Pengenalan Kepada Tamadun

845 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan Kepada Tamadun

 1. 1. PENGENALAN TAMADUNPENGENALAN TAMADUN Ustaz Azmi AhmadUstaz Azmi Ahmad Pensyarah/Pegawai SyariahPensyarah/Pegawai Syariah Pusat Perancangan Strategik & KualitiPusat Perancangan Strategik & Kualiti UNITENUNITEN
 2. 2. Definasi Tamadun.Definasi Tamadun. Perkataan tamadun mempunyai beberapa erti yangPerkataan tamadun mempunyai beberapa erti yang berbeza:berbeza:  MengikutMengikut “Kamus Dewan Bahasa”,“Kamus Dewan Bahasa”, perkataan tamadunperkataan tamadun membawa erti kemajuan, kebudayaan dan peradaban.membawa erti kemajuan, kebudayaan dan peradaban.  Perkataan tamadun juga sering digunakan untukPerkataan tamadun juga sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan sesebuah komuniti ataumenggambarkan kemajuan sesebuah komuniti atau masyarakat melalui aspek kebendaan.masyarakat melalui aspek kebendaan. -Jurji Zaydan-Tamaddun-Jurji Zaydan-Tamaddun -Muhammad Abduh-Madaniyyah-Muhammad Abduh-Madaniyyah -Ibn Khaldun-Umran-Ibn Khaldun-Umran  BagiBagi masyarakat Baratmasyarakat Barat, sesuatu bangsa atau negara, sesuatu bangsa atau negara yang memiliki pencapaian yang cemerlang atau majuyang memiliki pencapaian yang cemerlang atau maju dari aspek sains dan teknologi adalah masyarakat yangdari aspek sains dan teknologi adalah masyarakat yang bertamadun.bertamadun.
 3. 3. Cont…Cont…  Perkataan tamadun dari sudut etimologi berasalPerkataan tamadun dari sudut etimologi berasal daripada perkataandaripada perkataan “maddana”“maddana” dalam bahasa Arab.dalam bahasa Arab. Ianya merujuk kepada perbuatan sesuatuIanya merujuk kepada perbuatan sesuatu masyarakat yang membuka bandar atau penempatanmasyarakat yang membuka bandar atau penempatan secara tetap serta perbuatan yang memperhalusi budisecara tetap serta perbuatan yang memperhalusi budi pekerti.pekerti.  Oleh ituOleh itu secara tepatnyasecara tepatnya, tamadun bukan sahaja, tamadun bukan sahaja membawa maksud pencapaian dalam sains danmembawa maksud pencapaian dalam sains dan teknologi semata-mata tetapi ianya merangkumi aspekteknologi semata-mata tetapi ianya merangkumi aspek kebendaan, kebudayaan, kerohanian dan moral sesuatukebendaan, kebudayaan, kerohanian dan moral sesuatu kaum atau bangsa.kaum atau bangsa.
 4. 4. CIRI CIRI TAMADUNCIRI CIRI TAMADUN -Wujudnya system kepercayaan dan agama-Wujudnya system kepercayaan dan agama -Kewujudan penempatan-Kewujudan penempatan -Peningkatan kualiti kehidupan-Peningkatan kualiti kehidupan -Kewujudan system organisasi-Kewujudan system organisasi -Kemunculan beberapa Bahasa menjadi perantaraan-Kemunculan beberapa Bahasa menjadi perantaraan -Kewujudan system perundangan-Kewujudan system perundangan -Peningkatan daya reka cipta-Peningkatan daya reka cipta -Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dlm-Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dlm menghayati falsafah, kesenian & sasteramenghayati falsafah, kesenian & sastera
 5. 5. AGAMA & TAMADUNAGAMA & TAMADUN AGAMAAGAMA  Sebahagian drpd kehidupanSebahagian drpd kehidupan manusiamanusia TAMADUNTAMADUN  Pencapaian sesuatuPencapaian sesuatu masyarakatmasyarakat
 6. 6. TAMADUN & BUDAYATAMADUN & BUDAYA  TAMADUNTAMADUN 1.1. Pengaruh tamadunPengaruh tamadun lebih lamalebih lama cth:kesetiaan kpdcth:kesetiaan kpd maharaja olehmaharaja oleh masyarakat Jepunmasyarakat Jepun meskipun systemmeskipun system politik telah jauhpolitik telah jauh berbezaberbeza 2.2. Melampaui batasMelampaui batas Negara & wilayahNegara & wilayah  BUDAYABUDAYA --Cara mrk berpakaian,Cara mrk berpakaian, makanan dss.makanan dss. -Terbatas kpd Negara-Terbatas kpd Negara atau wilayah tertentuatau wilayah tertentu shjshj
