: equacions duna recta en el pla, posicions relativesentre rectes. 3. Matemàtiques financeres: taxa dinterès anual equivalent (TAE), procés de capitalització i amortització. 4. Estadística i probabilitat. xProcediments 1. Representacions, càlculs i operacions 2. Resolucions gràfiques 3. Plantejament de problemes i possibles solucions en el seu cas. 4. Comentaris participatius sobre casos daplicació quotidiana. x Actituds, valors i normes 1. Ordre i sistemàtica a lhora delaborar problemes. 2. Disposició a la revisió i millora dels procediments coneguts. 3. Actitud positiva i crítica davant les correccions (tant en el treball individual com col—lectiu). 4. Constància i sistemàtica en els processos. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Als alumnes que volen ampliar i reforçar les seves habilitats i coneixementsmatemàtics dins lÀrea de les Ciències Socials. 36
 37. 37. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Àngels Grau Nom de la matèria: LITERATURA CASTELLANA Codi: 2 Descripció de la matèria: Permite conocer a modo de introducción la literatura castellana desde susorígenes hasta la actualidad, adentrándose en la lectura y estudio de seis obrasprescritas a partir del contexto cultural e histórico en el que surgieron. x Conceptes 1. Edad Media: Don Juan Manuel, Jorge Manrique y Fernando de Rojas. 2. Los Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco. 3. El siglo XVIII: Literatura ilustrada y neoclásica: Cadalso, Jovellanos 4. El Romanticismo : Larra, Bécquer, Espronceda y Zorrilla. 5. La narrativa realista : Galdós, Clarín 6. El siglo XX: desde los inicios hasta la actualidad. xProcediments 1. Comentario de textos literarios, atendiendo a los rasgos formales y de contenido y análisis e interpretación de obras. 2. Lectura de textos críticos sobre las obras objeto de estudio. 3. Análisis de obras significativas de cada época. 4. Interpretación de textos a partir de las características del movimiento en que seinscribe. x Actituds, valors i normes 1. Valoración positiva de la literatura, especialmente los aspectos lingüístico,cultural y estético. 2. Curiosidad e interés por la lectura de textos literarios, a fin de adquirir el hábito correspondiente. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Dirigido al alumnado que quiera cursar el bachillerato de Humanidades yampliar sus conocimientos literarios leyendo los textos más significativos de losprincipales autores castellanos e hispanoamericanos. 37
 38. 38. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Maria Teresa Guardia Puntí Nom de la matèria: LLATÍ I Codi: 3 Descripció de la matèria: Assignatura que permet conèixer els elements substancials que configuren les llengües que se’n deriven i reconèixer l’empremta significativa del món omà en tots els àmbits de la nostra cultura. x Conceptes 1.- Origen i evolució del llatí. Diferents etapes de la llengua llatina. 2.- Característiques del llatí com a llengua flexiva. 3.- Morfologia i sintaxi. 4.- Història de Roma: Des dels seus inicis fins a l’Imperi. 5.- Vida quotidiana: família, urbanisme, etc. 6.- Pervivència de la cultura clàssica al nostre país. xProcediments 1.- Domini de la morfologia i la sintaxi. 2.- Anàlisi i traducció de frases i de textos llatins de dificultat mínima. 3.- Ús de la llengua llatina per a justificar fets de la llengua propia.x Actituds, valors i normes 1.- Valoració de l’anàlisi i la traducció per la comprensió d’un text. 2.- Valoració del nostre passat romà per entendre fets actuals. 3.- Tendència a comparar el lèxic llatí amb el cátala.Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria A tots aquells alumnes que vulguin cursar estudis d’Humanitats 38
 39. 39. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Enric Bosch Nom de la matèria: ECONOMIA D´EMPRESA I Codi: 4 Descripció de la matèria: Estudi de l’empresa com una realitat bàsica i fonamental en el sistemaeconòmic i en el sistema d’organització social en que ens movem. x Conceptes 1. L’empresa com unitat econòmica que produeix i gestiona 2. La necessitat d’una organització per assolir l’objectiu fixat 3. Sistema de gestió i les seves funcions internes 4. La comptabilitat com generadora de informació (econòmica i financera) 5. Àrees funcionals de l’empresa 6. Repercussions que l’activitat productiva provoca en el medi ambient xProcediments 1. Utilització del llenguatge econòmic-financer i comptable 2. Elaboració d’informes 3. Anàlisi, simulació i resolució de casos 4. Lectura de temes relacionats amb la matèria 5. Interpretació de la informació obtinguda amb la comptabilitat. x Actituds, valors i normes 1. Cosciència del valor que té l’empresa com a generadora de rendes (tant pels treballadors com pels empresaris) 2. Iniciativa i autonomia personal 3. Actitud participativa, emprenedora i anàlitica Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Als que desitgin conèixer l’empresa, el món que l’envolta i les eines més utilitzades, per ampliar els seus coneixements i/o per futurs estudis. 39
