Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 1

25,847 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

Bab 1

 1. 1. PME 1013 ASAS KEUSAHAWANAN SEMESTER JULAI SESI 2008/2009
 2. 2. BAB SATU <ul><li>PENGENALAN KEPADA KEUSAHAWANAN </li></ul>
 3. 3. <ul><li>OBJEKTIF PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>Di akhir bab ini, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>Mengetahui sejarah dan asal usul keusahawanan dari sudut pelbagai bidang. </li></ul><ul><li>Mengetahui definisi usahawan dan keusahawanan daripada pelbagai perspektif dan tokoh-tokoh terkemuka. </li></ul><ul><li>Mengetahui kepentingan aktiviti keusahawanan dalam kehidupan seharian kita. </li></ul><ul><li>Memberi takrifan mengenai siapa yang dikatakan sebagai usahawan dengan disertai ciri-ciri tertentu. </li></ul><ul><li>Memberi takrifan mengenai siapa yang dikatakan sebagai usahawan menurut konsep Islam. </li></ul>
 4. 4. 1.1 PENGENALAN <ul><li>Usahawan dan keusahawanan adalah istilah yang seringkali disebut-sebut dalam kehidupan harian kita. </li></ul><ul><li>Apa perbezaan di antara terma usahawan dan keusahawanan? </li></ul><ul><li>Perbincangan akan meliputi mengenali usahawan, keusahawanan, konsep dan definisi menurut pelbagai perspektif. </li></ul>
 5. 5. 1.2 KEPENTINGAN KEUSAHAWANAN DAN USAHAWAN <ul><li>Sudut pemikiran pengurusan- menjurus kepada sains pengurusan dan proses membuat keputusan. </li></ul><ul><li>Henri Fayol memperkenal 5 prinsip pengurusan: </li></ul><ul><li>- perancangan </li></ul><ul><li>- pengrekrutan </li></ul><ul><li>- pengorganisasian </li></ul><ul><li>- kepimpinan </li></ul><ul><li>- kawalan </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kerajaan memainkan peranan lebih sensitif terhadap peranan keusahawanan dalam menjana ekonomi dan mengukuhkan industri. </li></ul><ul><li>Bank Dunia mula memperkenal bidang keusahawanan sebagai satu galakan yang utama bagi ekonomi negara-negara membangun. </li></ul><ul><li>Kepentingan keusahawanan bukan sekadar mencipta perniagaan baru malah meningkatkan peluang pekerjaan yang menjurus kepada sumber penciptaan penemuan terbaru, teknologi baru serta inovasi. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Selain itu, masyarakat merasai faedah dari segi peningkatan taraf hidup, tanggungjawab sosial dan pengukuhan industri. </li></ul><ul><li>Pembelajaran keusahawanan berjaya membuahkan hasil- graduan berupaya menubuhkan perniagaan mereka sendiri. </li></ul>
 8. 8. 1.3 KONSEP KEUSAHAWANAN <ul><li>Pelbagai definisi dihasilkan untuk takrifan usahawan- pengasas, pemilik firma dan dibezakan dengan bukan usahawan melalui pemilikan atau ciri-ciri gelagat yang dipamerkan. </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris “entrepreneur” berasal daripada Perancis “entreprendre”. </li></ul><ul><li>Maksud: memikul tugas atau mencuba </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Umumnya usahawan ditakrifkan sebagai seseorang yang mengusahakan sesuatu perniagaan sehingga berjaya dengan motif memperoleh keuntungan. </li></ul><ul><li>Takrifan sangat luas dan berbeza mengikut individu. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Richard Cantillon (1775) orang pertama perkenal konsep keusahawanan. </li></ul><ul><li>Melihat usahawan sebagai ejen membeli alat-alat pengelauran untuk hasilkan barangan yang boleh dipasarkan. </li></ul><ul><li>Kamus Webster’s New World: </li></ul><ul><li>seseorang yang mengorganisasi dan mengurus pengambilalihan & mengandaikan risiko demi keuntungan. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hull, Bosley & Udel (1980): </li></ul><ul><li>individu-individu yang membeli atau mewarisi perniagaan sedia ada dengan niat (dan usaha berterusan) meluaskannya. </li></ul><ul><li>Harwood (1982): </li></ul><ul><li>mengambil inisiatif, andaikan autonomi di dalam organisasi dan pengurusan sumber-sumber, berkongsi risiko aset, berkongsi keuntungan yang tidak menentu dan sebagainya. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Meredith, Nelson & Neck (1982): </li></ul><ul><li>.. Orang yang mampu melihat dan menilai peluang-peluang perniagaan, menggabungkan keperluan sumber-sumber untuk mengambil peluang serta mengambil tindakan bersesuaian demi memastikan kejayaan. </li></ul><ul><li>Dapat disimpulkan kebanyakan definisi berada dalam aspek penemuan baru, inovatif, fleksibel, dinamik, kreatif dan mengambil risiko. </li></ul>
