BMM 3103PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU   SEKOLAH RENDAH   MINGGU ULANGKAJI  SOALAN 25 - SOALAN 32        AHLI KUM...
SOALAN 25 Jelaskan peringkat-peringkat kefahaman   membaca.
Peringkat-peringkat       kreatif       penilaian       Inferens        literal
literal• Dari segi bahasa, literal bermaksud berasaskan makna sebenar atau makna biasa kata-kata yang digunakan; tegasnya...
• Kemahiran lain yang terlibat ialah memahami penggunaan tanda baca, mengecam dan mengingat isi teks, dan menyatakan uru...
• Tahap literal termasuk juga keupayaan menyatakan atau mengungkapkan kandungan bacaan dengan kata-kata lain tanpa menguba...
inferens• Dari segi bahasa, inferens bermaksud kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta atau asas tertentu.• Tahap ini m...
• Jawapan terhadap soalan-soalan yang berikut menggunakan tahap kefahaman inferens: 1.• Ada ikan masak gulai, Bulan te...
• keupayaan pembaca menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang terdapat dalam teks.• Misalnya, murid diminta mengenal pas...
penilaian• Tahap ini memerlukan proses pemikiran yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan tahap inferens.• Antara ke...
kreatif•  Dari segi bahasa, kreatif bermaksud mempunyai kebolehan  mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu id...
SOALAN 26Bincangkan aspek-aspek yang sesuai dinilai bagi  kemahiran bertutur.
Penilaian kemahiran bertutur dinilai         dari segi•  Sebutan,•  Tekanan,•  Jeda,•  Intonasi Tatabahasa,• ...
1. Sebutan• Kecekapan berbahasa murid-murid jelas apabila pelajar mahir mengenal huruf dan bunyi setiap abjad ,suku kata...
2. Tekanan• Satu cara menyebut perkataan,frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat- tempat tertentu.• Biasan...
3. Jeda• Disebut sebagai persendirian.• Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen lingustik seperti perkataan, ...
4. Intonasi• Keadaan yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat dilafazkan.• Kadangkala disebut nada suara.• Intonasi a...
• 5. Tatabahasa: adalah system, peraturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat. Antara ...
6. Kelancaran• Kelancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.• Dinilai melalui kelancarannya me...
7. Kefasihan• Kefasihan bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas,teratur, dan lancar tetapi boleh mem...
Soalan 27  Jelaskan cara-cara mengesankelemahan kemahiran lisan dan cara      membaikinya.
Cara-cara mengesan kelemahan       kemahiran lisan• Dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ...
• Guru boleh mengesan dengan menganalisa rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran ...
Cara membaiki kelemahan lisan• Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid.• Guru memper...
• Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.• Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tu...
Soalan 28Apa yang dimaksudkan dengan kontrak      pembelajaran? Jelaskan fungsi dan cara penilaian  melalui kontra...
Definisi Kontrak PembelajaranDikenali sebagai perjanjian pembelajaran.Merupakan suatu persetujuan / konstrak antara guru...
Fungsi• Melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan perancangan tugasan.• Memberi pel...
Cara Penilaian• Melalui pelbagai cara ikut tahap penglibatan pelajar iaitu; – Penetapan objektif tugasan. – Hasil pembe...
Penetapan objektif tugasan• Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU• Beberapa set ...
Hasil pembelajaran• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk po...
Penilaian• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATA...
Jelaskan dengan alasan yang munasabah prinsip-prinsip penyoalan yang wajar  diamalkan oleh para guru semasa membuat pen...
Pembentukan soalan• Aras soalan hendaklah sesuai mengikut umur, kebolehan dan pengalaman pelajar.• Guru haruslah merancan...
• Bentuk soalan hendaklah diubah dari masa ke semasa untuk menarik minat pelajar. Contohnya siapa, kenapa, bila, apa dan...
Teknik mengemukakan soalan• Untuk menggalakkan setiap pelajar memikirkan jawapan ,guru haruslah mengemukakan soalan terl...
• Untuk memastikan semua pelajar mengambil perhatian terhadap jawapan yang diberi oleh seorang pelajar , guru boleh mema...
Penerimaan jawapan pelajar• Pujian hendaklah diberikan kepada pelajar yang telah memberi jawapan yang betul untuk mengga...
• Jika jawapan kurang lengkap, minta pelajar lain melengkapkannya atau guru boleh memberi maklumat kepada jawapannya.• J...
SOALAN 30 Jeniskan empat teknikpengujian untuk menguji kemahiran mendengar.
