‫اصول الكتروكارديوگرافي‬               ‫فرهاد كامراني‬          ‫عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي...
‫اصول الكتروكارديوگرافي :‬       ‫‪ ( Electrocardiography ) EKG‬رسم نمودار فعاليت‬      ‫الكتريكي قلب ميباشد . ...
‫الكتروكارديوگرام طبيعي‬‫8002 ‪kamrani‬‬              ‫3‬
‫مشخصات كاغذ الكتروكارديوگرافي :‬  ‫دستگاه الكتروكارديوگرافي فعاليت الكتريكي قلب را به صورت ولتاژ بر حسب زمان رسم مي نما...
‫مشخصات كاغذ الكتروكارديوگرافي :‬‫8002 ‪kamrani‬‬                   ‫5‬
‫پارامترهاي تفسير ‪ECG‬‬               ‫‪ -1 ‬تعيين ريتم قلب‬           ‫‪ -2 ‬تعيين تعداد ضربا...
‫1- تعيين ريتم قلب‬‫‪ ‬براي تعيين ريتم قلب ، ابتدا بايد به شناخت يك ضربه ( ‪)BEAT‬‬                  ‫ط...
‫ضربه ( ‪ )BEAT‬طبيعي قلب :‬        ‫‪ ‬امواج :موج ‪ ، S ، ،R ، Q ،P‬موج ‪ ، T‬موج ‪U‬‬        ‫‪ ‬كمپلكس...
KAMRANIkamrani 2008  9
KAMRANIkamrani 2008  10
‫به طور كلي‬  ‫‪ ‬هر گاه موج دپوالريزاسيون به الكترود مثبت‬ ‫نزديك شود يك موج باالرونده ( مثبت باالي خط‬        ...
KAMRANIkamrani 2008  12
‫خط ايزوالكتريك‬  KAMRANIkamrani 2008          13
: P ‫موج‬kamrani 2008       14
‫موج ‪ P‬معرف انقباض عضالت دهليزي است . ارتفاع طبيعي آن‬  ‫2/5 ميلي متر يا كمتر و زمان آن 0/11 ثانيه يا كمتر ميباشد .‬ ...
‫موج ‪ P‬معرف انقباض هر دو دهليز ميباشد و با وجود اينكه دهليز راست زودتر از دهليز چپ‬      ‫منقبض ميشود ولي به علت كم...
‫‪ ‬ولتاژ موج ‪ P‬كمتر از ‪ QRS‬است زيرا‬    ‫ضخامت دهليزها كمتر از بطن ها ميباشد.‬   ‫‪ ‬در ‪ EKG‬رپوالريزاسيون د...
‫‪‬موج ‪ P‬در ليدهاي ‪ V2,AVF,II,I‬تا‬‫6‪ V‬مثبت ، در ‪ AVR‬منفي و در ليدهاي‬   ‫‪ V1,III‬بي فاز يك است .‬ ‫‪ ‬ولتاژ ...
‫در ‪ EKG‬رپوالريزاسيون دهليزها به دليل نزديك بودن ‪ P‬به ‪ QRS‬مشخص‬         ‫نيست ولي با ‪ Ta‬تعيين مي شود‬‫800...
‫انواع موج ‪:P‬‬  ‫‪ ‬موج ‪ P‬دو لتي (‪- )mitral‬در هيپرتروفي دهليز چپ بصورت موج ‪P‬با‬   ‫ارتفاع بيش از 2/5 ميلي متر ...
KAMRANIkamrani 2008  21
KAMRANIkamrani 2008  22
kamrani 2008  23
‫كمپلكس ‪: QRS‬‬ ‫،معرف دپوالريزاسيون عضالت بطنهاست .‬   ‫كمپلكس ‪QRS‬‬  ‫‪‬‬   ‫‪ ‬ابتداي آن از آغاز موج ‪ Q‬تا ...
‫كمپلكس ‪ QRS‬از چندين قسمت مثبت و منفي بشرح‬          ‫زير تشكيل يافته :‬ ‫1 – موج ‪ Q‬اولين قسمت پايين رونده ( ...
kamrani 2008       26        KAMRANI
‫‪‬چرا كمپلكس ‪ QRS‬بر خالف‬‫موج ‪ P‬از چندين قسمت مثبت‬ ‫و منفي تشكيل شده است ؟‬‫8002 ‪kamrani‬‬        ‫72‬
‫بطور كلي دريك قلب طبيعي ، موج تحريك از گره ‪ A-V‬گذشته ابتدا ديوارة‬ ‫بين دو بطن ، سپس بطن راست و بعد تمام ديوار بطن چپ ...
