Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Městská knihovna třinec

prezentace pro dobrovolníky

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Městská knihovna třinec

 1. 1. * Struktura, služby, lidé
 2. 2. * vznik první knihovny přístupné veřejnosti v Třinci se datuje do konce 19. století (asi 1883, zakládání knihoven souvisí se zakládáním spolků, především německých a polských)* podpora budování veřejných knihoven za 1. republiky – „Masarykův zákon“* po 2. sv. válce obnovena činnost* od 70. let rozvoj a rozšiřování činnosti *
 3. 3. * 80. léta centralizovaný okresní systém* 1. 7. 1991 zřízení městské knihovny jako samostatné organizace městem Třinec* 1993 – počátky automatizace* 1998 – zavedení internetu* 1998 – stěhování do současných prostor po zrušené MŠ *
 4. 4. * 2005 dokončení automatizace a internetizace všech provozů a poboček* 2005 zřízení Městského informačního centra* 2010 založení M klubu* 2011 založení klubu DUHA* 2012 zřízení Galerie města Třince + literární večery* 2013 – 2014 rekonstrukce a modernizace *
 5. 5. * příspěvková organizace zřizovaná městem Třinec* právní subjektivita* zastoupená statutárním orgánem - ředitelkou *
 6. 6. *
 7. 7. oddělení pro dospělé
 8. 8. oddělení pro dospělé oddělení pro děti
 9. 9. oddělení pro dospělé oddělení pro dětipobočky
 10. 10. oddělení pro dospělé oddělení pro děti Informační centrumpobočky
 11. 11. M klub oddělení pro dospělé oddělení pro děti Informační centrumpobočky
 12. 12. M klub oddělení pro dospěléGalerie oddělení pro děti Informační centrum pobočky
 13. 13. M klub oddělení pro dospěléGalerie oddělení pro děti Informační centrum pobočky
 14. 14. M klub oddělení pro dospěléGalerie oddělení pro děti Informační centrum pobočky
 15. 15. M klub oddělení pro dospěléGalerie oddělení pro děti Informační centrum pobočky
 16. 16. M klub oddělení pro dospěléGalerie oddělení pro děti Informační centrum pobočky
 17. 17. * vzdělávací* informační* kulturní* komunitní* relaxační* sociální *
 18. 18. *
 19. 19. *
 20. 20. * půjčování tradičních dokumentů (knihy, časopisy)* vyhledávání a poskytování informací* knihovnické besedy pro školy* vzdělávání, osvěta *
 21. 21. * internet a elektronické zdroje, kopírování* kulturní a volnočasové akce* klub pro mladé* celoživotní vzdělávání dospělých* infocentrum* galerie - výstavní činnost* půjčování her, kufříků, ale brýlí či deštníků *
 22. 22. * budování knihovního fondu – nákup knih, jejich evidence, zavedení do katalogu, označení (razítko), obalení* půjčování – knihy, časopisy, audioknihy, hry …ale i brýle, deštníky, e-čtečky, kufříky* pořádání akcí – pro děti, mládež i dospělé – vzdělávací, kulturní a volnočasové – pro celé město a region *
 23. 23. * péče o knihovny regionu – 25 knihoven od Ropice po Hrčavu* informace pro občany – tvorba a aktualizace databáze města Třince (info-trinec.cz)* propagační materiály – letáčky a mobilní aplikace o městě Třinci* pořádání výstav a pořadů k popularizaci umění* projekty pro děti, mládež a seniory *
 24. 24. * Veřejné finance * Město Třinec – příspěvek na provoz * MS kraj – dotace na regionální funkce , dotace pro MIC * Ministerstvo kultury – dotace na kulturní a vzdělávací projekty (veřejné finance)* Soukromé zdroje - sponzoring, dary * místní firmy, podnikatelé, Srdce Evropy, Prazdroj lidem* Vlastní příjmy * registrační poplatky, vstupné * antikvariát * prodej vstupenek, propagačních předmětů *
 25. 25. Rozpočet 0.6 12.282 Město 82 % 1 Soukromé 0,6 % 4.2 Kraj 12,2 % Stát 1 % Vlastní 4,2 %
 26. 26. * 22 žen* 5 mužů* 8 – 50 dobrovolníků *
 27. 27. 27 zaměstnanců * ústřední knihovna * 13 knihovníků * 5 provozních pracovníků * informační centrum – 2 inf. pracovnice * pobočka Staré Město – 1 knihovnice * galerie – 1 kurátor, 1 služba * pobočky – 4 neprofi knihovnice *
 28. 28. *

×