• Sebaik-baiknya kemahiran mendengar ini diuji berdasarkan konteks yang sebenar.• Oleh sebab situasi di sekolah menghadap...
i. Ujian Mendengar Petikan• Petikan tidak diedarkan kepada pelajar kerana ini bukan kemahiran membaca. Pelajar hanya dik...
ii. Ujian Mendengar Paragraf• Paragraf yang dimaksudkan dalam teknik ini ialah perenggan kecil.• Dalam teknik ini paragra...
iii. Ujian Imlak• Sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979).• Menurut beliau, ujian imlak...
• Dengan itu, imlak tepat menguji kefahaman pendengaran dalam sesuatu bahasa, dan bukan ejaan semata-mata.• Kemahiran me...
• Guru hanya membacakan bahan yang sesuai yang telah dipetik daripada buku atau majalah. Dari segi tindak balas pelajar,...
SOALAN 31 Mengapakah kemahiranpertuturan penting dan perlu  diajarkan di sekolah?
KONSEP PERTUTURAN• Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan• Pertuturan berlaku pada peringkat produk...
• Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya• Pertuturan yang baik boleh dikua...
KEPENTINGAN KEMAHIRAN      PERTUTURAN• Membolehkan murid menyebut dengan jelas• Membolehkan murid menyampaikan atau ...
• Membolehkan murid membina soalan untuk mencari maklumat• Membolehkan murid bertukar-tukar pendapat dan maklumat• Murid...
SOALAN 32 APAKAH PERKARA-PERKARA YANGPERLU DIPERTIMBANGKAN SEMASA  MENYEDIAKAN INSTRUMEN    PENILAIAN LISAN
• Soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami• Aktiviti/bahan boleh merangsang muri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SOALAN ULANGKAJI BMM 3103

2,127 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SOALAN ULANGKAJI BMM 3103

 1. 1. BMM 3103PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH MINGGU ULANGKAJI SOALAN 25 - SOALAN 32 AHLI KUMPULAN:  MOHAMED DANIAL BIN ABDUL GHANI  N0RSYAHIDA BINTI ANI  NORSYAFIQAH BINTI ZULKIFLI  WAN NUR AZIEMAH IZYAN BINTI WAN HASHIM
 2. 2. SOALAN 25 Jelaskan peringkat-peringkat kefahaman membaca.
 3. 3. Peringkat-peringkat kreatif penilaian Inferens literal
 4. 4. literal• Dari segi bahasa, literal bermaksud berasaskan makna sebenar atau makna biasa kata-kata yang digunakan; tegasnya bukan makna kiasan atau makna yang tersirat.• Tahap ini hanya memerlukan proses pemikiran biasa. Pembaca hanya perlu mengingat dan menyatakan apa-apa yang terdapat dalam teks.• Antara kemahiran literal ialah memahami makna perkataan, termasuk menyatakan perkataan seerti dan perkataan berlawan bagi sesuatu perkataan yang terdapat dalam teks.
 5. 5. • Kemahiran lain yang terlibat ialah memahami penggunaan tanda baca, mengecam dan mengingat isi teks, dan menyatakan urutan peristiwa.• Sebagai contoh, jawapan terhadap soalan-soalan yang berikut hanya memerlukan proses pemikiran literal yang sangat mudah:• 1. Apakah peristiwa yang berlaku pada petang itu?• 2. Di manakah peristiwa itu berlaku?
 6. 6. • Tahap literal termasuk juga keupayaan menyatakan atau mengungkapkan kandungan bacaan dengan kata-kata lain tanpa mengubah makna atau maksud asalnya. Istilah yang lazim digunakan untuk kebolehan ini ialah memparafrasa.
 7. 7. inferens• Dari segi bahasa, inferens bermaksud kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta atau asas tertentu.• Tahap ini memerlukan proses pemikiran yang kompleks. Pembaca perlu menggunakan maklumat literal dan pengetahuan sedia ada untuk membuat kesimpulan.• Antara kemahiran pemahaman yang terlibat ialah menyatakan sebab akibat, membanding beza, mengesan tujuan penulis, mengesan idea tersirat, membuat analogi, dan membuat ramalan.
 8. 8. • Jawapan terhadap soalan-soalan yang berikut menggunakan tahap kefahaman inferens: 1.• Ada ikan masak gulai, Bulan terang pagi hari; Kalau tuan bijak pandai, Apakah binatang keris di kaki?
