Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verwelkoming Popstoot 2011

347 views

Published on

Verwelkoming Popstoot 2011 - Provinciehuis Leuven.
Overzicht dag + uitleg bij het provinciaal popbeleid. Evaluatie 2010 en voorstelling 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verwelkoming Popstoot 2011

 1. 1. Welkom op Popstoot! 19 maart 2011 Provinciehuis Leuven
 2. 2. Praktisch - verloop <ul><li>14u: Verwelkoming (raadzaal) </li></ul><ul><li>14u45-15u45: Sessie 1 </li></ul><ul><li>* Communicatie & Promotie: zaal 2+3 (VOLZET) </li></ul><ul><li>* Provinciaal aanbod: zaal 4+5 </li></ul><ul><li>* Toegankelijke evenementen: zaal 6+7 </li></ul><ul><li>* Praktische tips voor je organisatie: Perszaal </li></ul><ul><li>15u45-16u: Pauze (foyer) </li></ul>
 3. 3. Praktisch - verloop <ul><li>16u-17u: Sessie 2 </li></ul><ul><li>* Provinciaal aanbod: zaal 4+5 </li></ul><ul><li>* Veiligheid: zaal 6+7 </li></ul><ul><li>* Online communicatie: Perszaal (VOLZET) </li></ul><ul><li>* Gratis Materiaal: uitleendienst (verzamelen aan de ontvangstbalie) </li></ul><ul><li>17u15-17u45: Achterklap </li></ul><ul><li>17u45-...: Netwerkcafé </li></ul>
 4. 4. Het provinciaal popbeleid - 2010 <ul><li>Tweede editie van 45toeren - DJ wedstrijd </li></ul><ul><li>110 DJ's ingeschreven, 24 geselecteerd </li></ul><ul><li>3 voorrondes met open DJ-workshops </li></ul><ul><li>6 finalisten </li></ul><ul><li>950 bezoekers in Silo Leuven voor finale (met oa Pendulum, Sound of Stereo) </li></ul><ul><li>Winnaar: Alectric </li></ul><ul><li>Winnaar publieksprijs: Viktor Bodrovski </li></ul><ul><li>Andere finalisten: Bagheera & Baloo, Illament, Medfunc en Tesla </li></ul><ul><li>Ze spelen graag op jouw evenement! </li></ul><ul><li>Budget: 20.000 euro </li></ul>DJ Alectric
 5. 5. Het provinciaal popbeleid - 2010 <ul><li>Kunst-Stukjes </li></ul><ul><li>- Ongeveer 500 tussenkomsten voor zo'n 1.100 boekingen </li></ul><ul><li>- Jury voor DJ's geïnstalleerd </li></ul><ul><li>- Grondige evaluatie opgestart van kunst-stukjes, resultaten in 2011 </li></ul><ul><li>- 520 acts geregistreerd </li></ul><ul><li>Gespendeerd budget: 54.000 euro </li></ul><ul><li>Voorzien budget: 65.000 euro </li></ul><ul><li>Logistieke ondersteuning festivals </li></ul><ul><li>- Bleek niet aan de nood van festivals te voldoen </li></ul><ul><li>- In sessie provinciale ondersteuning zoeken naar invulling </li></ul><ul><li>Gespendeerd budget: 3.555 euro </li></ul><ul><li>Voorzien budget: 5.000 euro </li></ul>
 6. 6. Het provinciaal popbeleid - 2010 <ul><li>Natraject Rockvonk 2009 </li></ul><ul><li>- Extra begeleiding bands Rockvonk 2009 </li></ul><ul><li>- Infosessies, workshops en begeleiding op maat </li></ul><ul><li>- Uitvoering deels in 2011 </li></ul><ul><li>Eenmalig budget: 4.900 euro </li></ul>
 7. 7. Het provinciaal popbeleid - 2010 <ul><li>Overzicht andere projecten jongerencultuur in 2010 </li></ul><ul><li>* Artefact 70.000 euro </li></ul><ul><li>* Pluto Festival 25.000 euro </li></ul><ul><li>* 100% Puur 5.000 euro </li></ul><ul><li>* Subsidies Artistieke Initiatieven 180.000 euro vanuit jeugd </li></ul><ul><li>7 jeugdprojecten twv 11.000 euro </li></ul><ul><li>7 (jeugd)werkingssubsidies twv 60.000 euro </li></ul><ul><li>4 (jeugd)structurele subsidies twv 135.000 euro </li></ul><ul><li>* Oorverdovend/Oogverblindend binnen groter vormingsbudget jeugd </li></ul><ul><li>* Actie gehoorschade: Wees Niet Doof Voor Te Luid </li></ul><ul><li>In 2010 was er 65.000 euro voorzien. Wordt voortgezet in 2011 </li></ul>
