SlideShare a Scribd company logo
ให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ไว้
ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีก สิ่งไหนที่มันไม่ดี
อย่าคิด อย่าพูด อย่าทา
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว
พูดอยู่ก็ดี ทาอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา
เหมือนเงาไปตามตัว
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ให้พวกเราทุกๆท่านฝึกสมาธิ มันเป็นผลประโยชน์ของเราเอง
จนถึงเฒ่าแก่ชราจะตายก็ไม่กลัวตาย ไม่สะทกสะท้าน...
เพราะได้พิจารณาในธรรม ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจแล้ว...
ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะ อยู่ไปวันๆเดือนๆปีๆ
หลวงพ่อว่าอันนี้ขาดทุน ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
หมั่นทาจิตใจให้สงบ ทาจิตใจให้เป็นหนึ่ง ให้มีสติกับตนเอง
บริกรรมอะไร ก็ทาให้จริงทาให้จัง อย่าให้เผลอๆไผลๆ
ถ้าหากเผลอไป ก็ให้ดึงกลับคืนมา ให้มันอยู่ที่เก่า
การพยายามอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนี่แหละคือ
การทาสมาธิ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
มรณัง เม ภวิสสติ : ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
ถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัว ไม่ลืมตน ไม่ลืมตัว รู้เท่ารู้ทัน
เมื่อรู้ว่าตายแล้วไม่สูญ ก็ควรละความชั่ว สร้างแต่ความดีตลอดไป
ให้เป็นอุปนิสัยและปัจจัยเพื่อสะสมเป็นอริยทรัพย์
ติดตัวไปภพหน้า
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ธรรมะขั้นสูงสุดนี้คือ
ตัดใจ ตัดกิเลสคือ
ตัดใจ ตัดราคะ โทสะ โมหะ
มันคือตัดที่ใจไม่ใช่ที่อื่น
บางสิ่งบางอย่างทาแทนกันได้ แต่บางอย่างก็ทาแทนกันไม่ได้...
เรื่องเอาธรรมเข้าสู่จิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญา ของพระพุทธเจ้านี้
ต้องทาด้วยตัวเองคนอื่นทาแทนไม่ได้
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ถ้าหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย มีอะไรในจักรวาลก็โลภ
อยากจะเอามาเป็นของตัวเองหมด แต่ถ้าเราพิจารณาร่างกายว่า
สักวันหนึ่งต้องตาย แตกสลาย เราจะไม่โลภ ไม่หลง
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ประดับชีวิตของเราให้มีค่า ทุกเวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านไปเลย
พากันเร่งสร้างคุณธรรมประจาใจไว้ พร้อมสานึกอยู่เสมอว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่จะทาวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะกิตติศัพท์
ทรัพย์โภคาหาไปด้วย(ไม่ได้ไปด้วย)
มีแต่บุญเข้าช่วยเมื่อม้วยมรณ์
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

More Related Content

What's hot

คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
MI
 
Luangpoo taste
Luangpoo tasteLuangpoo taste
Luangpoo taste
MI
 
บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2duenka
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพหลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพSuradet Sriangkoon
 
Luangpoo singthong
Luangpoo singthongLuangpoo singthong
Luangpoo singthong
MI
 
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคมใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
Oh Whoop
 
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
micnattawat
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor puth1
Luangpor puth1Luangpor puth1
Luangpor puth1
MI
 
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพหลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
Suradet Sriangkoon
 
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโทคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
MI
 
Luangpoo boonmee
Luangpoo boonmeeLuangpoo boonmee
Luangpoo boonmee
MI
 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์Netsai Tnz
 

What's hot (15)

คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
Luangpoo taste
Luangpoo tasteLuangpoo taste
Luangpoo taste
 
บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพหลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
 
Luangpoo singthong
Luangpoo singthongLuangpoo singthong
Luangpoo singthong
 
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคมใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหม่การพัฒนาชีวิตและสังคม
 
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
แนวคิดเพื่อนในชั้นเรียน กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง Ppt3
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor puth1
Luangpor puth1Luangpor puth1
Luangpor puth1
 
Dharma Framework For Geek
Dharma Framework For GeekDharma Framework For Geek
Dharma Framework For Geek
 
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพหลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
หลักกาลามสูตรกับการพัฒนาคุณภาพ
 
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโทคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
 
Luangpoo boonmee
Luangpoo boonmeeLuangpoo boonmee
Luangpoo boonmee
 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 

Similar to Luangpor intawai113

Luangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathongLuangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathong
MI
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
MI
 
Luangpoo kumdee
Luangpoo kumdeeLuangpoo kumdee
Luangpoo kumdee
MI
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai
 
คำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนา
Songsarid Ruecha
 
Pra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchanPra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchan
MI
 
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
Songsarid Ruecha
 
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัยการเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
Bas Kit
 
ตามรอยบูรพาจารย์5
ตามรอยบูรพาจารย์5ตามรอยบูรพาจารย์5
ตามรอยบูรพาจารย์5
MI
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรมaon04937
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
Songsarid Ruecha
 
The good buddhist
The good buddhistThe good buddhist
The good buddhist
Watpadhammaratana Pittsburgh
 

Similar to Luangpor intawai113 (16)

Jitpontook
JitpontookJitpontook
Jitpontook
 
Luangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathongLuangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathong
 
Immortality Thama.Pps
Immortality Thama.PpsImmortality Thama.Pps
Immortality Thama.Pps
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
 
Luangpoo kumdee
Luangpoo kumdeeLuangpoo kumdee
Luangpoo kumdee
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
 
คำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนา
 
Pra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchanPra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchan
 
01 power point คิดดี ทำดี
01 power point คิดดี ทำดี01 power point คิดดี ทำดี
01 power point คิดดี ทำดี
 
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
 
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัยการเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
 
ตามรอยบูรพาจารย์5
ตามรอยบูรพาจารย์5ตามรอยบูรพาจารย์5
ตามรอยบูรพาจารย์5
 
Brain
BrainBrain
Brain
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรม
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
 
The good buddhist
The good buddhistThe good buddhist
The good buddhist
 

More from MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
MI
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
MI
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
MI
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI
 

More from MI (20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 

Luangpor intawai113