 9. 9. • keupayaan pembaca menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang terdapat dalam teks.• Misalnya, murid diminta mengenal pasti hubungan sebab dan akibat yang tiada petunjuknya dalam teks.• Jika petunjuk hubungan sebab dan akibat itu terdapat dalam teks, tahap kefahaman itu hanya pada peringkat literal sahaja.• Termasuk juga dalam tahap kefahaman inferens ini ialah keupayaan memberikan interpretasi terhadap unsur-unsur bahasa seperti kiasan, peribahasa dan metafora.
 10. 10. penilaian• Tahap ini memerlukan proses pemikiran yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan tahap inferens.• Antara kemahiran pemahaman yang terlibat ialah menilai sama ada sesuatu peristiwa, watak, atau isu merupakan realiti atau fantasi; sama ada sesuatu penyataan ialah fakta atau pendapat; sama ada sesuatu penyataan ialah propaganda atau kebenaran; dan menilai kewajaran, ketepatan, dan kesesuaian tindakan watak dengan memberi alasan.
 11. 11. kreatif• Dari segi bahasa, kreatif bermaksud mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu idea baharu dan asli.• Lazimnya, bahan bacaan yang digunakan termasuk dalam kategori kreatif juga seperti puisi, cerpen dan drama. Sebagai contoh, seseorang yang berasa bahawa dirinya hidup bersama-sama watak-watak dalam sesuatu cerita yang sedang dibacanya dikatakan menghayati cerita itu.• Antara kemahiran memahami yang tergolong dalam tahap kreatif pula ialah keupayaan menyatakan keberkesanan gaya bahasa dan gaya penulisan untuk menimbulkan kesan yang diharapkan seperti keinsafan dalam diri pembaca.
 12. 12. SOALAN 26Bincangkan aspek-aspek yang sesuai dinilai bagi kemahiran bertutur.
 13. 13. Penilaian kemahiran bertutur dinilai dari segi• Sebutan,• Tekanan,• Jeda,• Intonasi Tatabahasa,• Kelancaran Dan• Kefasihan
 14. 14. 1. Sebutan• Kecekapan berbahasa murid-murid jelas apabila pelajar mahir mengenal huruf dan bunyi setiap abjad ,suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat.• Selain melatih murid-murid menyebut dengan tepat, mereka juga perlu bertutur dengan betul mengikut bunyi,ejaan dan makna.• Biasanya kesalahan menyebut sering berlaku di kalangan murid-murid bahasa kedua.• Gangguan bahasa ibunda yang sering menghalang pembelajaran mereka.
 15. 15. 2. Tekanan• Satu cara menyebut perkataan,frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat- tempat tertentu.• Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan.• Dalam Bahasa Malaysia ,tekanan tidak membezakan makna tetapi hanya untuk percakapan atau bacaan yang baik dan berkesan.• Untuk menandakan tempat atau aspek yang perlu diberi perhatian..
 16. 16. 3. Jeda• Disebut sebagai persendirian.• Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen lingustik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat.• Jeda digunakan sebagai hentian sebentar.• Lambang jeda ditanda seperti ini # dan apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza
 17. 17. 4. Intonasi• Keadaan yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat dilafazkan.• Kadangkala disebut nada suara.• Intonasi ayat dalam Bahasa Malaysia biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.• Intonasi boleh menurun ,menaik, mendatar, meninggi dan sebagainya.• Misalnya, Ayat Tanya mempunyai intonasi yang menaik di akhir ayat manakala Ayat Penyata mempunyai intonasi yang menurun.
 18. 18. • 5. Tatabahasa: adalah system, peraturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat. Antara aspek yang dinilai ialah fonologi, morfologi dan sintasis.
 19. 19. 6. Kelancaran• Kelancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.• Dinilai melalui kelancarannya menyampaikan idea, pandangan atau hujah yang baik, bernas, licin dan teratur.
 20. 20. 7. Kefasihan• Kefasihan bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas,teratur, dan lancar tetapi boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan yang dituturkan itu secara tepat dan jelas.• Hal ini bererti seseorang itu menuturkan bahasa itu seperti seorang penutur jati.
 21. 21. Soalan 27 Jelaskan cara-cara mengesankelemahan kemahiran lisan dan cara membaikinya.
 22. 22. Cara-cara mengesan kelemahan kemahiran lisan• Dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka kettika menjalankan gerak kerja /aktiviti lisan.• Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka, membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain menguji keupayaan murid untuk: – Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. – Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen lingusitik bahasa. – Memahami konsep dan maksud perkataan/ayat. – Melakukan ‘auding’ yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. – Mendengar secara kritikal.
