‫محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬        ‫) ‪( Determination of Heart Rate‬‬ ‫‪ ‬در نوار ‪ EKG‬دونوع مربع ...
‫روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب‬  ‫الف) روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در ريتم هاي منظم:‬         ‫1- با است...
‫استفاده از خط كش درتعيين تعداد ضربانات قلب‬ ‫– ابتدا يك موج ‪ R‬منطبق بر يكي از خطوط سياهي يافته‬ ‫، سپس خطوط بعدي را ب...
kamrani 2008       4        KAMRANI
kamrani 2008  KAMRANI  5
‫استفاده از مربع هاي بزرگ در تعيين تعداد ضربانات قلب‬ ‫‪ ‬عرض يا زمان هر مربع بزرگ 0/2 ثانيه است كه در يك‬ ‫دقيقه (0/2 ÷0...
‫استفاده از مربع هاي كوچك در تعيين تعداد ضربانات قلب‬‫‪ ‬عرض يا زمان هر مربع كوچك 0/40 ثانيه است در نتيجه در هر‬     ...
‫در تعيين تعداد ضربانات قلب ريتم هاي نامنظم:‬  ‫استفاده از خطوط عمودي 3 ثانيه و 6 ثانيه‬‫‪ ‬در باالي نوارهاي ‪ EKG‬خطوط ...
‫خطوط عمودي 3 ثانيه و 6 ثانيه و 9 ثانيه و 21 ثانيه‬‫8002 ‪kamrani‬‬                       ‫9‬    ...
kamrani 2008  10
kamrani 2008  KAMRANI  11
KAMRANIkamrani 2008       12
‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬         ‫‪KAMRANI‬‬            ...
‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬            ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬         ...
‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬                   ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬  ...
: ( Mean Axis ) ‫محور الكتريكي قلب‬kamrani 2008  KAMRANI         16
‫محور الكتريكي قلب ) ‪: ( Mean Axis‬‬   ‫محور الكتريكي قلب عبارت از جهتي است كه موج دپوالريزاسيون مي‬    ‫‪‬‬    ...
‫‪ ‬مبدأ وكتور ‪ QRS‬گره ‪ S-A‬و جهت آن در شخص‬ ‫سالم بطرف پايين و چپ وي ( 54 درجه ) است.‬ ‫‪ ‬در انفاركتوس ميوكارد ، بع...
kamrani 2008  KAMRANI  19
‫محاسبة محور الكتريكي قلب ( :‬   ‫) ‪Determination of Heart Axis‬‬              ‫1- اشتقاقهاي قلبي‬    ...
‫1- اشتقاقهاي قلبي 21 ليد ‪: EKG‬‬        ‫الكتروكارديوگرام استاندارد از 21 ليد تشكيل شده است :‬   ‫‪I.- II – III...
‫‪ ‬ليد قرمز ( ‪ ) RA‬روي بازوي راست يا‬     ‫باالي كالويكوالر راست قرار مي گيرد .‬ ‫‪ ‬ليد زرد ( ‪ ) LA‬روي بازوي...
kamrani 2008  KAMRANI  23
‫ليدهاي دو قطبي اندامها‬   ‫) ‪: ( Bipolar Limb Leads‬‬ ‫داراي دو قطب منفي و مثبت بوه و اختالف پتانسيل دو‬      ...
kamrani 2008  KAMRANI  25
KAMRANI kamrani 2008  26
PLEASE    Listen TO        mekamrani 2008        27
‫مثلث اينتهون ) ‪( Einthoven‬‬  ‫‪ ‬قلب در مركز مثلثي واقع است كه از وصل كردن‬  ‫دست راست، چپ و پاي چپ حاصل شده و بنام...
KAMRANI kamrani 2008  29
KAMRANI kamrani 2008  30
KAMRANI kamrani 2008  31
‫قانون اينتهون‬ ‫‪ ‬طبق قانون اينتهون ليد ‪ II‬مساوي مجموع ليدهاي ‪I‬و‪III‬‬              ‫ميباشد ) ‪. ( II...
‫ليدهاي يك قطبي اندامها‬   ‫) ‪( Unipolar Limb Leads‬‬    ‫‪ ‬بر خالف ليدهاي دو قطبي كه اختالف پتانسيل دو نقطه را‬ ...
‫‪‬‬  ‫) ‪( Augmented ( Increased‬‬  ‫‪Voltage ( Vector ) of the‬‬  ‫:*) ‪Rightarm ) AVR‬‬    ‫‪ ‬اختالف پتانسي...
