Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proces tvorby webu a WordPress (Martin Adamko)

1,531 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proces tvorby webu a WordPress (Martin Adamko)

 1. 1. @martin_adamko(MÔJ)PROCESTvorbywebuA WORDPRESS
 2. 2. @martin_adamkoAKO POUŽÍVAM WORDPRESS– Pods– WooCommerce– Git + Git Flow (submodules)– LESS CSS (TWBS)– Closure Compiler– Mustache– Markdown– GIT + RSYNC (deployment)
 3. 3. @martin_adamkoO Com?1/ MOCKUPS, FRAMY A SKICEˇ
 4. 4. @martin_adamkoV ČOM ROBÍTE WIREFRAMY?
 5. 5. @martin_adamkoV ČOM ROBÍTE WIREFRAMY?BalsamiqOmnigrafflePhotoshopFireworksHTML a CSS frameworky(TWBS, Foundation, Sleleton,...)Google Docs, PowerPoint,...pero papier
 6. 6. @martin_adamkoV ČOM ROBÍM WIREFRAMY?BalsamiqOmnigrafflePhotoshopFireworksHTML a CSS frameworky(TWBS, Foundation, Sleleton,...)Google Docs, PowerPoint,...pero papier
 7. 7. @martin_adamkoPHOTOSHOP+ známe prostredie– opakovanie elementov vyžaduje zručnosť– zmeny sú pain– riziko "ani ryba ani rak"
 8. 8. @martin_adamkoV ČOM ROBÍM WIREFRAMY?BalsamiqOmnigrafflePhotoshopFireworksHTML a CSS frameworky(TWBS, Foundation, Sleleton,...)Google Docs, PowerPoint,...pero papier
 9. 9. @martin_adamkoHTML&CSS+ rovno skúšam funkčnosť+ stačí na pochopenie interfejsu+ menšia hrozba zámeny s finálnym dizajnom– musím vedieť písať "kód"– čas (ako kedy)
 10. 10. @martin_adamkoV ČOM ROBÍM WIREFRAMY?BalsamiqOmnigrafflePhotoshopFireworksHTML a CSS frameworky(TWBS, Foundation, Sleleton,...)Google Docs, PowerPoint,...pero papier
 11. 11. @martin_adamkohttp://sneakpeekit.com/browser-sketchsheets/
 12. 12. @martin_adamkoMne stacíˇ2/ INDESIGN
 13. 13. @martin_adamkoINDESIGN NA WEB?
 14. 14. @martin_adamkoNAJBLIŽŠIE K BLOKOM A INLAJNOM
 15. 15. @martin_adamko
 16. 16. @martin_adamkoGRIDS, GRIDS, GRIDS
 17. 17. @martin_adamkoPore, alignis ethicil imus ex-pliquiam estru-mque idus nimintiorendamTo volup-tium autem. Cumetur?Toreribu san-dis magnihil iumenis intecest etaudistore inul-pa que nos nescicori dellor ace-premos con cusDeliquam reptatisaut arunt quesolorum nisintodolore velia seadi as doloriacorrum qui ul-luptas etur, odite cus aut vo-lorehenim aut autlandus voluptium,sus deri qui reLOGO
 18. 18. @martin_adamkoPore, alignis ethicil imus ex-pliquiam estru-mque idus nimintiorendamTo volup-tium autem. Cumetur?Toreribu san-dis magnihil iumenis intecest etaudistore inul-pa que nos nescicori dellor ace-premos con cusDeliquam reptatisaut arunt quesolorum nisintodolore velia seadi as doloriacorrum qui ul-luptas etur, odite cus aut vo-lorehenim aut autlandus voluptium,sus deri qui reLOGO
 19. 19. @martin_adamkohttp://joshnh.com/tools/em-baseline-generator.html
 20. 20. @martin_adamkohttp://joshnh.com/tools/em-baseline-generator.html
 21. 21. @martin_adamkoJE TO O OBSAHU
 22. 22. @martin_adamkoINHERIT
 23. 23. @martin_adamko
 24. 24. @martin_adamkoPROGRESSIVE ENHANCEMENT
 25. 25. @martin_adamko
 26. 26. @martin_adamko
 27. 27. @martin_adamkoVEĽA MIESTA (VERZIE)
 28. 28.  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.comKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaShowing 20 results of 145  Showing 20 results of 145 Klaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaShowing 20 results of 145  Showing 1 result  ARTISTS ARTwORKS STORES AbOuT LOgIn REgISTER ARTISTICOSTORES.com ARTISTS ARTISTS ARTwORKS STORES AbOuT LOgIn REgISTER Search ARTISTSKlausKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom Austria Search ARTISTSKlaus  Search ARTISTSKlaus  Search ARTISTSKlausKlaus Thurnerfrom AustriaConsider broadening your filter criteria. Search ARTISTSKlausShowing 20 results of 145 Klaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaShowing 20 results of 145        LAnguAgE: English   LAnguAgE: English  AdvAnCEd FILTER CuRREnT LOCATIOn Austria Czech Republic germany Russian Federation SlovakiaCOMMIng FROM Austria Czech Republic germany SlovakiaHAS ARTwORKS wITH AvAILAbILITY Sold not yet soldHAS ARTwORKS CREATEd In YEAR 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004Loading12@martin_adamko ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com ARTISTS Klaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaShowing 20 results of 145  KLAuS THuRnERnAME KlausSuRnAME ThurnerbORn 1948, AustriaTECHnIquES  Acrylic,  PencilShowing 1–20 results of 65  PROFILE  Artworks  Bio  Exhibitions KLAuS THuRnER Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsShowing 1–20 results of 65  Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsShowing 1–20 results of 65 nAME grupetto 2dIMMEnSIOnS 50×70cmTECHnIquES  AcrylicnAME HerbstdIMMEnSIOnS 48×33cmTECHnIquES  AkvarelnAME Rosen mit SchmetterlingdIMMEnSIOnS 30×40cmTECHnIquES  Acrylic,  Pencil ARTISTS ARTwORKS STORES AbOuT LOgIn REgISTER LAnguAgE: English Version: Artorks are scrollable@martin_adamko ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.com  ARTISTICOSTORES.comShowing 32 of 65  KLAuS THuRnER Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsnAME Ohne TiteldIMMEnSIOnS 38×28cmTECHnIquES  AcrylicShowing 33 of 65  Profile  Artworks  Bio  Exhibitions KLAuS THuRnER Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsKlaus Thurner sa narodil v roku 1948 v Inns-brucku. Po ukončení školy študoval 1 rok naumeleckej akadémii v Zürichu, vyučil sa ale zaobchodníka a až do dôchodku pracoval v oblastimotorových vozidiel. Maľovanie však bolo vždyjeho obľúbenou záľubou. v roku 2005 absolvovalkurz maľovania akvarelom a kresby aktov u profe-sora dr. Ericha Schranza z Tirolska. Maľovanie sastávalo čoraz intenzívnejším a naštevoval kurzy asemináre v Rakúsku a v zahraničí. naučil sa tech-niku maľovania akrylom, čo prispelo k rozšíraniujeho obzorov.Absolvoval zopár samostatných ako aj spoločnýchvýstav v Rakúsku a v zahraničí, tiež má niekoľkoobrazov v súkromných zbierkach a vo verejnýchinštaláciách. Klaus Thurner vidí seba ako samou-ka a maľbu vníma ako fascinujúcu a vzrušujúcuvec. Obrazy sú signované skratkou Klathu, ktorávyplýva z jeho mena KLAus THurner a predávajúsa spolu s originál certifikátom. KLAuS THuRnER Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsRobotnícka komora – InnsbruckRobotnícka komora – ImstSanatórium Hoch – Rumgaléria Meisl – Hall in TirolKunstmarkt – Schwazdomov dôchodcov veldidena – InnsbruckCyklošport donna Renata – InnsbruckRaiffeisenbank Taborstrasse – viedeňPoisťovňa generali Praterstrasse – viedeňSchwedes Croma Messer Siebensterngasse –viedeňKultúrne centrum – bratislavavinohradníctvo Limmbeck - gols KLAuS THuRnER Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsRobotnícka komora – InnsbruckRobotnícka komora – ImstSanatórium Hoch – Rumgaléria Meisl – Hall in TirolKunstmarkt – Schwazdomov dôchodcov veldidena – InnsbruckCyklošport donna Renata – InnsbruckRaiffeisenbank Taborstrasse – viedeňPoisťovňa generali Praterstrasse – viedeňSchwedes Croma Messer Siebensterngasse –viedeňKultúrne centrum – bratislavavinohradníctvo Limmbeck - golsShowing 33 of 65  Profile  Artworks  Bio  ExhibitionsnAME Ohne TiteldIMMEnSIOnS 50×60cmTECHnIquES  Acrylic ARTISTS ARTwORKS STORES AbOuT LOgIn REgISTER ARTISTS Klaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaKlaus Thurnerfrom AustriaShowing 20 results of 145  KLAuS THuRnERnAME KlausSuRnAME ThurnerbORn 1948, AustriaTECHnIquES  Acrylic,  Pencil PROFILE  Artworks  Bio  Exhibitions LAnguAgE: English Version: Artorks are paged@martin_adamko@martin_adamko
 29. 29. All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love byArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtists AvAilAble in storeArtisworks AvAilAble in store aLL artistis in this store  aLL artworks in this store klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria Wirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicartistico stores prahapražský shoppingMatějova 111800 praha 1czech republiccontactsManagering. jana umělecká +420 224 555 555✉ jana.umelecka@artisticostores.comorDersMgr. jofef všechnovčas +420 224 555 777✉ jozef.vsechnovcas@artisticostores.comLeave a Message✉your naMeyour eMaiLyour MessagestoresPhaBTS NeXT?we Are looking for new locAtions.i know a pLace arTiSTico SToreS Prague  get Directions Artists AvAilAble in storeArtisworks AvAilAble in store aLL artistis in this store  aLL artworks in this store klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria Wirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicartistico stores prahapražský shoppingMatějova 111800 praha 1czech republiccontactsManagering. jana umělecká +420 224 555 555✉ jana.umelecka@artisticostores.comorDersMgr. jofef všechnovčas +420 224 555 777✉ jozef.vsechnovcas@artisticostores.comLeave a Message✉your naMeyour eMaiLyour MessagestoresPhaBTS NeXT?we Are looking for new locAtions.i know a pLace arTiSTico SToreS Prague  get Directions Artists AvAilAble in storeArtisworks AvAilAble in store aLL artistis in this store  aLL artworks in this store klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria Wirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicartistico stores prahapražský shoppingMatějova 111800 praha 1czech republiccontactsManagering. jana umělecká +420 224 555 555✉ jana.umelecka@artisticostores.comorDersMgr. jofef všechnovčas +420 224 555 777✉ jozef.vsechnovcas@artisticostores.comLeave a Message✉your naMeyour eMaiLyour MessagestoresPhaBTS NeXT?we Are looking for new locAtions.i know a pLace arTiSTico SToreS Prague  get Directions Artists AvAilAble in storeArtisworks AvAilAble in store aLL artistis in this store  aLL artworks in this store klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria klaus thurnerfrom austria Wirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicartistico stores prahapražský shoppingMatějova 111800 praha 1czech republiccontactsManagering. jana umělecká +420 224 555 555✉ jana.umelecka@artisticostores.comorDersMgr. jofef všechnovčas +420 224 555 777✉ jozef.vsechnovcas@artisticostores.comLeave a Message✉your naMeyour eMaiLyour MessagestoresPhaBTS NeXT?we Are looking for new locAtions.i know a pLace  arTiSTico SToreS Prague  get Directions  suggest new Location we are constanly looking for new shopping centers for our next artistico store innew countries.if you are representative of such one, please provide some information aboutyour location and let us know why you think an artistico store would be a matchto your store.if you are not representative of any shopping center, but you think there is aperfect place for our next store to be, please give us your reasons accompanyingthe location information, or any possible contacts (emails, webpages and phonenumbers) so we could contact representatives ourselves.your naMeyour eMaiLLocationyour Messagesuggest Anna Helpfulanna.helpful@post.co.ukRoyal Shopping Center, London, UK – great place foryour gallery, know the manager.Call 020 0505 0505, Sir. Johnatan Frame. Also visitwww.royalshoppingcenter.co.uk for more info about thesite.PS: Like your pages wery much :-)thanks for your message = ✉ 2sAll rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love byArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inwe hAve AlreAdy opened 2 stores. MAny Are coMMing soon. artistico storeseurope artisticostores prahapražský shoppingMatějova 1, praha 1czech republicartisticostores BratisLavashopping paLace BratisLavacesta na senec 2/aslovak republicAb0utWirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohn 2by klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicLatest artworks avaiLaBLe in storesBTSPha artists  artworks  contact  artists  artworks  contact arTiSTico SToreS areSuPermarkeTS for arTour company currently creating a chain store with art on the principle ofsupermarket.the incorporator of our company, who has long-standing practice in the art marketis convinced that most people looking for artwork in affordable price range.that’swhy, we want to gradually build up a chain of such stores worldwide, to give achance to young and also experienced artists . this project is also the opportunityto present their artworks and also sell to customers who are looking for a pricewhich suits them and has the potential to increase market value.almost 90% of our planet are people with average and below-average incomes,therefore can not afford to buy works of art for hundreds of thousands or millions ofeuros. it would certainly be interested decorating their apartments and houses withthe original artworks of price from several hundred to one thousand euros.customers will appreciate the conservative approach and the ability to makedecisions under