‫عوملي كه باعث افزايش ولتاژ ‪ R‬میشوند:‬             ‫‪ ‬هايپر تروفي بطن چپ ،‬            ‫‪ ‬ديس...
kamrani 2008  2
kamrani 2008  3
kamrani 2008              4        camruny1338@yahoo.com
camruny1338@yahoo.comkamrani 2008              5
‫عوملي كه باعث كاهش ولتاژ ‪ R‬میشوند:‬                    ‫‪ ‬افیوژن پريكارد ،‬           ...
‫افيوژن پريكارد‬‫8002 ‪kamrani‬‬          ‫7‬
kamrani 2008       8        KAMRANI
kamrani 2008  9
‫موج آزبورن‬‫8002 ‪kamrani‬‬        ‫01‬
kamrani 2008  11
‫موج ‪T‬‬     ‫‪ ‬موج ‪ T‬معرف رپوالريزاسیون عضالت بطني است و پس از‬                ‫كمپلكس ‪ QRS‬دي...
T ‫موج‬kamrani 2008        13        KAMRANI
‫مکانیسم ( ‪ T‬مثبت ) :‬ ‫ایمپالس ها از سطح آندوکاردی در عضله بطنی بطرف خارج یعنی سطح‬                  ...
‫اشكال موج ‪: T‬‬    ‫‪ ‬ممکن است مثبت ، منفی ، ایزوالکتریك ، پهن ، دی‬        ‫فازیك ، شکافدار ، مدور ، یا ا...
kamrani 2008  16
kamrani 2008  17
‫‪ ‬عواملي كه باعث افزايش ولتاژ موج ‪ T‬میشوند:‬   ‫هايپركالمي ،ايسكمي میوكارد در آنژين صدري بدون‬   ‫انفاركتوس میو...
kamrani 2008  19
KAMRANIkamrani 2008       20
kamrani 2008  21
‫‪ 12 ECG‬اشتقاقي زني 87 ساله با شروع ناگهاني سردرد شديد كه به دنبال آن دچار كاهش‬‫هوشیاري گشته است. تشخیص بالیني، خونريزي...
PLEASE   Listen TO mekamrani 2008      23
‫موج ‪: U‬‬ ‫‪ ‬موج ‪U‬در فاز فوق تحريك پذيري بطني (‬  ‫‪) SUPER NORMAL‬انتهاي فاز 3‬ ‫پتانسيل عمل در هنگام دياستول بو...
KAMRANIkamrani 2008       25
‫ادامه موج ‪: U‬‬  ‫موج ‪ U‬در هیپوكالمي يا در تأخیر در رپوالريزاسیون بطن ها‬  ‫‪‬‬‫برجسته تر میشود . داروهايي مثل اپین...
kamrani 2008  27
‫فاصله و قطعه‬‫8002 ‪kamrani‬‬         ‫82‬
‫‪: ( P-R‬‬        ‫فاصله ) ‪Interval‬‬    ‫‪ ‬این فاصله از شروع موج ‪ P‬تا شروع موج ‪ Q‬بوده و‬     ‫عبار...
KAMRANI kamrani 2008  30
‫‪ ‬فاصله ‪ P-R‬درسندروم های لون کانونگ لوین‬ ‫، ولف پارکینسون وایت،تاکیکاردی های دهلیزی‬ ‫و نودال ،جدایی دهلیزی بطنی کوت...
kamrani 2008  32
kamrani 2008  33
kamrani 2008  KAMRANI  34
‫لطفا دقت كنيد !!!!!!!!!!!‬‫8002 ‪kamrani‬‬            ‫53‬
‫‪ ‬قطعه ‪ P-R‬در بلوك هاي درجه اول‬  ‫دهلیزي بطني و ونكباخ طوالني مي شود .‬        ‫‪ ‬قطعه ‪ P-R‬در پريكارديت ...
kamrani 2008  37
‫پريكارديت‬‫8002 ‪kamrani‬‬        ‫83‬
kamrani 2008  39
‫فاصله ) ‪: ( Q-T Interval‬‬ ‫‪ ‬این فاصله از ابتدای موج ‪ ( Q‬در صورت عدم‪ Q‬از موج‬ ‫‪ ) R‬تا انتهای موج ‪ T‬ادامه دا...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

