Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MASYARAKAT DAN ORGANISASI
RANGKA TOPIK <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>MASYARAKAT </li></ul><ul><ul><li>DEFINISI </li></ul></ul><ul><ul><li>PER...
OBJEKTIF TOPIK <ul><li>Memahami maksud dan konsep masyarakat dari perspektif Sosiologi dan perspektif Islam </li></ul><ul>...
PENGENALAN <ul><li>Perubahan masyarakat yang wujud </li></ul><ul><li>Masyarakat tradisional (ringkas) </li></ul><ul><li>Ma...
MASYARAKAT <ul><li>MASYARAKAT ialah </li></ul><ul><li>satu kumpulan individu yang mempunyai persamaan dalam beberapa perka...
DEFINISI <ul><li>Kamus Dewan – masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama; pergaulan masyarakat; dan hidup...
PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>Horton dan Hunt (1988) </li></ul><ul><li>“ A society is relatively independent, self-perpetu...
PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>DUA (2) KONSEP PENTING TENTANG MASYARAKAT </li></ul><ul><li>DIPERKENALKAN OLEH FERDINAND TO...
MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT <ul><li>The society of tradition </li></ul><ul><li>Hubungan sosial berasaskan ikatan ke...
MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT <ul><li>A society of contract </li></ul><ul><li>Hubungan berasaskan bentuk perjanjian d...
PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>PEMBENTUKAN MASYARAKAT MENGIKUT PANDANGAN TALCOTT PARSON (1902-1979) </li></ul><ul><li>Pemben...
<ul><li>Setiap masyarakat perlu memenuhi EMPAT (4) fungsi berikut untuk memastikan masyarakat terus wujud:- </li></ul><ul>...
<ul><li>2. perlu ada matlamat – berazam untuk menaikkan taraf hidup masyakat berkenaan </li></ul><ul><li>3. perlu ada inte...
PERSPEKTIF ISLAM <ul><li>Ibnu Khaldun : manusia mempunyai sifat yang lemah maka memerlukan hidup berkelompok  tolong-me...
RUMUSAN - MASYARAKAT <ul><li>Pandangan sarjana mengenai MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Elemen penting dalam pembentukan mas...
JENIS MASYARAKAT <ul><li>Terdapat DUA (2) jenis masyarakat </li></ul><ul><li>MASYARAKAT RINGKAS (MUDAH) </li></ul><ul><ul>...
MASYARAKAT (RINGKAS) <ul><li>Mempunyai struktur organisasi yang mudah, jelas dan tidak terlalu mempunyai prosedur yang ban...
MASYARAKAT (KOMPLEKS) <ul><li>Tidak unik, dan sukar ditentukan tahap penglibatan individu dalam masyarakat </li></ul><ul><...
EVOLUSI MASYARAKAT <ul><li>Bermaksud peralihan tahap masyarakat dari sesuatu tahap ke tahap yang lebih baik </li></ul><ul...
1. MASYARAKAT MEMBURU <ul><li>Masyarakat yang menggunakan teknologi mudah untuk memburu binatang dan bercucuk tanam </li><...
2. MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK <ul><li>Wujud menggantikan masyarakat pemburu </li></ul><ul><li>Masyarakat horticult...
3. MASYARAKAT PERTANIAN <ul><li>Juga dikenali sebagai agrarian society </li></ul><ul><li>Masyarakat yang terlibat dalam p...
4. MASYARAKAT INDUSTRI <ul><li>Muncul hasil daripada Revolusi Industri (1750an) </li></ul><ul><li>Menggunakan sumber semul...
PERSOALAN <ul><li>KENAPA MASYARAKAT PERLU KEPADA SATU BENTUK ORGANISASI? </li></ul><ul><li>KONSEP PENGORGANISASIAN MASYARA...
KEPERLUAN ORGANISASI <ul><li>PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. Menjadikan struktur masyarakat lebih...
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>Satu kaedah atau cara </li></ul><ul><li>bagaimana sesuatu masyarakat dapat diorganisa...
PENDEKATAN <ul><li>1: SECARA FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Perlaksanaan secara terancang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengan...
PENDEKATAN <ul><li>2: SECARA TIDAK FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Tidak melibatkan kaedah formal </li></ul></ul><ul><ul><li>...
