Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trening w Networkingu

1,287 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

Trening w Networkingu

  1. 1. Program Jak odnieść sukces wykorzystując siłę networkingu? Zbudowanie zbalansowanej sieci kontaktów, która konstruktywnie wspierać będzie nasza karierę zawodowa, odgrywa w czasach masowej „ponad-komunikacji“ coraz ważniejszą role. W przeciwieństwie do „starych, dobrych znajomości“ networking wymaga wypracowania umiejętności oraz strategii w “samosprzedaży” profesjonalnego wizerunku. Powinno to być na tyle swobodne, aby nie być posądzanym o nepotyzm, arogancje czy egoizm. Networking jest centralnym czynnikiem codziennej pracy w sprzedaży, marketingu czy w zarządzaniu projektami. W życiu prywatnym budowanie własnej sieci znajomości przychodzi lekko. Łatwo docieramy do takich informacji jak: polecenie dobrej restauracji, pomoc w poszukiwaniu samochodu czy opiekunki do dziecka. Z reguły zawsze wiemy do kogo zadzwonić, aby uzyskać wsparcie. W życiu zawodowym budowanie konstruktywnej i wspierającej sieci kontaktowej przychodzi trochę trudniej; często budujemy nasze sieci kontaktów przypadkowo i zapominamy o możliwościach, które ukrywa nasze środowisko socjalne. Szkolenie to koncentruje się na rozwijaniu umiejętności budowania sieci socjalnych i wypracowaniu własnego stylu „sieciowania“ w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Efekt szkolenia: Pod koniec szkolenia uczestnicy będą bardziej efektywnie i świadomie: Podchodzić do networkingu Szybciej osiągać swoje cele wykorzystując umiejętności budowania relacji Budować relacje naturalnie i bezstresowo Wykorzystywać internetowe platformy networkingowe Czuć się swobodnie na ewentach czy spotkaniach grupowych Tresc szkolenia Wyczulenie na rolę networkingu w codziennej pracy oraz w karierze Zapoznanie się z efektywnymi metodami budowania socjalnych sieci; Wykorzystanie networkingu w budowaniu pozycji firmy na rynku i akcjach marketingowych Wypracowanie indywidualnego stylu “sieciowania”
  2. 2. Metody szkolenia Trening jest mieszanką teoretycznych elementów z dominującymi elementami interaktywnymi (w grupach i indywidualnie). Grupa docelowa: Każdy pracownik, który aktywnie i świadomie chce pracować nad rozwojem swoich umiejętności networkingowych oraz chce zdobyć nowe pomysły na budowanie własnej sieci kontaktów. Adresatami szkolenia są nie tylko osoby pracujące w sprzedaży ale również na pozycjach wymagających kontaktów spoza firmy oraz pracujących w dużych projektach międzynarodowych i wirtualnych. Plan szkolenia 1.Dzień - Podstawy networkingu 9.30 – 17.00 Przerwy kawowe: 11.00 – 11.15 / 15.30 – 15.45 Lunch: 12.45 – 13.30 Celem dnia jest wypracowanie osobistego spojrzenia na networking: czym się różni networking od sprzedaży? Co to znaczy proaktywne sieciowanie? Jakie są złote reguły networkingu? Jakie są różne typy sieciowania? Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość samooceny pod względem typologii networkingu oraz będą mogli uzyskać informacje jakie są różne formy budowania relacji (np. na ewentach, w sytuacjach codziennych czy we własnej korporacji). Tematy: Definicja networkingu oraz jego rola w biznesie Pułapki networkingu Jak organizacje wykorzystują networking - przykłady Jak budować własną siec – teoria (zasady networkingu oraz pięć stopni networkingu) Wymiana doświadczeń o sieciowaniu Samoocena stylu sieciowania 2. Dzień - Planowanie sieciowania 9.30 – 17.00 Przerwy kawowe: 11.00 – 11.15 / 15.30 – 15.45 Lunch: 12.45 – 13.30 Celem dnia jest spojrzenie na własną sieć kontaktów: na ile mój network/sieć jest skocznią a na ile pułapką? Gdzie zostało zaniedbane nawiązywanie kontaktów? Pasują moje kontakty do oczekiwań obecnego rynku oraz mojej osobistej strategii? Jaki nowy kontakt wzbogacił by moją sieć? Dodatkowo omówione zostaną internetowe platformy socjalne oraz przedstawione formy pracy z nimi. Pod dokonaniu tej analizy uczestnicy będą planować własne akcje networkingowe; tak aby uczestnicy szkolenia wyszli z gotowym planem działań na następne dni.
  3. 3. Tematy: Definicja własnego celu aktywnego sieciowania Network mapping Różne formy oraz platformy networkingowe, ich cel, funkcja, potencjał dla firm Planowanie akcji networkingowych O PeOrg Consult PeOrg Consult Ltd. przeprowadza szkolenia dla firm z inwestycjami na rynku Europy Wschodniej i Środkowej. Specjalizuje się w tematach takich jak: koncepcja oraz wdrażanie leadership development programms, assessment/development centers, coaching organizacyjny czy szkolenia w dziedzinie rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania kadrami. PeOrg Consult jest firmą o korzeniach polskich, pracującą również w projektach globalnych korporacji z trenerami z Rosji, Ukrainy, Czech, czy Węgier. Trener Magdalena Kishizawa - posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w konsultingu organizacyjnym i personalnym dla firm rożnych branż w Polsce i zagranicą. Przed rozpoczęciem pracy w PeOrg Consult pracowała w Niemczech miedzy innymi dla SAP AG przy wewnętrznych projektach organizacyjnych oraz w Kienbaum Management Consultants oraz O&P Consult przy projektach konsultingowych. Od sześciu lat pracuje jako konsultant i trener w Polsce przy audytach personalnych (również z wykorzystaniem metody Assessment i Development Center), szkoleniach umiejętności menedżerskich w dziedzinie rozwoju umiejętności przywództwa oraz interpersonalnych. Prowadzi szkolenia w rozwijaniu umiejętności sprzedaży emocjonalnej oraz efektywności osobistej. Jej domeną jest praca z konceptem flexible leadership coaching, który przeprowadza w języku polskim, niemieckim i angielskim. Studiowała psychologię w Niemczech, pedagogikę w Polsce i business administration w Wielkiej Brytani. Jest akredytowanym trenerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Londynie oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Psychologów w Berlinie.

×