KAMRANI kamrani 2008  35
KAMRANIkamrani 2008       36
‫‪ ‬ليدهاي يك قطبي نيز همديگر را روي يك محور با‬          ‫فاصلة زاويه 06 درجه قطع ميكنند .‬   ‫‪ ‬چنانچه ه...
kamrani 2008  38
kamrani 2008  KAMRANI  39
kamrani 2008  KAMRANI  40
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parameters of ekg interpretation 5

1,274 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Parameters of ekg interpretation 5

 1. 1. ‫محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬ ‫) ‪( Determination of Heart Rate‬‬ ‫‪ ‬در نوار ‪ EKG‬دونوع مربع بزرگ و كوچك و باالي نوار‬ ‫خطوط عمودي به فاصلة زماني 3 ثانيه وجود دارند .‬ ‫جهت محاسبة تعداد ضربان قلب از 4 متد متداول زير‬ ‫استفاده ميكنيم :‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫1‬
 2. 2. ‫روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب‬ ‫الف) روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در ريتم هاي منظم:‬ ‫1- با استفاده از خط كش محاسبة تعداد ضربانات قلب‬ ‫2- با استفاده از مربع هاي بزرگ‬ ‫3- با استفاده از مربع هاي كوچك‬ ‫ب) روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در ريتم هاي نامنظم:‬ ‫با استفاده از خطوط عمودي 3 ثانيه‬ ‫1.‬ ‫با استفاده از خطوط عمودي 6 ثانيه‬ ‫2.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫استفاده از خط كش درتعيين تعداد ضربانات قلب‬ ‫– ابتدا يك موج ‪ R‬منطبق بر يكي از خطوط سياهي يافته‬ ‫، سپس خطوط بعدي را به ترتيب روبرو شماره گذاري‬ ‫ميكنيم : 05-06-57-001-051-003‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫3‬ ‫‪KAMRANI‬‬
 4. 4. kamrani 2008 4 KAMRANI
 5. 5. kamrani 2008 KAMRANI 5
 6. 6. ‫استفاده از مربع هاي بزرگ در تعيين تعداد ضربانات قلب‬ ‫‪ ‬عرض يا زمان هر مربع بزرگ 0/2 ثانيه است كه در يك‬ ‫دقيقه (0/2 ÷06 ثانيه ) 003 مربع بزرگ خواهد شد .‬ ‫در نتيجه اگر 003 را تقسيم بر تعداد مربعهاي بزرگ بين دو موج‬ ‫‪ R‬بنمائيم ضربان قلب در يك دقيقه بدست خواهد آمد .‬ ‫003‬ ‫‪= Heart Rate‬‬‫تعداد مربع هاي بزرك بين دو موج ‪ R‬متوالي‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫6‬
 7. 7. ‫استفاده از مربع هاي كوچك در تعيين تعداد ضربانات قلب‬‫‪ ‬عرض يا زمان هر مربع كوچك 0/40 ثانيه است در نتيجه در هر‬ ‫دقيقه 0051 مربع كوچك خواهيم داشت .‬ ‫‪ ‬حال چنانچه 0051 را تقسيم بر تعداد مربعهاي كوچك بين دو‬ ‫موج ‪ R‬بنماييم تعداد ضربان قلب در يك دقيقه بدست خواهد‬ ‫آمد .‬ ‫0051‬ ‫‪= Heart Rate ‬‬‫تعداد مربع هاي كوچك بين دو موج ‪ R‬متوالي‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫در تعيين تعداد ضربانات قلب ريتم هاي نامنظم:‬ ‫استفاده از خطوط عمودي 3 ثانيه و 6 ثانيه‬‫‪ ‬در باالي نوارهاي ‪ EKG‬خطوط عمودي وجود دارند كه‬ ‫فاصلةزماني بين هر دوخط 3 ثانيه (51 مربع بزرگ‬ ‫)ميباشد .بنابراين در هر دقيقه 02 عدد خط عمودي‬‫خواهيم داشت. حال چنانچه تعداد موجهاي ‪ R‬بين هر و‬ ‫خط عمودي را شمرده و ضربدر 02 نماييم ، تعداد‬ ‫ضربان قلب در يك دقيقه بدست مي آيد .‬ ‫‪ ‬در صورتيكه بخواهيم ضربانات قلب را با اين روش‬ ‫دقيقتر محاسبه كنيم تعداد موجهاي ‪ R‬بين 6 ثانيه (03‬ ‫مربع بزرگ ) را شمرده و ضربدر 01 مي نمائيم .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫8‬