 23. 23. • Guru boleh mengesan dengan menganalisa rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.• Guru boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ‘auding’.
 24. 24. Cara membaiki kelemahan lisan• Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid.• Guru mempergiatkan lagi gerak kerja / aktiviti lisan untuk murid.• Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.• Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.
 25. 25. • Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.• Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.• Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid melalui susun atur tempat duduk, pertandingan dan sebagainya.
 26. 26. Soalan 28Apa yang dimaksudkan dengan kontrak pembelajaran? Jelaskan fungsi dan cara penilaian melalui kontrak pembelajaran ini
 27. 27. Definisi Kontrak PembelajaranDikenali sebagai perjanjian pembelajaran.Merupakan suatu persetujuan / konstrak antara guru dengan pelajar berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.
 28. 28. Fungsi• Melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan perancangan tugasan.• Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri.• Menghasilkan kerja yang terancang.• Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses kerjanya.
 29. 29. Cara Penilaian• Melalui pelbagai cara ikut tahap penglibatan pelajar iaitu; – Penetapan objektif tugasan. – Hasil pembelajaran – Penilaian
 30. 30. Penetapan objektif tugasan• Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU• Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU• Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru.
 31. 31. Hasil pembelajaran• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dll)• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru.
 32. 32. Penilaian• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU• Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU• Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU• Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya.
 33. 33. Jelaskan dengan alasan yang munasabah prinsip-prinsip penyoalan yang wajar diamalkan oleh para guru semasa membuat penilaian secara penyoalan
 34. 34. Pembentukan soalan• Aras soalan hendaklah sesuai mengikut umur, kebolehan dan pengalaman pelajar.• Guru haruslah merancang jenis-jenis soalan yang berkaitan sebelum aktiviti pengajaran dimulakan.contohnya soalan betul salah, isi tepat kosong. Padankan bersesuaian dengan kanak-kanak prasekolah.• Perkataan dan istilah yang digunakan haruslah mudah difahami oleh kanak-kanak. Sesuai dengan peringkat umur contohnya istilah yang tidak sesuai digunakan seperti rumuskan, tafsirkan, buat hipotesis dan sebagainya.
 35. 35. • Bentuk soalan hendaklah diubah dari masa ke semasa untuk menarik minat pelajar. Contohnya siapa, kenapa, bila, apa dan lain- lain lagi.• Bentuk soalan yang mendorong pelajar berfikir. elakkan soalan yang mengandungi jawapan sendiri seperti “bumi kita berbentuk sfera yang besar, betulkah?”• Bentuk soalan haruslah ringkas, tepat dan jelas.
 36. 36. Teknik mengemukakan soalan• Untuk menggalakkan setiap pelajar memikirkan jawapan ,guru haruslah mengemukakan soalan terlebih dahulu, berhenti sekejap untuk memberi masa mereka berfikir, kemudian menyebut namanya supaya menjawab.• Tujukan soalan kepada seluruh klas dan bukan kepada pelajar cerdas sahaja. Elakkan memberi soalan mengikut susunan tempat duduk pelajar dalam kelas.
 37. 37. • Untuk memastikan semua pelajar mengambil perhatian terhadap jawapan yang diberi oleh seorang pelajar , guru boleh memanggil seorang pelajar lain• Mengulang jawapan pelajar itu.• Untuk menarik perhatian pelajar guru hanya menyebut soalan sekali sahaja dengan syarat sebutan guru cukup lantang dan jelas didengar oleh semua pelajar. Pastikan juga semua pelajar telah bersedia mendengar soalan guru
 38. 38. Penerimaan jawapan pelajar• Pujian hendaklah diberikan kepada pelajar yang telah memberi jawapan yang betul untuk menggalakkan pelajar berusaha memberi jawapan dengan baik.• Elakkan amalan mengulangi jawapan pelajar. Ini akan menggalakkan pelajar lain tidak memperdulikan jawapan yang diberi oleh pelajar.• Jika jawapan yang diberi adalah baik dan penting, minta pelajar lain mengulangi jawapan itu.
 39. 39. • Jika jawapan kurang lengkap, minta pelajar lain melengkapkannya atau guru boleh memberi maklumat kepada jawapannya.• Jika pelajar tidak boleh menjawab,guru boleh mengubah aras soalan ke peringkat yang lebih rendah atau memberi petua-petua yang berkaitan.• Guru hendaklah melarang pelajar memberi jawapan secara beramai-ramai. Memberi jawapan secara beramai-ramai bukanlah tujuan menyoal.• Elakkan diri daripada mengejek pelajar yang memberi jawapan salah atau jawapan bersifat bodoh. Ini untuk mendorong pelajar supaya sentiasa berusaha dan cuba menjawab soalan guru.