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>FAKTOR PENYUMBANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. keperlu...
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>4. keperluan kepada kepemimpinan dalam menerajui masyarakat </li></ul><ul><li>5. keper...
MASYARAKAT MASA HADAPAN <ul><li>CUBA ANDA BAYANGKAN MASYARAKAT MASA HADAPAN? </li></ul><ul><li>The Third Wave – struktur ...
KESIMPULAN <ul><li>Keperluan masyarakat berubah mengikut perubahan zaman </li></ul><ul><li>Gabungan dan kerjasama ahli dal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08 Organisasi & Masyarakat

16,968 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

08 Organisasi & Masyarakat

 1. 1. MASYARAKAT DAN ORGANISASI
 2. 2. RANGKA TOPIK <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>MASYARAKAT </li></ul><ul><ul><li>DEFINISI </li></ul></ul><ul><ul><li>PERSPEKTIF SOSIOLOGI </li></ul></ul><ul><ul><li>PERSPEKTIF ISLAM </li></ul></ul><ul><ul><li>JENIS MASYARAKAT </li></ul></ul><ul><ul><li>EVOLUSI MASYARAKAT </li></ul></ul><ul><li>PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>PENGORGANISASIAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MASYARAKAT PADA MASA HADAPAN </li></ul><ul><li>KESIMPULAN </li></ul>
 3. 3. OBJEKTIF TOPIK <ul><li>Memahami maksud dan konsep masyarakat dari perspektif Sosiologi dan perspektif Islam </li></ul><ul><li>Membezakan DUA (2) jenis masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan dan membezakan evolusi masyarakat </li></ul><ul><li>Menjelaskan peranan organisasi kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan konsep pengorganisasian masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan pendekatan dan faktor yang mempengaruhi pengorganisasian masyarakat </li></ul>
 4. 4. PENGENALAN <ul><li>Perubahan masyarakat yang wujud </li></ul><ul><li>Masyarakat tradisional (ringkas) </li></ul><ul><li>Masyarakat moden (kompleks) </li></ul><ul><li>Elemen utama masyarakat </li></ul><ul><ul><li>saling bergantungan antara satu sama lain </li></ul></ul><ul><ul><li>berusaha dalam mencapai matlamat bersama </li></ul></ul><ul><ul><li>bersama-sama dalam menyelesaikan masalah </li></ul></ul>
 5. 5. MASYARAKAT <ul><li>MASYARAKAT ialah </li></ul><ul><li>satu kumpulan individu yang mempunyai persamaan dalam beberapa perkara </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan berdasarkan sumber ekonomi – feudal, komunis </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan mengikut agama </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan mengikut bahasa </li></ul>
 6. 6. DEFINISI <ul><li>Kamus Dewan – masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama; pergaulan masyarakat; dan hidup bermasyarakat </li></ul><ul><li>Drs. Sidi Gazalba – perkataan masyarakat dipinjam daripada perkataan Arab iaitu syarika  perhubungan pembentukan suatu kelompok atau kumpulan </li></ul>
 7. 7. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>Horton dan Hunt (1988) </li></ul><ul><li>“ A society is relatively independent, self-perpetuating human group which occupies a territory, shares a culture, and has most of its associations within this group. A society is an organization of people whose associations are with another” </li></ul><ul><ul><li>Merangkumi individu dan kelompok manusia yang berinteraksi antara satu sama lain, </li></ul></ul><ul><ul><li>berkongsi satu kebudayaan yang sama dalam satu kawasan tertentu, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mereka bersatu dalam kumpulan dan melihat diri mereka berlainan daripada orang atau kumpulan manusia yang lain </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : ORANG TIMUR VS ORANG BARAT </li></ul></ul>
 8. 8. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>DUA (2) KONSEP PENTING TENTANG MASYARAKAT </li></ul><ul><li>DIPERKENALKAN OLEH FERDINAND TONNIES (AHLIS SOSIOLOGI JERMAN) </li></ul><ul><li>MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT </li></ul><ul><li>MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT </li></ul><ul><ul><li>Dihasilkan berdasarkan kepada jenis-jenis masyarakat, susunan sosial (bentuk) dan hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat </li></ul></ul>
