Successfully reported this slideshow.

Öppna data: Sagan om en webbservice

285 views

Published on

Dramatisk berättelse om en ful-installerad datakälla som med en tillhörande app riskerar att inte funka. Lösningen är förstås att använda öppna data! :P

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Öppna data: Sagan om en webbservice

  1. 1. Sagan om en webbservice- berättelsen om en webbservices uppgång och fall 
  2. 2. Dagsläge En mobilapp publicerad för Iphone, ”Hitta Vård Nu”. Appen pratar med en webbservice för att få data om vårdmottagningar. Webbservicen pratar direkt med KiV. Webbservicens prestanda vid hög/extrem belastning är högst oklar.
  3. 3. Problembild Ny HTML5-baserad app under utveckling, för Iphone, Android och även som mobilwebb. Krav på nyutveckling av webbservicen så den pratar webbprotokollet JSONP. Webbservicen är ”ful-installerad” på en icke skalbar miljö. Webbservicen liknar ett öppet API för vårdmottagningar, men är inte tänkt som en sådan på något sätt – se mashup.se’s katalog där webbservicen är listad.
  4. 4. Öppna data - ett skönare alternativ? Ge ut datakällan som öppen data först, sen bygga våra egna applikationer på datan. Versionshantera API:t så utvecklare och system kan ligga kvar i gamla versioner. ”Fin-installera” i skalbar och genomtänkt miljö för sammanhanget. Kanske Mule eller Lucene Solr, eller båda. En gemensam miljö att lägga nya webbprotokoll till (ATOM, GeoRSS, JSON, JSONP och vad som nu dyker upp framöver).
  5. 5. Önskat resultat Ha en gemensam ingång så vi inte gör identisk utveckling, se JSONP, på flera spridda icke-strategiska webbservicar. Få bättre transparens för vår data. Ge möjlighet till extern innovation på vår egna data. Billigare och mer robust i längden. Färre tjänster att oroa sig över hur och om de påverkar verksamhetssystem.
  6. 6. Egen datakatalog! Yahoos YQL – en plats för att ställa frågor mot deras datakällor. Välj själv vilket format du behöver för din utveckling. http://developer.yahoo.com/yql/console/ data.un.org – utforska FN:s datakällor, filtrera vad du vill och ladda ner som CSV, Excel etc. data.vgregion.se? open.vgregion.se?

×