conditions in which they feel much better than in traditionalgalleries.!t is completely different if the person visit a classic gallery, where it moveswith respect and fear, which makes it uncertain and fearful, and when it comes to“shopping” center for the arts, where tlley will be able to move without someonewatching and where will be able to view and buy paintings the same way as in thesupermarket.this way, we offer this opportunity to participate to you artists in the project artisticowhich opens up chances to by your art works by a large group of the populationworldwide.Artistico Stores teamAb0utwe are Looking forartists. join nowregister today and let us take carefor selling your art so you can focuson creating more beatiful art.seLect art anD visitus toDaysee the gallery of artworks, pickyour favourite artist or select yourartwork on site.Buy art asinvestMentcontact your closest store andschedule a meeting to selectartworks worth investing in.♥ 🔾🔾storeseurope artisticostores praha, pražský shoppingMatějova 1, praha 1, czech republic artists   artworks   contact artisticostores BratisLava, shopping paLace BratisLavacesta na senec 2/a, cesta na senec 2/a, slovak republic artists   artworks   contact storesAll rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love byArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign in JoiN arTiSTico SToreSWe Sell your arT for you aNd you caN creaTemore of Such BeauTy.read more about artistico stores, see where our stores are locatedortake a tourJoinyour naMeyour eMaiLBy signing up, i agree to artistico stores terms of service.begin ApprovAl process need soMe Answers? ask a question why can’t i just start seLLing My art right away?well, artistico stores are still real stores where you can actually come, see andeventually buy some art.why Do i neeD to get approveD?Before we sign a commisional contract with you, we want to see sample of yourwork and also, we wanto to know you.allready have an account? go ahead and log in. Wellcome resenD eMaiL ✉We JuST SeNd you SuPerSTroNg PaSSWord To youremail (if you caNT fiNd iT, Try look iN The SPam).coNTiNue By SigNiNg iN BeloW.Love, Your Artistico Stores teamyour eMaiLyour passworD keep me logged in longer Lost password sign in sign inseen Message  Move to archive Martin, welcome to Artistico Stores today  archive here is what is comming up next.1. you need to navigate to your artworks tab and upload at least 3 artworks that areavailable to be sold and fill your profile so we can get to know you more.2. we assign manager to take care for you and your approval process will begin. approvalprocess is necessary to ensure, that we provide quality art for our customers.3. we will notify you about our conclusion. if you get approved, you will be sent a commisioncontract wich we need you to sign – real old school, we need you to print it and sign. youcan get disapproved from several reasons during the curation:– we might think you still need to work more to get better (know the 10000 hour rule?)– your location is temporarily way too far from our reach – we take care about your artliterally since it crosses your doorstep (our managers travel the world and eventually theywill get to you)– our director still has its vision and final vote on what art is being sold4. after approval process your must fill your account with information about you. Do not worry,well take care about the translations, just fill in the english.if you have any questions just reply to this message and we will do our best to find someanswers.your artistico stores team. seen  repLyshowing 1 conversationAccountmarTiN adamkostatus:  waiting for approvaL artistico artisist techniquesno techniques yetstoresno stores yet artworks✉ Mesages1hi marTiN ✏ eDit profiLeinBoxarchive new conversationseen Message  Move to archive Martin, welcome to artistico stores today  archive showing 1 conversationAccountmarTiN adamkostatus:  waiting for approvaL artistico artisist techniquesno techniques yetstoresno stores yet artworks✉ Mesageshi marTiN ✏ eDit profiLeinBoxarchive new conversationAll rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love byWirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohn 2by klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohn 2by klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques t acrylicWirbelwindby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohnby klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicWilder Mohn 2by klaus thurnerDiMMensions 50×60cmtechniques  acrylicArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign infiLter arworks:  avaiLaBLe |× +  pha |× +  acryLic |×  set fiLter klaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austriaklaus thurnerfrom austria arTiSTico arTiSTSArtistsshowing 20 results of 145  1 2 3showing 1–20 results of 65  1 2 3klauS ThurNer comming from austria, born in 1968 in austriaArtists artistico artisist techniques acrylic,  aquarel,  pencil,  pastel, carbon,  spray,  ink,  collage artworks  Bio  ExhibitionsklauS ThurNer comming from austria, born in 1968 in austria http://www.klathu.atArtists artistico artisist techniques acrylic,  aquarel,  pencil,  pastel, carbon,  spray,  ink,  collagestores Bts,  pha artworks  Bio  exhiBitionsklAus thurner: bioKlaus Thurner was born in 1948 in Innsbruck. After graduation, he studied one yearat the Art Academy in Zurich, but was trained as a merchant and worked until hisretirement in motor vehicles. But painting has always been his favorite hobby. In2005 he completed a course of painting watercolors and drawings by Professor Dracts. Erich Schranz of Tyrol. Paint it became more and more intense and Nastevcourses and workshops in Austria and abroad. He learned the technique of acrylicpaint, which contributed to his rozšíraniu horizons.He graduated a few individual and collective exhibitions in Austria and abroad, alsohas several paintings in private collections and public installations. Klaus Thurnersees himself as self-taught painting and is seen as a fascinating and exciting thing.The images are signed by the acronym Klathu, due to its name Klaus Thurner andsold together with the original certificate.naMe klaussurnaMe thurnerBorn 1948, insbruck, austriaLives wien, austriaklauS ThurNer comming from austria, born in 1968 in austria http://www.klathu.atArtists artistico artisist techniques acrylic,  aquarel,  pencil,  pastel, carbon,  spray,  ink,  collagestores Bts,  pha artworks  Bio  exhiBitionsklAus thurner: exhibitionsWorkers Association - InnsbruckWorkers Association - ImstSanatorium Hoch - RumMeisl Gallery - Hall in TirolKunstmarkt - SchwazRetirement home Veldidena - InnsbruckCyklosport Donna Renata - InnsbruckRaiffeisenbank Taborstrasse - ViennaInsurance company Generali Praterstrasse - ViennaSchwedes Croma Messer Siebensterngasse - ViennaCultural Centre - BratislavaViticulture Limmbeck - GolsnaMe klaussurnaMe thurnerBorn 1948, insbruck, austriaLives wien, austriaJoinklausAll rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love by All rights reserved © 2005—2013 Artisticostores.com made with love byArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inArtworks stores Ab0ut Join Artisticostores.com  Language: english    Artistssign inAccountmarTiN adamkostatus:  waiting for approvaL artistico artisist techniquesno techniques yetstoresno stores yet artworks✉ Mesageshi marTiN ✏ eDit profiLe droP your arTWork hereDrag and drop any jpeg, png or gif files of your artwork over this area or use standard uploader.no artworks yetAccountmarTiN adamkostatus:  waiting for approvaL artistico artisist techniquesno techniques yetstoresno stores yet artworks✉ Mesageshi marTiN ✏ eDit profiLe droP your arTWork hereDrag and drop any jpeg, png or gif files of your artwork over this area or use standard uploader.no artworks yet✏ eDit user profiLe first naMe:Last naMe:year of Birth:country of Birth:city of Birth:current country:current city:Bioartist Bio (en)artist Bio (De)artist Bio (sk)exhiBitionsartist Bio (en)artist Bio (De)artist Bio (sk)save 
 30. 30. @martin_adamko@2×
 31. 31. @martin_adamkoINDESIGN+ podobné objekty+ dedenie štýlov+ SVG a retina+ verziovanie a testy+ detaily sú na mne
 32. 32. @martin_adamkoMÁM VECI POD KONTROLOU
 33. 33. DakujemMgr. art. Martin Adamko@martin_adamko — www.attitude.sk — martin@attitude.sk

×