 9. 9. MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT <ul><li>The society of tradition </li></ul><ul><li>Hubungan sosial berasaskan ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang sangat rapat </li></ul><ul><li>Hubungan bersifat primary – hubungan rapat dan bersemuka </li></ul><ul><li>Contoh : hubungan saudara-mara yang tinggal dalam satu kawasan  wujud semangat kekitaan </li></ul>
 10. 10. MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT <ul><li>A society of contract </li></ul><ul><li>Hubungan berasaskan bentuk perjanjian dan lebih berbentuk formal </li></ul><ul><li>Berlawanan dengan konsep GEMEINSCHAFT </li></ul><ul><li>Hubungan sosial bersifat secondary dan impersonal  interaksi di kalangan anggota adalah bersifat individualistik dan saling tidak percaya </li></ul><ul><li>Anggota sentiasa bersaing </li></ul><ul><li>Pola interaksi: terdapat pembahagian tugasan dan peranan yang khusus </li></ul><ul><li>Tingkah laku dibentuk mengikut peraturan dan undang-undang kawalan sosial </li></ul>
 11. 11. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>PEMBENTUKAN MASYARAKAT MENGIKUT PANDANGAN TALCOTT PARSON (1902-1979) </li></ul><ul><li>Pembentukan masyarakat adalah dari perspektif struktur fungsional </li></ul><ul><li>Setiap elemen struktur sosial dalam masyarakat membantu mewujudkan kestabilan masyarakat </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Setiap masyarakat perlu memenuhi EMPAT (4) fungsi berikut untuk memastikan masyarakat terus wujud:- </li></ul><ul><li>1. penyesuaian – perlu menyesuaikan dengan alam persekitaran untuk terus hidup </li></ul><ul><ul><li>Tugas utama : pengagihan sumber-sumber material kepada anggota masyarakat </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>2. perlu ada matlamat – berazam untuk menaikkan taraf hidup masyakat berkenaan </li></ul><ul><li>3. perlu ada integrasi dan kerjasama di kalangan semua anggota masyarakat untuk mencapai matlamat yang ditetapkan </li></ul><ul><li>4. perlu ada pengekalan pola – sikap anggota masyarakat mesti bersetuju dan berkongsi nilai-nilai dalam mematuhi segala norma dan kebudayaan masyarakat tersebut </li></ul>
 14. 14. PERSPEKTIF ISLAM <ul><li>Ibnu Khaldun : manusia mempunyai sifat yang lemah maka memerlukan hidup berkelompok  tolong-menolong dalam menyempurnakan keperluan mereka </li></ul><ul><li>Masyarakat wujud bermula daripada kewujudan individu-individu </li></ul><ul><li>Terbentuklah satu organisasi masyarakat yang terikat kepada satu norma yang dipatuhi oleh setiap anggota </li></ul><ul><li>Agama memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang stabil </li></ul><ul><li>CONTOH : Agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) </li></ul>
 15. 15. RUMUSAN - MASYARAKAT <ul><li>Pandangan sarjana mengenai MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Elemen penting dalam pembentukan masyarakat ialah </li></ul><ul><ul><li>Individu-individu atau anggota masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi (pergaulan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Peraturan (kebudayaan) </li></ul></ul><ul><li>Masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja bersama sehingga dapat mengorganisasikan diri mereka sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu </li></ul>
 16. 16. JENIS MASYARAKAT <ul><li>Terdapat DUA (2) jenis masyarakat </li></ul><ul><li>MASYARAKAT RINGKAS (MUDAH) </li></ul><ul><ul><li>Simple society </li></ul></ul><ul><li>MASYARAKAT KOMPLEKS </li></ul>
 17. 17. MASYARAKAT (RINGKAS) <ul><li>Mempunyai struktur organisasi yang mudah, jelas dan tidak terlalu mempunyai prosedur yang banyak </li></ul><ul><li>Boleh mendapat persetujuan ahli secara terbuka </li></ul><ul><li>Hubungan masyarakat berasaskan kekeluargaan dan tidak formal </li></ul><ul><li>CONTOH </li></ul>
