Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jerusalem

2,557 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Jerusalem

 1. 2. 2 שכונת רוממה צומת מלכי ישראל יחזקאל העירייה גן העצמאות מחנה יהודה מרכז הקונגרסים והתחנה המרכזית צומת יפו המלך ג ' ורג '
 2. 3. הרשות לפיתוח ירושלים עיריית י - ם , הרשות לפיתוח י - ם , נציגי ממשלה , נציג ציבור היטלי השבחה סלילה ותיעול , אגרות בנייה , משרדי ממשלה 2001 3 עובדים + מנגנון ניהול של הרשות לפיתוח י - ם שנת הקמה בעלים דירקטוריון תקציבים כוח אדם 3
 3. 4. ליזום פעולות לתכנון ולפיתוח מרכז ירושלים . לעודד יוזמות שונות לפיתוח מרכז ירושלים . לתאם בין משרדי הממשלה , הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח מרכז ירושלים . לספק מידע בכל הקשור ליוזמות , תוכניות ומפעלים כלכליים שונים במרכז ירושלים . 4
 4. 5. האצת הפיתוח בירושלים ירושלים התפתחה כלפי חוץ , ע”י הקמת שכונות חדשות . קיפאון מרכז העיר פיתוח העיר לא לווה בשדרוג מרכז העיר . תשתיות ברמה נמוכה מסחר באיכות ירודה פגיעה בקשר עם העיר העתיקה נדידת פעילות התרבות מהמרכז יציאת מגורים וסגירת בתי " ס יציאת משרדים ותעסוקה 5
 5. 6. עוצמות <ul><li>מפגש פיזי בין כל חלקי העיר </li></ul><ul><li>מרכז המסחר והתעסוקה הגדול בעיר </li></ul><ul><li>סמיכות לשכונות מגורים </li></ul><ul><li>“ מרכז העיר ההיסטורי” </li></ul><ul><li>הקמת הרכבת הקלה </li></ul><ul><li>ייעוד תקציבים לפיתוח המרחב הציבורי </li></ul><ul><li>&quot; הבשלת &quot; תוכניות בניין העיר </li></ul>הזדמנויות <ul><li>פיצול רב של הבעלויות על הקרקע </li></ul><ul><li>בעיות נגישות </li></ul><ul><li>מיעוט מגורים ומוסדות תרבות </li></ul><ul><li>מסחר זול ודימוי נמוך למרכז העיר </li></ul>חולשות <ul><li>פגיעה במרכז העיר בתקופת הפיתוח </li></ul><ul><li>המשך המגמה של עזיבת שימושי קרקע </li></ul><ul><li>קיפאון מדיני ומיתון כלכלי </li></ul>איומים 6
 6. 7. להשיב את מרכז העיר לציבור ואת הציבור למרכז העיר. חזון
 7. 8. הגדלת מספר התושבים , המועסקים , התיירים והמבקרים . חידוש תפקוד מרכז העיר כמרכז לתרבות , תיירות , בילוי והשכלה . שיפור איכות הסביבה וצמצום הרעש וזיהום האוויר . הגדלת השטח הבנוי לצד שימור מבנים היסטוריים . חיזוק שכונות המגורים ויצירת תשתית מגורים לצעירים . שיפור איכות והגדלת היקף המסחר . חיזוק מקום מרכז העיר כמרכז מוסדי וכמרכז שלטוני . 7
 8. 9. 8 תיירות מגורים מסחר תרבות מרחב ציבורי התחדשות הבנייה קידום מדיניות ארוכת טווח פרויקטים לבינוי שדרוג המרחב הציבורי קידום תב &quot; ע למתחמים &quot; עוגנים &quot; ציבוריים ליווי המגזר הפרטי הסדרי תנועה שדרוג תשתיות שיפור חזותי חזיתות וחלונות ראווה תחזוקה שיווק קהילה - מינהל קהילתי לב העיר מענקים לבניה מענקים לסטודנטים
 9. 10. קידום זמינות סטטוטורית לפיתוח ושימור יצירת תוכניות מתאר למתחמים בעלי פוטנציאל לציפוף והתחדשות קידום תכנון רכבת קלה הטיפול הושלם בהליכי יישום 9
 10. 11. תבנית הבינוי – מבט ממזרח 10 אדריכלות : אריה קוץ , אמיר מן , עמי שנער
 11. 12. תבנית הבינוי – מבט ממערב 11 הכניסה המערבית מתחם משרד החוץ ככר הדוידקה ומתחם בנין אדריכלות : אריה קוץ , אמיר מן , עמי שנער
 12. 13. עירוב שימושים חיים סביב השעון גמישות שימושים מקום מרכזי לשוק החופשי מגזר ציבורי : מרחב ציבורי , תרבות , חינוך , מעונות , משרדי ממשל מגזר פרטי : מסחר , מלונאות , מגורים , משרדים וכד’ עקרונות תכנון 13