 40. 40. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Sergio Ibáñez Nom de la matèria: ECONOMIA Codi: 6 Descripció de la matèria: L´enfocament de la màteria té dos objectius clars: proporcionar una visió global del funcionament del sistema econòmic i iniciar a l´alumnat en el raonament econòmic. x Conceptes 1. El sistema econòmic: el problema econòmic, l´empresa, 2. El mercat: oferta i demanda, competència perfecta, imperfecta, regulacióde mercat 3. Mesura de l’activitat econòmica: indicadors, comptabilitat nacional, distribució de la renda,... 4. Macroeconomia: la demanda i l’oferta agregada 5. Diner i sistema financer 6. Economia i sector públic: el pressupost, el dèficit, polítiques sectorials 7. Economia internacional: fluxos entre l’economia, tipus de canvi,... 8. Creixement i desenvolupament econòmic xProcediments 1. Anàlisi de casos i dades 2. Anàlisi gràfica de l’oferta i la demanda 3. Comunicació i expressió de textos econòmics, de síntesi de la informació,.. x Actituds, valors i normes 1. Valoració de l’economia com a ciència social amb els seus mètodesd’anàlisi propis 2. Interès per conèixer i analitzar amb sentit crític els problemes econòmicsmundials. 3. Hàbit de lectura raonada i crítica de la informació econòmica Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria A aquells alumnes que volen analitzar la nostra realitat a partir de paràmetres econòmics . 40
 41. 41. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Sergio Ibáñez Nom de la matèria: FÍSICA I Codi: 7 Descripció de la matèria: Estudi profund dels fenòmens que es donen a la natura descrits mitjançant lleis i formalitzats a través del llenguatge matemàtic. x Conceptes 1. Cinemàtica : moviment rectilini, de projectils, circular. 2. Dinàmica : Lleis de la força, forces fonamentals.... 3. Principis de conservació: de la quantitat de moviment, de lenergia 4. Corrent continu : Llei dOhm 5. Física moderna: El nucli atòmic xProcediments 1. Utilització del llenguatge matemàtic i gràfic en la definició de magnituds i enla formulació de lleis. 2. Resolució de problemes 3. Realització dalgunes experiències 4. Elaboració de petites investigacions x Actituds, valors i normes 1. Confiança en la pròpia capacitat i habilitat a lhora denfrontar-se a unproblema. 2. Iniciativa, organització i constància en el treball a laula. 3. Valoració crítica de la importància de la Física en lavanç del coneixementdel món i de la seva contribució al progrés i benestar. 4. Conscienciació dels perills que comporta un mal ús dels avenços científics itècnics. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Als qui vulguin adquirir els coneixements bàsics generals que descriuen elsfenòmens en la terra i lunivers, des del microcosmos al macrocosmos. 41
 42. 42. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Gemma Batlle Nom de la matèria: Ciències de la Terra i del M. Ambient I Codi: 8 Descripció de la matèria:Aquesta matèria se centra en l’estudi dels sistemes terrestres i les seves interrelacionsamb l’activitat humana. Té un important enfocament interdisciplinari i de síntesi. És peraixò que fa servir moltes aportacions de la Geologia i també de les altres CiènciesExperimentals – Biologia, Química i Física – i les Ciències Socials – Geografia, Història,Economia o Ètica –. Aquesta matèria ofereix, doncs, oportunitats per iniciar al’estudiant en la seva visió holística de la realitat. x Conceptes 1. El medi ambient com a sistema. Concepte, elements i tipus. 2. Components geològics del medi ambient. 3. L’activitat humana i el medi geològic. 4. Planificació, ordenació i gestió del medi. Optimització de l’ús de recursos. xProcediments 1.- Identificació d’estructures, d’afloraments de roques i de recursos, de riscos i . impactes. 2.- Anàlisi de propietats de roques i sediments. 3.- Interpretació de mapes i fotografies aèries, de gràfics multivariables, climogrames, blocs – diagrames, i de talls geològics. 4.