‫چنانچه امواج ‪ QRS‬ارتفاع كمتر از 5 ميليمتر داشته باشند‬ ‫با حروف كوچك ‪ qrs‬نشان داده و اگر ارتفاع بيش از 5‬‫ميليمتر داش...
kamrani 2008  KAMRANI  30
KAMRANIkamrani 2008       31
‫نحوه تشكيل موج ‪ Q‬پاتولوژيك در انفاركتوس ميوكارد‬ ‫در انفاركتوس ، ناحيه انفاركته بطن چپ فاقد نيروي الكتريكي ميباشد و‬  ...
‫1 – موج ‪ Q‬اولين قسمت پايين رونده ( منفي ) كمپلكس بوده و زمان آن كمتر از 0/30 ثانيه و ولتاژ آن‬     ‫كمتر از ¼ ارتفا...
KAMRANIkamrani 2008       34
KAMRANI kamrani 2008  35
‫زمان انقباض بطني از نقطة شروع ‪ R‬تا نقطة تصوير رأس‬    ‫‪ R‬بر خط ايزوالكتريك را ‪ VAT‬گويند .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪ka...
‫– دركمپلكس ‪QRS‬موج ‪ R‬بدنبال موج ‪ Q‬قسمت باال رونده ( مثبت ) كمپلكس را تشكيل ميدهد .‬  ‫2‬        ‫اشتقاق هاي...
‫بايد توجه داشت كمپلكس ‪ QRS‬در اشتقاقهاي 1‪ V‬و 2‪ V‬يك بطن طبيعي‬        ‫منفي بوده كه بايك ‪ R‬اوليه ( قسمت باال...
kamrani 2008  39camruny1338@yahoo.com
kamrani 2008  40camruny1338@yahoo.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 parameters of ekg interpretation1

1,298 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 parameters of ekg interpretation1

 1. 1. ‫اصول الكتروكارديوگرافي‬ ‫فرهاد كامراني‬ ‫عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫1‬ ‫8002‬
 2. 2. ‫اصول الكتروكارديوگرافي :‬ ‫‪ ( Electrocardiography ) EKG‬رسم نمودار فعاليت‬ ‫الكتريكي قلب ميباشد . تشكيل و هدايت امواج از سوي قلب‬ ‫موجب ايجاد جريان الكتريكي در تمام بدن خواهد شد .‬ ‫موج دپوالريزاسيون از سطح اندوكارد شروع و به سطح‬ ‫اپيكارد انتشار مي يابد .‬ ‫اختالف پتانسيل منفي و مثبت در بدن را ميتوان توسط دستگاه‬ ‫الكتروكارديوگرام اندازه گيري نمود . چنانچه موج دپوالريزاسيون به‬ ‫الكترود مثبت دستگاه نزديك شود يك موج مثبت ثبت خواهد شد و اگر‬ ‫از الكترود مثبت دور شود،يك موج منفي ثبت ميشود .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫الكتروكارديوگرام طبيعي‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫3‬
 4. 4. ‫مشخصات كاغذ الكتروكارديوگرافي :‬ ‫دستگاه الكتروكارديوگرافي فعاليت الكتريكي قلب را به صورت ولتاژ بر حسب زمان رسم مي نمايد و حاصل آن‬ ‫الكتروكارديوگرام است .‬ ‫روي كاغذ ‪ EKG‬دو محور را ميتوان در نظر گرفت :‬ ‫‪ ‬محور افقي مربوط به زمان‬ ‫‪ ‬و محور عمودي مربوط به ولتاژ الكتريكي بر حسب ميلي ولت يا ميلي متر.‬ ‫روي كاغذ ‪ EKG‬دو نوع مربع وجود دارد : مربع كوچك و مربع بزرگ .‬ ‫‪ ‬بعد افقي مربع كوچك 0/40 ثانيه از زمان است و بعد عمودي آن 1 ميلي متر يا 0/1 ميلي ولت است .‬ ‫‪ ‬هر مربع بزرگ از 52 مربع كوچك ( 5*5 ) تشكيل شده در نتيجه بعد عمودي آن 5 ميليمتر يا 0/5 ميلي ولت‬ ‫و بعد افقي آن 0/2 ثانيه از زمان ميباشد.‬ ‫در باالي نوارهاي الكتروكارديوگرام نشانه هاي كوچك عمودي به فاصلة 3 ثانيه از هم وجود دارند .‬ ‫‪‬‬ ‫سرعت حركت نوار در ايران و آمريكا 52 ميليمتر در ثانيه و در برخي ديگر كشورها 05 ميليمتر در ثانيه است .‬ ‫‪‬‬ ‫هنگام گرفتن نوار قلبي سرعت و ارتفاع استاندارد را به ترتيب 52 ميلي متر بر ثانيه و يك ميلي ولت تنظيم مي‬ ‫‪‬‬ ‫نماييم.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫4‬
