Poszukiwanie pracy,Poszukiwanie pracy,
instytucje, strategie -instytucje, strategie -
aspekty socjologiczne.aspekty socjol...
Bezrobocie jako sytuacja trudnaBezrobocie jako sytuacja trudna
 Wiąże się z negatywnymi emocjamiWiąże się z negatywnymi e...
Podejmowane strategiePodejmowane strategie
 Osamotnienie jako forma obronyOsamotnienie jako forma obrony
 Wsparcie społe...
Wsparcie społeczneWsparcie społeczne
Korzyści:Korzyści: Zagrożenia:Zagrożenia:
 Udzielanie wsparciaUdzielanie wsparcia
em...
Ekonomiczne modele poszukiwaniaEkonomiczne modele poszukiwania
pracypracy
 Wysokość zasiłkuWysokość zasiłku
 Stopa bezro...
Psychologiczne modelePsychologiczne modele
poszukiwania pracyposzukiwania pracy
 Faza preparacyjna, przygotowawczaFaza pr...
Strategie zachowań zaradczychStrategie zachowań zaradczych
 Strategia polegająca na rozwiązaniuStrategia polegająca na ro...
Instytucje i organizacje wspierająceInstytucje i organizacje wspierające
osoby bezrobotneosoby bezrobotne
 1) Publiczne s...
Usługi powiatowych urzędów pracyUsługi powiatowych urzędów pracy
 RRejestracjaejestracja
 PPośrednictwo pracyośrednictwo...
Usługi wojewódzkich urzędówUsługi wojewódzkich urzędów
pracypracy
 KKrajowe pośrednictwo pracyrajowe pośrednictwo pracy
...
System poradnictwa zawodowegoSystem poradnictwa zawodowego
w Polscew Polsce
Rys. 1. System poradnictwa zawodowego w Polsce...
Strategie polityki rynku pracyStrategie polityki rynku pracy
 Pasywne :Pasywne :
-zasiłki-zasiłki
-przechodzenie na wcześ...
BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
 Chirkowska – Smolak T., Człowiek w społecznejChirkowska – Smolak T., Człowiek w społecznej
prze...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poszukiwanie Pracy