 18. 18. MASYARAKAT (KOMPLEKS) <ul><li>Tidak unik, dan sukar ditentukan tahap penglibatan individu dalam masyarakat </li></ul><ul><li>Hubungan masyarakat longgar </li></ul><ul><li>Hubungan antara individu lebih formal </li></ul><ul><li>Interaksi yang lebih tersusun dan sistematik </li></ul><ul><li>Peranan individu dalam pembangunan masyarakat diambil alih oleh organisasi lain </li></ul><ul><li>Tahap penggunaan teknologi lebih maju </li></ul><ul><li>CONTOH </li></ul>
 19. 19. EVOLUSI MASYARAKAT <ul><li>Bermaksud peralihan tahap masyarakat dari sesuatu tahap ke tahap yang lebih baik </li></ul><ul><li>Dilihat dari aspek kegiatan ekonomi </li></ul><ul><li>EMPAT (4) tahap </li></ul><ul><ul><li>1. MASYARAKAT MEMBURU </li></ul></ul><ul><ul><li>2. MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK </li></ul></ul><ul><ul><li>3. MASYARAKAT PERTANIAN </li></ul></ul><ul><ul><li>4. MASYARAKAT INDUSTRI </li></ul></ul>
 20. 20. 1. MASYARAKAT MEMBURU <ul><li>Masyarakat yang menggunakan teknologi mudah untuk memburu binatang dan bercucuk tanam </li></ul><ul><li>Muncul kira-kira 10,000 tahun lampau </li></ul><ul><li>Tinggal dalam kelompok kecil (tidak melebihi 15 orang) </li></ul><ul><li>Mempunyai hubungan persaudaraan </li></ul><ul><li>Hidup berpindah-randah </li></ul><ul><li>Kaum lelaki – memburu (tombak dan panah) </li></ul><ul><li>Kaum wanita - bercucuk tanam </li></ul><ul><li>Sistem politik yang diamalkan </li></ul><ul><ul><li>Mempunyai KETUA yang dilantik berdasarkan peranan untuk memimpin </li></ul></ul><ul><li>Pendidikan tidak formal kepada anak-anak </li></ul><ul><ul><li>Anak lelaki – memburu </li></ul></ul><ul><ul><li>Anak perempuan – bercucuk tanam </li></ul></ul>
 21. 21. 2. MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK <ul><li>Wujud menggantikan masyarakat pemburu </li></ul><ul><li>Masyarakat horticultural – masyarakat yang bercucuk-tanam sepenuhnya </li></ul><ul><ul><li>mengusahakan ladang menggunakan peralatan tangan yang mudah </li></ul></ul><ul><li>Masyarakat pastoral – kehidupan bersumberkan binatang ternakan </li></ul><ul><li>Saiz masyarakat yang lebih besar (mencapai 1000 orang) </li></ul><ul><li>Mempunyai hubungan persaudaraan </li></ul><ul><li>Hidup berpindah-randah untuk mencari kawasan subur bagi tujuan pertanian dan berternak </li></ul><ul><li>Sistem politik yang diamalkan </li></ul><ul><ul><li>Pemimpin terdiri daripada lelaki yang paling gagah dalam sukunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Suku yang yang kuat memimpin dan melindungi suku yang lemah </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi utama – berternak dan berkebun </li></ul>
 22. 22. 3. MASYARAKAT PERTANIAN <ul><li>Juga dikenali sebagai agrarian society </li></ul><ul><li>Masyarakat yang terlibat dalam pertanian di kawasan yang luas (ladang), DAN </li></ul><ul><li>Masyarakat ini menggunakan binatang dalam pembajakan </li></ul><ul><li>Tertumpu di satu-satu kawasan atau bandar </li></ul><ul><li>Tinggal dalam bilangan yang ramai (100,000 orang) </li></ul><ul><ul><li>Kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Punca utama kematian – penyakit (wabak penyakit) dan peperangan </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Menjalankan aktiviti pertanian </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan duit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan perdagangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembahagian buruh (pengkhususan) berlaku akibat wujudnya banyak peluang pekerjaan </li></ul></ul>