 5. 5. ‫مشخصات كاغذ الكتروكارديوگرافي :‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫5‬
 6. 6. ‫پارامترهاي تفسير ‪ECG‬‬ ‫‪ -1 ‬تعيين ريتم قلب‬ ‫‪ -2 ‬تعيين تعداد ضربان قلب‬ ‫‪ -3 ‬تعيين محور قلب‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫6‬
 7. 7. ‫1- تعيين ريتم قلب‬‫‪ ‬براي تعيين ريتم قلب ، ابتدا بايد به شناخت يك ضربه ( ‪)BEAT‬‬ ‫طبيعي قلب پرداخت .‬ ‫يك ضربه ( ‪ )BEAT‬طبيعي قلب از:‬ ‫امواج ) ‪، ( Waves‬‬ ‫‪‬‬ ‫كمپلكسها ) ‪، ( Complexes‬‬ ‫‪‬‬ ‫فواصل ) ‪، ( Intervals‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطعات ) ‪ ( Segments‬تشكيل شده است .‬ ‫‪‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ضربه ( ‪ )BEAT‬طبيعي قلب :‬ ‫‪ ‬امواج :موج ‪ ، S ، ،R ، Q ،P‬موج ‪ ، T‬موج ‪U‬‬ ‫‪ ‬كمپلكسها :كمپلكس ‪، QRS‬كمپلكس ‪، QS‬‬ ‫كمپلكس ‪RS‬‬ ‫فواصل: فاصلة ‪ ،PR‬فاصلة ‪Q T‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطعات: قطعة ‪ ، ST‬قطعة ‪PR‬‬ ‫‪‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫8‬
 9. 9. KAMRANIkamrani 2008 9
 10. 10. KAMRANIkamrani 2008 10
 11. 11. ‫به طور كلي‬ ‫‪ ‬هر گاه موج دپوالريزاسيون به الكترود مثبت‬ ‫نزديك شود يك موج باالرونده ( مثبت باالي خط‬ ‫ايزوالكتريك ) ثبت ميشود .‬ ‫‪ ‬و هرگاه موج دپوالريزاسيون از الكترود مثبت‬ ‫دور شود يك موج پايين روندة ( منفي – پايين‬ ‫خط ايزوالكتريك ) ثبت ميشود .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫11‬
 12. 12. KAMRANIkamrani 2008 12
 13. 13. ‫خط ايزوالكتريك‬ KAMRANIkamrani 2008 13
 14. 14. : P ‫موج‬kamrani 2008 14
 15. 15. ‫موج ‪ P‬معرف انقباض عضالت دهليزي است . ارتفاع طبيعي آن‬ ‫2/5 ميلي متر يا كمتر و زمان آن 0/11 ثانيه يا كمتر ميباشد .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫51‬
 16. 16. ‫موج ‪ P‬معرف انقباض هر دو دهليز ميباشد و با وجود اينكه دهليز راست زودتر از دهليز چپ‬ ‫منقبض ميشود ولي به علت كم بودن زمان فقط يك موج ايجاد ميگردد .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫61‬
 17. 17. ‫‪ ‬ولتاژ موج ‪ P‬كمتر از ‪ QRS‬است زيرا‬ ‫ضخامت دهليزها كمتر از بطن ها ميباشد.‬ ‫‪ ‬در ‪ EKG‬رپوالريزاسيون دهليزها به دليل‬ ‫نزديك بودن ‪ P‬به ‪ QRS‬مشخص نيست .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫71‬
 18. 18. ‫‪‬موج ‪ P‬در ليدهاي ‪ V2,AVF,II,I‬تا‬‫6‪ V‬مثبت ، در ‪ AVR‬منفي و در ليدهاي‬ ‫‪ V1,III‬بي فاز يك است .‬ ‫‪ ‬ولتاژ موج ‪ P‬كمتر از ‪ QRS‬است زيرا‬ ‫ضخامت دهليزها كمتر از بطن ها‬ ‫ميباشد.‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫81‬