- Lectura i interpretació de textos, gràfics i taules de dades. 5.- Comunicació de la informació. Exposició oral. Realització d’informes. x Actituds, valors i normes 1. Presa de consciència i responsabilitat davant del medi ambient. 2. Sensibilització per la qualitat del medi ambient. 3. Actituds favorables a la resolució de problemes que planteja el medi ambient, i la cooperació entre els pobles per resoldre’ls. 4. Hàbits correctes de treball. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria A tots els estudiants de Ciències de la Naturalesa i de la Salut de primer i segon de batxillerat interessats per aprofundir en els coneixements del medi i les accions humanes directament relacionades. 42
 43. 43. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Franc Aparicio Nom de la matèria: Dibuix Tècnic I Codi: 9 Descripció de la matèria: El dibuix tècnic aglutina una sèrie de continguts relacionats amb larepresentació objectiva de la realitat que ens envolta molt aplicables en activitats detipus tècnicocientífic. Esdevé instrument de pensament i de comunicació. L’estudiprofund del dibuix tècnic (Geometria plana i de l’espai) està orientat cap els estudisd’Arquitectura i d’Enginyeria. x Conceptes 1. Conceptualització geomètrica: la geometria com a pensament de formes iespais. 2. Llenguatge gràfic i geomètric. Geometria de les formes: formes poligonals, circumferències,....... Geometria descriptiva: axonomètric, cònic. Convencions comunicatives: normalització, simbologia.... xProcediments 1. Realització de les construccions geomètriques. 2. Ús del llenguatge gràfic i geomètric. x Actituds, valors i normes 1. Rigor, mètode i constància en la realització de tasques. 2. Cura de la qualitat gràfica dels exercicis. 3. Cura dels instruments de dibuix. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria A tots els futurs arquitectes i enginyers i a tots els que estiguin interessats en eltema. 43
 44. 44. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Isabel Riera Nom de la matèria: QUÍMICA I Codi: 10 Descripció de la matèria:L’objectiu de la matèria és ampliar el coneixement de l’alumnat sobre les aplicacionspràctiques de la química en el món actual i les seves contribucions en els àmbits de lainvestigació bàsica, la química de l’atmosfera, la millora de l’agricultura, el disseny delsnous fàrmacs, la producció de nous materials,... x Conceptes 1. L’estructura de la matèria: la matèria, la teoria atòmica, l’estructura delsàtoms, el sistema periòdic, l’enllaç químic. 2. Mesures i proporció en les reaccions químiques: el nom dels compostosquímics, les dissolucions, les reaccions químiques, l’energia de les reaccions químiques,reaccions químiques en l’equilibri. 3. Compostos, reaccions i la indústria química: els compostos del carboni, elsgrups funcionals, els tipus de reaccions químiques. xProcediments 1. Maneig de models moleculars i altres sistemes de representació d’estructures. 2. Identificacions de reaccions químiques 3. Realització, descripció i explicació teòrica de la síntesi d’una substància química x Actituds, valors i normes 1. Actitud de refús envers les activitats que degraden l’entorn 2. Iniciativa, organització i creativitat en el treball escrit i en el pràctic. 3. Valoració de la importància del canvi químic. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Als alumnes que volen conèixer les aplicacions pràctiques de la química i atots aquells que cursaran aquesta matèria en els seus estudis posteriors (carrerauniversitària, CFGS ) 44
 45. 45. MATÈRIA DE MODALITAT Professor/a: Isabel Riera Nom de la matèria: MATEMÀTIQUES Codi: 11 Descripció de la matèria: L’objectiu de la matèria és ampliar el coneixement de l’alumnat sobreconceptes i procediments matemàtics tant de l’àmbit general com de l’específic deles ciències de la naturalesa i tecnologia. En aquests sentit l’estudiant adquirirà leshabilitats necessàries per al seu posterior itinerari acadèmic a la Universitat o CFGS. x Conceptes 1. Nombres i Funcions: els nombres i la seva evolució històrica, diferents tipus de funcions. 2. Geometria en el pla: trigonometria, vectors, rectes, la circumferència. 3. Polinomis. 4. Successions. xProcediments 1. Representacions, càlculs i operacions. 2. Resolucions gràfiques. 3. Plantejament de problemes i possibles solucions en el seu cas. 4. Comentaris participatius sobre casos d’aplicació quotidiana. x Actituds, valors i normes 1. Ordre i sistemàtica a l’hora d’elaborar problemes. 2. Disposició a la revisió i millora dels procediments coneguts. 3. Actitud positiva i crítica davant les correccions (tant en el treball individualcom col—lectiu). 4. Constància i sistemàtica en els processos. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Als alumnes que volen ampliar i reforçar les seves habilitats i coneixementsmatemàtics dins l’àrea de les Ciències de la Naturalesa i de la Tecnologia. 45
