Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Content w służbie konwersji

758 views

Published on

 • Be the first to comment

Content w służbie konwersji

 1. 1. Content w służbie konwersji czyli mierzenie efektywności treści Florian Pertyński
 2. 2. “To co piszemy?” 2
 3. 3. “To co piszemy?” - słowa kluczowe SEO! - “...nic nie zastąpi prawdziwego newsa. Jeśli tylko się da, trzeba szukać nowych tematów...” - “Podstawową umiejętnością, jaką musi posiąść webwriter, jest pisanie tekstów zwięzłych.” - “(tekst) edukuje i jest przydatny.” 3
 4. 4. “To co piszemy?” content marketing! inbound marketing! 4
 5. 5. content marketing! inbound marketing! konwersje ? “To co piszemy?” 5
 6. 6. dane: popularność i skuteczność inbound marketing! konwersje “To co piszemy?” 6
 7. 7. Analiza: warunki wstępne - serwis B2C, branża usługowa - konwersja = rezerwacja usługi W trakcie analizowanego okresu użytkownicy wyświetlili ponad 1000 wpisów. Q. Które z tych wpisów miały wysoką wartość dla organizacji Klienta? Q. Które miały wartość niską - a więc być może były zasobami źle spożytkowanymi? 7
 8. 8. Analiza: przygotowanie metryki: 1. skuteczność 2. popularność brand 8
 9. 9. Analiza: wyzwanie 1 Konwersja: człowiek, nie wizyta! BLOG KONW ERSJA wizyta 2wizyta 1 wizyta 3 9
 10. 10. Analiza: rozwiązanie 1 GA API: Raport konwersji na poziomie użytkownika + segment sekwencyjny + skrypt podmieniający wartość elementu segmentu (segment ‘dynamiczny’) 10
 11. 11. segment: users::sequence::ga:pagePath=={/wpis};ga:goal1Completions>0 skrypt: Analiza: rozwiązanie 1 /wpis1 /wpis2 /wpis3 .CSV def raport(wpis1) segment:...’/wpis1’ ... def raport(wpis2) ... .PY 11
 12. 12. Oznaczenie wpisów: jak to zrobić? Analiza: wyzwanie 2 /wpis/nowosci /wpis/3-sposoby- na-lato /wpis/trendy- ekspert-radzi ? 12
 13. 13. Niestandardowe wymiary i metryki GA + timestamp! w momencie rejestracji odsłony Analiza: rozwiązanie 2a /wpis/3-sposoby- na-lato /wpis/trendy- ekspert-radzi wyklucz: Timestamp~=^(14d{4}|150[1- 2]{1}.+)$ Temat Timestamp Wyświetlenia Konwersje sezon 150224 1530 56 trendy 150224 1365 15 13
 14. 14. Excel adresy URL lub tytuły stron bez timestamps Analiza: rozwiązanie 2b /wpis/3-sposoby- na-lato /wpis/trendy- ekspert-radzi Temat Wyświetlenia Konwersje sezon 1530 56 trendy 1365 15 wyklucz: Timestamp~=^(14d{4}|150[1- 2]{1}.+)$ 14
 15. 15. Analiza: popularność vs. liczba wpisów 15
 16. 16. Analiza: popularność vs. liczba wpisów 16
 17. 17. Analiza: skuteczność pozyskania 17
 18. 18. Analiza: skuteczność pozyskania 18
 19. 19. Analiza: podsumowanie 19
 20. 20. Analiza: rekomendacje 20
 21. 21. Mmmmm... 21
 22. 22. Analiza: rekomendacje Zastrzeżenia ● Zalecamy wprowadzanie umiarkowanych zmian, tzn. w przypadku wpisów typu "x" zalecamy ograniczenie o np. 50%. ● Podobnie w przypadku rekomendacji pozytywnych. ● W przypadku wpisów o niskiej popularności: możliwe jest, że duża część tych wpisów została utworzona na długo przez badanym okresem; należy więc uwzględnić w tej grupie możliwość niskiej popularności ze względu na aktualność wpisu. 22
 23. 23. ● wpisy na blog to tylko część krajobrazu interakcji -> rekomendacja zmian umiarkowanych ● badamy trend -> reprezentatywna ilość danych -> weryfikacja trafności rekomendacji ● przyjęta taksonomia -> najlepiej ustalić z Klientem ● precyzyjne oznaczenie w narzędziu analitycznym -> planowanie zawczasu Uwagi 23
 24. 24. Florian Pertyński Digital Analytics Tech Lead w Bluerank https://pl.linkedin.com/in/perlflo Dziękuję! 24

×