 13. 14. רכבת קלה - שיפור הנגישות אל ובתוך מרכז העיר כביש טבעת - שיפור הנגישות אל מרכז העיר ברכב פרטי מדרחובים - מתן עדיפות להולך הרגל בתוך מרכז העיר 14
 14. 15. אלמנטים מרכזיים בשדרוג המרחב הציבורי שדרוג תשתיות לטווח ארוך שדרוג “שפת הרחוב” שיפור חזיתות הגדלת קיבולת ביוב , מים , ניקוז , חשמל ותקשורת לתוספת של 1.5 מיליון מ”ר בנוי ריצוף , ריהוט רחוב , תאורה , עצים וגינון התאמה להסדרי התנועה ולנכים ניקוי ושיפוץ חזיתות מבנים חידוש שילוט הכוונה ומסחר 15
 15. 16. 18 אדריכלות : מוריה סקלי רחוב הלל ישן מול חדש
 16. 17. 19 רחוב בן שטח ישן מול חדש
 17. 18. 16 אבן ישראל מדרחוב חדש אבן ישראל - אגריפס אדריכלות : יעקב מולכו
 18. 19. רחוב כורש - ישן מול חדש 17 אדריכלות : אמציה אהרונסון
 19. 20. 22 אדריכלות : מנדי רוזנפלד בצלאל &quot; הקטן &quot; - הדמיה רחוב חבצלת - הדמיה אדריכלות : ניצן ברגמן
 20. 21. 20 כיכר הדוידקה - הדמיה אדריכלות : לגורטה & לגורטה
 21. 22. כיכר צה &quot; ל - הדמיה אדריכלות : משה ספדיה 21
 22. 23. 23 גשר המיתרים אדריכלות : סנטיאגו קלטלרבה
 23. 24. ישן מול חדש 24
 24. 25. שיפור חלונות ראווה - מודל מקורי 25 שיתוף פעולה בין חברת עדן למגזר הפרטי לתכנון ושיפוץ חלונות הראווה ( Public Private Partnership ). אחרי לפני
 25. 26. “ עוגנים” ל פ יתוח תרבות – הקמת מוסדות צעירים - מוסדות השכלה גבוהה ומעונות סטודנטים תעסוקה - קריית ממשלה מחוז ירושלים 28 בתי ספר לאומנות - אדריכלות : ברוך רזניק
 26. 27. מגזר ציבורי - תרבות , השכלה , מגורים השבת בצלאל למרכז העיר מוזיאון הסובלנות מעונות סטודנטים מרכז תרבות ותחבורה בבנייני האומה מרכז תיאטרון – אבן ספיר בתי &quot; ס לאומנות במתחם מנורה גן העצמאות – גן שעשועים , בתי קפה גן טיכו מתחם משרד החוץ – 700 יחידות דיור 29 גן שעשועים בגן העצמאות – אדריכלות : שלמה אהרונסון
 27. 28. מגזר ציבורי - משרדים ומלונאות היכל בתי המשפט פרקליטות מחוז י - ם מגרש הרוסים בית אביחיל מתחם הכניסה לעיר קריית רשות השידור חניונים במרכז העיר 30 מגרש הרוסים – אדריכלות : יונתן שילוני , יורם פוגל
 28. 29. מגזר פרטי גן העיר קרן פייר י . מ . ק . א ממילא מתחם ארלדן כיכר ציון כי &quot; ח מערב גוש 50 שרי ישראל בתי סיידוף 31 בתי סיידוף – אדריכלות : זאב שיינברג
 29. 30. כתבות הארץ נדל &quot; ן – יום ראשון 7 בספטמבר 2003 הארץ נדל &quot; ן – 7.4.2002 הארץ 5.6.2002 עיתון ירושלים 7.12.2001 עיתון ירושלים 7.12.2001
 30. 31. כתבות במרכז 16.3.07 בונוס 9.3.07
 31. 32. כתבות הארץ נדל &quot; ן – 7.4.2002 ירושלים 9.3.07 במרכז 16.3.07
 32. 33. כתבות הארץ נדל &quot; ן – 7.4.2002 ירושלים 9.3.07 במרכז 16.3.07
 33. 34. כתבות ידיעות אחרונות 28.12.2005 ינואר 2006
 34. 35. הכנסות מאגרות והיטלים - מע&quot;ר מרכז
 35. 36. חב' עדן - היקף ביצוע פרוייקטים
 36. 37. ספירת עוברי אורח - &quot;המשולש&quot; (באלפים)
 37. 38. סטודנטים במרכז ירושלים
 38. 39. 21 החזרת ההשקעה לציבור * כולל רכבת קלה במרכז העיר ** במימוש 300,000 מ &quot; ר בניה חדשה 1.0 מיליארד ₪ 1.5 מיליארד ₪ 1.0 מיליארד ₪ השקעה ציבורית * הכנסות למדינה ** הכנסות לעירייה **
 39. 40. היכן מתגוררים הסטודנטים ?
 40. 41. מותגים חדשים במרכז ירושלים מסעדות חדשות במרכז ירושלים דורין פרנקפורט COFFEE BEEN רוית אסף GOLF & Co. GOLF & KIDS קסטרו – נעליים ותיקים ארקפה טרה צחקו ספגטים ריבלין ג ' קסי
 41. 42. משקיעים חדשים במרכז ירושלים שנת 2007 אפריקה ישראל מנרב חב ' גן העיר קרן פייר אלרוב רייכמן ישרס

×