DSP Sejarah

2,697 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
388
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DSP Sejarah

 1. 1. Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1DSP Sejarah Tingkatan 228 September 2012
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."DSP Sejarah Tingkatan 2 228 September 2012
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduanuntuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasaiperkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.DSP Sejarah Tingkatan 2 328 September 2012
 4. 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai.o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DSP Sejarah Tingkatan 2 428 September 2012
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDSP Sejarah Tingkatan 2 528 September 2012
 6. 6. TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHU memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu 3 BUAT kemahiran dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu 4 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan 5 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap TERPUJI positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai TAHU, FAHAM DAN BOLEH keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta 6 BUAT DENGAN BERADAB cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk MITHALI mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DSP Sejarah Tingkatan 2 628 September 2012
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHPendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegaraMalaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan,para pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuanmewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkaningatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHKurikulum Pendidikan Sejarah membolehkan murid: OM 1 Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. OM 2 Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. OM 3 Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. OM 4 Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. OM 5 Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara. OM 6 Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. OM 7 Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. OM 8 Mengamalkan nilai-nilai murni. OM 9 Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.DSP Sejarah Tingkatan 2 728 September 2012
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 2 Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme . 4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme. 5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. 6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.DSP Sejarah Tingkatan 2 828 September 2012
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 1 1 B1 B1D1 B1D1E1 TAHU Mengetahui fakta sejarah, Mengetahui kemakmuran dan Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat kemahiran pemikiran sejarah dan kekayaan negara kita menarik Hindia Timur Inggeris (SHTI) unsur patriotisme British untuk menjajah B1D1E2 Melorek lokasi Negeri-Negeri Selat dalam peta Tanah Melayu B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang berusaha mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 2 B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik B1D1E5 Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British dalam peta Tanah Melayu Bab 3 B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam peta Tanah MelayuDSP Sejarah Tingkatan 2 928 September 2012
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E8 Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 4 B1D1E9 Melorek kawasan Sarawak pada tahun 1841 dalam peta B1D1E10 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sarawak (UP) Bab 5 B1D1E11 Melorek kawasan Sabah pada tahun 1877 dalam peta B1D1E12 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sabah (UP) Bab 6 B1D1E13 Memerihalkan pertanian dagangan B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15 Melorek kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah pada kurun ke-20 dalam peta Tanah MelayuDSP Sejarah Tingkatan 2 1028 September 2012
 11. 11. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 7 B1D2 B1D2E1 Mengetahui tindak balas Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang masyarakat tempatan terhadap untuk kedaulatan bangsa penjajahan British B1D2E2 Melabel lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British dalam peta Malaysia B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) Bab 8 B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 Melabel lokasi gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita dalam peta dunia B1D2E6 Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) 2 Bab 1 B2 B2D1 B2D1E1 TAHU DAN Memahami fakta sejarah, Memahami kemakmuran dan Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia FAHAM kemahiran pemikiran sejarah dan kekayaan negara kita menarik Timur Inggeris di Pulau Pinang dan Singapura unsur patriotisme British untuk menjajahDSP Sejarah Tingkatan 2 1128 September 2012
 12. 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B2D1E2 Menjelaskan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Negeri-Negeri Selat secara kronologi B2D1E3 Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah untuk mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 2 B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri- Negeri Melayu B2D1E5 Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang menyebabkan campur tangan British Bab 3 B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi Bab 4 B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menguasai Sarawak Bab 5 B2D1E8 Menjelaskan usaha syarikat asing untuk bertapak di SabahDSP Sejarah Tingkatan 2 1228 September 2012
 13. 13. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 6 B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan B2D1E10 Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme yang mesti diamalkan hasil daripada kekayaan khazanah negara kita (UP) Bab 7 B2D2 B2D2E1 Memahami tindak balas Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin masyarakat tempatan terhadap setempat menentang British penjajahan British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) Bab 8 B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kitaDSP Sejarah Tingkatan 2 1328 September 2012
 14. 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Bab 1 B3 B3D1 B3D1E1TAHU, FAHAM Menerangkan fakta sejarah serta Menerangkan kemakmuran dan Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris DAN BOLEH mengaplikasi kemahiran kekayaan negara kita menarik bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka BUAT pemikiran sejarah dan British untuk menjajah mengamalkan unsur patriotisme B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 Bab 2 B3D1E3 Menerangkan peranan Residen dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Bab 3 B3D1E5 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Bab 4 B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga BrookeDSP Sejarah Tingkatan 2 1428 September 2012
 15. 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 5 B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British Bab 6 B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British Bab 7 B3D2 B3D2E1 Menerangkan tindak balas Menerangkan kesan perjuangan pemimpin masyarakat tempatan terhadap setempat menentang British penjajahan British B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British Bab 8 B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)DSP Sejarah Tingkatan 2 1528 September 2012
 16. 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 Bab 1 B4 B4D1 B4D1E1TAHU, FAHAM Menghuraikan fakta sejarah dan Menganalisis kemakmuran dan Membandingkan cara Syarikat Hindia Timur DAN BOLEH mahir mengaplikasi kemahiran kekayaan negara kita menarik Inggeris mengambil Pulau Pinang, Singapura dan BUAT pemikiran sejarah serta sentiasa British untuk menjajah Melaka DENGAN mengamalkan unsur patriotisme BERADAB Bab 2 B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di Negeri- Negeri Melayu daripada aspek sebab, pemimpin dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 daripada aspek faktor dan kesan Bab 3 B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri- Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP) Bab 4 B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak Bab 5 B4D1E6 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British memantapkan pentadbiran untuk menguasai SabahDSP Sejarah Tingkatan 2 1628 September 2012
 17. 17. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 6 B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu Bab 7 B4D2 B4D2E1 Menganalisis tindak balas Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat masyarakat tempatan terhadap menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab penjajahan British dan cara berjuang Bab 8 B4D2E2 Mengelaskan perjuangan pertubuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan B4D2E3 Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) 5 Bab 1 B5 B5D1 B5D1E1TAHU, FAHAM Menghubungkait sejarah negara Boleh menghubungkait Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang DAN BOLEH dengan sejarah dunia, perkembangan sejarah negara menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur BUAT mengamalkan unsur patriotisme dengan sejarah dunia serta Inggeris DENGAN secara berterusan serta mengambil iktibar daripada BERADAB mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah Bab 2 TERPUJI peristiwa sejarah B5D1E2 Menilai tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu menghadapi peluasan kuasa BritishDSP Sejarah Tingkatan 2 1728 September 2012
 18. 18. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Bab 4 B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) Bab 5 B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP) Bab 6 B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) Bab 7 B5D1E6 Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman kuasa luar Bab 8 B5D1E7 Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D1E8 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaraDSP Sejarah Tingkatan 2 1828 September 2012
 19. 19. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B5D1E9 Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) 6 B6 B6D1 B6D1E1TAHU, FAHAM Menjana idea secara rasional dan Menjana idea untuk Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan DAN BOLEH menjadi warganegara yang cinta kesejahteraan negara dan kemakmuran negara serta dunia (UP) BUAT akan negara serta berbangga menjadi warganegara yang DENGAN sebagai warganegara Malaysia patriotik serta warga dunia yang B6D1E2 BERADAB dan warga dunia bertanggungjawab Menjadi contoh dalam pengamalan unsur MITHALI patriotisme (UP):  Berbangga sebagai rakyat Malaysia  Bersemangat setia negara  Bersemangat kekitaan  Berdisiplin  Berusaha dan produktifNota :UP - Unsur PatriotismeDSP Sejarah Tingkatan 2 1928 September 2012

×