 19. 19. ‫در ‪ EKG‬رپوالريزاسيون دهليزها به دليل نزديك بودن ‪ P‬به ‪ QRS‬مشخص‬ ‫نيست ولي با ‪ Ta‬تعيين مي شود‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫91‬
 20. 20. ‫انواع موج ‪:P‬‬ ‫‪ ‬موج ‪ P‬دو لتي (‪- )mitral‬در هيپرتروفي دهليز چپ بصورت موج ‪P‬با‬ ‫ارتفاع بيش از 2/5 ميلي متر بي فازيك در اشتقاق 1‪ V‬مثبت و منفي‬‫است . همچنين بصورت موج ‪ P‬پهن بيش از 0/1 ثانيه و شكافدار در اشتقاق‬ ‫هاي ‪ II,I‬ديده مي شود ..‬‫‪ ‬موج ‪ P‬ريوي (‪ -)pulmonal‬در هيپرتروفي دهليز راست بصورت موج ‪P‬‬ ‫بلند و نوك تيز. با ارتفاع بيش از 2/5 ميلي متر در اشتقاق هاي , ‪AVF‬‬ ‫‪III , II‬‬ ‫‪ ‬موج ‪ P‬سه لتي(‪ -)tricuspid‬در هيپرتروفي توام دهليز چپ و راست‬ ‫بصورت موج ‪ P‬پهن و شكافدار بيش از 0/11 ثانيه در اشتقاق هاي ‪II,I‬‬ ‫ديده مي شود‬ ‫‪ ‬موج ‪ P‬نودال - در ديس ريتمي هاي نودال چون دهليزها از پايين به باال‬‫بصورت معكوس دپوالريزه مي شوند ،موج ‪P‬بصورت منفي ديده مي شود‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫02‬
 21. 21. KAMRANIkamrani 2008 21
 22. 22. KAMRANIkamrani 2008 22
 23. 23. kamrani 2008 23
 24. 24. ‫كمپلكس ‪: QRS‬‬ ‫،معرف دپوالريزاسيون عضالت بطنهاست .‬ ‫كمپلكس ‪QRS‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ابتداي آن از آغاز موج ‪ Q‬تا انتهاي موج ‪ S‬ميباشد .‬ ‫‪ ‬مدت زمان ) ‪ ( Duration‬آن 0/40 تا 0/1 ثانيه و‬ ‫ارتفاع ) ‪ ( Amplitude‬آن حداكثر تا 9 ميليمتر‬ ‫است .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫42‬
 25. 25. ‫كمپلكس ‪ QRS‬از چندين قسمت مثبت و منفي بشرح‬ ‫زير تشكيل يافته :‬ ‫1 – موج ‪ Q‬اولين قسمت پايين رونده ( منفي ) كمپلكس بوده و‬ ‫زمان آن كمتر از 0/30 ثانيه و ولتاژ آن كمتر از ¼ ارتفاع‬ ‫موج ‪ R‬ميباشد و ناشي از دپوالريزاسيون سپتوم بين بطني است‬ ‫.‬ ‫2 – موج ‪ R‬بدنبال موج ‪ Q‬قسمت باال رونده ( مثبت ) كمپلكس‬ ‫را تشكيل ميدهد .‬ ‫3 – موج ‪ S‬موج منفي بعد از موج ‪ R‬را گويند .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫52‬
 26. 26. kamrani 2008 26 KAMRANI
 27. 27. ‫‪‬چرا كمپلكس ‪ QRS‬بر خالف‬‫موج ‪ P‬از چندين قسمت مثبت‬ ‫و منفي تشكيل شده است ؟‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫72‬
 28. 28. ‫بطور كلي دريك قلب طبيعي ، موج تحريك از گره ‪ A-V‬گذشته ابتدا ديوارة‬ ‫بين دو بطن ، سپس بطن راست و بعد تمام ديوار بطن چپ را دپوالريزه‬ ‫ميكند.‬ ‫بنابراين سه محور نشان دهندة دپوالريزاسيون بطني ميباشند كه هر سه‬ ‫‪ QRS‬را ايجاد ميكنند :‬ ‫محور در مجموع ، كمپلكس‬‫محور اول نشاندهندة فعاليت و تحريك ديواره بين بطن و تحريك زودرس‬ ‫‪‬‬ ‫بطن راست ميباشد يعني ابتدا بخشي از جدار بين دو بطن دپوالريزه‬ ‫ميشود . موج ‪Q‬‬ ‫محور دوم نشاندهندة فعاليت و تحريك نوك قلب ميباشد .موج ‪R‬‬ ‫‪‬‬ ‫محور سوم نشاندهندة فعاليت ، تحريك و دپوالريزاسيون بطن چپ در‬ ‫‪‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫جهت معكوس بسوي قاعده قلب است . موج ‪S‬‬ ‫82‬
