Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obs de kleine beer povo[1]2

1,673 views

Published on

Presentatie informatie-avond van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

november 2012

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Obs de kleine beer povo[1]2

 1. 1. Van groep 8 naar hetVoortgezet Onderwijs OBS De Kleine Beer
 2. 2. Welkom• Structuur van het Voortgezet Onderwijs• VO-scholen in de omgeving• Het advies• De Citotoets• Belangrijke data• Vragen?
 3. 3. Sectoren VMBOTechniek – metaal, elektro, grafischesector, installatie, bouw, voertuigen, transport enlogistiekZorg & Welzijn – verzorging, uiterlijke verzorgingEconomie – handel en verkoop, administratieLandbouw – landbouw en natuurlijke omgeving
 4. 4. LWOO• Leerweg Ondersteunend Onderwijs- Elde locatie Schijndel- Helicon- Van Maerlant/Hervion- Duhamel
 5. 5. Het Rodenborch College• Rosmalen• Scholengemeenschap voor VMBO-T, HAVO en VWO, ook VWO+ mogelijk• VIP- route en Jenaplan (VMBO-T/HAVO/VWO)• Ook LOOT-onderwijs• Cito – zie algemene OMO-eisen
 6. 6. Het Elde College• Schijndel en Sint-Michielsgestel• Praktijkonderwijs• VMBO B, K/B, K/T met evt. LWOOSectoren techniek, zorg & welzijn, landbouw• VMBO-T/HAVO• HAVO• HAVO/VWO• VWO• Tweetalig VWO
 7. 7. Het Elde College• Schijndel en Sint-Michielsgestel• VMBO K/B met evt. LWOO, T/KSectoren techniek, zorg & welzijn, economie• VMBO-T/HAVO• HAVO kan tot en met het derde jaar in Sint Michielsgestel gevolgd worden• Het praktijkdeel is hier nog in ontwikkeling
 8. 8. Het Pierson College• ‘s-Hertogenbosch, bij NS Station Oost• Scholengemeenschap voor VMBO-T, HAVO en VWO (atheneum)• VMBO-T/HAVO min VMBO-T en CITO 531• HAVO/VWO min HAVO en CITO 539• Atheneum VWO-advies en CITO 543
 9. 9. Het Sint Janslyceum• ‘s-Hertogenbosch, Sweelinckplein• Scholengemeenschap voor VMBO-T, HAVO en VWO (atheneum/gymnasium)• CITO – zie algemene OMO-eisen
 10. 10. Sancta Maria Mavo• ‘s-Hertogenbosch, Aartshertogenlaan• VMBO-T• Vanaf derde jaar doorlopende leerlijnen met Koning Willem I College• CITO 528 of hoger en een VMBO-T advies (VMBO K/T, VMBO-T of VMBO-T/HAVO)
 11. 11. Gymnasium Bernrode• Heeswijk• VWO – gymnasium• Cito 544 of hoger en HAVO/VWO-advies• Cito 543 en VWO-advies
 12. 12. Hervion College• ‘s – Hertogenbosch, Hervensebaan• Nevenvestiging voor LWOO Jacob van Maerlantstraat. LWOO ook beperkt mogelijk op locatie Hervensebaan• IVO, School voor VMBO, alle leerwegen• Sector Economie (handel, administratie, verkoop, toerisme en recreatie, horeca, ict-route)• CITO 522 of hoger + VMBO-advies
 13. 13. Doelgroep Van Maerlant• VMBO/MAVO • die over de intellectuele capaciteiten en leer technische vermogens beschikken om een VMBO-diploma te kunnen halen, en die voldoen aan de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs. • of waarbij vaak sprake is van een combinatie van leerproblemen en sociaal emotionele problemen. HAVO/VWO • Met een cluster-indicatie (speciaal onderwijs).
 14. 14. Helicon College• ‘s-Hertogenbosch, Hervensebaan• VMBO, ook LWOO• Sector landbouw en omgeving
 15. 15. Gymnasium Beekvliet• Sint-Michielsgestel• Gymnasium• VWO of VWO/HAVO-advies en Cito 544
 16. 16. Overige scholen in de regio• Duhamel College ‘s- Hertogenbosch, Onderwijsboulevard VMBO – aanmelden Hervion• Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch• Jeroen Bosch College Scholengemeenschap ‘s-Hertogenbosch voor VMBO-T, HAVO en VWO, ook technasium• Fioretti College Veghel VMBO - PRO• Zwijsen College Veghel HAVO en VWO
 17. 17. Het schooladvies• November – voorlopig advies (préadvies)• 15 en 17 januari adviesgesprekken 8• Advies wordt bepaald door schoolvorderingen, werkhouding en LVS, de eind-Cito wordt hier niet bij betrokken• Advies wordt gemaakt door leerkrachten groep 8 en IB-er
 18. 18. Welke adviezen zijn mogelijk?• Praktijkonderwijs• VMBO B + evt. LWOO• VMBO B/K + evt. LWOO• VMBO K + evt. LWOO• VMBO K/T + evt. LWOO• VMBO T• VMBO-T/HAVO• HAVO• HAVO/VWO• VWO
 19. 19. De CITO-toets• Op 5, 6 en 7 februari• Taal, rekenen en studievaardigheden• Facultatief voor de school: wereldoriëntatie• Diverse vormen mogelijk:- Reguliere versie- Niveautoets – B en K advies of LWOO-leerlingen en PRO- Auditieve versie – uitsluitend voor dyslectische leerlingen
 20. 20. Cito eisen van OMO-scholen
 21. 21. Belangrijke data• Open dagen VO-scholen januari – februari• Proeflessen, aanmelden op open dagen• 22 januari scholenmarkt De Parel 20.00 -21.00 uur• 5, 6,7 februari Cito• Week 4 maart uitslag Citotoets• Week 11 maart aanmelden op het reguliere VO• LWOO eerste aanmelding is eerder nl. week 9 februari
 22. 22. Zijn er nog vragen?

×