Siroh Nabawiyah kelas XI
LATAR BELAKANG <ul><li>Pengaruh perang Mu’tah bagi kaum Quraisy </li></ul><ul><li>Pengkhianatan dan pelanggaran terhadap p...
Persiapan Kaum Muslimin <ul><li>Perintah Rasulullah kepada Aisyah untuk mempersiapkan peralatan perang. </li></ul><ul><li>...
Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia <ul><li>Hathib bin Abi Balta’ah mengirim surat yang hendak dikirimkan kepada orang Qura...
Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia <ul><li>Turunnya Surat Al Mumtahanah ayat 1-4. </li></ul>1. Hai orang-orang yang berima...
Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia 2. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepa...
Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia “ Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang ya...
Kekuatan Kaum Muslimin <ul><li>Berangkatnya Rasulullah dengan kaum muslimin sebanyak 10.000 orang yang terdiri atas: </li>...
Perjalanan ke Mekkah Tempat Keterangan Juhfah Abbas bin Abdul Muthallib masuk Islam Abwa Abu Sufyan bin Harits Abdullah bi...
Pasukan Islam masuk ke Mekkah Komandan Ket Khalid bin Walid Sayap Kanan Zubair bin Awwam Sayap Kiri Abu Ubaidah Sebelah Ut...
PERISTIWA FATHU MAKKAH <ul><li>Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala </li></ul>“ Dan Katakanla...
<ul><li>Rasulullah Shalat di dalam Ka’bah dan Berpidato di hadapan orang-orang Quraisy </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH “...
<ul><li>Sikap Rasulullah terhadap orang-orang Quraisy yang memeranginya. </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH 92. Dia (Yusuf)...
<ul><li>Kunci Ka’bah diserahkan kepada Utsman bin Thalhah </li></ul><ul><li>Bilal menyerukan adzan di atas Ka’bah </li></u...
<ul><li>Kekhawatiran Anshar andaikan Rasulullah menetap di Makkah. </li></ul><ul><li>Pengambilan sumpah setia </li></ul><u...
Hikmah <ul><li>Hal yang berkaitan dengan perjanjian </li></ul><ul><li>a. boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian <...
Hikmah <ul><li>Abu Sufyan dan sikap Rasulullah kepadanya </li></ul><ul><li>Renungan tentang cara Rasulullah memasuki kota ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perang fathu makkah

