Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Основні показники
становища жінок та
чоловіків
у Хмельницькій
області
.
Хмельницька область
Статево-віковий розподіл населення
Хмельницької області на 1 січня 2009 року
.
020004000600080001000012000
0
5
10
15
20
25...
Кількість живонароджених дітей
Усього,
осіб
На 100 дівчаток
народилось
хлопчиків
2005 12396 109
2006 13477 105
2007 13712 ...
Питома вага окремих вікових груп у
загальній кількості населення на початок
2009 року
52,1%
14,7%33,2%
молодшому за працез...
Середній вік населення
2005 2006 2007 2008 2009
жінк
и
чоло-
віки
жінки
чоло-
віки
жінки
чоло-
віки
жінки
чоло-
віки
жінк
...
Середня очікувана тривалість життя
при народженні
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
жінки чоловіки жінки чоловіки жі...
Розподіл прибулих та вибулих за
статтю та віковими групами
Кількість прибулих Кількість вибулих
жінки чоловіки жінки чолов...
Загальна характеристика
(стисла довідка)
Сімейна політика
 В області у 2009 році налічувалось 494,7 тис. сімей,
з них
 1...
Розподіл за статтю дітей у дошкільних закладах та учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах (без урахування
учнів спеці...
Розподіл учнів, слухачів професійно-технічних
навчальних закладів за статтю на кінець року
Кількість учнів, слухачів
усьог...
Жінки серед студентів вищих навчальних
закладів області в 1995/96, 2000/01-2009/10
роках
31,5
38,4
40,7
43,2
45,6
47,6
50,...
Кількість аспірантів та докторантів
На
кінець
року
Аспіранти Докторанти
усього,
осіб
у тому числі, у %
усього,
осіб
у тому...
Фахівці вищої кваліфікації
станом на 1 жовтня
Доктори наук
58
82 82
67
74
15
10
7911
0
20
40
60
80
100
2005 2006 2007 2008...
Економічна активність населення
за віковими групами, статтю в 2008 році
Усього
Працездатного віку Старше
працездатного вік...
Економічна активність населення
за статтю
Жінки Чоловіки
Рівень
економічної
активності,
у
%
Рівень
зайнятості,
у %
Рівень
...
Рівень безробіття населення за статтю (за
методологією Міжнародної організації праці)
9,3
8,78,8
7,5
9,1
8,1
7,4
7,0
10,6
...
Рівень зареєстрованого безробіття
населення за статтю
(у % до населення працездатного віку відповідної статі,
на кінець ро...
Середньорічна кількість найманих
працівників за статтю
155,8
150,1 150,1
133,6
146,5
125,6
145,0
122,5
138,0
113,0
0
20
40...
Середньорічна кількість найманих працівників за
статтю та окремими видами економічної
діяльності в 2009 році
7,9
15,6
19,6...
Кількість державних службовців за статтю, за
категоріями станом на 31 грудня 2009 року
Жінки Чоловіки
осіб у % осіб у %
Об...
Кількість посадових осіб органів місцевого
самоврядування за статтю, по категоріях станом
на 31 грудня 2009 року
Жінки Чол...
Середньомісячна номінальна заробітна
плата найманих працівників за статтю
527
646 710
885 929
1179
1278
1607
1403
1665
0
2...
Середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників за статтю та окремими
видами економічної діяльності в 2009...
Захворюваність населення на соціально-
небезпечні хвороби у 2009 році (зареєстровано
захворювань з вперше в житті встановл...
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД
у 2009 році
ВІЛ-інфіковані
Із числа ВІЛ-інфікованих
хворі на СНІД
усього
у т.ч. жінки
у % ...
Розподіл померлих в області за статтю та
окремими причинами смерті у 2009 році
Жінки Чоловіки Обидві
статі
Усього померлих...
Розподіл пенсіонерів, які одержували пенсію в органах
Пенсійного фонду, за статтю на початок року
Усього,
тис. осіб
У тому...
Середній розмір пенсій пенсіонерів, які одержували
пенсію в органах Пенсійного фонду на початок року
300
400
500
600
700
8...