 40. 40. SOALAN 30 Jeniskan empat teknikpengujian untuk menguji kemahiran mendengar.
 41. 41. • Sebaik-baiknya kemahiran mendengar ini diuji berdasarkan konteks yang sebenar.• Oleh sebab situasi di sekolah menghadapi kekangan untuk mendapatkan konteks tersebut, jadi guru perlu menyediakan konteks yang berupa simulasi dan sampel daripada situasi mendengar tersebut.• Antara teknik bagi menguji kemahiran mendengar itu ialah: i. Ujian Mendengar Petikan ii. Ujian Mendengar Paragraf iii. Ujian Imlak• Iv. Memadankan pendengaran dengan gambar
 42. 42. i. Ujian Mendengar Petikan• Petikan tidak diedarkan kepada pelajar kerana ini bukan kemahiran membaca. Pelajar hanya dikehendaki mendengar petikan yang dibaca oleh guru dan kemudiaannya menjawab soalan yang ditanyakan.
 43. 43. ii. Ujian Mendengar Paragraf• Paragraf yang dimaksudkan dalam teknik ini ialah perenggan kecil.• Dalam teknik ini paragraf pendek yang diperdengarkan (dibacakan dengan nyaring) oleh guru berasingan dari segi cerita, tema atau isinya, dan tidak berkaitan antara satu dengan yang lain.• Setiap paragraf merupakan satu petikan yang diambil daripada sumber yang berlainan.• Sesuatu ujian itu mungkin terdiri daripada beberapa petikan (paragraf) A, B, C, D, E, F dan seterusnya.• Setiap petikan mempunyai 2 atau 3 soalan yang berkaitan dengannya.
 44. 44. iii. Ujian Imlak• Sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979).• Menurut beliau, ujian imlak bukanlah semata-mata ujian tentang ejaan malahan lebih daripada itu.• Bagi beliau, imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar.• Seseorang itu tidak mungkin faham bunyi bahasa yang diperdengarkan dalam imlak sekiranya dia tidak faham struktur linguistik bahasa tersebut, sama ada dari segi fonologi (sistem bunyi), tatabahasa, perbendaharaan kata dan semantik (sistem maknanya).
 45. 45. • Dengan itu, imlak tepat menguji kefahaman pendengaran dalam sesuatu bahasa, dan bukan ejaan semata-mata.• Kemahiran mengeja menjadi penting kerana pendengar dikehendaki menulis semula apa- apa yang didengarnya dalam ujian imlak.• Ujian imlak yang dimaksudkan oleh Oller ialah menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan.
 46. 46. • Guru hanya membacakan bahan yang sesuai yang telah dipetik daripada buku atau majalah. Dari segi tindak balas pelajar, mereka dikehendaki mendengar dengan teliti, memahami apa yang didengar dan menulis semula apa yang didengar.• Teknik ini dianggap sesuai bagi peringkat rendah dan menengah. Pemeriksaan dan pemarkahannya adalah secara objektif; dan ketekalan pengukuran antara pemeriksa adalah sangat tinggi.
 47. 47. SOALAN 31 Mengapakah kemahiranpertuturan penting dan perlu diajarkan di sekolah?
 48. 48. KONSEP PERTUTURAN• Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan• Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. Ia berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya• Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur
 49. 49. • Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya• Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain
 50. 50. KEPENTINGAN KEMAHIRAN PERTUTURAN• Membolehkan murid menyebut dengan jelas• Membolehkan murid menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi• Murid dapat menunjuk arah dengan betul kepada sesiapa yang bertanya kepada mereka berkaitan arah• Bertemu ramah• Murid dapat memberi penerangan dan memberi alasan
 51. 51. • Membolehkan murid membina soalan untuk mencari maklumat• Membolehkan murid bertukar-tukar pendapat dan maklumat• Murid dapat melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat• Bertutur secara bertatasusila• Murid dapat bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi
 52. 52. SOALAN 32 APAKAH PERKARA-PERKARA YANGPERLU DIPERTIMBANGKAN SEMASA MENYEDIAKAN INSTRUMEN PENILAIAN LISAN
 53. 53. • Soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami• Aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea• Pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir• Aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid

×