Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ден на народните будители

14,602 views

Published on

Ден на народните будители

 1. 1. Човек, който през целия сиживот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилнатаупотреба на майчиния език.
 2. 2. За първи път е честван в Пловдив през 1909г., а от 1921 до1945 г. е общонационален празник. След прекъсване на 28 октомври1992 г., се възобновява традицията на празника. На него се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.
 3. 3. Делото на будителите е подчинено на следните цели:Да се учат младите поколения на роден език.Да знаят и да се гордеят със своето славно минало. Да обичат родината си.Да се борят за благоденствието на народа си.
 4. 4. Св.Кирил и св.МетодийСъздават българската азбука.
 5. 5. Паисий Хилендарски Отец Паисий едуховник. През 1762г. написва “Историяславянобългарска”- важен подтик за формирането на българското национално самосъзнание.
 6. 6. “За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всичкидруги племена и народи своя род и език, имат история и всекиграмотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.” Паисий Хилендарски Из “История Славяноболгарская”
 7. 7. Софроний Врачански Будител, духовник и последовател на делото на Паисий, пръв преписва Историята. Автор е на “Житие и страдание грешнаго Софрония” и “Възвание към българския народ”.
 8. 8. НЕОФИТ РИЛСКИ Монах, художник и учител. Учител е в Габровското училище. Написал е “Българска граматика”, “Таблици взаимоучителни” и първия български глобус.
 9. 9. Д-р Петър Берон Просветител, учен, е нциклопедист, педаг ог, философ, лекар. През 1824 година издава “Буквар с различни поучения”, или т.нар. “Рибен буквар”.
 10. 10. Найден ГеровПисател, езиковед, фолклорист, обществе ник и създател на едно от първите класни училища в България. Автор е на “Речник на българския език”. Открива училище в Копривщица.
 11. 11. Борци за църковна независимост
 12. 12. Неофит Бозвели Монах, книжовник и общественик. С патриотичните си проповеди разбужда националното съзнание на българите. Един от водачите на българския народ срещу гръцките владици.
 13. 13. Иларион Макариополски На 3 април 1860г. – Великден, по време на служба Иларион Макариополски не споменава името на гръцкия патриарх, което ерешителната стъпка за отхвърлянето напатриарха като духовен водач на българите.
 14. 14. Народните будители сане само хора на словотои науката, но и борци за народна свобода.
 15. 15. ГЕОРГИ РАКОВСКИ Революционер, съставя план за освобождението на България от турско робство, създава Първата българска легия и организатор на национално – освободителното движение.
 16. 16. Васил Левски Създава тайни революционни комитети, скоито подготвяОсвобождението на България отосманска власт.
 17. 17. Христо БотевБългарски националенгерой, революционер, п оет и публицист. Участва с чета в Априлскотовъстание, преминавай ки Дунава с кораба “Радецки “.
 18. 18. Любен Каравелов Българскиенциклопедист, поет, писател, журнал ист. Подръководството му е създаден Българският революционен централен комитет.
 19. 19. Петко Рачев Славейков Български поет, публицист, фолклорист и политик. Работикато учител, пишестихове, превежда книги, събира народни умотворения.
 20. 20. Хубава си, татковино, име сладко, земя рай, сърце младо и невинно за теб трепка, та играй. Хубава си, татковино, име сладко, земя рай,сърце младо и невинноза теб трепка, та играй.
 21. 21. Иван Вазов Патриарх на българската литература. Автор на романа “Под игото“ , повестта“Немили – недраги“ и много други.
 22. 22. Други народни будители: Владислав Граматик Григорий Цамблак Братя Миладинови Матей Граматик Стефан Караджа Добри Чинтулов Захари Стоянов Стефан Стамболов
 23. 23. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

×