 46. 46. Bloc: 1 Professor/a: Joan Gonzàlez Nom de la matèria: ALEMANY Codi: 921 Descripció de la matèria: La utilitat de conèixer diverses formes de comunicació, identificar aspectes culturals de realitats diferents a la nostra, o entendre i fer-se entendre en unabbbbbaltra llengua és innegable. Amb aquesta matèria optativa es pretén iniciar l’alumnat en el coneixement de la llengua alemanya. x Conceptes 1. Els nombres, vocabulari de la casa i l’escola, la familia, els dies de la setmana i els mesos de l’any.... 2. Els mitjans de transport, la meteorologia i les estacions, l’aspecte físic (adjectius), la roba, els esports i el temps lliure. 3. Les preposicions de lloc. 4. Els adjectius i pronoms possessius, interrogatius i demostratius 5. El present d’indicatiu xProcediments 1 Utilització d´ expressions bàsiques de comunicació: saludar, identificar-se, dir l’edat, demanar i donar l’hora,... 2. Iniciar-se en la fonètica, ritme i entonació alemanyes 3. Comprensió de les instruccions de classe, ús de l’alfabet alemany i lletrejar paraules. 4. Participació i elaboració de petites converses 5. Lectura comprensiva de textos. x Actituds, valors i normes 1. Consciència i apreciació de la diversitat cultural. 2. Respecte per altres cultures europees 3. Autocorrecció de les tasques. Alumnes als quals s’adreça aquesta matèria Estudiants de qualsevol modalitat que estiguin interessats en aprendre unasegona llengua. 46
 47. 47. IMPRÈS D’ELECCIÓ DE MODALITAT I ITINERARI 1r BATXILLERAT 2011-2012Cognoms NomCursMODALITAT Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències SocialsItinerari 1.1 Itinerari 1.2 Itinerari 1.3 Itinerari 1.4 Itinerari 1.5 Itinerari 1.6 Itinerari 1.7 Itinerari 1.8 Itinerari 1.9 Itinerari 1.10 Mates I Mates I Química I Química I Mates I Mates I Mates I Mates I Mates I Mates I Física I Física I Biologia I Biologia I CTMA I Física I CTMA I CTMA I CTMA I Física I Tecno I Tecnologia I Mates I Mates I Química I D Tècnic I D Tècnic I E. Empresa I E. Empresa I E. Empresa I D.tècnic I Química I CTMA I Física I Tecnologia I Biologia I Biologia I Tecnologia I Biologia I Biologia IItinerari 2.1 Itinerari 2.2 Itinerari 2.3 Itinerari 2.4 Itinerari 2.5 Itinerari 2.6 Itinerari 2.7 Itinerari 2.8 Itinerari 2.9 Itinerari 2.10 Mates II Mates II Química II Química II Mates II Mates II Mates II Mates II Mates II Mates II Física II Física II Biologia II Biologia II CTMA II Física II CTMA II CTMA II CTMA II Física II Tecno II Tecnologia II Mates II Mates II Química II D Tècnic II D Tècnic II E. Empresa II E. Empresa II E. Empresa II D.tècnic II Química II CTMA II Física II Tecnologia II Biologia II Biologia II Tecnologia II Biologia II Biologia IIItinerari 1.11 Itinerari 1.12 Itinerari 1.13 Itinerari 1.14 Itinerari 1.15 Itinerari 1.16 Itinerari 1.17 Itinerari 1.18 Itinerari 1.19 Itinerari 1.20 Mates I Mates I Mates CCSS I Llatí I Mates CCSS I Lit. Castellana Llatí I E. Empresa I Llatí I E. Empresa I Física I Física I E. Empresa I Lit. Castellana Llatí I E. Empresa I Economia Economia Economia EconomiaE. Empresa I Tecnologia I Economia Economia Economia Economia Biologia I Biologia I Biologia I Biologia I Tecno I D.Tècnic I Hª món Hª món Hª món Hª món Hª món Hª món CTMA I CTMA IItinerari 2.11 Itinerari 2.12 Itinerari 2.13 Itinerari 2.14 Itinerari 2.15 Itinerari 2.16 Itinerari 2.17 Itinerari 2.18 Itinerari 2.19 Itinerari 2.20 Mates II Mates II Mates CCSS II Llatí II Mates CCSS II Lit. Catalana Llatí II E. Empresa II Llatí II E. Empresa II Física II H Art II E. Empresa II Lit. Catalana Llatí II E. Empresa II Geografia Geografia Geografia GeografiaE. Empresa II Tecnologia II Geografia Geografia Geografia Geografia Biologia II Biologia II Biologia II Biologia II Tecno II D.Tècnic II H Art H Art H Art H Art H Art H. Art CTMA II CTMA IIL’itinerari triat és: Itinerari 1.1 Itinerari 1.2 Itinerari 1.3 Itinerari 1.4 Itinerari 1.5 Itinerari 1.6 Itinerari 1.7 Itinerari 1.8 Itinerari 1.9 Itinerari 1.10 Itinerari 1.11 Itinerari 1.12 Itinerari 1.13 Itinerari 1.14 Itinerari 1.15 Itinerari 1.16 Itinerari 1.17 Itinerari 1.18 Itinerari 1.19 Itinerari 1.20

×