 7. 7. KELAHIRAN , PERKEMBANGANKELAHIRAN , PERKEMBANGAN DAN KEMOROSOTAN TAMADUNDAN KEMOROSOTAN TAMADUN KELAHIRAN TAMADUNKELAHIRAN TAMADUN  Kedudukan yang strategikKedudukan yang strategik  Rangsangan keagamaan dan kerohanianRangsangan keagamaan dan kerohanian  Pembangunan ilmu dan penghayatan nilaiPembangunan ilmu dan penghayatan nilai  Peningkatan kemahiran dan penghasilanPeningkatan kemahiran dan penghasilan teknologiteknologi  Persaingan dengan tamadun lainPersaingan dengan tamadun lain
 8. 8. KEMOROSOTAN DANKEMOROSOTAN DAN KEJATUHAN TAMADUNKEJATUHAN TAMADUN  Jurang SosialJurang Sosial  KezalimanKezaliman  Keruntuhan MoralKeruntuhan Moral  JumudJumud  Bencana AlamBencana Alam
 9. 9. PERSAMAAN & PERBEZAANPERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUNANTARA TAMADUN  Alam SekitarAlam Sekitar  KeluargaKeluarga  MasyarakatMasyarakat  KerajaanKerajaan  EkonomiEkonomi  PendidikanPendidikan  Kesihatan dan KesejahteraanKesihatan dan Kesejahteraan
 10. 10. ASAS TAMADUN ISLAMASAS TAMADUN ISLAM ISLAM AQIDAH SYARIAH IHSAN/EHSAN Ilmu Tauhid Ilmu Fiqh Ilmu Tasauf
 11. 11. PENCIPTA PEMILIK PENTADBIR MENGAKU TIADA TUHAN YG LAYAK DISEMBAH KECUALI ALLAH MELAKUKAN SESUATU IKUT KEHENDAKNYA KEKUASAAN NYA MELIPUTI APA YANG DI LANGIT & BUMI PAKSI UTAMA KALIMAH SYAHADATAIN TIDAK PERCAYA JADI SESAT
 12. 12. ISLAM AKIDAH SYARIAH AKHLAK IBADAT JINAYATMUNAKAHATMUAMALAT
 13. 13. Pembahagian Akhlak/EhsanPembahagian Akhlak/Ehsan SKOP AKHLAK/EHSAN MANUSIA DGN ALLAH MANUSIA SESAMA MANUSIA MANUSIA DENGAN ALAM KELUARGA MASYARAKAT TERHADAP DIRI
 14. 14. Prinsip/Asas TamadunPrinsip/Asas Tamadun Islam.Islam.  Pengabdian diri sesungguhnya kepada AllahPengabdian diri sesungguhnya kepada Allah (s.w.t) sahaja.(s.w.t) sahaja.  Berasaskan akidah.Berasaskan akidah.  Mematuhi segala syariat dalam segala urusan.Mematuhi segala syariat dalam segala urusan.  Melaksanakan tugas khalifah di bumi danMelaksanakan tugas khalifah di bumi dan mematuhi segala panduan dan amanah Allah.mematuhi segala panduan dan amanah Allah.  Meninggikan nilai kemanusian dan bukannyaMeninggikan nilai kemanusian dan bukannya sifat kebinatangan.sifat kebinatangan.
 15. 15. Asas Tamadun Muqaddas (Wahyu).Asas Tamadun Muqaddas (Wahyu).  Sejarah tamadun di bumi tidak bermula dalamSejarah tamadun di bumi tidak bermula dalam kejahilan dan kegelapan sebaliknya ianyakejahilan dan kegelapan sebaliknya ianya telah diasaskan atas bimbingan dan petunjuktelah diasaskan atas bimbingan dan petunjuk dari langit.dari langit.  Intisari Ilmu yang telah diajarkan kepada NabiIntisari Ilmu yang telah diajarkan kepada Nabi Adam (a.s) ialah ilmu Tauhid dan segala ilmuAdam (a.s) ialah ilmu Tauhid dan segala ilmu berhubung kait dengan ilmu Tauhid.berhubung kait dengan ilmu Tauhid.  Ilmu Tauhid ialah ilmu yang mempunyai darjatIlmu Tauhid ialah ilmu yang mempunyai darjat yang paling tinggi dalam hierarki atau susunanyang paling tinggi dalam hierarki atau susunan ilmu.ilmu.  Tamadun muqaddas ialah tamadun yangTamadun muqaddas ialah tamadun yang memelihara keharmonian wahyu dan akal.memelihara keharmonian wahyu dan akal.  Contoh terbaik bagi tamadun muqaddas ialahContoh terbaik bagi tamadun muqaddas ialah tamadun Islam.tamadun Islam.
 16. 16. Asas Tamadun Sekular.Asas Tamadun Sekular.  Diasaskan daripada konsep dan falsafah ilmu yangDiasaskan daripada konsep dan falsafah ilmu yang berlainan daripada ilmu wahyu.berlainan daripada ilmu wahyu.  Ilmu itu menjadi sekular kerana ianya telah kehilanganIlmu itu menjadi sekular kerana ianya telah kehilangan sifat keagamaan, kekudusan dan kesepaduan yangsifat keagamaan, kekudusan dan kesepaduan yang dianugerahkan kepadanya oleh wahyu.dianugerahkan kepadanya oleh wahyu.  Orang Barat merupakan pihak yang telahOrang Barat merupakan pihak yang telah menghilangkan sifat keagamaan dan kekudusan ilmu.menghilangkan sifat keagamaan dan kekudusan ilmu.  Ianya berpunca daripada semangat dan cara berfikirIanya berpunca daripada semangat dan cara berfikir yang terpesong daripada lunas-lunas Islam.yang terpesong daripada lunas-lunas Islam.
 17. 17. Sumber Tamadun IslamSumber Tamadun Islam Al QuranAl Quran Al Hadis/SunnahAl Hadis/Sunnah IjtihadIjtihad Tamadun dan budaya lainTamadun dan budaya lain
 18. 18. Keistimewaan Tamadun IslamKeistimewaan Tamadun Islam UNIVERSAL/SEJAGAT WAQIE/PRAKTIKAL SYAMIL/LENGKAPRABBANIYYAH KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM SESUAI DENGAN FITRAH DAN AKAL MANUSIA WASATIYYAH/ KESEDERHANAAN
 19. 19. DARURIAT DARURIAT DARURIAT AGAMA NYAWA AKAL NASAB HARTA
 20. 20. KesimpulanKesimpulan  Ilmu yang berlandaskan tauhid ini bukanlah sesuatu bentuk ilmu yangIlmu yang berlandaskan tauhid ini bukanlah sesuatu bentuk ilmu yang tidak boleh dikaitkan dengan ilmu- ilmu yang lain.tidak boleh dikaitkan dengan ilmu- ilmu yang lain.  Umat Islam pada hari ini perlu membulatkan tekad untukUmat Islam pada hari ini perlu membulatkan tekad untuk menghidupkan semula tamadun ilmu atas landasan tauhid.menghidupkan semula tamadun ilmu atas landasan tauhid.  Yang dijelaskan dalam Islam bukanlah iman tanpa ilmu dan jauhYang dijelaskan dalam Islam bukanlah iman tanpa ilmu dan jauh sekali ilmu tanpa iman. Sebaliknya yang dianjurkan ialah iman yangsekali ilmu tanpa iman. Sebaliknya yang dianjurkan ialah iman yang dikukuhkan dengan ilmu.dikukuhkan dengan ilmu.  Untuk memperkukuhkan aspek ilmu dengan iman ini, golongan yangUntuk memperkukuhkan aspek ilmu dengan iman ini, golongan yang paling mencabar tanggungjawabnya ialah golongan para ulama danpaling mencabar tanggungjawabnya ialah golongan para ulama dan para ilmuan dan khususnya golongan pemerintah.para ilmuan dan khususnya golongan pemerintah.  Ini akan dapat membuktikan kepada penganut agama lain bahawaIni akan dapat membuktikan kepada penganut agama lain bahawa memang benarlah apa yang dikatakan Islam itu sebagai sebuahmemang benarlah apa yang dikatakan Islam itu sebagai sebuah agama yang syumul atau dalam erti kata lain ialah “The Way of Life”.agama yang syumul atau dalam erti kata lain ialah “The Way of Life”.
 21. 21. RUJUKANRUJUKAN  Baharudin Ahmad,Baharudin Ahmad, Falsafah Sains Daripada Perspektif IslamFalsafah Sains Daripada Perspektif Islam,, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.  Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali,Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Titas,Titas, Fajar Bakti,Fajar Bakti, 2000.2000.  Universiti MalayaUniversiti Malaya,, Tamadun Islam dan Tamadun AsiaTamadun Islam dan Tamadun Asia, Universiti, Universiti Malaya, 2001.Malaya, 2001.  Mohd. Zuhairi Bin Safuan, Abdul Halim Bin Ramli,Mohd. Zuhairi Bin Safuan, Abdul Halim Bin Ramli, PemikiranPemikiran IslamIslam dan Cabaran Semasadan Cabaran Semasa, Institut Teknologi Mara, 1994., Institut Teknologi Mara, 1994.  Baharudin Yatim, Sulaiman Noordin,Baharudin Yatim, Sulaiman Noordin, Islam Al-Quran dan IdeologiIslam Al-Quran dan Ideologi Masa KiniMasa Kini, Universiti Kebangsaan Malaysia., Universiti Kebangsaan Malaysia.  www.www.ikimikim.com.my.com.my

×