Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.Takrif & Prinsip Asas Tamadun

11,948 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

2.Takrif & Prinsip Asas Tamadun

  1. 1. <ul><li>TAKRIF </li></ul><ul><li>DAN </li></ul><ul><li>PRINSIP ASAS TAMADUN </li></ul>
  2. 2. ETIMOLOGI ‘TAMADUN’ <ul><li>Berasal dari perkataan Arab ‘ maddana ’: </li></ul><ul><ul><li>“ pemilihan sesuatu lokasi sbg. tempat tinggal”, </li></ul></ul><ul><ul><li>“ membangun sesuatu kawasan sehingga menjadi suatu perbandaran”, </li></ul></ul><ul><ul><li>“ hidup dlm suasana kehidupan org. bandar dan menikmati kehidupan yg. maju”. </li></ul></ul><ul><li>Istilah ini dipopularkan oleh Jurji Zaydan dlm. tarikh al-tamaddun al-islamiy di awal 1900. </li></ul><ul><li>sebelum ‘ tamaddun ’, perkataan ‘ madaniyyah ’, ‘ `umran ’ dan ‘hadarah ’ pernah digunakan. </li></ul>
  3. 3. … samb……. <ul><li>Dalam bahasa Inggeris, tamadun diterjemahkan sebagai ‘ civilization ’, dan lebih popular berbanding ‘ culture ’ dan ‘ urbanization ’. </li></ul><ul><li>Dalam bahasa Melayu, selain ‘ tamadun ’, perkataan ‘ peradaban ’ dan ‘kebudayaan’ juga digunakan. </li></ul><ul><li>Dunia Islam mengenali dan mengkaji tamadun sejak abad ke-14 lagi dan dirintis oleh Ibn Khaldun (1332-1406). </li></ul><ul><li>Dunia Barat pada abad ke-19, apb. Muqaddimah Ibn Khaldun diterjemah ke bhs. Perancis dan bhs. Inggeris. </li></ul>
  4. 4. TAKRIF TAMADUN <ul><li>Sukar ditentukan takrif yg tepat dan mutlak bagi tamadun baik menurut perspektif Islam, Barat, Melayu kerana perbezaan latar belakang, cara hidup, perbezaan faktor kemunculan dan perkembangan serta perbezaan persepsi. </li></ul><ul><li>Tamadun Islam meletakkan agama yg. berpaksikan akidah, syariah dan akhlak sbg. asas dan dasar. </li></ul>
  5. 5. … samb…. <ul><li>Tamadun Islam mengimbangi antara pembangunan material dan spiritual atau kebendaan dan kerohanian spt. yg. diketengahkan oleh Ibn Khaldun, Syed Qutb, Sa`id Hawa dll. </li></ul><ul><li>Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan sbg. ukuran bagi menentukan sesuah msykt itu bertamadun spt yg. dikemukakan oleh Toynbee, Fiebleman dll. </li></ul>
  6. 6. PRINSIP-PRINSIP ASAS <ul><li>Meskipun takrif tamadun tidak dapat dimutlakkan, namun prinsip-prinsipnya tetap sama iaitu sosialisasi dan interaksi manusia yg. dimasyarakatkan secara kolektif. </li></ul><ul><li>Proses ini melalui kronologi berikut: </li></ul><ul><ul><li>Faktor sosioekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi manusia dengan alam </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreativiti manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>Persaingan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>Peminjaman kepakaran </li></ul></ul>
  7. 7. Cadangan Rujukan <ul><li>M. A. J. Beg 1980. The Image of Islamic Civilization . Kuala Lumpur: The University of Malaya Press. </li></ul><ul><li>M. A. J. Beg 1982. Islamic and Western Concepts of Civilization . Kuala Lumpur: The University of Malaya Press. </li></ul><ul><li>Wan Abdul Rahman Latif ( et al. ) 1996. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. </li></ul>
  8. 8. http://wanbk.page.tl

×