Mii 2013 principel of economics

1,488 views

Published on

Principles of Economic

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mii 2013 principel of economics

 1. 1. MII 2013 Principle Of Economics INSANIAH University College Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 2. 2. Apa itu Ekonomi ? <ul><li>Berasal daripada perkataan Greek </li></ul>Aiko Peraturan hukum / kaedah Nomos Rumah tangga ( household ) Ekonomi Peraturan hukum-hukum rumah tangga Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 3. 3. Definisi Ekonomi: <ul><li>Kajian bagaimana individu dan masyarakat menggunakan faktor-faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal,pengusaha) yang terhad bagi memenuhi kehendak mereka yang tidak terhad. </li></ul><ul><li>Ekonomi adalah kajian bagaimana manusia membuat pilihan bagi menggunakan sumber-sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak mereka yang tidak terhad. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 4. 4. <ul><li>3) Satu kajian sains sosial yang mempelajari gelagat manusia yang berhubung dengan kehendak yang tidak terbatas dengan sumber-sumber pengeluaran yang terbatas yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. ( L.Robbins ) </li></ul><ul><li>4) Satu kajian sains sosial yang mempelajari tentang kehendak manusia yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas dengan kadar yang paling efisien (cekap). </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 5. 5. Kaedah analisa Ekonomi: Kaedah analisa ekonomi Analisa Positif Analisis Normatif Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 6. 6. Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10 Analisis Positif Analisi Normatif <ul><li>Menjawab persoalan </li></ul><ul><li>Apa yang seharusnya dilakukan. </li></ul><ul><li>Kenyataan berasaskan fakta. </li></ul><ul><li>e.g: Barang meningkat dan faktor lain tidak berubah (spt pendapatan & citarasa) permintaan pengguna terhadap barangan tersebut akan berkurangan. </li></ul><ul><li>Melibatkan penilaian abstrak dan pertimbangan nilai. </li></ul><ul><li>Pernyataan normatif melibatkan pertimbangan nilai sangat penting dalam asas polisi ekonomi. </li></ul>
 7. 7. Ceteris Paribus: <ul><li>Berasal dari perkataan Latin . ( Faktor-faktor lain adalah tetap dan tidak berubah ) </li></ul><ul><li>E.g: Sekiranya faktor-faktor lain adalah tetap, kejatuhan dalam harga komputer akan menyebabkan lebih banyak pengguna berminat untuk membeli komputer. Ia mengadaikan harga komputer akan berubah manakala faktor-faktor lain seperti pendapatan pengguna atau harga software komputer tidak berubah. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 8. 8. Faktor-faktor pengeluaran ( Sumber-sumber produktif yang terhad) <ul><li>Tanah ( Land) </li></ul><ul><li>Buruh (Labour) </li></ul><ul><li>Modal ( Capital) </li></ul><ul><li>Pengusaha ( Entrepreneur) </li></ul>Terhad ( Limited) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 9. 9. <ul><li>Tanah merujuk kepada semua pemberian alam semulajadi. </li></ul><ul><li>(e.g. udara, air, matahari, hutan rimba, kehidupan liar, sumber mineral) </li></ul>Tanah (Land) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 10. 10. <ul><li>Buruh terdiri daripada tenaga fizikal, kemahiran, dan kebolehan mental manusia mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan. </li></ul>Buruh (Labour) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 11. 11. <ul><li>Merujuk kepada input tahan lama yang mana sebelumnya telah dihasilkan. </li></ul><ul><li>(e.g. bangunan pejabat, kilang, alat jentera, jalan raya, jambatan, lori, kereta, kapal etc. yang digunakan dalam proses pengeluaran) </li></ul>Modal ( Capital) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 12. 12. <ul><li>Keusahawanan merujuk kepada pemimpin ekonomi, pengambil risiko, inovatif, pengkoordinasi dan kadangkala pembiaya peniagaan. </li></ul><ul><li>Kemahiran keusahawanan penting kerana mereka yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. </li></ul>Keusahawanan Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 13. 13. Masalah asas dalam ekonomi Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 14. 14. Apa yang hendak dikeluarkan? <ul><li>Keputusan harus dibuat apa yang harus dikeluarkan dengan sumber terhad yang ada. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 15. 