Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HTML5 + PhoneGap & Windows Phone

1,781 views

Published on

HTML5 + PhoneGap & Windows Phone
Elbəy Əliyev

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HTML5 + PhoneGap & Windows Phone

 1. 1. “HTML5 + PhoneGap Windows Phone” Elbəy Əliyev
 2. 2. PLAN• “NEATS” şirkəti haqqında• HTML5• PhoneGap• Samples…
 3. 3. NEATSŞirkət 2011-ci ildə yaradılmışdır.Göstərdiyimiz xidmət sahələri aşağıdakılardır: • Proqram təminatının tərtib olunması • Veb proqramlaşdırma • Mobil qurğular üçün proqram təminatı • Proqram təminatının layihələndirilməsi • Proqram təminatının testi • Proqram təminatının lokalizasiyası • Texniki xidmət və texniki dəstək http://neats.az/
 4. 4. HTML5• Daha az “Header Code”• Əlavə HTML teqlər• Media teqlər• Canvas• Input types• Form validation• Drag&Drop• Local storage...
 5. 5. HTML5Daha az “Header Code”HTML5 XHTML 1.0 Transitional<!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">HTML5 XHTML 1.0 Transitional<script> <script type="text/javascript"> // Code here. // Code here.</script> </script>HTML5 XHTML 1.0 Transitional<style> <style type="text/css"> // Code here. // Code here.</style> </style>
 6. 6. Əlavə HTML teqlər HTML5 HTML5 XHTML 1.0 Transitional <header> <div id=“header”> <nav> <div id=“nav”> <aside> <div id=“sidebar”> <footer> <div id=“footer”>
 7. 7. Media teqlər HTML5Audio <audio src=”test.ogg” autoplay controls loop> </audio>Video <video controls/> <source src=”cat.mp4” /> <source src=”cat.ogg” /> </video>
 8. 8. Canvas HTML5<canvas id="myCanvas"></canvas><script> var canvas = document.getElementById("myCanvas"); var canvasContext = canvas.getContext("2d"); canvasContext.fillStyle = "#000000"; canvasContext.fillRect(0,0,150,75);</script>​
 9. 9. HTML5Input typesHTML5 HTML4, XHTML<input type="date" /> <select><option>...<input type="datetime" /> <textarea></textarea><input type="email" /> <input type="checkbox" /><input type="month" /> + <input type="file" /><input type="number" /> <input type="radio" /><input type="range" /> <input type="text" /><input type="tel" /> …<input type="time" /><input type="url" />
 10. 10. PhoneGaphttp://phonegap.com/
 11. 11. PhoneGapInstallation• Install Visual Studio• Download and install Windows Phone SDK• Download the latest copy of PhoneGap• Copy the file PhoneGap-x.x.x.zip to the folder : My DocumentsVisual Studio 2010TemplatesProjectTemplates
 12. 12. PhoneGapUsage• Open Visual Studio Express for Windows Phone and choose New Project• Select PhoneGapStarter• Give your project a name, and select OK
 13. 13. Contactselbay.aliyev@neats.azhttps://www.facebook.com/elbey.aliyev

×