parameters of ekg interpretation-2

827 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

parameters of ekg interpretation-2

 1. 1. ‫عوملي كه باعث افزايش ولتاژ ‪ R‬میشوند:‬ ‫‪ ‬هايپر تروفي بطن چپ ،‬ ‫‪ ‬ديس ريتمي هاي بطني ،‬ ‫‪ ‬انفاركتوس خلفي ،‬ ‫‪ ‬بلوك ناقص قدامي چپ ،‬ ‫‪ ‬بلوك شاخه اي چپ‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫1‬
 2. 2. kamrani 2008 2
 3. 3. kamrani 2008 3
 4. 4. kamrani 2008 4 camruny1338@yahoo.com
 5. 5. camruny1338@yahoo.comkamrani 2008 5
 6. 6. ‫عوملي كه باعث كاهش ولتاژ ‪ R‬میشوند:‬ ‫‪ ‬افیوژن پريكارد ،‬ ‫‪ ‬آمفیزم ريوي ،‬ ‫‪ ‬نارسايي احتقاني قلب ،‬ ‫‪ ‬آمیلوئیدوز ،‬ ‫‪ ‬ادم سراسري بدن ،‬ ‫‪ ‬بیماري عروق كرونر‬ ‫‪ ‬دكسترو كاردي‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫6‬
 7. 7. ‫افيوژن پريكارد‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫7‬
 8. 8. kamrani 2008 8 KAMRANI
 9. 9. kamrani 2008 9
 10. 10. ‫موج آزبورن‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫01‬
 11. 11. kamrani 2008 11
 12. 12. ‫موج ‪T‬‬ ‫‪ ‬موج ‪ T‬معرف رپوالريزاسیون عضالت بطني است و پس از‬ ‫كمپلكس ‪ QRS‬ديده میشود .‬ ‫‪ ‬موج ‪ T‬معموال" با كمپلكس ‪ QRS‬هم جهت میباشد .‬ ‫‪ ‬در لید ‪ AVR‬منفي است و در لیدهاي ‪ V3,II,I‬تا 6‪ V‬مثبت‬ ‫میباشد. در ‪ V2,V1,AVL,AVF,III‬متغیر میباشد .‬ ‫‪ ‬ارتفاع موج ‪ T‬در لیدهاي اعضاء تا 5 میلیمتر و لیدهاي جلو‬ ‫قطبي تا 01 میلیمتر میباشد و زمان آن 0/91 ثانیه است .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫21‬
 13. 13. T ‫موج‬kamrani 2008 13 KAMRANI
 14. 14. ‫مکانیسم ( ‪ T‬مثبت ) :‬ ‫ایمپالس ها از سطح آندوکاردی در عضله بطنی بطرف خارج یعنی سطح‬ ‫‪‬‬ ‫اپیکاردی انتشار می یابد .‬ ‫بزرگترین قسمت عضله بطنی که اول از همه رپوالریزه میشود ، در سطح‬ ‫‪‬‬ ‫خارجی بطنی(اپیکاردی ) قرار دارد و سطوح آندوکاردی آخر از همه‬ ‫رپوالریزه میشود .‬ ‫زيرا فشار زياد در داخل بطنها در جريان انقباض ، به مقدار زيادي جريان خون كرونر را به آندوكارد كاهش‬ ‫‪‬‬ ‫میدهد و از اين راه روند رپوالريزاسیون را در سطوح آندوكاردي آهسته تر میكند .‬ ‫بنابراين چون سطوح خارجي بطنی(اپیکاردی ) و قبل از سطوح داخلي‬ ‫‪‬‬ ‫(آندوکاردی) رپوالريزه میشوند ، لذا جهت رپوالريزاسیون بطنها هم‬ ‫جهت جريان دپوالريزاسیون است ، در نتیجه موج ‪ T‬در ‪ EKG‬طبیعي‬ ‫مثبت مي شود.‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫41‬
 15. 15. ‫اشكال موج ‪: T‬‬ ‫‪ ‬ممکن است مثبت ، منفی ، ایزوالکتریك ، پهن ، دی‬ ‫فازیك ، شکافدار ، مدور ، یا اسالر باشد .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫51‬
 16. 16. kamrani 2008 16
 17. 17. kamrani 2008 17
 18. 18. ‫‪ ‬عواملي كه باعث افزايش ولتاژ موج ‪ T‬میشوند:‬ ‫هايپركالمي ،ايسكمي میوكارد در آنژين صدري بدون‬ ‫انفاركتوس میوكارد ، انفاركتوس فوق حاد میوكارد‬ ‫‪ ‬عواملي كه باعث منفي شدن موج ‪ T‬میشوند:‬ ‫انسدادكامل كرونر ،میگزودم ، آمیلوئیدوز ، پريكارديت‬ ‫حاد و مزمن ،خونريزي مغزي‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫81‬
 19. 19. kamrani 2008 19
 20. 20. KAMRANIkamrani 2008 20
 21. 21. kamrani 2008 21