Брали участь у підготовці матеріалів:
 Лисенко Валентина Василівна - начальник відділу
статистики соціальних послуг тел.7...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хмельницьк гендер

1,109 views

Published on

 • Be the first to comment

хмельницьк гендер

 1. 1. Основні показники становища жінок та чоловіків у Хмельницькій області .
 2. 2. Хмельницька область
 3. 3. Статево-віковий розподіл населення Хмельницької області на 1 січня 2009 року . 020004000600080001000012000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Чоловіки Жінки
 4. 4. Кількість живонароджених дітей Усього, осіб На 100 дівчаток народилось хлопчиків 2005 12396 109 2006 13477 105 2007 13712 105 2008 14822 105 2009 14690 106
 5. 5. Питома вага окремих вікових груп у загальній кількості населення на початок 2009 року 52,1% 14,7%33,2% молодшому за працездатний працездатного віку старшому за працездатний жінки 65,4% 18,2%16,4% молодшому за працездатний працездатного віку старшому за працездатний чоловіки
 6. 6. Середній вік населення 2005 2006 2007 2008 2009 жінк и чоло- віки жінки чоло- віки жінки чоло- віки жінки чоло- віки жінк и чоло- віки Усе населення 42,7 37,0 42,9 37,2 43,0 37,3 43,1 37,4 43,1 37,5 Міське населення 38,7 34,9 39,0 35,1 39,2 35,4 39,5 35,6 39,7 35,7 Сільське населення 47,0 39,3 47,0 39,4 47,0 39,5 47,0 39,5 47,1 39,6
 7. 7. Середня очікувана тривалість життя при народженні 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки Усе населення 75,1 63,6 75,0 63,2 75,2 63,1 75,5 63,3 Міське населення 75,6 65,4 75,5 65,0 75,6 65,0 76,3 65,5 Сільське населення 74,3 61,4 74,2 61,1 74,4 60,9 74,5 60,6
 8. 8. Розподіл прибулих та вибулих за статтю та віковими групами Кількість прибулих Кількість вибулих жінки чоловіки жінки чоловіки Усього, осіб 11941 11008 12397 10890 у т.ч. у віці, % молодшому за працездатний 12,5 14,0 12,4 14,6 працездатного віку 78,3 81,5 78,7 81,3 старшому за працездатний 9,2 4,5 8,9 4,1
 9. 9. Загальна характеристика (стисла довідка) Сімейна політика  В області у 2009 році налічувалось 494,7 тис. сімей, з них  194,8 тис. мають дітей;  6,4 тис. - мають 3 дітей та більше;  35,6 тис. - неповні сім’ї. Соціальний захист у 2009 році  54,6 тис. осіб - одержувачі окремих видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми;  10,4 тис. сімей - призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;  18,1 тис. осіб - призначено цільову грошову допомогу непрацездатним громадянам з мінімальними доходами;  38,7 тис. сімей – призначено державну соціальну допомогу у вигляді субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг;  14,5 тис. сімей – призначено державну соціальну допомогу у вигляді субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;  788 осіб – одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інваліди;  12 осіб - одержувачі державної соціальної допомоги на догляд;  5449 особам надано адресну грошову допомогу;  19,1 тис. осіб надано адресну натуральну допомогу.
