Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Light of buddhism2 Slide 1 Light of buddhism2 Slide 2 Light of buddhism2 Slide 3 Light of buddhism2 Slide 4 Light of buddhism2 Slide 5 Light of buddhism2 Slide 6 Light of buddhism2 Slide 7 Light of buddhism2 Slide 8
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Light of buddhism2

Download to read offline

แสงแห่งธรรมชุด2

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Light of buddhism2

  1. 1. เมื่อกรรมตามมาทัน ก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้ นอกจากกรรมด้วยกัน คือเมื่ออกุศลกรรมตามทัน ก็ต้องกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้น จะตัดรอนอกุศลกรรมได้ ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง. แสงแห่งธรรม2
  2. 2. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ความสกปรกใดก็ตามในโลกนี้ เช่นขี้โคลน สิ่งสกปรกโสมมต่างๆ ที่โลกไม่พึงปรารถนากันเหล่านั้น ก็ไม่เหมือนใจที่สกปรก เพราะสิ่งเหล่านั้น…. ไม่ก่อความเดือดร้อนและเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้ได้รับความพินาศฉิบหาย เหมือนใจคน สกปรก
  3. 3. . “ทาตัวให้เหมือนทองคาวางอยู่เฉยๆ” ใครจะด่า…ใครจะว่าก็ให้เฉยๆ เหมือนกับก้อนทองคานี้ “ทองคาเป็นของมีค่า” ฉะนั้นต้องทาตัวทาใจ ให้เหมือนกับทองคา หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

แสงแห่งธรรมชุด2

Views

Total views

225

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×