คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

MI
MImedia at MI
อย่าไปท้อแท้อ่อนแอต่อคุณงามความดี
ใครจะทาความชั่วอย่างไรก็ตาม แต่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ถ้าเห็นคนอื่นได้ดี ก็มุทิตา พลอยยินดีด้วย เมื่อเขาได้ดี
แต่มันหายาก โดยมากเมื่อเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้
เกิดความอิจฉาพยาบาท อาฆาต จองเวรขึ้นในจิตใจ
แปลว่าคนคนนั้นถางทางหรือทาถนนไปสู่นรก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
อยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
มีเมตตาที่ดีต่อกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การเสียเปรียบคนคือเมตตา
การเสียเปรียบคน คือ สร้างบารมี
การเสียเปรียบคน คือสร้างบุญสร้างกุศล
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เราเกิดมาคนเดียว ตายคนเดียว ทาดีทาชั่วเราเป็นคนทา
เพราะฉะนั้น อย่าทาความชั่ว ให้ทาแต่ความดี
ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม
อย่าไปเสาะแสวงหาโลก อย่าไปเสาะแสวงหาโลกามิส
อย่าไปเสาะแสวงหาวัตถุภายนอก ให้เสาะแสวงหาธรรม
การเสาะแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย
แต่เสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้น
มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การสะสมบุญกุศลเป็นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ
แต่เป็นพลังทางด้านจิตใจของเรา เราไปอยู่ ณ สถานที่ใด
ที่คับขันไม่สบายใจ บุญกุศลจะเข้ามาเป็นเครื่องพยุงให้เรา
ได้รับความสุขกายสุขใจในสถานที่นั้นๆ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
สิ่งไหนก็ตาม... ถ้ามีอยู่ในจิตใจก็อโหสิให้ซึ่งกันและกัน
อย่าถือโทษโกรธเคืองให้กับใครทั้งหมด ถ้าถือโทษโกรธเคือง
เราก็เดินทางไม่ถึงไหน เพราะจิตใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นอยู่
แต่ถ้าเราไม่เกาะเกี่ยว เราก็เดินไปข้างหน้า เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือ
เพื่อมรรคผลนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า ที่ท่านอบรมแนะนาสั่งสอน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ที่พวกเราท่านทั้งหลายมาหาหลวงพ่อ
หลวงพ่อพูดอะไรให้ฟัง พวกเราก็ฟัง
แต่พวกเราเชื่อไหม อย่าพึ่งปักใจ ให้นาไปปฏิบัติก่อน
ถ้านาไปปฏิบัติแล้วเห็นผลนั่นแหละจึงเชื่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ยินดีในการทาบุญ ทาบุญแล้วไม่หนักใจ
ไม่ทุกข์ใจ ก็ทาไป แต่ถ้าทาไปแล้วทุกข์ใจ
ไม่สบายใจ อย่าทานะ ถ้าทาแล้วสบายใจค่อยทา
บุญกุศลจะงอกเงย หลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นนะ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ไม่มีใครจะอยู่...ชั่วฟ้าดินสลาย
ให้รู้เท่า รู้ทัน รู้ปล่อย รู้วาง
ไม่ยึดมั่น ถือมั่นในจิตใจ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
1 of 10

Recommended

Luangpor intawai19 by
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19MI
205 views10 slides
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก by
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
1.6K views10 slides
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต by
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตMI
726 views10 slides
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ by
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญMI
829 views10 slides
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน by
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนMI
2K views10 slides
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ by
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำMI
963 views7 slides

More Related Content

More from MI

Luangpoo lar by
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo larMI
616 views10 slides
Luangpoo jarm by
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
469 views10 slides
Luangta 11 by
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
363 views10 slides
Buddha's quotes by
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
166 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
179 views10 slides
Luangpor intawai 20 by
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
119 views10 slides

More from MI(20)

Luangpoo lar by MI
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI616 views
Luangpoo jarm by MI
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI469 views
Luangta 11 by MI
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI363 views
Buddha's quotes by MI
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI166 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI179 views
Luangpor intawai 20 by MI
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI119 views
Luangpor intawai113 by MI
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI249 views
Luangpor intawai112 by MI
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI263 views
Great dharma masters1 by MI
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI185 views
Luangta mahabua3 by MI
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI218 views
Luangta Mahabua2 by MI
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI351 views
Luangta mahabua1 by MI
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI271 views
Light of buddhism1 by MI
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI240 views
Luangpor intawai 18 by MI
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI209 views
Luangpor intawai17 by MI
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI308 views
Luangpor intawai16 by MI
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI192 views
Luangpor intawai15 by MI
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI172 views
Luangpor intawai14 by MI
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
MI180 views
Luangpor intawai12 by MI
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI185 views
Luangpor intawai13 by MI
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
MI145 views

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก