Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมแนวข้อสอบ กสพท. ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ในปี 255...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเมื่อปี 2553 – 2554 ข้อสอบฟิสิกส์ได้รวมกับข้อสอบเคมี ชีวะ ในข้อสอบวิทย์ฉบับเดียวกัน...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมโมเมนตัม  - ชายคนหนึ่งมวล 60 กิโลกรัม ยืนอยู่บนเรือมวล 40 กิโลกรัม ซึ่งกาลังแล่นด...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเสียง   - เมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง 4 m ได้ยินเสียงมีระดับความเข้ม 70 dB ...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม  - โลหะ A ชั่งในอากาศได้ความหนาแน่น 1250 Kg/m3 แต่เมื่อนาไปชั่งในน้าได้ค่าความถ่ว...
หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงกายภาพ  - เกรตติ้งแสง ความยาวคลื่น 400 nm ห่างจากฉาก 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conc phy กสพท54

1,779 views

Published on

 • Be the first to comment

Conc phy กสพท54

 1. 1. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมแนวข้อสอบ กสพท. ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ในปี 2555 นี้ขอทาความเข้าใจก่อนว่า ชุดนี้ไม่ใช่ข้อสอบที่น้องจะท่องจาเข้าไปตอบได้อย่างเป๊ะๆ และขอให้น้องๆ นาไปทบทวน ลองอ่านและทาความเข้าใจดูนะครับ ปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ได้ปล.โจทย์อาจจะรวบรวมมาไม่ครบทุกข้อและฉบับต้นขั้วไม่มีช้อยส์มาให้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณ เพื่อนๆในคณะแพทย์ที่เก็บรวบรวมข้อสอบไว้หลังจากช่วงสอบเสร็จ และแหล่งที่มาของโจทย์แนวข้อสอบทุกข้อที่นามาใช้ ตั้งใจ อดทน มีสติ สู้ๆ ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ
 2. 2. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเมื่อปี 2553 – 2554 ข้อสอบฟิสิกส์ได้รวมกับข้อสอบเคมี ชีวะ ในข้อสอบวิทย์ฉบับเดียวกัน โดยจะมี 2ฉบับๆละ 90 คะแนน (รวม180คะแนนแล้วคิดสัดส่วนเป็น 28%) โดยจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ให้เวลาฉบับละ 2 ชั่วโมง โดยมีฟิสิกส์ ฉบับละ 15 ข้อๆละ 2 คะแนน รวม 2 ฉบับก็เป็น 60 คะแนน ดังนัน ้จึงข้อสอบฟิสิกส์แต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.31 คะแนนส่วนปี 2555 นี้ข้อสอบแยกเป็น 7 วิชา แยกสอบฟิสิกส์ตังหาก โดยจะมี 25 ข้อๆละ 4 คะแนน และให้เวลา 1 ชม. ครึ่ง ดังนั้นแต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.373 คะแนนแนวข้อสอบที่รวบรวมมาจะเป็นรวมทั้ง 2 ฉบับ ทั้งเช้าและบ่าย และแยกเป็นเรื่องๆไว้นะครับ - เนื่องจากระยะเวลาจากตอนสอบปีทแล้วนั้นผ่านมายาวนานมาก ดังนั้นโจทย์บางข้อ อาจจะมีการ ี่ เปลี่ยนตัวเลขไม่เหมือนในข้อสอบจริง และบางข้อพี่อาจจะสับเปลียนเอาแนวจากข้อสอบเก่าปี ่ อื่นๆมาให้น้องลองฝึกทาโดยที่ยังคงเค้าโครงแนวของกสพท.เดิมอยู่กฎของนิวตัน - ออกทฤษฎี จงให้เหตุผลว่าเมื่อชั่งน้าหนักบนตาชั่งเมื่อย่อตัวลงอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุใดตัวเลขที่อ่าน ได้บนตาชั่งจึงลดลง (ความเร่งลดลง)สมดุลกล - คานยาว 10 m หนัก 15 N มีมวล A และ B เป็นปลายคานทั้งสอง แขวนวัตถุ 6 N ที่ปลายคาน B คานยึดติดกับเชือกสองเส้น ที่ตาแหน่ง A และตาแหน่งห่างจากปลายคาน B 1 m จงหาแรงตึงเชือก ทั้งสองเส้น (15 N) - ออกแรง F = 160 นิวตัน ผลักตู้เย็น 40 กิโลกรัม บนพื้นฝืดที่ความสูง 90 เซนติเมตร จากพื้นโดย ตู้เย็นไม่ล้ม จงหาความกว้างน้อยที่สุดของฐานตู้เย็น (x) ในหน่วยเซนติเมตร กาหนดให้ความสูงของ ตู้เย็นคือ 120 เซนติเมตรและจุดศูนย์กลางมวลอยู่สูงจากพื้น 40 เซนติเมตร ดังรูป (72 cm)