1,918 views

Published on

Monika Wrzesińska
Karolina Pstrucha
Gosia Zalewska
Joanna Ryciak

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poszukiwanie Pracy

 1. 1. Poszukiwanie pracy,Poszukiwanie pracy, instytucje, strategie -instytucje, strategie - aspekty socjologiczne.aspekty socjologiczne.
 2. 2. Bezrobocie jako sytuacja trudnaBezrobocie jako sytuacja trudna  Wiąże się z negatywnymi emocjamiWiąże się z negatywnymi emocjami  Odbiera jednostce ważne źródłoOdbiera jednostce ważne źródło tożsamościtożsamości  Rozluźnia więzi łączące jednostkę zRozluźnia więzi łączące jednostkę z innymi ludźmiinnymi ludźmi  Kształtuje stereotypowy obraz jednostkiKształtuje stereotypowy obraz jednostki
 3. 3. Podejmowane strategiePodejmowane strategie  Osamotnienie jako forma obronyOsamotnienie jako forma obrony  Wsparcie społeczne, oznaczające pomocWsparcie społeczne, oznaczające pomoc dostępną dla jednostki w sytuacjach trudnych idostępną dla jednostki w sytuacjach trudnych i stresujących, zapewnianą przez:stresujących, zapewnianą przez: 1) społeczne instytucje pomocy, konsultacji i1) społeczne instytucje pomocy, konsultacji i doradztwa , np. urząd pracy, poradnie,doradztwa , np. urząd pracy, poradnie, organizacje religijneorganizacje religijne 2) osoby z najbliższego otoczenia jednostki2) osoby z najbliższego otoczenia jednostki
 4. 4. Wsparcie społeczneWsparcie społeczne Korzyści:Korzyści: Zagrożenia:Zagrożenia:  Udzielanie wsparciaUdzielanie wsparcia emocjonalnegoemocjonalnego  Udzielanie poradUdzielanie porad  TowarzyszenieTowarzyszenie  Udzielanie tzw.Udzielanie tzw. konkretnej pomocykonkretnej pomocy  Wyzwalanie nowychWyzwalanie nowych pokładów energiipokładów energii  Uzależnienie się odUzależnienie się od pomocypomocy  Zmniejsza poczucieZmniejsza poczucie kompetencji dokompetencji do samodzielnego radzeniasamodzielnego radzenia sobie z problemamisobie z problemami  Może wywołać postawęMoże wywołać postawę roszczeniowąroszczeniową  Może hamować aktywneMoże hamować aktywne działaniedziałanie
 5. 5. Ekonomiczne modele poszukiwaniaEkonomiczne modele poszukiwania pracypracy  Wysokość zasiłkuWysokość zasiłku  Stopa bezrobociaStopa bezrobocia  Stałe przedziały płacowe dla określonychStałe przedziały płacowe dla określonych stanowisk pracystanowisk pracy
 6. 6. Psychologiczne modelePsychologiczne modele poszukiwania pracyposzukiwania pracy  Faza preparacyjna, przygotowawczaFaza preparacyjna, przygotowawcza  Faza aktywnego poszukiwania iFaza aktywnego poszukiwania i wyboruwyboru
 7. 7. Strategie zachowań zaradczychStrategie zachowań zaradczych  Strategia polegająca na rozwiązaniuStrategia polegająca na rozwiązaniu problemuproblemu  Strategia ucieczkowa/unikowa polegającaStrategia ucieczkowa/unikowa polegająca na dystansowaniu się wobec problemu ina dystansowaniu się wobec problemu i odsuwaniu się od ludziodsuwaniu się od ludzi  Strategia polegająca na poszukiwaniuStrategia polegająca na poszukiwaniu wsparcia społecznegowsparcia społecznego
 8. 8. Instytucje i organizacje wspierająceInstytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotneosoby bezrobotne  1) Publiczne służby zatrudnienia1) Publiczne służby zatrudnienia -- Powiatowe urzędy pracy (PUP)Powiatowe urzędy pracy (PUP) - Wojewódzkie urzędy pracy- Wojewódzkie urzędy pracy  2) Gminne centra informacji2) Gminne centra informacji  3) Powiatowe centra pomocy rodzinie3) Powiatowe centra pomocy rodzinie  4) Agencje zatrudnienia4) Agencje zatrudnienia
 9. 9. Usługi powiatowych urzędów pracyUsługi powiatowych urzędów pracy  RRejestracjaejestracja  PPośrednictwo pracyośrednictwo pracy  UUsługi EURES- międzynarodowe pośrednictwo pracysługi EURES- międzynarodowe pośrednictwo pracy  PPoradnictwo zawodowe i informacja zawodowaoradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  ZZajęcia klubu pracyajęcia klubu pracy  SSzkoleniazkolenia  SStaże i przygotowanie zawodowe w miejscach pracytaże i przygotowanie zawodowe w miejscach pracy  PPrace interwencyjne i roboty publicznerace interwencyjne i roboty publiczne  PPrace społecznie użytecznerace społecznie użyteczne
 10. 10. Usługi wojewódzkich urzędówUsługi wojewódzkich urzędów pracypracy  KKrajowe pośrednictwo pracyrajowe pośrednictwo pracy  MMiędzynarodowe pośrednictwo pracy w ramachiędzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURESsieci EURES  KKoordynacja systemów zabezpieczeniaoordynacja systemów zabezpieczenia społecznegospołecznego  PPoradnictwo zawodowe i informacja zawodowaoradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w ramach Centrum Informacji i Planowaniaw ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejKariery Zawodowej  RRejestr instytucji szkoleniowychejestr instytucji szkoleniowych
 11. 11. System poradnictwa zawodowegoSystem poradnictwa zawodowego w Polscew Polsce Rys. 1. System poradnictwa zawodowego w Polsce, na podstawie http://www.ohp-righttrack.org/pub/dok/System%20poradnictwa%20zawodowego %20w%20Polsce.pdf
 12. 12. Strategie polityki rynku pracyStrategie polityki rynku pracy  Pasywne :Pasywne : -zasiłki-zasiłki -przechodzenie na wcześniejszą emeryturę-przechodzenie na wcześniejszą emeryturę -wydłużanie czasu nauki-wydłużanie czasu nauki  Aktywne :Aktywne : -szkolenia zawodowe-szkolenia zawodowe -poznawcze przystosowanie się do bezrobocia-poznawcze przystosowanie się do bezrobocia -realizowanie specjalnych programów-realizowanie specjalnych programów
 13. 13. BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA  Chirkowska – Smolak T., Człowiek w społecznejChirkowska – Smolak T., Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, Poznań 2004przestrzeni bezrobocia, Poznań 2004  Chudzicka – Czupała A., Bezrobocie: różne obliczaChudzicka – Czupała A., Bezrobocie: różne oblicza wsparcia, Katowice 2004wsparcia, Katowice 2004  Szarzyńska E., Doradca zawodowy w środowiskuSzarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2009bezrobotnych, Lublin 2009  Kotarba M., Osicka G., Geisler R., Jak wygrać zKotarba M., Osicka G., Geisler R., Jak wygrać z bezrobociem - wskazówki do pracy doradczej i przykładybezrobociem - wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki, Rybnik 2007dobrej praktyki, Rybnik 2007  http://www.ohp-righttrack.org/pub/dok/Systemhttp://www.ohp-righttrack.org/pub/dok/System %20poradnictwa%20zawodowego%20w%20Polsce.pdf%20poradnictwa%20zawodowego%20w%20Polsce.pdf

×