Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Luangpor intawai12

Download to read offline

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Luangpor intawai12

  1. 1. ในโลกนี้ เราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ นอกจากบุญกับบาป แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเสาะแสวงหา เงินคาทรัพย์สมบัติ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เราจะต้องละทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมด เอาไปด้วยไม่ได้ นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ปล่อยที่อื่น ไม่ใช่วางที่อื่น ปล่อยวางที่ใจของเรานั้นเอง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก https://www.watpanakamnoi.com/
  2. 2. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเมล็ดงาอยู่บนปลายเข็มที่แหลมๆ ไม่รู้จะตกวันไหน ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้ แต่ที่มันจะลง มันจะลงเวลาไหน ไม่มีใครรับประกันได้ ฉะนั้นอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดี ให้ทาน รักษาศีล ภาวนาเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ภาวนา
  3. 3. ถ้าทากรรมชั่ว กรรมชั่วก็จะพาผู้กระทานั้นไปตามขั้นตอน ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเป็นช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ ไปได้ทั้งนั้นแหละวิญญาณดวงนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดนี้ น่ากลัวมาก วัฏวน วัฏสงสาร หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก https://www.watpanakamnoi.com/
  4. 4. ธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเป็นธรรมปัจจัตตังอยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้จริงเห็นจริง รู้ได้ด้วยตนเอง สาหรับผู้ปฏิบัติทุกคน เมื่อศึกษาจบแล้วก็ให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ฟังแล้วอ่านแล้วเฉยๆ พออ่านพอฟัง เสร็จแล้วก็ว่าตัวเองรู้ไม่ใช่นะ พอฟังพออ่านเสร็จแล้วก็คือ อันนั้นเป็นเพียงแค่แผนที่เท่านั้นเองนะ เราต้องเดินเอง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก https://www.watpanakamnoi.com/
  5. 5. ให้สติอยู่กับจิต ให้ใจอยู่กับใจ ให้มีสติอยู่กับใจของตนเองเสมอว่า เดี๋ยวนี้ ใจของเราอยู่ด้วยอาการอย่างไร วิตกกังวลเรื่องอะไร พยายามทาใจให้ว่างและปล่อยวางที่ใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก https://www.watpanakamnoi.com/
  6. 6. ปัดกวาดทาความสะอาด..หลวงปู่หล้าน่ะละเอียดนะ ถ้าใครปัดกวาดกะรูดกะราดน่ะไม่ได้..หลวงปู่ปัดซ้าอีก การปัดกวาดมันมองดูถึงด้านจิตใจด้วย ถ้าปัดกวาดกะรูดกะราดแสดงว่า จิตใจมันไม่ละเอียด กะรูดกะราด..ปัดกวาดมันต้องดู ผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนน่ะ..ดูปัดกวาดก็รู้ หลวงปู่ท่านสอนถึงขนาดนั้น.. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. 7. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน พวกเพื่อนพวกเราใครก็ตาม ถ้าพูดออกไปแล้วโกหก จับได้ว่าโกหก..อย่าไปไว้ใจก็แล้วกัน ให้ระมัดระวังคนคนนี้จะไม่ทาความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะ ให้เราตั้งความสงสัยเอาไว้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ ท่านให้ใช้ "ปัญญา"นะไม่ให้ใช้ "ศรัทธา"อย่างเดียวนะ ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียว..ไม่ใช่…. ต้องให้ใช้ปัญญา..
  8. 8. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก สิ่งไหนไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของเรา
  9. 9. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ธรรมะจะเกิดกับผู้อยากทา…ไม่ทา อยากพูด…..ไม่พูด อยากกิน……ไม่กิน อยากนอน……ไม่นอน …..ต้องฝืน ธรรมะจะเกิดกับผู้ปฏิบัติ ฝึกหัดดัดตนเช่นนั้น

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

Views

Total views

157

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×