 22. 22. ‫‪ 12 ECG‬اشتقاقي زني 87 ساله با شروع ناگهاني سردرد شديد كه به دنبال آن دچار كاهش‬‫هوشیاري گشته است. تشخیص بالیني، خونريزي داخل مغزي بود. پیكان ها موج هاي ‪T‬‬ ‫معكوس برجسته و غیر معمولي را نشان مي دهند.‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫22‬
 23. 23. PLEASE Listen TO mekamrani 2008 23
 24. 24. ‫موج ‪: U‬‬ ‫‪ ‬موج ‪U‬در فاز فوق تحريك پذيري بطني (‬ ‫‪) SUPER NORMAL‬انتهاي فاز 3‬ ‫پتانسيل عمل در هنگام دياستول بوجود مي‬ ‫آيد .‬ ‫‪ ‬در ‪ EKG‬موج ‪U‬بعد از موج ‪ T‬با ولتاژ کم‬ ‫همجهت با موج ‪ T‬دیده میشود معموال" در‬ ‫لید 3‪ V‬واضح تر است .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫42‬
 25. 25. KAMRANIkamrani 2008 25
 26. 26. ‫ادامه موج ‪: U‬‬ ‫موج ‪ U‬در هیپوكالمي يا در تأخیر در رپوالريزاسیون بطن ها‬ ‫‪‬‬‫برجسته تر میشود . داروهايي مثل اپینفرين،كنیدين، ديگوكسین‬ ‫، و اختالالتي مثل تیروتوكسیكوز نیز ممكنست موجب افزايش‬ ‫آن مي گردند.‬ ‫موج ‪ U‬در رپوالريزاسیون عضالت پاپیالري يا رپوالريزاسیون‬ ‫‪‬‬ ‫سیستم پوركنیژ هم جهت با موج ‪ T‬و ¼ ارتفاع آن میباشد .‬ ‫موج ‪ U‬در هايپرتانسیون ،ايسكمي میوكارد ،و فشار روي بطن‬ ‫‪‬‬ ‫چپ منفي مي گردد.‬ ‫اكثر اكستراسیستول هاي بطني در فاز سوپر نرمال همزمان با‬ ‫‪‬‬ ‫موج ‪ U‬رخ مي دهند .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫62‬
 27. 27. kamrani 2008 27
 28. 28. ‫فاصله و قطعه‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫82‬
 29. 29. ‫‪: ( P-R‬‬ ‫فاصله ) ‪Interval‬‬ ‫‪ ‬این فاصله از شروع موج ‪ P‬تا شروع موج ‪ Q‬بوده و‬ ‫عبارتست از مدت زمانی که طول میکشد تا موج‬ ‫دپوالریزاسیون از گره ‪ S-A‬در دهلیزها به فیبرهای‬ ‫پورکنژ برسد .‬ ‫‪ ‬این فاصله در بزرگساالن 0/21 تا 0/02 ثانیه (‬ ‫) ‪ Duration‬است .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫92‬
 30. 30. KAMRANI kamrani 2008 30
 31. 31. ‫‪ ‬فاصله ‪ P-R‬درسندروم های لون کانونگ لوین‬ ‫، ولف پارکینسون وایت،تاکیکاردی های دهلیزی‬ ‫و نودال ،جدایی دهلیزی بطنی کوتاه می شود .‬ ‫‪ ‬فاصله ‪ P-R‬در بلوك دهلیزی بطنی ،هایپر‬ ‫تیروئیدیسم افزایش میابد .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫13‬
 32. 32. kamrani 2008 32
 33. 33. kamrani 2008 33
 34. 34. kamrani 2008 KAMRANI 34
 35. 35. ‫لطفا دقت كنيد !!!!!!!!!!!‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫53‬
 36. 36. ‫‪ ‬قطعه ‪ P-R‬در بلوك هاي درجه اول‬ ‫دهلیزي بطني و ونكباخ طوالني مي شود .‬ ‫‪ ‬قطعه ‪ P-R‬در پريكارديت از خط‬ ‫ايزوالكتريك پايین مي آيد .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫63‬
 37. 37. kamrani 2008 37
 38. 38. ‫پريكارديت‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫83‬
 39. 39. kamrani 2008 39
 40. 40. ‫فاصله ) ‪: ( Q-T Interval‬‬ ‫‪ ‬این فاصله از ابتدای موج ‪ ( Q‬در صورت عدم‪ Q‬از موج‬ ‫‪ ) R‬تا انتهای موج ‪ T‬ادامه دارد و معرف مدت زمان کل‬ ‫سیستول بطنی است .‬ ‫‪ ‬فاصله ‪ Q-T‬نسبت به ضربان قلب متغیر است و معموال"‬ ‫فاصلة آن باید کمتر از نصف فاصلة زمانی ‪ R-R‬قبلی‬ ‫باشد .مدت زمان طبیعی آن با ضربان 56 تا 59 قلب ،‬ ‫0/23 تا 0/4 ثانیه است .‬‫‪KAMRANI‬‬ ‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫04‬

×