Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 11

Luangpoo lee

0

Share

Download to read offline

คำสอนหลวงปู่ลี กุสลธโร

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Luangpoo lee

  1. 1. ให้พากันเร่งนะความเพียร อย่างอื่นอย่าไปสนใจมาก กาหนดที่ “จิต” ขอให้ “จิตว่างจากอารมณ์” เท่านั้น มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทันที
  2. 2. "...แก้หัวใจตนเองออกดูสิ..ตรงไหนมันขัดข้อง ปลดออกๆ พระพุทธเจ้าให้เจริญสติ ถ้าสติกลายเป็นมหาสติ มันจะเห็นหรอก..." ที่มาข้อมูลhttp://www.trueplookpanya.com
  3. 3. ถ้าเราปฏิบัติจริงๆ เช่นการนั่งสมาธิตลอดรุ่ง มันก็จะรู้จะเห็นได้แน่นอน นี่ส่วนใหญ่นั่งนานไปเกิดทุกข์ เวทนาก็กลัวตาย ไม่เอาจริงจัง ทั้งที่มันก็เกิดตายมาหลายชาติแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยปฏิบัติ ก็ไม่เคยเห็นมีใครตายจริง มีแต่ได้รับผลคือความสงบรวมลงของใจ"
  4. 4. พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทาอย่างนั้น... ท่านตรัสรู้ได้ก็เพราะเจริญอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ท่านไม่ให้ออก ให้ดูอยู่นั่น เข้าก็รู้ออกก็รู้อยู่นั่น ศาสนามันเกิดอย่างนั้น ไม่ได้เกิดเพราะความปรุงความแต่งอะไร นี่ไม่ดูตนเอง ดูแต่ผู้อื่น ให้มันถูกใจเจ้าของเอง ใครทาอะไรก็ให้ถูกใจเจ้าของเอง นี่แหละเรื่องกิเลสตัณหา ดูเข้าไปมันจะเห็นเองหรอก
  5. 5. ธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ภาวนาเอาพุทโธก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อย ตามโลกตามสงสาร ถ้าจิตมันเป็นไปแล้วจ้างให้มันไปมันก้ไม่ไปล่ะทีนี้ ภาวนามยปัญญา นานาจิตตัง จิตใจของแต่ละคน มันไม่เหมือนกัน ให้ทาเอานะ ใครจะทาให้กันได้ มีแต่บอกทางเท่านั้น พระพุทธเจ้าท่านมีแต่บอกแนวทางเท่านั้นเอง ความพากความเพียร มีแต่พวกเราเท่านั้นที่ต้องทาเอาเองหมด
  6. 6. เรื่องของใจ ..มันพาให้วุ่น คิดโน่นคิดนี่ ไปคิดไปติดกับคนนั้นคนนี้ มันเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ดูหัวใจตัวเอง ถ้าดูหัวใจตัวเองแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้น นี่คิดดูสิ ดีก็อยู่ที่ปากเขา ชั่วก็อยู่ที่ปากเขา เขาติฉินนินทาก็อยู่ที่ปากเขาโน่น เราไม่เอามาเป็นอารมณ์ก็ไม่มีอะไร ๆล่ะ คนที่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะ มีแต่คนไม่มีธรรมนั่นล่ะ ที่วิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลา หากอบรมแล้ว จิตมันจะลงพรึ่บเลย ได้กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กราบครูบาอาจารย์เท่านั้น"
  7. 7. วันหนึ่งคืน หนึ่งให้เร่งความพากความเพียร การนั่งการนอนก็ให้ฝึกตนเอง นอนแค่ 4 ชั่วโมงก็พอแล้ว 4 ทุ่มไปก็นอนซะ พอตี2 ก็ลุกแล้ว อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาหัดอย่างนั้น ตอนอยู่บ้านห้วยทราย ท่านแนะนาอย่างนั้น ถ้าง่วงให้ไปเดินจงกรมเลย เดินจงกรมจนเหนื่อย ถ้าไม่เหนื่อยแล้วจิตมันไม่อยู่ มันวิ่งตามอารมณ์ ความอยากตัวนั้นล่ะสาคัญ มันดีดอยู่อย่างนั้น
  8. 8. อย่าพากันเล่นมากนะ ครูบาอาจารย์เหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะฝ่ายปฏิบัติ สักหน่อยมันก็จะเป็นทางโลกไปหมดแล้วนะ อย่างหลวงปู่มั่นท่านได้ทานายไว้แล้วนะเรื่องศาสนาว่า “วัดป่ามันจะกลายเป็นวัดบ้าน วัดบ้านจะกลายเป็นคนตาย คนตายจะกลายเป็นบ้า” ท่านทานายไว้หมดแล้วนะ
  9. 9. เดี๋ยวนี้ดูสิโลกมันร้อนมากนะ พอได้เข้าหาพระหาเจ้า พอได้เห็นครูบาอาจารย์ จิตใจมันก็สบาย ดูซิ คนได้เข้าหาครูบาอาจารย์ มันก็สบายเย็นใจ แค่เห็นวัดเท่านั้นแหละ เห็นกริยามารยาทของครูบาอาจารย์ จิตมันก็สงบสบาย ถ้าได้ออกไปทางโลก เดี๋ยวก็วิ่งกลับมาทางธรรมอีก เป็นอยู่อย่างนั้นสังเกตดูซิ ถ้าใจมันไม่ร้อน ไม่วิ่งกลับมาหรอก
  10. 10. วุ่นวายมากนะสมัยนี้ ความเจริญกับความเสื่อมอยู่ด้วยกันนะ จะไปอะไรมากมาย แต่ขนาดครอบครัวก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่ในบ้านแล้ว เรื่องเป็นเจ้าเป็นนายก็เหมือนกันนะ แย่งชิงเก้าอี้ เพื่อความเป็นใหญ่กันอยู่นั้นแหละ สักหน่อยก็ปลดออกจากตาแหน่ง สักหน่อยก็แต่งตั้งขึ้นใหม่อยู่อย่างนั้น โลกนี้คิดไปคิดมาแล้วที่ไหนมันมีความสุข ไม่เห็นมีความสุขนะ ถ้าคิดใคร่ครวญดูจริงๆ ให้ไปคิดอ่านใคร่ครวญ เข้าไปดูซิ

×