 8. 8. Het provinciaal popbeleid <ul><li>Wees Niet Doof Voor Te Luid </li></ul><ul><li>Actie in 2010 opgestart </li></ul><ul><li>- Metingen aan stations </li></ul><ul><li>- Infostand op grotere festivals </li></ul><ul><li>- Flyering op concerten en fuiven </li></ul><ul><li>- Grote korting op aankoop oordoppen </li></ul><ul><li>- Infosessies in jeugdhuizen, bij jeugddiensten,... </li></ul><ul><li>Hot Topic! </li></ul><ul><li>Voorstel tot wet van Joke Schauvliege in januari 2010. Jeugddienst volgde dit mee op en stelde reactie op ism ruimer jeugdwerk en de cultuursector. </li></ul><ul><li>Definitief wetsvoorstel is nog niet bekend. We kunnen er wel vanuit gaan dat er gevolgen zullen zijn, zowel richting een maximaal geluidsniveau als richting informatie- en preventieplicht naar je bezoekers toe. </li></ul>
 9. 9. Provinciaal Popbeleid 2011 <ul><li>Vervolgcampagne Wees Niet Doof </li></ul><ul><li>Ook voor 2011 is er budget voorzien voor Wees Niet Doof. </li></ul><ul><li>In eerste instantie affichecampagne op concerten, in jeugdhuizen, festivals. Ook banner kan ontleend worden (zie deelnemersmap) </li></ul><ul><li>Voor de festivalzomer wordt ook nieuwe infostand uitgewerkt die ook de kleinere festivals kan bezoeken (in overleg) </li></ul><ul><li>Educatieve koffers 'Amai mijn (h)Oren' worden aangekocht </li></ul><ul><li>Vormingssessies met geluidstechnicus in jeugdhuizen, jeugdclubs,... worden opgenomen in het permanente vormingsaanbod </li></ul><ul><li>Nieuwe impulsen voor de actie worden nog uitgewerkt nadat er meer zicht is op de nieuwe wetgeving </li></ul><ul><li>Budget: 10.000euro (voorlopig) + budget voor vorming </li></ul>
 10. 10. Provinciaal Popbeleid 2011 <ul><li>Belangrijkste nieuws </li></ul><ul><li>Nieuwe editie van Rockvonk </li></ul><ul><li>* Ism Muziekcentrum Het Depot </li></ul><ul><li>* Zoektocht naar opvolger van Willow </li></ul><ul><li>* 2-jarig traject met bands </li></ul><ul><li>* Op zoek naar relevante speelplekken voor voorrondes en halve finales </li></ul><ul><li>Vernieuwing logistieke ondersteuning voor festivals </li></ul><ul><li>* Op basis van input vandaag </li></ul><ul><li>* Aankopen uitleendienst vallen niet meer onder bevoegdheid jeugddienst, maar er is wel nog een adviesfunctie. Jeugdprojecten blijven primaire doelgroep. </li></ul>
 11. 11. Provinciaal Popbeleid 2011 <ul><li>Acties nav onderzoek repetitieruimtes </li></ul><ul><li>* Al in 2009 werd een onderzoek naar gebruik, spreiding en bezetting van de repetitieruimtes in Vlaams-Brabant gevoerd. </li></ul><ul><li>* Door personeelswissel op de jeugddienst nog geen acties ondernomen </li></ul><ul><li>* Jeugddienst gaat in 2011 aan de slag met de resultaten van dit onderzoek </li></ul><ul><li>Podiumkansen: evaluatie kunst-stukjes </li></ul><ul><li>* In 2011 wordt het systeem van kunst-stukjes grondig geëvalueerd: </li></ul><ul><li>* Timing: resultaten beschikbaar zomer 2011 </li></ul><ul><li>* Eventuele aanpassingen en acties worden dan uitgewerkt om in 2012 aanpassingen door te voeren </li></ul><ul><li>* Doelstelling: het optimaliseren van de podiumkansen voor jong talent </li></ul>
 12. 12. Budgetten 2011 <ul><li>Reglement Artistieke Initiatieven: 180.000 euro </li></ul><ul><li>Kunst-Stukjes: 65.000 euro </li></ul><ul><li>Rockvonk: 30.000 euro </li></ul><ul><li>100% puur: pop uit de provincies: 5.000 euro </li></ul><ul><li>Artefact: 70.000 euro </li></ul><ul><li>Pluto: 25.000 euro </li></ul><ul><li>Wees Niet Doof: 10.000 euro (voorlopig) </li></ul><ul><li>Vormingsaanbod: binnen ruimer budget </li></ul>
 13. 13. Tot slot... <ul><li>Maak er een inspirerende middag van. </li></ul><ul><li>We zien jullie hier graag terug om 17u voor de 'achterklap', waarin we kort overlopen wat er in alle sessies aan bod is gekomen. </li></ul><ul><li>Erna trakteren we jullie graag op een frisse pint! </li></ul><ul><li>Veel plezier. </li></ul>

×