 3. 3. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมโมเมนตัม - ชายคนหนึ่งมวล 60 กิโลกรัม ยืนอยู่บนเรือมวล 40 กิโลกรัม ซึ่งกาลังแล่นด้วยความเร็ว 4 เมตร/ วินาที ชายคนนี้ออกเดินจากท้ายเรือไปยังหัวเรือด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที (เทียบกับเรือ) จงหา ความเร็วของเรือขณะชายคนนี้ออกเดิน (2.8)การเคลื่อนที่วิถีโค้ง - เด็ก 4 คนนั่งอยู่ริมตลิ่งและขว้างก้อนหินพร้อมกันลงในน้าคนละก้อน ถ้าแต่ละก้อนตกที่ตาแหน่ง ต่างกันคือ A B C และ D โดยมีทางเดินของก้อนหินดังรูป จงพิจารณาว่าก้อนหินที่ตกตรงตาแหน่งใด เป็นก้อนที่ถึงพื้นน้าก่อน (C)การเคลื่อนที่แบบวงกลมและดวงดาว - ดาวเทียม ก. มวล m โคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็วคงที่เป็นวงกลมรัศมี r ดาวเทียม ข. มวล 2m โคจร เป็นวงกลมเช่นกันด้วยรัศมี 2r ถ้าดาวเทียมทั้งสองมีคาบการเคลื่อนที่เท่ากัน จงหาอัตราส่วนของแรง เข้าสู่ศูนย์กลางของดาวเทียม ก. ต่อ ดาวเทียม ข. (0.25) - นาเชือกเบาและเหนียวมากเส้นหนึ่งยาว 50 cm ผูกมวล 1 Kg ที่ปลายข้างหนึ่งแล้วจับปลายอีกข้าง หนึ่งให้มวลเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 3 m/s จงหาแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าต่าสุดกี่ นิวตัน กาหนดให้ใช้ค่า g= 9.8 m/s2 (8.2 N)การเคลื่อนที่แบบหมุน - รอกหนัก 3 Kg มีรัศมี 0.2 m มีโมเมนต์ความเฉื่อย 0.06 แขวนติดกับเพดาน แล้วรอกห้อยมวล 1 Kg อยู่ เมื่อมวลเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุม
 4. 4. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเสียง - เมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง 4 m ได้ยินเสียงมีระดับความเข้ม 70 dB จากนั้นเดินห่างออกจาก แหล่งกาเนิดเป็นระยะ 40 m จะได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเท่าไร (50 dB) - นายแม้วอยู่ที่ดาดฟ้าตึก ปานาฬิกาปลุกลงมา เกิดเสียงความถี่ 325 Hz ส่วนนายมาร์คปานาฬิกาปลุก อีกอันขึ้นไปช้ากว่าด้วยอัตราเร็ว 15 m/s นางปูที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงนาฬิกาเป็นจังหวะ 5 บีตส์/วินาที จงหาว่านาฬิกาอันที่นายแม้วปาลงมามีอัตราเร็วเท่าไร (19.7 m/s)แสง - แมลงตัวหนึ่งอยู่หน้าเลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 cm ห่างจากเลนส์ 60 cm จงหาอัตราเร็วของภาพ แมลงที่เคลื่อนที่จากที่เดิมว่ามีค่ากี่ cm/s เมื่อแมลงเดินเข้าหาเลนส์และห่างจากเลนส์ 30 cm ในเวลา 10 วินาที (0.3 cm/s)ก๊าซและความร้อน - ภาชนะใส่ก๊าซ O2 1 กิโลกรัมที่ความดัน 10 บรรยากาศ อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส ต่อมาภาชนะรั่ว ทาให้ความดันลดลงเป็น 5/8 เท่าจากของเดิม อุณหภูมิก็ลดลงเป็น 27 องศาเซลเซียสด้วย จงหา ปริมาตรภาชนะและมวลก๊าซที่รั่วออกไป (0.083 ลบ.