 13. 13. Definisi keusahawanan <ul><li>Sexton dan Bowman-Upton (1991) jelaskan: satu proses mengenalpasti peluang-peluang dalam pasaran, menyusun sumber-sumber untuk mencapai objektif dan tindakan seterusnya mengeksplotasi keperluan sumber-sumber bagi kepentingan peribadi dalam tempoh jangkamasa panjang. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Kao (1995): satu proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeza (inovatif) bagi tujuan mencipta kekayaan untuk individu dan menambah nilai kepada m’kat dan usahawan adalah org yg melalui proses penciptaan kekayaan dan nilai tambah tersebut melalui inkubator idea-idea, penyusunan sumber-sumber seterusnya melaksanakannya. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Hisrich dan Peters (2002): </li></ul><ul><li>satu proses penciptaan sesuatu yg baru ditambah nilai serta keperluan usaha dan masa, andaikan kewangan, psikik dan risiko sosial serta menerima anugerah dalam bentuk wang dan kepuasan peribadi dan kebebasan. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Dengan tercetusnya definisi usahawan dan keusahawanan, wujud 3 tema: </li></ul><ul><li>Satu proses-1 siri keputusan dan tindakan yg berterusan. </li></ul><ul><li>2. Inovasi- perubahan, revolusi, perpindahan dan pendekatan baru. </li></ul><ul><li>3. Penciptaan nilai- produk baru, perkhidmatan, transaksi, pendekatan dan sumber-sumber. </li></ul>
 17. 17. 1.4 TEORI-TEORI DAN MODEL KEUSAHAWANAN <ul><li>i) Mengikut ahli ekonomi </li></ul><ul><li>Joseph A. Schumpeter– inovasi sebagai ciri keusahawanan. Bawa pembaharuan. </li></ul><ul><li>Alfred Marshall- 1 proses evolusi ie hayat sesebuah perniagaan dari peringkat awal hingga luput. </li></ul><ul><li>Israel Kirzner – soal ketidaktentuan/ uncertainty. Libatkan kegiatan ekonomi. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>ii) Mengikut ahli sosiologi </li></ul><ul><li>Max weber- elemen keagamaan sebagai asas untuk mencapai kejayaan. </li></ul><ul><li>Percaya bahawa kejayaan kegiatan ekonomi golongan Protestant disebabkan oleh etika agama Protestant. </li></ul><ul><li>Hasilkan buku The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalisam (1985). </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Everett Hagen- Kemukakan teori bahawa proses melahirkan usahawan berlaku di kalangan kumpulan bawahan yang tidak puas hati dlm sesebuah m’kat. </li></ul><ul><li>Wujud melalui layanan atau tekanan yang diterima. </li></ul><ul><li>Maka, kegiatan-kegiatan ekonomi dan penerokaan dalam bidang perniagaan yang baru diambil kira untuk mengatasi rasa ridak puas hati itu. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Gibb dan Ritchie </li></ul><ul><li>- 2 tokoh akademik British terkenal dlm bidang sosiologi. </li></ul><ul><li>- Kemukakan 1 model: model pembangunan sosial. </li></ul><ul><li>- Memberi anjakan ke arah melahirkan usahawan-usahawan baru. </li></ul><ul><li>- Konsep sosialisasi berbentuk interaktif( tindak balas di antara individu2 belum berniaga dgn suasana perniagaan. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>iii) Mengikut ahli psikologi </li></ul><ul><li>Model Baka </li></ul><ul><li>Ahli psikologi memandang golongan usahawan sebagai seseorg yg mempunyai identiti tersendiri. </li></ul><ul><li>Ada sifat atau kelebihan yang terdapat pada usahawan tapi tidak pada orang lain seperti inisiatif, keupayaan merancang, mengmbil risiko, kecekalan dan bijak mengesan peluang. </li></ul><ul><li>Pendokong utama model ini Mc Clelland, Lynn dan Schrage. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Teori Kehendak Pada Pencapaian </li></ul><ul><li>Menurut Mc Clelland (1961), individu yg ada kehendak pencapaian yg tinggi merupakan golongan yg lebih suka mengambil tanggungjawab ke arah mencapai sesuatu matlamat dgn usaha sendiri. </li></ul><ul><li>Model ini telah diuji di India dan menjadi bahan rujukan bagi negara-negara dunia ketiga bagi mencari penyelesaian masalah sosio-ekonomi. </li></ul>
