Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ajarn pasunno

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pra ajarn pasanno
Pra ajarn pasanno
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad
Advertisement

More Related Content

More from MI (20)

Advertisement

Ajarn pasunno

  1. 1. เรื่องที่จิตขาดสติ ลอยไปไหนๆ หรือมีความคิดแทรกเข้ามา มันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาสาหรับผู้ปฏิบัติคือ การยอมต่อการปรุงแต่ง ความฟุ้งซ่าน และความวุ่นวาย
  2. 2. จิตจะหมุนไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด แค่ดึงสติให้กลับมาอยู่กับร่างกาย เป็นวิธีที่จะรักษาจิตใจให้มันถูกต้อง อาจจะเป็นการดูลมหายใจเข้าออก หรือ พิจารณาเวทนาอยู่ในร่างกาย มีสติในทุกอิริยาบถ หรือธาตุทั้งสี่ ก็แล้วแต่ สิ่งที่สาคัญ คือเราต้องมีสติที่ตรึงไว้อย่างมั่นคงในร่างกาย
  3. 3. ถ้าเราไม่ให้อภัย คือเรายังยึดทุกข์ไว้ เราก็จะสร้างตัวตนขึ้นบนความทุกข์เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเกิดมีตัวตนเมื่อไร ทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น
  4. 4. ผู้มีเมตตาธรรมจะทาความสงบจิตเร็ว ความสงบจะเกิดขึ้นเร็ว นี่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจ คือถ้าหากว่าเรามีเมตตาภายในจิตใจของเรา ก็คือเราไม่มีความราคาญ ความหงุดหงิด และไม่แบกความไม่พอใจไว้ เรามักจะแผ่ออก แม้แต่ความน้อยใจเสียใจ ถ้าเรามีเมตตาธรรม มันไม่ค่อยจะเกาะไว้ที่จิตใจของเรา เวลาเราทาสมาธิ จิตก็จะสงบเร็ว สาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะว่าจิตเป็นสุขอยู่แล้ว อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอน จิตใจที่มีความสุข สมาธิจะเกิดขึ้นง่าย
  5. 5. ไม่ต้องคิดไกลไปถึงโน่นหรอก ว่าชีวิตทั้งชีวิตจะเอาอย่างไร เอาเฉพาะลมหายใจเข้ากับลมหายใจออก คิดแค่นั้น ถ้าเราอาศัยความปรุงแต่ง คิดไปรอบจักรวาล ก็ไม่จบหรอก แต่ถ้าจะหาทางจบ เราหาสิ่งที่ใกล้ตัวเรา สิ่งที่ใกล้ที่สุดคือ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก คิดแค่นี้ และให้มันเป็นที่ตั้งแห่งการกาหนด เป็นที่ตั้งแห่งความสงบ เป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคง...
  6. 6. สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เป็นคาสอนที่เป็นคาสรุปของธรรมทั้งหลาย.. .คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม สิ่งที่น่าปรารถนาก็ตาม ไม่น่าปรารถนาก็ตาม ของละเอียดของหยาบ ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทางออกจากกองทุกข์ ทางออกจากความเศร้าหมอง ภายในจิตใจของเรา มันอยู่ตรงที่ว่า เราไม่ยึดมั่นถือมั่น
  7. 7. การปฏิบัติที่แท้จริงนั้น คือการมีสติ ทุกลมหายใจเข้าออก
  8. 8. ถึงจะชอบใจมากแค่ไหน ก็ไม่สมควรจะตื่นเต้นตาม ถึงจะไม่ชอบใจสักเท่าไร ก็ไม่สมควรปล่อยให้จิตใจเศร้าหมอง..เราต้องพยายามให้จิตเป็นกลาง ที่เป็นกลางนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึก ไม่มีอารมณ์เลย แต่ว่าเป็นกลางโดยมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆ มีความมั่นคงท่ามกลางความรู้สึกต่างๆ

×