ม. , 0.34 กิโลกรัม) - หย่อนน้าแข็ง 100 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ลงในน้า 1000 กรัม ซึ่งมีอุณหภูมิ 60 องศา เซลเซียส ลงในกระป๋องทองแดงมวล 200 กรัม จงหาอุณหภูมิผสมสุดท้าย โดยกาหนดให้ cทองแดง มีค่า 0.1 และ Lน้าแข็ง มีค่า 80 (47.5 องศาเซลเซียส)ของแข็ง ของเหลว ของไหล - ลวดโลหะต่างชนิดกัน 2 เส้น ยาวเท่ากัน มีพื้นที่หน้าตัด 0.1 และ 0.18 ตารางเซนติเมตร ดึงด้วยแรง ขนาดเท่ากัน จะยืดออกเท่ากับ 0.3 และ 0.2 เซนติเมตรตามลาดับ จงหาค่ายังมอดูลัสของลวดเส้นที่ 1 ต่อลวดเส้นที่ 2 (1.2) - เส้นเลือด Aorta เป็นเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ที่นาเลือดออกจากหัวใจ มีพื้นที่หน้าตัด 2x10-3 ตาราง เมตร โดยมีความเร็วของเลือดแดง 9x105 เมตร/วินาที กระจายเข้าสู่เส้นเลือด Left Common Carotid Artery จนความเร็วของเลือดกลายเป็น 106 เมตร/วินาที จงหาพื้นที่หน้าตัดของเส้นเลือด ดังกล่าว (1.8x10-3 ตารางเมตร)
 5. 5. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม - โลหะ A ชั่งในอากาศได้ความหนาแน่น 1250 Kg/m3 แต่เมื่อนาไปชั่งในน้าได้ค่าความถ่วงจาเพาะ 2000 จงหาค่าความหนาแน่นของอากาศ (1.6x10-3 Kg/m3)ไฟฟ้าสถิต - ในรูปที่แสดงประจุ Q มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ระยะทาง a มีหน่วยเป็นเมตร ให้ K คือค่าคงที่ของกฎของ คูลอมบ์ สนามไฟฟ้าที่จุด P มีค่าเท่าใด ( 0.45(KQ/a2) )แม่เหล็กไฟฟ้า - หยดน้ามันประจุบวกมีมวล m ประจุ q ความเร็ว v เคลื่อนที่ทางขวาเข้าไปในบริเวณที่มี สนามแม่เหล็กทิศทางพุ่งเข้ากระดาษและสนามไฟฟ้าโดยมีแรงกระทาเนื่องจากสนามไฟฟ้ามีทิศดิ่งลง จงหาค่าของสนามไฟฟ้าและทิศทางของสนามไฟฟ้า กาหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ g (ค่าของสนามไฟฟ้ามีค่า vB- และมีทิศทางเดียวกับแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า) - ออกแนวหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ข้อไฟฟ้ากระแสสลับ - จากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนี้ จงหากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจร (16 วัตต์) - จากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จงหากาลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปจริงในการทางาน (50 วัตต์)
 6. 6. หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงกายภาพ - เกรตติ้งแสง ความยาวคลื่น 400 nm ห่างจากฉาก 1 m ระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่สองเท่ากับ 50 cm จงหาจานวนช่องของการเกรตติ้งในหน่วย ช่อง / mm2 (284) - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีความถี่ 30 MHz มีค่าดัชนีเท่ากับ 1.35 จงหาค่าความยาวคลื่นในหน่วย นาโนเมตร (1010 นาโนเมตร)ฟิสิกส์อะตอม - การทดลองรังสีแคโทด ใช้สนามแม่เหล็กมีค่า 0.25 mT รังสีเบนลงรัศมีความโค้ง R ผ่านกระแสไฟฟ้า ทาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ 45 V รังสีแคโทดพุ่งเป็นเส้นตรง จงหาค่า R โดยกาหนด ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง 1 cm และค่า e/m = 1.8x1011 C/Kg (0.4 m) - ผิวโลหะ A ใช้ความยาวคลื่นขีดเริ่มของแสง = 3.1x10-7 m จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งเมื่อแสงความ ยาวคลื่น 2x10-7 m มาตกกระทบ (2.23 V)หลังจากลองทาโจทย์ชุดนี้เสร็จแล้วให้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมในจุดไหน ให้เน้นทาตรงจุด นั้นมากๆ แม้ว่าโจทย์ฟิสิกส์จะยาก แต่ขอให้น้องๆว่าที่หมอและหมอฟันทุกคนอดทนและมีใจสูนะครับ ้ จะมีใครสักคน ที่มองเห็นความทุกข์ทน สู้ดิ้นรนจนมากมาย โรคภัยรอบกายทุกสิ่งทั้งหลายยังคงเปลี่ยนแปร เฝ้าดูแลสังคม ที่เปี่ยมด้วยความทุกข์ตรม ความขื่นขมคนเคล้ากัน ด้วยใจไม่หวั่นทาสิ่งที่ฝันในวันต่อไป

×