5,626 views

Published on

Published in: Spiritual, News & Politics
 • Be the first to comment

Perang fathu makkah

 1. 1. Siroh Nabawiyah kelas XI
 2. 2. LATAR BELAKANG <ul><li>Pengaruh perang Mu’tah bagi kaum Quraisy </li></ul><ul><li>Pengkhianatan dan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah: </li></ul><ul><li>Kaum Muslimin Bani Khuza’ah </li></ul><ul><li>Kaum Kafir Quraisy Bani Bakr </li></ul><ul><li>Provokasi yang dilakukan oleh pembesar Quraisy kepada Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza’ah </li></ul><ul><li>Dukungan persenjataan dan prajurit Quraisy kepada Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza’ah </li></ul><ul><li>Penyerangan yang dilakukan Bani Bakr kepada Bani Khuza’ah yang dibantu oleh beberapa pembesar Quraisy; Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr. </li></ul><ul><li>Gagalnya Diplomasi Abu Sufyan kepada Rasulullah saw. </li></ul>
 3. 3. Persiapan Kaum Muslimin <ul><li>Perintah Rasulullah kepada Aisyah untuk mempersiapkan peralatan perang. </li></ul><ul><li>Syuro Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar bin Kaththab. </li></ul><ul><li>Perintah Rasulullah kepada kaum muslimin untuk melakukan persiapan menyerang Makkah. </li></ul><ul><li>Bergabungnya rombongan kaum muslimin dari suku Aslam, Ghiffar, Muzainah, Asyja dan Juhainah. </li></ul><ul><li>Rasulullah mengutus satu pasukan (80 orang) dibawah pimpinan Abu Qatadah bin Rab’y ke suatu perkampungan antara Dzu Khasyab dan Dzul Marwah. </li></ul>
 4. 4. Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia <ul><li>Hathib bin Abi Balta’ah mengirim surat yang hendak dikirimkan kepada orang Quraisy, yang isinya mengabarkan keberangkatan Rasulullah dan kaum muslimin ke Mekkah yang dibawa oleh seorang wanita yang bernama sarah. </li></ul><ul><li>Rasulullah mengutus Ali dan Miqdad/Zubair untuk mengejar wanita tersebut. </li></ul><ul><li>Pemberian maaf Rasulullah kepada Hathib bin Abi Balta’ah karena terlibat dalam perang badar. </li></ul>
 5. 5. Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia <ul><li>Turunnya Surat Al Mumtahanah ayat 1-4. </li></ul>1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
 6. 6. Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia 2. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir. 3. Karib Kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
 7. 7. Tindakan Terhadap Pembocor Rahasia “ Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: &quot;Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: &quot;Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah&quot;. (Ibrahim berkata): &quot;Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami kembali.&quot;
 8. 8. Kekuatan Kaum Muslimin <ul><li>Berangkatnya Rasulullah dengan kaum muslimin sebanyak 10.000 orang yang terdiri atas: </li></ul><ul><li>Kaum Muhajirin: 700 orang dengan 300 ekor kuda </li></ul><ul><li>Kaum Anshor: 4.000 dengan 100 kuda </li></ul><ul><li>Suku Aslam: 400 orang dengan 30 kuda </li></ul><ul><li>Suku Juhainah: 800 orang dengan 980 kuda </li></ul><ul><li>Suku Arab: 3.000 orang. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 9. 9. Perjalanan ke Mekkah Tempat Keterangan Juhfah Abbas bin Abdul Muthallib masuk Islam Abwa Abu Sufyan bin Harits Abdullah bin Abu Umayyah Marr Azh Zhahran Abu Sufyan bin Harb masuk Islam Mekkah Seruan Abu Sufyan agar kaumnya masuk ke masjid dan rumah Abu Sufyan agar selamat Dzu Thuwa Rasulullah menundukan kepala yang merupakan ketundukan kepada Allah
 10. 10. Pasukan Islam masuk ke Mekkah Komandan Ket Khalid bin Walid Sayap Kanan Zubair bin Awwam Sayap Kiri Abu Ubaidah Sebelah Utara Sa’ad bin Ubadah Sebelah Barat
 11. 11. PERISTIWA FATHU MAKKAH <ul><li>Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala </li></ul>“ Dan Katakanlah: &quot;Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap&quot;. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (Q.S Al ‘Isra: 81)
 12. 12. <ul><li>Rasulullah Shalat di dalam Ka’bah dan Berpidato di hadapan orang-orang Quraisy </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al Hujurat: 13)
 13. 13. <ul><li>Sikap Rasulullah terhadap orang-orang Quraisy yang memeranginya. </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH 92. Dia (Yusuf) berkata: &quot;Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang diantara Para Penyayang&quot;. (Q.S Yusuf: 92)
 14. 14. <ul><li>Kunci Ka’bah diserahkan kepada Utsman bin Thalhah </li></ul><ul><li>Bilal menyerukan adzan di atas Ka’bah </li></ul><ul><li>Pidato Rasulullah pada hari kedua penaklukan </li></ul><ul><li>“ Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mensucikan Makkah pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Makkah adalah tempat yang suci dengan kesucian Allah hingga hari kiamat. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah dan menebang pohon.” </li></ul><ul><li>Pengambilan sumpah setia </li></ul><ul><li>Keberadaan Rasulullah di Makkah selama sembilan belas hari. </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH
 15. 15. <ul><li>Kekhawatiran Anshar andaikan Rasulullah menetap di Makkah. </li></ul><ul><li>Pengambilan sumpah setia </li></ul><ul><li>Keberadaan Rasulullah di Makkah selama sembilan belas hari. </li></ul><ul><li>Pengiriman beberapa satuan perang dan utusan </li></ul>PERISTIWA FATHU MAKKAH Komandan Ket Khalid bin Walid Ditugaskan untuk menghancurkan berhala Uzza di Nakhlah Amr bin Ash Ditugaskan untuk menghancurkan berhala Suwa di Ruhath Sa’ad bin Zaid Ditugaskan untuk menghancurkan berhala Manat di Musyallal Khalid bin Walid Ditugaskan ke Bani Jadzimah agar penduduknya memeluk Islam
 16. 16. Hikmah <ul><li>Hal yang berkaitan dengan perjanjian </li></ul><ul><li>a. boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian </li></ul><ul><li>b. boleh melancarkan serangan dan serbuan mendadak terhadap musuh </li></ul><ul><li>Hal yang berkaitan dengan Hathib bin Balta’ah </li></ul><ul><li>a. perihal wahyu yang memperkuat kenabian </li></ul><ul><li>b. tidak boleh memberikan wala kepada orang-orang kafir </li></ul><ul><li>c. keutamaan orang yang ikut perang Badar </li></ul>
 17. 17. Hikmah <ul><li>Abu Sufyan dan sikap Rasulullah kepadanya </li></ul><ul><li>Renungan tentang cara Rasulullah memasuki kota Mekkah </li></ul><ul><li>a. Membaca surat Al Fath berulang-ulang dengan suara merdu dan hanyut dalam suasana syuhud ma’allah (khusyu mengingat akan karunia Allah) </li></ul><ul><li>b. Disyariatkan membaca Al Quran secara merdu. </li></ul><ul><li>c. Strategi yang cemerlang. </li></ul><ul><li>Beberapa hukum yang berkaitan dengan tanah suci Mekkah </li></ul><ul><li>a. Larangan berperang </li></ul><ul><li>b. Larangan berburu </li></ul><ul><li>c. Larangan menebang pohon </li></ul>

×