 29. 29. ‫چنانچه امواج ‪ QRS‬ارتفاع كمتر از 5 ميليمتر داشته باشند‬ ‫با حروف كوچك ‪ qrs‬نشان داده و اگر ارتفاع بيش از 5‬‫ميليمتر داشته باشند با حروف بزرگ ‪ QRS‬نشان ميدهند .‬ ‫‪ –QS ‬چنانچه ‪ QRS‬فاقد ‪ R‬بصورت فقط يك‬ ‫موج منفي باشد ‪ QS‬خوانده ميشود.‬ ‫‪–RR" ‬موجهاي مثبت بعد از موج ‪ R‬اوليه را به‬ ‫ترتيب ‪ R‬و "‪ R‬نامند .‬ ‫‪ –SS" ‬موجهاي منفي بعد از موج ‪ S‬اوليه را به‬ ‫ترتيب ‪ S‬و "‪ S‬نامند.‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫92‬
 30. 30. kamrani 2008 KAMRANI 30
 31. 31. KAMRANIkamrani 2008 31
 32. 32. ‫نحوه تشكيل موج ‪ Q‬پاتولوژيك در انفاركتوس ميوكارد‬ ‫در انفاركتوس ، ناحيه انفاركته بطن چپ فاقد نيروي الكتريكي ميباشد و‬ ‫‪‬‬ ‫قادر به هدايت هيچ ايمپالسي نيست ، همين امر موجب ميشود كه‬ ‫نيروهاي الكتريكي بطن راست خنثي نشده و موج ‪ Q‬را عريض و عميقتر‬ ‫نمايند .‬ ‫بايد توجه داشت كمپلكس ‪ QRS‬در اشتقاقهاي 1‪ V‬و 2‪ V‬يك بطن طبيعي‬ ‫‪‬‬ ‫منفي بوده كه بايك ‪ r‬اوليه ( قسمت باالرو ) آغاز ميشود . ولي در‬‫انفاركتوس ، كمپلكس ‪ QRS‬به ‪ QS‬تبديل شده و فاقد موج ‪ r‬اوليه ميباشد‬ ‫.‬ ‫‪ ‬عوملي كه باعث عميق شدن موج ‪Q‬ميشوند: انفاركتوس‬ ‫ميوكارد ، ميوكارديت ،آمبولي ريه‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫23‬
 33. 33. ‫1 – موج ‪ Q‬اولين قسمت پايين رونده ( منفي ) كمپلكس بوده و زمان آن كمتر از 0/30 ثانيه و ولتاژ آن‬ ‫كمتر از ¼ ارتفاع موج ‪ R‬ميباشد و ناشي از دپوالريزاسيون سپتوم بين بطني است .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫33‬
 34. 34. KAMRANIkamrani 2008 34
 35. 35. KAMRANI kamrani 2008 35
 36. 36. ‫زمان انقباض بطني از نقطة شروع ‪ R‬تا نقطة تصوير رأس‬ ‫‪ R‬بر خط ايزوالكتريك را ‪ VAT‬گويند .‬ ‫‪KAMRANI‬‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫63‬
 37. 37. ‫– دركمپلكس ‪QRS‬موج ‪ R‬بدنبال موج ‪ Q‬قسمت باال رونده ( مثبت ) كمپلكس را تشكيل ميدهد .‬ ‫2‬ ‫اشتقاق هاي اندام‬ ‫اشتقاق هاي جلو قلبي‬‫‪KAMRANI‬‬ ‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫73‬
 38. 38. ‫بايد توجه داشت كمپلكس ‪ QRS‬در اشتقاقهاي 1‪ V‬و 2‪ V‬يك بطن طبيعي‬ ‫منفي بوده كه بايك ‪ R‬اوليه ( قسمت باالرو ) آغاز ميشود .‬ ‫‪ . ‬انفاركتوس ديوارة خلفي ميوكارد با ‪ R‬بلند و غير طبيعي در‬ ‫اشتقاقهاي 1‪ V2,V‬مشخص ميشود‬ ‫‪ ‬هايپرتروفي بطن راست با ‪ R‬بلند در اشتقاقهاي 1‪V2,V‬‬ ‫مشخص ميشود‬ ‫‪ ‬بلوك شاخه اي راست با ‪ RR‬در اشتقاقهاي 1‪ V2,V‬مشخص‬ ‫ميشود‬‫‪ ‬در انفاركتوس ، كمپلكس ‪ QRS‬در اشتقاقهاي 1‪ V‬و 2‪V‬به ‪QS‬‬ ‫تبديل شده و فاقد موج ‪ r‬اوليه ميباشد .‬‫8002 ‪kamrani‬‬ ‫‪KAMRANI‬‬ ‫83‬
 39. 39. kamrani 2008 39camruny1338@yahoo.com
 40. 40. kamrani 2008 40camruny1338@yahoo.com

×