 9. 9. ‫خطوط عمودي 3 ثانيه و 6 ثانيه و 9 ثانيه و 21 ثانيه‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫9‬ ‫‪KAMRANI‬‬
 10. 10. kamrani 2008 10
 11. 11. kamrani 2008 KAMRANI 11
 12. 12. KAMRANIkamrani 2008 12
 13. 13. ‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫31‬
 14. 14. ‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ساير روش هاي محاسبة تعداد ضربانات قلب در نوار‪: EKG‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫51‬
 16. 16. : ( Mean Axis ) ‫محور الكتريكي قلب‬kamrani 2008 KAMRANI 16
 17. 17. ‫محور الكتريكي قلب ) ‪: ( Mean Axis‬‬ ‫محور الكتريكي قلب عبارت از جهتي است كه موج دپوالريزاسيون مي‬ ‫‪‬‬ ‫پيمايد تا به رشته هاي عضالني قلب رسيده و آنها را تحريك كند .‬ ‫ميزان و جهت فعاليت الكتريكي بوسيلة يك فلش ) ‪ ( Vector‬مشخص‬ ‫‪‬‬ ‫ميشود .‬ ‫‪ ‬در جريان دپوالريزاسيون بطني ، ايمپالسهاي تشكيل شده در گره ‪S-A‬‬ ‫موجب ايجاد هزاران پتانسيل الكتريكي در بسياري از سلولهاي قلبي‬‫ميشود كه معدل الكتريسيته حاصل از لحاظ جهت و مقدار بوسيلة يك فلش‬‫لحظه اي نشانداده ميشود . معدل اين وكتورهاي لحظه اي ، فلش بزرگي‬ ‫بنام ‪ Mean QRS Vector‬است .‬ ‫وكتور بزرگ مشخص كننده جهت كلي موج دپوالريزاسون بطني است .‬ ‫‪‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫71‬
 18. 18. ‫‪ ‬مبدأ وكتور ‪ QRS‬گره ‪ S-A‬و جهت آن در شخص‬ ‫سالم بطرف پايين و چپ وي ( 54 درجه ) است.‬ ‫‪ ‬در انفاركتوس ميوكارد ، بعلت نكروز بافت بطن ، امواج قادر‬‫به عبور از اين بافتها نبوده و محور الكتريكي از ناحية انفاركته‬ ‫دور ميشود .‬‫‪ ‬ولي در هيپرتروفي بطن به علت افزايش ضخامت بافت ، فعاليت‬‫الكتريكي زياد شده و محور الكتريكي به طرف محل هيپرتروفي‬ ‫نزديك ميشود.‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫81‬ ‫‪KAMRANI‬‬
 19. 19. kamrani 2008 KAMRANI 19
 20. 20. ‫محاسبة محور الكتريكي قلب ( :‬ ‫) ‪Determination of Heart Axis‬‬ ‫1- اشتقاقهاي قلبي‬ ‫2- مثلث اينتهون‬ ‫3- قانون اينتهون‬ ‫4- روش هاي تعيين محور الكتريكي قلب‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫02‬
 21. 21. ‫1- اشتقاقهاي قلبي 21 ليد ‪: EKG‬‬ ‫الكتروكارديوگرام استاندارد از 21 ليد تشكيل شده است :‬ ‫‪I.- II – III‬‬ ‫‪ ‬سه ليد دو قطبي) ‪( Bipolar‬‬ ‫‪ ‬سه ليد 1 قطبي ) ‪AVL – AVF – AVR ( Unipolar‬‬ ‫‪ ‬شش ليد 1 قطبي جلو قلبي ) ‪( Precordial‬‬‫6‪V1 , V2 , V3 , V4 , V5 , V‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫12‬
 22. 22. ‫‪ ‬ليد قرمز ( ‪ ) RA‬روي بازوي راست يا‬ ‫باالي كالويكوالر راست قرار مي گيرد .‬ ‫‪ ‬ليد زرد ( ‪ ) LA‬روي بازوي چپ يا پايين‬ ‫كالويكول چپ‬ ‫‪ ‬الكترود سياه / قرمز ( ‪ ) LL‬روي پاي‬ ‫چپ يا پايين شكم سمت چپ قرار مي گيرد.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫22‬
 23. 23. kamrani 2008 KAMRANI 23
 24. 24. ‫ليدهاي دو قطبي اندامها‬ ‫) ‪: ( Bipolar Limb Leads‬‬ ‫داراي دو قطب منفي و مثبت بوه و اختالف پتانسيل دو‬ ‫قطب مزبور را ثبت مي نمايند.‬ ‫‪ ‬ليد ‪ –( D1 L1) I‬اختالف پتانسيل بين دست‬ ‫راست ( قطب منفي ) و چپ ( قطب مثبت )‬ ‫‪ ‬ليد ‪ –( D2 2)II‬اختالف پتانسيل بين دست رزاست‬ ‫( قطب منفي ) و پاي چپ ( قطب مثبت )‬ ‫‪ ‬ليد ‪ –( D3L3 ) III‬اختالف پتانسيل بين دست چپ‬ ‫( قطب منفي ) و پاي چپ ( قطب مثبت )‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫42‬
 25. 25. kamrani 2008 KAMRANI 25
 26. 26. KAMRANI kamrani 2008 26
 27. 27. PLEASE Listen TO mekamrani 2008 27
 28. 28. ‫مثلث اينتهون ) ‪( Einthoven‬‬ ‫‪ ‬قلب در مركز مثلثي واقع است كه از وصل كردن‬ ‫دست راست، چپ و پاي چپ حاصل شده و بنام‬ ‫مثلث اينتهون ) ‪ ( Einthoven‬خوانده‬ ‫ميشود .‬ ‫‪ ‬هر ضلع مثلث اينتهون رايك ليد تشكيل ميدهد و‬ ‫چنانچه اين محورها در مركز مثلت همديگر را‬ ‫قطع نمايند با زاوية 06 درجه از هم قرار‬ ‫ميگيرند.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫82‬
 29. 29. KAMRANI kamrani 2008 29
 30. 30. KAMRANI kamrani 2008 30
 31. 31. KAMRANI kamrani 2008 31
 32. 32. ‫قانون اينتهون‬ ‫‪ ‬طبق قانون اينتهون ليد ‪ II‬مساوي مجموع ليدهاي ‪I‬و‪III‬‬ ‫ميباشد ) ‪. ( II=1+III‬‬ ‫‪ ‬براي مثال چنانچه موج ‪ P‬در هر سه ليد فوق الذكر‬‫مثبت باشد ، موج ‪ P‬در اشتقاق ‪ II‬بايد بلندتر از دو ليد ‪I‬‬ ‫و ‪ III‬باشد‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫23‬
 33. 33. ‫ليدهاي يك قطبي اندامها‬ ‫) ‪( Unipolar Limb Leads‬‬ ‫‪ ‬بر خالف ليدهاي دو قطبي كه اختالف پتانسيل دو نقطه را‬ ‫اندازه گيري مي نمايند ، ليدهاي يك قطبي اختالف پتانسيل‬ ‫يك نقطه مثبت و پتانسيل متوسط ( يا صفر ) دو نقطة ديگر را‬ ‫اندازه گيري مي نمايند .‬ ‫‪ ‬از آنجا كه مقدار نيروي الكتريكي در اين روش كم است ،‬ ‫پتانسيل الكتريكي حاصل را تشديد مي نمايند به اين دليل به‬ ‫اين ليدها ، ليدهاي تشديد شده اندامها ‪( Augmented‬‬ ‫) ‪ Limb Leads‬گويند ، كه عبارتند از :‬‫‪‬‬ ‫*) ‪( Augmented ( Increased ) Voltage ( Vector ) of the Rightarm ) AVR‬‬‫‪‬‬ ‫* ‪( Augmented Voltage of the Left arm )AVL‬‬‫‪‬‬ ‫* ‪Augmented Voltage of the Left foot ( Leg )AVF‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫33‬
 34. 34. ‫‪‬‬ ‫) ‪( Augmented ( Increased‬‬ ‫‪Voltage ( Vector ) of the‬‬ ‫:*) ‪Rightarm ) AVR‬‬ ‫‪ ‬اختالف پتانسيل تشديد شده دست راست ( قطب مثبت ) و‬ ‫پتانسيل متوسط ( صفر ) دست چپ و پاي چپ ( قطب منفي )‬‫‪‬‬ ‫‪( Augmented Voltage of the‬‬ ‫:* ‪Left arm )AVL‬‬‫‪ ‬اختالف پتانسيل تشديد شده دست چپ ( قطب مثبت ) و پتانسيل‬ ‫متوسط دست راست و پاي چپ ( قطب منفي )‬‫‪‬‬ ‫‪Augmented Voltage of the Left‬‬ ‫:* ‪foot ( Leg )AVF‬‬ ‫‪ ‬اختالف پتانسيل تشديد شده پاي چپ ( قطب مثبت ) و پتانسيل‬ ‫متوسط ( صفر ) دست راست و دست چپ ( قطب منفي )‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫43‬
 35. 35. KAMRANI kamrani 2008 35
 36. 36. KAMRANIkamrani 2008 36
 37. 37. ‫‪ ‬ليدهاي يك قطبي نيز همديگر را روي يك محور با‬ ‫فاصلة زاويه 06 درجه قطع ميكنند .‬ ‫‪ ‬چنانچه هر 6 ليد تك قطبي و دو قطبي را روي يك‬ ‫محور پياده كنيم با فاصلة زاوية 03 درجه از هم قرار‬ ‫ميگيرند.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫73‬
 38. 38. kamrani 2008 38
 39. 39. kamrani 2008 KAMRANI 39
 40. 40. kamrani 2008 KAMRANI 40

×