Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 9 Zakat

14,279 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • boleh nanyak gmana caranya download file ini?????
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • maaf,saya nak bertanye..
  kenapa 196gm perak?
  bukan ke 595gm perak ke kadar nisab zakat tu?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab 9 Zakat

 1. 1. BAB 9 ZAKAT
 2. 2. kandungan <ul><li>pengenalan </li></ul><ul><li>Definisi zakat </li></ul><ul><li>Falsafah zakat </li></ul><ul><li>Harta wajib zakat </li></ul><ul><li>Asnaf zakat </li></ul><ul><li>Zakat perniagaan </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Maksud Surah An Nur : 56 &quot;Dan dirikanlah kamu akan </li></ul><ul><li> sembahyang serta berikan </li></ul><ul><li> zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah </li></ul><ul><li>supaya kamu </li></ul><ul><li> peroleh rahmat.&quot; </li></ul>
 4. 4. ZAKAT <ul><li>Rukun Islam ke 3 </li></ul><ul><li>Bercorak sosio-ekonomi </li></ul><ul><li>“ tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan solat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama” (9:11) </li></ul><ul><li>Difardukan di Madinah 2 H </li></ul><ul><li>Dua jenis </li></ul><ul><ul><li>Zakat fitrah </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakat harta </li></ul></ul>
 5. 5. Zakat harta <ul><li>Zakat Perniagaan </li></ul><ul><li>Zakat Binatang Ternakan </li></ul><ul><li>Zakat Pertanian </li></ul><ul><li>Zakat Wang </li></ul><ul><li>Zakat Ma'adin, Kunuz dan Rikaz * </li></ul><ul><li>Zakat Saham </li></ul><ul><li>Zakat Pendapatan </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ma'adin </li></ul><ul><li>Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kunuz </li></ul><ul><li>Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Rikaz </li></ul><ul><li>Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Dalam ayat al-Quran 82 x bersama solat </li></ul><ul><li>Bahasa </li></ul><ul><ul><li>Keberkatan/kesucian/bersih/berkembang/tumbuh/ kebaikan </li></ul></ul><ul><li>Syarak </li></ul><ul><ul><li>Kewajipan ke atas sejumlah harta tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Syarat tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk kelompok tertentu/orang-orang yang berhak </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalam waktu tertentu </li></ul></ul>Definisi ZaKaT
 8. 8. Zakat vs infaq vs sedekah sedekah infaq zakat
 9. 9. Samb.. <ul><li>Sedekah </li></ul><ul><ul><li>Lbh luas dr infaq dan zakat </li></ul></ul><ul><ul><li>meliputi infaq, zakat, kebaikan bukan kebendaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hadis: “setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma’ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada isterinya juga sedekah.” </li></ul></ul>
 10. 10. Samb.. <ul><li>Infaq- </li></ul><ul><ul><li>Infaq wajib – kifarat , nazar, zakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Infaq sunat – infaq kepada fakir miskin, bencana alam </li></ul></ul><ul><li>Kenapa istilah sedekah digunakan kepada zakat -sedekah wajib? </li></ul><ul><li>Sidq - benar </li></ul><ul><li>Shadaq- menunjukkan perbuatan menyedekahkan </li></ul><ul><li>Org yg yakin hari akhirat, dunia adalah jambatan ke akhirat maka org itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yg diperolehinya di dunia utk kepentingan akhirat. Ttp jika tidak yakin, ia akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli akhirat. </li></ul>
 11. 11. faLSaFaH zAkaT <ul><li>“ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, ttp </li></ul><ul><li>orang-orang yang dilbhkan tidak mahu memberikan rezeki mereka kepada hamba yg mereka miliki, agar mereka sama rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni’mat Allah. </li></ul><ul><li>Al-Nahl:71 </li></ul>Mafhum Firman Allah:
 12. 12. <ul><li>“ ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya…” </li></ul><ul><li>(9:103) </li></ul>
 13. 13. FALSAFAH ZAKAT <ul><li>Memelihara harta daripada dicerobohi, didengki oleh orang jahat </li></ul><ul><li>Menolong orang fakir miskin </li></ul><ul><li>Membersihkan hati dan diri dari sifat bakhil </li></ul><ul><li>Memberi kekuatan dan kemulian kepada org miskin </li></ul><ul><li>Bersyukur kepada ALLAH </li></ul>
 14. 14. Samb.. <ul><li>Menghayati konsep istikhlaf - Manusia sebagai pemegang amanah harta di dunia </li></ul><ul><ul><li>Mengekang perasaan belebihan terhadap harta </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak sayang harta utk menolong orang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mudah laksana perintah Allah terhadap harta </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkuat semangat org miskin untuk menuntut hak mereka ke atas harta </li></ul></ul>
