Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samir Yahyayev Azeroo

846 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samir Yahyayev Azeroo

 1. 2. <ul><li>niy ə Az ə rbaycana portal lazımdır? </li></ul><ul><li>azeroo.com haqqında q ısa m ə lumat </li></ul><ul><li>azeroo.com-da n ə var n ə yox? </li></ul><ul><li>azerooClub n ə dir? </li></ul><ul><li>azeroo.com n ə l ə r ə malikdir? </li></ul><ul><li>azeroo.com ve azerooClub-un g ə l ə c ə yi </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Dünyanın inkişaf etmiş ölk ə l ə rind ə internet istifad ə çilerinin ist ə diyi informasiyanı ə ld ə ed ə bil ə c ə kler t ə k bir sayt yaratmaq bilin ə n bir şeydir. </li></ul><ul><li>Bunun üçün b ə zi ölk ə l ə rin 1 yox, 100 – 200 portalı var </li></ul><ul><li>Az ə rbaycanda portal olaraq adlandıralan saytlar ə slind ə tam portal formatını ə ks etdirmir. </li></ul><ul><li>Portal adlandırılan saytlarda veril ə n informasiyalar çox sad ə ve o q ə d ə r lazımı informasiyalar d ə yil </li></ul><ul><li>Saytlarda qısa müdd ə tli ve ə ylenc ə li informasiyalar var ki, bu da indiki dövrd ə Az ə rbaycan g ə nçlerinin inkişafına xidm ə t göst ə rmir </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Saytın fikri 2000-ci ilde ortaya çıxıb, o vaxt sayt qonaq d ə ft ə ri, statiska kimi xidm ə tl ə r verib, bundan ə lav ə az ə rbaycanın g ə l ə cek portalı devizi altında proyektl ə şdirilib </li></ul><ul><li>Sayt 2007-ci sentyabr 14-de yenid ə n dizayn v ə program il ə yaradılıb </li></ul><ul><li>Saytın artıq 1 illiyi yaxınlaşır, bu müdd ə t ə rzind ə 11,000 aktiv üzv ə ld ə edib </li></ul>
 4. 5. <ul><li>azeroo.com-da qısa olaraq bir neç ə bölm ə sini sayarsaq bunlar d ə b, sağlamlıq, qadın, inc ə s ə n ə t, m ə d ə niyy ə t, tarix, müsiqi, şou biznes, x ə b ə rl ə r və s. Bunun kimi 20-ə yaxın əsas bölmə var. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Bu proye k t tam h əll olmasa da indiki vəziyyətində sağlamlıq haqqında bir çox informasiya var </li></ul><ul><li>Proyektdə həkimlər ilə bir başa ünsiyyet və sual soruşmaq var ki , yaxın bir neçə həftədə açılacaq </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Ən son dəb sho wlar ,haute couture, xəbərlər və show videoları azeroo.com-a xüsusən əlavə edilir </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Ancaq azeroo.com-da müxt ə lif formatlarda ə lav ə ə dilen videolar serverda flv formatında çevril ə r ə k göst ə rilir </li></ul>
 8. 9. <ul><li>azeroo.com-da üzvlər və sayt tərəfindən əlavə edilmiş 100.000-ə yaxın şəkil var. </li></ul><ul><li>Ən son xəbərlər, idman yarışları, məşhurların şəkilləri və s. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>azerooblog – ancaq azeroo.com-da blogunuzu açtıqdan sonra blogunuza yazıları ve ş ə kill ə ri mms ve email yolu ə lav ə ed ə bil ə rsiniz bunun üçün sayta daxil olmaq vacib deyil. Meselen yolda bir ş ə kil ç ə kdiniz ve blogunuza ə lav ə etm ə k ist ə yirsiniz.O şekli d ə rhal mms olaraq azerooblog-a gönd ə rirs i niz ve saytınızda yayınlanır </li></ul>
 10. 11. <ul><li>azerooblog-da html bilmək vacib deyil, saytın rənklərini, arxadakı şəkli istədiyiniz, vəya digər şeyləri kontrol panelden edə bilərsiniz </li></ul><ul><li>azeroo.com gördüyünüz hər hansı bir mətni, yazını, videonu asanlıqla blogunuza əlavə edə bilərsiniz </li></ul>
 11. 12. <ul><li>azeroo.qadın – ancaq azeroo.com-da qadınlara xüsusi yer verilir. Qadınlar üçün yemekler, sağlamlıq, gözellik x ə b ə rl ə ri ə lav ə edilir.Dem ə k olar ki, buna gör ə d ə saytın üzvlerinin 60% qadındır </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Elanlar bir neçə kateqoriyada yığılıb </li></ul><ul><ul><li>Əmlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtomobil </li></ul></ul><ul><ul><li>Cib Telefonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompyuter </li></ul></ul><ul><ul><li>Diğər </li></ul></ul><ul><li>Bu elan verməni asanlaşdırmaq üçün olunub </li></ul>
 13. 14. <ul><li>azerooClub – azeroo.com saytının en aktiv üzvl ə rinin iştirak etdiyi bir klubdur.Bu üzvl ə r arasında mütamadi görüşl ə r ve iclaslar keçirilir ve yeni q ə rarlar verilir.H ə r ay seçil ə n yeni 5 üzv bu kluba daxil edilir. </li></ul><ul><li>azerooClub üzvleri saytda ve görüşl ə rd ə exclusive xidm ə tl ə rd ə n istifad ə edir </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Azeroo.com hal-hazırda 3 serverde xidm ə t göst ə rir.Serverların quraşdırılması tamam ə n professional Linuxçular t ə r ə finden aparılıb v ə xusüsi proqramlara sahibdir </li></ul><ul><li>Saytın proqramlaşdırılması PHP 5.2.4 ve MySQL 4.0.12 vasit ə sil ə aparılıb.Background proqramlar arasında python, C++ ve bunun kimi sistem proqramlarından istifad ə olunub. </li></ul><ul><li>Saytın proqramlaşdırılması v ə inkişaf etdirilm ə si çox asand olduğu üçün yeni kanallar ə lav ə etm ə k ve xidm ə tl ə r açmaq c ə mi 1-2 saat çekir.Yeni biz ə fikir b ə sdir  </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Saytın 1-ci m ə qs ə di keyfiyyetli xidmetl ə r ə , m ə qal ə l ə r ə ve aktiv üzvl ə r ə sahib olmaqdır. </li></ul><ul><li>Biz bel ə fikirl ə şirik sayt yaxşı olsa biz m ə mnunsaq hamı memnun olacaq.Ona gör ə keç ə n 1 ilimiz ə slind ə test-drive sayıla bil ə r və sayırıq da . </li></ul><ul><li>Yaxın müdd ə t ə rzind ə azeroo.com h ə m portal h ə m d ə sosial proyektl ə r ə d ə st ə k ver ə n, xalqa xidm ə t ed ə n bir sayt halına g ə l ə c ə kdir. </li></ul><ul><li>a zeroo.com t ə k azerooClub üzvl ə rinin yox hamının saytı olmasını arzu edirik </li></ul>
 16. 17. x o ş günl ə riniz çox olsun!!!

×