 23. 23. 4. MASYARAKAT INDUSTRI <ul><li>Muncul hasil daripada Revolusi Industri (1750an) </li></ul><ul><li>Menggunakan sumber semulajadi dan alatan canggih untuk menghasilkan barangan </li></ul><ul><li>Penggunaan lebih kuasa mesin berbanding tenaga manusia </li></ul><ul><li>Saiz penduduk yang lebih besar dan bentuk pekerjaan yang pelbagai </li></ul><ul><ul><li>Kadar kematian kurang (tahap kesihatan lebih baik) </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Kompleks </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengkhususan buruh </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ekonomi yang pelbagai – kapitalis, komunis, campuran </li></ul></ul><ul><li>Sistem politik </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah dipilih dalam pilihanraya </li></ul></ul><ul><li>Sistem pendidikan </li></ul><ul><ul><li>Formal dan sistematik </li></ul></ul>
 24. 24. PERSOALAN <ul><li>KENAPA MASYARAKAT PERLU KEPADA SATU BENTUK ORGANISASI? </li></ul><ul><li>KONSEP PENGORGANISASIAN MASYARAKAT </li></ul>
 25. 25. KEPERLUAN ORGANISASI <ul><li>PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. Menjadikan struktur masyarakat lebih tersusun dan terarah dalam mencapai misi dan visi yang diingini </li></ul><ul><li>2. menjadi penggerak kepada pembentukan masyarakat yang lebih bertamadun, dan berdaya-saing </li></ul><ul><li>3. menggabungkan fungsi-fungsi individu dalam masyarakat ke arah pencapaian keperluan dan kehendak hidup </li></ul><ul><li>4. organisasi menjadi alat perubahan asas dalam kemajuan dan ketamadunan manusia </li></ul>
 26. 26. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>Satu kaedah atau cara </li></ul><ul><li>bagaimana sesuatu masyarakat dapat diorganisasikan </li></ul><ul><li>dalam memastikan matlamat dan keperluan individu dalam masyarakat secara amnya dapat dipenuhi </li></ul><ul><li>Berkait rapat dengan tindakan dan penyelarasan aktiviti yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut </li></ul>
 27. 27. PENDEKATAN <ul><li>1: SECARA FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Perlaksanaan secara terancang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengandungi prosedur tertentu yang perlu dipatuhi </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : pilihanraya yang dilaksanakan oleh Malaysia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peranan Suruhanjaya Pilihanraya (berdasarkan Perlembagaan Persekutuan) </li></ul></ul></ul>
 28. 28. PENDEKATAN <ul><li>2: SECARA TIDAK FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Tidak melibatkan kaedah formal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilakukan berdasarkan kepada prinsip kemasyarakatan dan persetujuan ahli masyarakat tanpa melanggar etika </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : aktiviti gotong-royong (tanpa paksaan) </li></ul></ul>
 29. 29. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>FAKTOR PENYUMBANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. keperluan kepada matlamat yang ingin dicapai bersama </li></ul><ul><li>2 keperluan kepada pentadbiran dan pengkhususan tugas </li></ul><ul><li>3. keperluan kepada tanggungjawab bagi memastikan kehidupan yang lebih sempurna </li></ul>
 30. 30. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>4. keperluan kepada kepemimpinan dalam menerajui masyarakat </li></ul><ul><li>5. keperluan dalam aspek keselamatan, pertahanan, sosioekonomi dan politik </li></ul><ul><li>6. keperluan kepada aspek kawalan dalam masyarakat </li></ul>
 31. 31. MASYARAKAT MASA HADAPAN <ul><li>CUBA ANDA BAYANGKAN MASYARAKAT MASA HADAPAN? </li></ul><ul><li>The Third Wave – struktur masyarakat menjadi semakin kompleks dan rumit </li></ul><ul><li>Perubahan struktur sering berlaku </li></ul><ul><ul><li>Pembentukan organisasi (formal) mewakili kepentingan masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Borderless etc </li></ul></ul>
 32. 32. KESIMPULAN <ul><li>Keperluan masyarakat berubah mengikut perubahan zaman </li></ul><ul><li>Gabungan dan kerjasama ahli dalam masyarakat adalah elemen penting dalam pembentukan struktur organisasi masyarakat yang baik </li></ul><ul><li>Kawalan diperlukan melalui peraturan formal dan tidak formal bagi menjadikan struktur organisasi masyarakat kukuh dan kekal </li></ul>

×