 10. 10. Розподіл за статтю дітей у дошкільних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (без урахування учнів спеціальних шкіл) Навчаль- ний рік Кількість учнів усього, тис. осіб у тому числі, у % дівчаток хлопчиків 2005/06 175,1 48,9 51,1 2006/07 166,8 48,8 51,2 2007/08 158,4 48,7 51,3 2008/09 149,6 48,7 51,3 2009/10 142,5 48,7 51,3 17,3 19,4 17,7 19,8 18,7 20,3 19,3 20,8 19,5 21,1 0 5 10 15 20 25 тис.осіб 2005 2006 2007 2008 2009 дівчатка хлопчики
 11. 11. Розподіл учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів за статтю на кінець року Кількість учнів, слухачів усього, осіб у тому числі, у % жінки чоловіки 2005 15332 38,5 61,5 2006 15200 38,1 61,9 2007 14738 37,7 62,3 2008 15026 37,9 62,1 2009 15127 38,3 61,7
 12. 12. Жінки серед студентів вищих навчальних закладів області в 1995/96, 2000/01-2009/10 роках 31,5 38,4 40,7 43,2 45,6 47,6 50,3 52,6 55,2 54,9 52,4 17,3 21,2 22,6 24,4 25,8 27,0 28,1 29,3 30,7 30,3 28,8 0 10 20 30 40 50 60 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 тис.осіб Чисельність студентів, усього у т.ч. жінок
 13. 13. Кількість аспірантів та докторантів На кінець року Аспіранти Докторанти усього, осіб у тому числі, у % усього, осіб у тому числі, у % жінки чоловіки жінки чоловіки 2005 316 55,1 44,9 14 28,6 71,4 2006 368 57,9 42,1 11 36,4 63,6 2007 392 58,9 41,1 16 6,3 93,8 2008 436 64,2 35,8 19 15,8 84,2 2009 417 66,9 33,1 19 10,5 89,5
 14. 14. Фахівці вищої кваліфікації станом на 1 жовтня Доктори наук 58 82 82 67 74 15 10 7911 0 20 40 60 80 100 2005 2006 2007 2008 2009 чоловіки жінки Кандидати наук 640 663 675 695 712 326 356 397 443 498 0 200 400 600 800 1000 2005 2006 2007 2008 2009 чоловіки жінки
 15. 15. Економічна активність населення за віковими групами, статтю в 2008 році Усього Працездатного віку Старше працездатного віку жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки Економічно активне населення у віці 15-70 років, тис. осіб 322,8 323,2 274,8 303,5 48,0 19,7 у тому числі зайняті 293,7 300,7 245,7 281,0 48,0 19,7 безробітні 29,1 22,5 29,1 22,5 - - Рівень економічної активності, % 60,8 68,9 70,1 74,1 34,6 32,9
 16. 16. Економічна активність населення за статтю Жінки Чоловіки Рівень економічної активності, у % Рівень зайнятості, у % Рівень безробіття, у % Рівень економічної активності, у % Рівень зайнятості, у % Рівень безробіття, у % 2005 59,8 54,9 8,3 67,3 61,2 9,1 2006 58,3 52,9 : 69,0 63,5 : 2007 59,1 54,7 7,5 68,8 62,8 8,7 2008 60,8 55,3 9,0 68,9 64,1 7,0
 17. 17. Рівень безробіття населення за статтю (за методологією Міжнародної організації праці) 9,3 8,78,8 7,5 9,1 8,1 7,4 7,0 10,6 9,08,9 8,0 0 2 4 6 8 10 12 у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку у%донаселеннявідповідної демографічноїгрупи 2007 2008 все населення жінки чоловіки
 18. 18. Рівень зареєстрованого безробіття населення за статтю (у % до населення працездатного віку відповідної статі, на кінець року) 2,6 4,7 3,7 4,3 4,6 4,3 3,0 3,73,7 2,5 3,9 2,32,52,6 2,5 1 3 5 7 2005 2006 2007 2008 2009 відсотки Усього Жінки Чоловіки
 19. 19. Середньорічна кількість найманих працівників за статтю 155,8 150,1 150,1 133,6 146,5 125,6 145,0 122,5 138,0 113,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 тис.осіб 2005 2006 2007 2008 2009 Жінки Чоловіки
 20. 20. Середньорічна кількість найманих працівників за статтю та окремими видами економічної діяльності в 2009 році 7,9 15,6 19,6 34,5 1,8 7,2 6,7 9,3 3,3 1,5 11,9 6,8 39,6 12,6 28,5 6,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 тис.осіб Сільськегосподарство Промисловість Будівництво Транспортізв'язок Фінансовадіяльність Державнеуправління Освіта Охороназдоров'ятанадання соціальноїдопомоги Жінки Чоловіки