 15. 15. Harta wajib zakat <ul><li>Harta dari sumber halal dan baik </li></ul><ul><ul><li>Bkn dari sumber haram </li></ul></ul><ul><li>Harta bersifat berkembang (produktif) </li></ul><ul><ul><li>Berkembang melalui usaha, perniagaan, saham </li></ul></ul><ul><ul><li>Berpotensi berkembang </li></ul></ul><ul><li>Milik penuh dan berkuasa menggunakannya </li></ul><ul><ul><li>Pemiliknya tertentu – </li></ul></ul>
 16. 16. Samb.. <ul><li>Cukup nisab /kadar </li></ul><ul><ul><li>85 g emas/196 g perak – </li></ul></ul><ul><li>Harta yang berlebihan dr keperluan asas </li></ul><ul><ul><li>Setelah ditolak keperluan harian </li></ul></ul><ul><li>Cukup haul –genap setahun </li></ul><ul><ul><li>Zakat pertanian - x </li></ul></ul>
 17. 17. ASnaf zakat <ul><li>“ Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah utk org fakir, dan miskin, dan amil-amil yang menguruskannya, dan muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan org yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan orang musafir dalam perjalanan. Sebagai satu ketetapan dari Allah dan Allah Maha mengetahui, lagi maha bijaksana.” </li></ul><ul><ul><li> (Taubah:90) </li></ul></ul>
 18. 18. 8 ASNAF <ul><li>Fakir </li></ul><ul><ul><li>Tidak mampu memenuhi tuntutan walaupun pada tahap daruriyah </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak ada sumber terbitan harta, tidak ada keluarga blh bantu </li></ul></ul><ul><li>Miskin </li></ul><ul><ul><li>Ada harta + sumber pendapatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ttp masih x dpt tampung SEMUA perbelanjaan/keperluan keluarga </li></ul></ul>
 19. 19. Samb.. <ul><li>Amil zakat </li></ul><ul><ul><li>x lbh dr 1/8 kutipan zakat </li></ul></ul><ul><li>Muallaf / muallafah qulub </li></ul><ul><ul><li>Ingin peluk Islam </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh menarik hati mereka utk peluk Islam </li></ul></ul><ul><ul><li>Baru memeluk Islam yg perlu bantuan </li></ul></ul>
 20. 20. Samb.. <ul><li>Hamba yg ingin dimerdekakan/tawanan perang </li></ul><ul><li>Al-gharimin- berhutang </li></ul><ul><li>Ibn Sabil – musafir </li></ul><ul><li>Fi sabilillah </li></ul><ul><ul><li>Peperangan/pejuang </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan dakwah </li></ul></ul><ul><ul><li>Membantu golongan minoriti Islam untuk pertahankan syariat Islam di negara mereka </li></ul></ul>
 21. 21. Zakat perniagaan Syarat wajib : <ul><li>Islam yang Merdeka </li></ul><ul><li>Kepunyaan mutlak </li></ul><ul><li>Niat menjalankan perniagaan </li></ul><ul><li>cukup haul </li></ul><ul><li>Cukup nisab </li></ul><ul><ul><li>jumlah minima harta yang diwajibkan zakat </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>85g emas (nilai semasa) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. Samb.. <ul><li>Harta halal </li></ul><ul><li>Harta produktif </li></ul><ul><ul><li>Tunai di bank </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat kew bkn riba - bon islam, saham </li></ul></ul><ul><ul><li>Stok barang akhir </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil dr harta tetap – sewa tanah, sewa bangunan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dividen saham </li></ul></ul>
 23. 23. Samb.. <ul><li>Sumber harta perniagaan dr pembelian/tukaran </li></ul><ul><ul><li>Dr sumber derma/hadiah – x zakat </li></ul></ul><ul><li>Harta tersebut bkn untuk kegunaan sendiri </li></ul><ul><li>Zakat ke atas modal dan perkembangan/keuntungan drpd menggunakan modal kerja </li></ul><ul><ul><li>Zakat dikenakan ke atas baki setiap jenis modal kerja yg dibenarkan pd akhir tempoh haul, termasuk keuntungan perniagaan, pertambahan ternakan yg cukup nisab dan haul </li></ul></ul>
 24. 24. KAEDAH SYAR’IYYAH (Aset semasa bersih/ Modal kerja) ASET SEMASA Tunai, Stok, penghutang TOLAK - LIABILITI SEMASA Pemiutang Gaji pekerja tertunggak Peruntukan cukai JUMLAH KENA ZAKAT X 2.5% KIRA ZAKAT!!
 25. 25. Pelarasan (pengecualian zakat) <ul><li>Harta utk kebajikan </li></ul><ul><ul><li>Derma mangsa Tsunami </li></ul></ul><ul><li>Harta yg x dimiliki dgn sempurna </li></ul><ul><ul><li>Kwsp </li></ul></ul><ul><li>Harta yg haram </li></ul><ul><ul><li>Faedah simpanan tetap </li></ul></ul><ul><li>Hasil terimaan yg telah dibayar zakat oleh pihak lain </li></ul><ul><ul><li>Dividen bank rakyat/tabung haji </li></ul></ul>
 26. 26. Kesimpulan <ul><li>Umat Islam perlu memahami hikmah pelaksanaan zakat. </li></ul><ul><li>Menunaikan tanggungjawab krn ia merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Menunaikan tanggungjwb sosial terhadap masyarakat dgn berkongsi harta yang dimiliki. </li></ul>
 27. 27. http://wanbk.page.tl

×