Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6eprim nadal 2011

449 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6eprim nadal 2011

  1. 1. EL NADAL DE 6èAvui, dia 22/12/11, l’últim dia d’escola ànims perquè ho facin molt bé i esabans de les festes, els nens de l’escola mostri l’esforç i la dedicació en lesCervetó s’han dedicat a fer activitats hores invertides per la cantata.nadalenques. Nosaltres, els alumnes de2n ESO serem els redactors de la diada.Cada 3 o 4 alumnes ens tocava un curs ihavíem d’anar i apuntar el què feien. Anosaltres ens ha tocat 6è.Els alumnes de de 6è estan acabant defer els àlbums, i quan acaben juguen ajocs de taula, com el Twister, elPictionary, el Blayd-Blayd, el tres enratlla, a les dames...Els passadissos estan decorats per unamuralla Xina que recorre tot elpassadís, i els nens han cantat poemes icançons a las classes d’anglès, decastellà, alguna a català...A las 10:30 van al patí i després, a lesEls nens jugant a las dames11, assagen la cantata, ja que a la tarda,la cantaran per els pares. Els nensporten moltes setmanes assagenaquesta cantata, exactament, 2 hores ala setmana. La cançó que cantaran estitula “Child of Peace”.Totes aquestes activitats han sigutpensades i organitzades per unacomissió de mestres.La cantata comença a les 4:15 i lacantaran al gimnàs, i els hi donem Reporters: Anna Girbau, Raimon Garrell i Guillem Burriel
  2. 2. Assajant la cantata Reporters: Anna Girbau, Raimon Garrell i Guillem Burriel

×