Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2015 r.
Struktura funkcjonalno-przestrzennaStruktura funkcjonalno-przestrzenna
Warszawy – stan istniejącyWarszawy – stan istniejąc...
Studium uwarunkowań i kierunkówStudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawyzagospodarowa...
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
grudzień 2006 r.
Powierzchnia objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
16,07%
grudzień 2014 r.
32,4%
35,5%
4,1%
Powierzchnia objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
w tym
Powierzchnia objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
Warszawa 11.6.2015 r.
Decyzje o pozwoleniu na budowęDecyzje o pozwoleniu na budowę
wg stref funkcjonalnychwg stref funkcjonalnych
Struktura wyda...
Możliwe rejony rozwojuMożliwe rejony rozwoju
inwestycji mieszkaniowychinwestycji mieszkaniowych
Zielona BiałołękaTarchomin...
ProblemyProblemy
w planowaniu przestrzennymw planowaniu przestrzennym
• problemy z lokalną
infrastrukturą
techniczną
i spo...
Decyzje administracyjneDecyzje administracyjne
z zakresu architektury i urbanistykiz zakresu architektury i urbanistyki
– ...
Decyzje o pozwoleniu na budowęDecyzje o pozwoleniu na budowę
wydane na podstawie miejscowychwydane na podstawie miejscowyc...
• Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
– 236 planów
– 35,5% powierzchni miasta
– 60,9% pozwoleń n...
#WarsawDays 2015 Strategia rozwoju miasta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

#WarsawDays 2015 Strategia rozwoju miasta

625 views

Published on

Część I. Konferencji Warsaw Days - "Warszawa zaplanowana" - prezentacja Wiceprezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza

zapis wideo z przebiegu całej konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=LRHsS058-1g

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#WarsawDays 2015 Strategia rozwoju miasta

 1. 1. Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Warszawa, 11 czerwca 2015 r.
 2. 2. Struktura funkcjonalno-przestrzennaStruktura funkcjonalno-przestrzenna Warszawy – stan istniejącyWarszawy – stan istniejący Powierzchnia miasta wynosi 517,24 km2 • Obszary zabudowy mieszkaniowej – 145,1 km2 (28,0%), w tym: - zabudowa wielorodzinna – 58,0 km2 (11,2%) - zabudowa jednorodzinna – 84,4 km2 (16,3%) • Obszary usług – 38,6 km2 (7,5%) • Obszary funkcji technicznych (obsługa inżynieryjna i komunikacja) – 28,7 km2 (5,5%) • Obszary produkcyjno-usługowe (w tym magazyny i składy) – 23,6 km2 (4,6%) • Obszary zieleni – 135,4 km2 (26,1%), w tym: - zieleń leśna – 84,8 km2 - zieleń urządzona (parki) – 12,0 km2 - ogrody działkowe – 17,0 km2 - cmentarze – 4,8 km2 • Obszary użytków rolnych – 47,3 km2 (9,1%) • Nieużytki – 61,1 km2 (11,8%) • Wody – 12,5 km2 (2,4%) (2006)
 3. 3. Studium uwarunkowań i kierunkówStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawyzagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy • uchwalone w 2006 r. – uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r. • zmienione: – uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., – uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., – uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., – uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz – uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.
 4. 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 5. 5. grudzień 2006 r. Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 16,07%
 6. 6. grudzień 2014 r. 32,4% 35,5% 4,1% Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w tym
 7. 7. Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Warszawa 11.6.2015 r.
 8. 8. Decyzje o pozwoleniu na budowęDecyzje o pozwoleniu na budowę wg stref funkcjonalnychwg stref funkcjonalnych Struktura wydanych Pb w latach 2007-2009 wg stref funkcjonalnych - wszystkie decyzje 13% 33% 54% Strefa śródmieścia funkcjonalnego Strefa miejska Strefa przemieść Struktura wydanych Pb w latach 2010-2013 wg stref funkcjonalnych - wszystkie deczyzje 35% 51% 14% Strefa śródmieścia funkcjonalnego Strefa miejska Strefa przemieść Strefa przedmieść Strefa przedmieść
 9. 9. Możliwe rejony rozwojuMożliwe rejony rozwoju inwestycji mieszkaniowychinwestycji mieszkaniowych Zielona BiałołękaTarchomin Żoliborz Poprzemysłowy Chrzanów, Ursus, Odolany Miasteczko Wilanów Służewiec Łuk Siekierkowski Julianów
 10. 10. ProblemyProblemy w planowaniu przestrzennymw planowaniu przestrzennym • problemy z lokalną infrastrukturą techniczną i społeczną • koszty realizacji planów miejscowych – pozyskanie gruntów na cele publiczne przewidziane w planach szacowane jest na 7-9 mld zł • duża powierzchnia terenów zamkniętych (kolejowych i wojskowych)
 11. 11. Decyzje administracyjneDecyzje administracyjne z zakresu architektury i urbanistykiz zakresu architektury i urbanistyki – statystyka– statystyka
 12. 12. Decyzje o pozwoleniu na budowęDecyzje o pozwoleniu na budowę wydane na podstawie miejscowychwydane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoplanów zagospodarowania przestrzennego Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane na podstawie m.p.z.p. 11,05 20,60 23,42 34,82 37,28 37,61 41,63 51,71 55,55 60,04 60,91 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane na podstawie m.p.z.p.
 13. 13. • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: – 236 planów – 35,5% powierzchni miasta – 60,9% pozwoleń na budowę wydawanych na podstawie planów miejscowych (2014) • Plany w trakcie sporządzania: – 208 planów – 32,4% powierzchni miasta

×