Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volné místo - analytik českého webového archivu

945 views

Published on

Nabídka práce - analytik českého webového archivu

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Volné místo - analytik českého webového archivu

  1. 1. Oznámení o volné pracovní pozici Národní knihovna České republiky zastoupená PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem Národní knihovny České republiky hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovního místa Datový analytik/čka webového archivu (Webarchiv.cz) Sjednanýdruh práce: 1,0 úvazek Plat: 12. platovátřída, stupeňdle praxe Požadavky na uchazeče: - občan ČR (nebocizístátní občan s trvalýmpobytemv ČR – nutnostovládatčeský jazyk) - fyzickáosoba, kterádosáhlamin. 18 letvěku - způsobilostkprávnímúkonům, bezúhonnost - nástupod 1. 1. 2020, případně dle dohody Požadované vzdělání: - vysokoškolské vzděláníknihovnického nebotechnickéhosměru, kombinace VŠ vzdělánía praxe voboru nebozapočaté studiumVŠ Požadované znalosti: - znalostHTML neboXML - pokročilou znalostangličtiny naúrovni porozuměníodbornémutextu - schopnosta chuť učitse novýmvěcemasamostatnost Výhodou: - zkušenosti sanalýzoudat,znalostněkteréhoznástrojůproanalýzuavizualizacidat(R, NodeXL, Python,…) - zkušenostsoperačnímsystémemLinux neboMacOSX, znalostSQLnebojinéhodotazovacího jazyku - zkušenostskatalogizacípodle pravidel AACR2,RDA
  2. 2. Náplň práce: - analýzadat, metadatových specifikací - spolupráce naobsahuwebového archivuakontrole kvality archivních dat, natvorbě vyhledávacích mechanismů ana procesu vizualizace dat, přípravadatovýchsetů - sledovánítrendůvoblasti archivace webu - spolupráce načeskýcha mezinárodních projektech Nabízíme: - zajímavou práci v dynamickémoboru,vybraný uchazečzískápříležitostpodíletse narozvoji a chodu webového archivu - možnostvyzkoušetsi práci snejnovějšímitechnologiemi avelkýmiobjemydat - příležitostzvyšováníodborné kvalifikace - pracovní poměrna 1 roks perspektivouprodloužení,resp.změnynadobuneurčitou - pracoviště vCentrálnímdepozitáři NKČRvPraze – Hostivaři - platové zařazení:12. platovátřída ve smysluNařízenívládyč.341/2017 Sb. v platnémznění - 5 týdnů dovolené,až5 dní volnaz kolektivnísmlouvy - zaměstnanecké benefity– stravenky, zvýhodněné vstupydodivadel,akcív Klementinu, AMG karta opravňujícík bezplatnýmnebozvýhodněným vstupůmdo muzeíagalerií Nabídky s motivačnímdopisemastrukturovaným životopisemzasílejtenae-mail webarchiv@nkp.cz nejpozději do15. 12. 2019. Do předmětu zprávy uveďte, prosím, heslo:Datovýanalytikwebovéhoarchivu. Vybraníuchazeči budoupozváni naosobnípohovor. ZaslánímVašehoživotopisu Národníknihovně České republiky dáváte souhlas ke zpracováníVašich osobních dat a jejichuchovánívýhradně zaúčelemzprostředkovánízaměstnánípodobu výběrového řízení, nejdélevšakjedenrokodjejichzaslání.

×