15. Berapa yang hendak dikeluarkan? <ul><li>Selepas menentukan apa yang hendak dikeluarkan, penentuan harus dibuat berapa banyak pula harus dikeluarkan. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 16. 16. Bagaimana hendak dikeluarkan? <ul><li>Selepas keputusan berapa banyak harus dikeluarkan, keputusan harus dibuat bagaimana hendak dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Keputusan meliputi kombinasi sumber yang hendak dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Penentuan juga perlu dibuat mengenai teknik pengeluaran yang hendak digunakan. ( e.g. berintensifkan buruh atau berintensifkan modal?)(e.g.menggunakan kepakaran tempatan atau asing?) </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 17. 17. Untuk siapa dikeluarkan? <ul><li>Ianya bermakna bagaimana keluaran yang dikeluarkan diagihkan di kalangan masyarakat. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 18. 18. Konsep kos melepas <ul><li>Setiap kali menggunakan sumber untuk sesuatu tujuan atau objektif, maka terpaksa melepaskan pilihan altenatif yang lain. </li></ul><ul><li>Dalam ekonomi ianya dipanggil kos melepas. </li></ul><ul><li>Pilihan perlu dibuat kerana masalah kekurangan faktor pengeluaran yang di hadapi. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 19. 19. <ul><li>E.g </li></ul><ul><li>Katakan mempunyai wang sebanyak RM70,000. Boleh gunakan wang tersebut untuk membeli sebuah rumah kos sederhana atau membeli sebuah kereta Proton Perdana. Jika memilih untuk membeli rumah, kos melepas membeli rumah ialah ketidakbolehan wang tersebut digunakan untuk membeli kereta Proton Perdana. Ini kerana, kos melepas didefinisikan sebagai pilihan kedua terbaik yang terpaksa di lepaskan kerana memilih untuk pilihan pertama. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 20. 20. Keluk kemungkinan pengeluaran (Production Posibility Curve – PPC) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 21. 21. <ul><li>PPC digunakan untuk menjelaskan: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kosep kekurangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pilihan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kos melepas </li></ul></ul></ul><ul><li>Keluk (curve) menunjukkan kombinasi maksimum barang yang boleh dihasilkan oleh ekonomi dengan menggunakan semua sumber dan teknologi yang ada dengan cekap. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 22. 22. <ul><li>Apabila membentuk PPC, beberapa andaian asas perlu di buat: </li></ul><ul><li>Masyarakat hanya menghasilkan dua jenis barang sahaja . (Ekonomi hanya hasil dua barang sahaja) </li></ul><ul><li>Tingkat guna tenaga penuh ( Menggunakan kesemua faktor pengeluaran yang ada) </li></ul><ul><li>Jumlah sumber atau faktor pengeluaran adalah tetap (Tetap dari segi kualiti dan kuantiti) </li></ul><ul><li>Teknologi tidak berubah (Tingkat teknologi yang digunakan tidak berubah sepanjang proses pengeluaran) </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 23. 23. Contoh Jadual: Keluk kemungkinan pengeluaran (Production Posibility Curve- PPC) Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10 Pilihan A B C D E Beras (Tan) 100 90 70 40 0 Traktor (Ribu) 0 20 40 60 80
 24. 24. <ul><li>Bagi pilihan A, semua sumber digunakan untuk mengeluarkan beras yang dikeluarkan ialah 100 tan (pengeluaran traktor adalah sifar). </li></ul><ul><li>Bagi pilihan E, disebabkan kesemua sumber digunakan untuk mengeluarkan traktor (80 ribu traktor), maka tiada beras di hasilkan. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 25. 25. <ul><li>Bagi pilihan B, C dan D sumber digunakan untuk mengeluarkan kombinasi beras dan traktor. Demikian untuk mengeluarkan traktor daripada 0 unit kepada 20 ribu unit, pengeluaran beras perlu di kurangkan daripada 100 tan kepada 90 tan. </li></ul><ul><li>Begitulah sebaliknya, apabila pengeluaran beras hendaj ditambah, pengeluaran traktor (barang modal) perlu dikurangkan. Ini kerana sumber dan teknologi di andaikan tetap. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10
 26. 26. <ul><li>Sesuatu sistem ekonomi biasanya akan mengeluarkan kedua-dua barangan, iaitu di antara alternatif ‘B’ ke ‘D’. </li></ul><ul><li>Rajah keluk kemungkinan pengeluaran….. </li></ul>Sumber:Jamal Ali, Norzilah Hj. Ali, Anizah Md. Ali, Zalina Mohd.(2000) Prinsip Ekonomi 07/15/10

×