 21. 21. Кількість державних службовців за статтю, за категоріями станом на 31 грудня 2009 року Жінки Чоловіки осіб у % осіб у % Облікова кількість штатних працівників - усього, осіб 5794 71,5 2315 28,5 Керівники 1370 60,1 909 39,9 з них мають категорії посад: першу - - 2 100,0 другу - - 2 100,0 третю 7 22,6 24 77,4 четверту 52 34,0 101 66,0 п`яту 514 67,0 253 33,0 шосту 797 60,2 527 39,8 Спеціалісти 4424 75,9 1406 24,1
 22. 22. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю, по категоріях станом на 31 грудня 2009 року Жінки Чоловіки осіб у % осіб у % Облікова кількість штатних працівників - усього, осіб 2429 73,2 889 26,8 Керівники 1024 60,3 674 39,7 з них мають категорії посад: першу - - 1 100,0 другу - - 3 100,0 третю 2 6,3 30 93,7 четверту 187 29,4 449 70,6 п`яту 786 82,2 170 17,8 шосту 49 70,0 21 30,0 Спеціалісти 1405 86,7 215 13,3
 23. 23. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за статтю 527 646 710 885 929 1179 1278 1607 1403 1665 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 грн. 2005 2006 2007 2008 2009 жінки чоловіки
 24. 24. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за статтю та окремими видами економічної діяльності в 2009 році 1403 1665 932 1107 1479 1989 1164 1182 1552 2022 2445 3197 2034 2264 1417 1646 1204 1352 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 грн. Усього Сільське господарство Промисловість Будівництво Транспортта зв'язок Фінансова діяльність Державне управління Освіта Охороназдоров'я танадання соціальної допомоги жінки чоловіки
 25. 25. Захворюваність населення на соціально- небезпечні хвороби у 2009 році (зареєстровано захворювань з вперше в житті встановленим діагнозом) Усього У тому числі чоловіки жінки осіб у % осіб у % Активний туберкульоз 793 553 69,7 240 30,3 Сифіліс 344 186 54,1 158 45,9 Гонококова інфекція (гонорея) 756 468 61,9 288 38,1 Розлади психіки та поведінки 2627 1468 55,9 1159 44,1 Розлади психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю 2130 1881 88,3 249 11,7 наркотичних та інших психоактивних речовин 102 88 86,3 14 13,7
 26. 26. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД у 2009 році ВІЛ-інфіковані Із числа ВІЛ-інфікованих хворі на СНІД усього у т.ч. жінки у % до загальної кількості хворих усього у т.ч. жінки у % до загальної кількості хворих Кількість хворих з діагнозом, що встановлений вперше в житті 263 34,6 72 36,1 Померло від СНІД або іншого захворювання 88 30,7 56 28,6 Кількість хворих, що перебувають на обліку в медичних закладах на кінець року 1662 34,8 34 38,2
 27. 27. Розподіл померлих в області за статтю та окремими причинами смерті у 2009 році Жінки Чоловіки Обидві статі Усього померлих, осіб 11329 10437 21776 У т.ч. від, у % Хвороб системи кровообігу 57,0 43,0 100,0% Новоутворень 43,5 56,5 100,0% Зовнішніх причин 18,2 81,8 100,0% Хвороб органів травлення 35,2 64,8 100,0% Хвороб органів дихання 34,3 65,7 100,0% Деяких інфекційних та паразитарних хвороб 21,3 78,7 100,0% Хвороб нервової системи 46,4 53,6 100,0%
 28. 28. Розподіл пенсіонерів, які одержували пенсію в органах Пенсійного фонду, за статтю на початок року Усього, тис. осіб У тому числі, у % жінки чоловіки 2006 443,3 64,6 35,4 2007 437,2 64,3 35,7 2008 435,6 64,8 35,2 2009 431,5 64,8 35,2
 29. 29. Середній розмір пенсій пенсіонерів, які одержували пенсію в органах Пенсійного фонду на початок року 300 400 500 600 700 800 900 1000 2006 2007 2008 2009 грн. Усього жінки чоловіки
 30. 30. Брали участь у підготовці матеріалів:  Лисенко Валентина Василівна - начальник відділу статистики соціальних послуг тел.72-06-62  Зенькович Тетяна Антонівна – начальник відділу статистики населення тел. 76-22-30  Желіховська Наталія Володимирівна – начальник управління cтатистики праці тел. 79-46-65
 31. 31. Дякую за увагу!

×