Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Szkolenie„Pozytywne zarządzanie zmiana w obliczu kryzysu”.Media poruszają od dłuższego czasu temat recesji i jej wpływu na...
 Proces nauki w dynamicznych czasach: nauka z przyszłości vs. nauka zprzeszłości. „Odwaga pochodzi z chęci "uśmiercenia"...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program szkolenia zmiana

402 views

Published on

Otwarte szkolenie na temat Zarzadzania Zmiana we wspolpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemyslowo-Handlowa

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program szkolenia zmiana

  1. 1. Szkolenie„Pozytywne zarządzanie zmiana w obliczu kryzysu”.Media poruszają od dłuższego czasu temat recesji i jej wpływu na nastrojespołeczeństwa. Ma to również wpływ na zachowania pracowników wprzedsiębiorstwach. Wszelkie decyzje, wdrażane zmiany czy nawet nowezachowania spowodować mogą niepewność czy zaniepokojenie ze stronypracowników. Co znowu przekłada się na wydajność przedsiębiorstwa, kulturęorganizacji czy procesy wdrażania zmian. Celem tego szkolenia jest nie tylkowskazanie na pozytywne możliwości zarządzania zmiana ale i również na pro-aktywne zarządzanie reakcjami w obliczu wdrażania zmian. Dodatkowo kładzie ononacisk na psychologiczne aspekty zmiany, kluczowe zachowania kadryzarządzającej, pozytywne motywowanie do zmian oraz samo-refeksje własnychzachowań w obliczu zmian.Szkolenie opiera się na rożnych teoriach/badaniach z zakresu zarządzania zmiana(od Pozytywnej Psychologii do badan D. Rowland) krytycznie dobierając teorie doposzczególnych procesów wdrażania zmian w niepewnym i dynamicznymśrodowisku. Dodatkowo koncentruje się na roli lidera jako katalizatora w procesiezmian.Doświadczenie trenera z procesami wdrażania zmian w rożnych międzynarodowychorganizacjach uzupełnia merytoryczna wiedzę szkoleniowa (dzięki przykładom, casestudy czy metodzie ustawienia zespołu).Program szkolenia:1. Dzień Recesja i jej psychologiczne konsekwencje w codziennym życiu: Indywidualne „strategie radzenia sobie” w obliczu recesji w organizacjach.Typologia. Rola Pozytywnej Psychologii w czasach recesji. Przykłady. Metodyka. Dyskurskulturowy. Ja i proces zmian: Psychologiczne reakcje na zmiany. Moje Change Blind Spots. Zrozumienie oporu względem zmian i jak go przezwyciężać. Jak stworzyć pozytywną atmosferę dla zmiany? Theory U1i jej wyznaczniki dla kadry zarządzającej zmiana:1 Bazując na badaniach Otto Scharmera* Otto Scharmer
  2. 2.  Proces nauki w dynamicznych czasach: nauka z przyszłości vs. nauka zprzeszłości. „Odwaga pochodzi z chęci "uśmiercenia"... aby moc wejść na nieznaneterytorium ... To jest istota przywództwa.”*. Czyli jak wykorzystać intuicje wprocesie wdrażania zmian i wykazać się odwaga do zmian w trudnych czasach.2. Dzień Przywództwo poprzez zmianę2: 4 sposoby wdrażania zmian od modelu IKEA do modelu Master Mind -efektywność i celowość. Dyskurs. Praca na przykładach. 4 style zarządzania zmiana - efektywność i celowość. Samoocena oraz analizaotoczenia organizacji. Kiedy który z nich wdrożyć? Case studies i ustawienie zespołu. Ustalenie planu działań na „mój proces zmian”: Co muszę zmienić, aby być pozytywnym katalizatorem zmian. Następne kroki w procesie wdrażania zmian.Metody: Ćwiczenia Ustawienie zespołów Case studies Praca grupowa i indywidualnaCzas: Sesja dwudniowaTrener:Magdalena Kishizawa jest konsultantem z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem.Urodziła się w Lublinie, w Polsce (jej mąż jest Japończykiem); pracuje obecnie w Portugalii,po 13 latach studiów i pracy w Niemczech, 4 latach pracy i studiów w Anglii i Irlandii. Jejmiędzykulturowe wychowanie oraz doświadczenie zawodowe jest widoczne wrealizowanych przez nią projektach, które osobiście przeprowadza w języku polskim,niemieckim oraz angielskim. Studiowała pedagogikę w Polsce; psychologię w Niemczech;oraz MBA w Wielkiej Brytanii.2 Na podstawie badan D. Rowland i metodyki systemowego coachingu* Otto Scharmer

×