 23. 23. 1.5 SEJARAH PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN <ul><li>Awal abad ke-18, Ricahrd Cantillon bangunkan teori-teori awal usahawan. </li></ul><ul><li>Karya “Essai sur la de commerce en general” merupakan terbitan pertamanya selepas 20 tahun kematiannya. </li></ul><ul><li>Dlm “Essai”, beliau perhati dan dapati saudagar, petani, tukang dan pemilik peniaga tunggal beli pada harga lain, jual pada harga lain. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Istilah “entreprendre” merujuk individu yg sanggup mengambil risiko dan mengejar peluang-peluang yang ada. </li></ul><ul><li>Juga berkecimpung dlm pertukaran utk mengaut keuntungan di samping amalkan ‘pertimbangan perniagaan’ dlm menghadapi risiko yang tidak dijangka. </li></ul><ul><li>Beadeau (1730-1790) – usahawan dilihat seseorg yg telah melakukan inovasi. </li></ul><ul><li>Rekabentuk dan aplikasi teknik-teknik baru dlm usaha krgkan kos, tingkatkan keuntungan. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Say (1767-1832)- tekankan kualiti pertimbangan keusahawanan, semangat kental dan berupaya selesaikan masalah usahawan lain. </li></ul><ul><li>Schumpeter – usahawan sebagai mereka yg lakukan inovasi dgn istilah ciptaan perniagaan baru, eskplotasi sesuatu rekaan. </li></ul><ul><li>Beliau krg setuju usahawan dikaitkan dgn inovasi sebaliknya bagaimana usahawan jalankan perniagaan tanpa inovasi. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Schumpeter jelaskan inovasi mungkin terdiri daripada banyak jenis & berpunca: </li></ul><ul><li>Penghasilan produk baru atau pembaikan dlm kualitinya. </li></ul><ul><li>Kemajuan kaedah penghasilan produk yg baru. </li></ul><ul><li>Pembukaan pasaran baru </li></ul><ul><li>Penguasaan sumber bekalan baru dan </li></ul><ul><li>Organisasi yg baru dlm industri. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Mc Clelland (1961) – kunci kpd peribadi keusahawanan terletak pd motivasi kejayaan seseorg usahawan. </li></ul><ul><li>Rotter (1966) – usahawan mempunyai lokus kawalan ie. Mereka yg percaya diri mereka mampu mengawal takdir mereka sendiri. </li></ul><ul><li>Drucker (1964) – melihat usahawan sebagai seseorg yg memaksimumkan sesuatu peluang. Juga kaitkan kepimpinan dlm keusahawanan. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Schultz (1980) - gelagat keusahawanan dimanifestasi oleh org lain berbnding dgn mereka yg terlibat dlm perniagaan. </li></ul><ul><li>Carson (1982) - konsep psikologi antara perkara yg membentuk gelagat keusahawanan. </li></ul><ul><li>Kets de Vries (1996) – usahawan sebagai pembuat risiko berbanding mengambil risiko kerana selalunya mereka menggunakan modal org lain. </li></ul><ul><li>Bolton & Thompson – usahawan sebagai invidu yg merekacipta dan inovasi sesuatu yg bernilai apabila wujudnya peluang. </li></ul>
 29. 29. 1.6 KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM <ul><li>Dari sudut Islam, perniagaan merupakan aktiviti penting sejak sekian lama. </li></ul><ul><li>Habil, anak nabi Adam telah pelopori bidang pertanian manakala Qabil usahakan idang penternakan. </li></ul><ul><li>Nabi Muhammad mengembala kambing semasa baginda masih kecil. </li></ul><ul><li>Turut membantu perniagaan bapa saudaranya. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Uruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah r.a sehingga mendapat gelaran “al-amin” (amanah). </li></ul><ul><li>Keusahawanan amat digalakkan dlm Islam. </li></ul><ul><li>Hadis riwayat Tirmizi “ 9/10 sumber rezeki adalah daripada perniagaan”. </li></ul><ul><li>Menurut Islam, perniagaan melibatkan aktiviti jual beli iaitu pertukaran barangan yg dilaksanakan oleh manusia utk penuhi keperluan kehidupan seharian serta memberi keselesaan hidup. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Aktiviti keusahawanan membolehkan manusia atau pihak peniaga memperolehi rezeki yg halal. </li></ul><ul><li>Firman Allah;”... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba…” (terjemahan Surah al-Baqarah 2:275). </li></ul><ul><li>Islam anggap keusahawanan sebagai satu ibadah. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Ibadah bukan semata-mata solat, puasa, zakat, haji, doa, zikir dan sebagainya tetapi berniaga juga sebagai ibadah. </li></ul><ul><li>Di Madinah, Nabi Muhammad telah bina masjid dan diikuti sebuah pasar. </li></ul><ul><li>Apa tujuannya??? </li></ul><ul><li>Masjid: laksana ibadat khas </li></ul><ul><li>Pasar: urusan perniagaan </li></ul><ul><li>Kedua-duanya sebahagian ibadah kepada Allah s.w.t dlm pengertian umum. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Aktiviti perniagaan bukan sahaja penuhi kehidupan manusia tetapi kumpul harta kekayaan di samping membuat amal jariah. </li></ul><ul><li>Supaya hidup lebih sempurna utk diri dan keluarga serta tidak bergantung kpd belas ihsan org lain. </li></ul><ul><li>Usahawan berjaya digelar al-Falah iaitu mendapat keredhaan Allah. </li></ul><ul><li>Tinggalkan perniagaan dilarang dan mendahulukan keredhaan Allah. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Usahawan perlu memiliki akhlak yg mulia, sentiasa jujur, amanah, benar dan bertimbang rasa kpd org lain. </li></ul><ul><li>Pelanggan bukan shj menilai produk tetapi pada keperibadian usahawan itu juga. </li></ul><ul><li>Memberi nilai tambah kpd usahawan dan pemangkin kejayaannya. </li></ul>
 35. 35. 1.7 KEUSAHAWANAN SATU CABANG JIHAD & AMAL SOLEH <ul><li>Keusahawanan dianggap sebagai jihad fi sabilillah (dilakukan secara bersunguh-sungguh demi menegakkan ajaran Islam dan meninggikan syiar Islam). </li></ul><ul><li>Menjadi sumber rezeki kpd m’kat (wujud peluang pekerjaan). </li></ul><ul><li>Basmi kemiskinan utk hapuskan masalah soaial, maksiat, jenayah dan segala perbuatan mungkar. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Ibadah dan amal soleh adalah amalan baik dan merapatkan hubungan antara manusia dgn Allah (hablul minallah) serta antara manusia dgn manusia lain (hblul minanas). </li></ul><ul><li>Muhammad Ali Hashim (2003) sifatkan amal soleh: </li></ul><ul><li>cipta produk / perkhidmatan / pendekatan yg dinikmati faedahnya berpanjangan. </li></ul><ul><li>pasarkan produk dgn efisyen dan berkesan (kos sedikit) dan manfaat seramai yg mungkin. </li></ul><ul><li>Jana peluang pekerjaan & sumber rezeki kpd anggota syarikat & tanggungan mereka. </li></ul><ul><li>Peluang peningkatan kerjaya dan berterusan tingkatkan pendapatan. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>e) Tingkatkan taraf hidup sehingga kehiduapan menjadi lebih sempurna. </li></ul><ul><li>f) Teguhkan taraf ekonomi dan sosial & tingkatkan maruah bangsa, agama dan negara. </li></ul><ul><li>g) Kuatkan pertahanan ekonomi bangsa. </li></ul><ul><li>h) Bantu membina khairun ummah. </li></ul>
 38. 38. 1.8 GARIS PANDUAN UTAMA KEUSAHAWANAN DALAM ISLAM <ul><li>Terdapat beberapa syarat utk jadikan keusahawanan sebagai ibadat: </li></ul><ul><li>Melakukan apa yg disuruh </li></ul><ul><li>Menjauhi apa yg dilarang </li></ul><ul><li>Mengamalkan sifat-sifat yg baik </li></ul><ul><li>Perancangan dan strategi perniagaan </li></ul><ul><li>Mengetahui hukum hakam perniagaan </li></ul>
 39. 39. 1.9 KESIMPULAN <ul><li>Konsep usahawan dan keusahawanan membawa satu definisi serta perspektif yg sgt luas. </li></ul><ul><li>Memberi gambaran bahawa bukan setakat aktiviti perniagaan tetapi melibatkan pembentukan ciri-ciri perwatakan seseorg usahawan di samping proses-proses lain yg perlu dilalui. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Tidak ada satu definisi khas yg ditetapkan bagi terma usahawan dan keusahawanan kerana bidang ini sentiasa berkembang mengikut trend dan peralihan masa serta persekitaran dan ekonomi negara. </li></ul>
 41. 41. 1.10 SOALAN LATIHAN <ul><li>Dari manakah asal-usul perkataan usahawan dan siapakan yg memperkenalkannya? </li></ul><ul><li>Nyatakan 3 definisi usahawan dan keusahawanan menurut perspektif-perspektif yg anda ketahui atau mana-mana tokoh yg terkenal. </li></ul><ul><li>Apakah kepentingan aktiviti keusahawanan dlm kehidupan seseorg individu? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah anda menfsirkan seseorg itu sebagai usahawan? Nyatakan ciri-ciri yg anda ketahui dan pelajari. </li></ul><ul><li>Nyatakan secara ringkas konsep usahawan dan keusahawanan menurut Islam. </li></ul>

×