Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Idéworkshop: AI och machine learning

36 views

Published on

En idéworkshop med vårdpersonal, IT-folk, utvecklare, med flera, för att prata möjligheter, svårigheter och lösningar på svårigheter.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Idéworkshop: AI och machine learning

  1. 1. Idéworkshop: AI och/eller ML - möjligheter, svårigheter och lösningar
  2. 2. Agenda 10:00-12:00 Presentationsrunda Intro till projektet Arbetspass 1: möjligheter Arbetspass 2: svårigheter, hot och oro Arbetspass 3: lösningar på utmaningar Reflektion 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  3. 3. Presentationsrunda Namn Roll / vad du jobbar med Var du jobbar Vad inom AI / machine learning intresserar dig? 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  4. 4. Intro till projektet Innovationsfonden 2018 sponsrade förstudie om automatiserade diagnoser / beslutsstöd Hypoteser: 1. Naturlig språkprocessering (NLP) för anamnes, summera journaler, etc 2. Tal- och konversationsbaserad teknik för tillgänglighet 3. Computer vision för att ”se” bilder 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  5. 5. Pass 1: Möjligheter med AI / ML 30 minuter, exempelfrågor: ‒ Vad kan AI / ML tillföra vården? ‒ Nyttor med AI och ”maskiner”? ‒ Hur kommer det patienten till godo? ‒ Vad inom ditt arbete skulle en maskin klara av? En ur grupper redovisar era lappar 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  6. 6. Pass 2: Svårigheter, hot, hinder och oro 30 minuter, exempelfrågor: ‒ Vilka hinder finns? ‒ För vården? ‒ Patienten? ‒ Nackdelar med AI/ML? Vad innebär det att automatisera bort människor? ‒ Annat? En ur grupper redovisar era lappar 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  7. 7. Pass 3: Lösningar på utmaningar? 20 minuter, titta på nytt på de svårigheter ni listade i föregående övning. Finns det sätt att lösa dem? ‒ Vem löser utmaningen? ‒ Vad löser utmaningen? ‒ Hur löses utmaningen? En ur grupper redovisar era lappar 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML
  8. 8. Vad händer framöver? Reflektioner från gruppen En sammanställning kommer mejlas ut 2018-05-28 Idéworkshop: AI och/eller ML

×