Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 Politik Organisasi

12,707 views

Published on

Published in: Technology, Business

06 Politik Organisasi

 1. 1. <ul><li>POLITIK </li></ul><ul><li>ORGANISASI </li></ul><ul><li>BAB 6 </li></ul>
 2. 2. POLITIK ORGANISASI <ul><li>POLITIK </li></ul><ul><li>Berkait rapat dengan konsep kuasa, autoriti dan pengaruh </li></ul><ul><li>POLITIK ORGANISASI </li></ul><ul><li>Timbul disebabkan perubahan dlm aspek tingkahlaku di kalangan ahli organisasi </li></ul><ul><li>Dalam organisasi  pemimpin dipilih melalui kelayakan yang dimiliki. </li></ul>
 3. 3. Perubahan Tingkahlaku <ul><li>Boleh mencetuskan konflik yg berbentuk </li></ul><ul><ul><li>Interpersonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Inter-kelompok </li></ul></ul><ul><ul><li>Fenomena ini memberi gambaran mengenai keadaan politik dlm sesebuah organisasi </li></ul></ul>
 4. 4. Persepsi Mengenai Politik <ul><li>Secara umum – politik dicemari dgn pelbagai aktiviti spt </li></ul><ul><ul><li>penindasan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkahlaku tidak sihat sebilangan individu </li></ul></ul><ul><ul><li>persaingan mengejar kuasa, pengaruh dan kedudukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketidakadilan </li></ul></ul><ul><ul><li>Fenomena seperti ini juga berlaku dlm politik oraganisasi </li></ul></ul>
 5. 5. DEFINISI POLITIK ORGANISASI <ul><li>Proses hubungan antara kuasa dan pengaruh membabitkan individu-individu dan kelompok-kelompok tertentu sama ada di peringkat dalaman atau luaran persekitaran organisasi (Eran Vigoda,1998) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Selain itu, menurut beliau -merujuk kepada pengaruh aktiviti-aktiviti dan taktik-taktik yg dilakukan oleh ahli-ahli organisasi dalam usaha untuk memenuhi dan mencapai kepentingan dan matlamat mereka di tempat kerja (Eran Vidoga,1998) </li></ul>
 7. 7. KEPERLUAN POLITIK ORGANISASI <ul><li>Untuk: </li></ul><ul><li>Menyelesaikan konflik organisasi </li></ul><ul><li>Manakala, peranan sistem dlm organisasi adalah untuk membentuk, mengatur peraturan disamping mengekalkn bentuk arahan dikalangan ahli organisasi </li></ul>
 8. 8. POLITIK ORGANISASI <ul><li>Proses membuat keputusan dlm organisasi juga merupakan proses politik. Ini kerana aktor dlm organisasi (pegawai & k/tangan) cuba utk memuaskan bukan shj matlamat organisasi tetapi kepentingan diri mrk. </li></ul><ul><li>Tingkahlaku politik merupakan pengaruh yg bukan bersifat rasional dlm membuat keputusan </li></ul><ul><li>Pengurusan politik organisasi mengutamakan kemahiran pengurus </li></ul><ul><li>Pengurusan politik organisasi yg berkesan boleh mewujudkan situasi menang-menang ( win-win situation ) tanpa melanggar etika profesional dan personal </li></ul>
 9. 9. FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAHLAKU POLITIK <ul><li>Untuk memahami tingkah laku politik organisasi, Farrell dan Peterson (1982) memperkenalkan tipologi tiga dimensi </li></ul><ul><li>A) Di mana tempat berlakunya aktiviti politik </li></ul><ul><li>-di dalam atau di luar organisasi </li></ul><ul><li>B) Tujuan atau haluan pengaruh </li></ul><ul><ul><li> - vertikal atau lateral </li></ul></ul><ul><li>C) Keabsahan @ legitimasi tindakan politik </li></ul>
 10. 10. Sambungan… <ul><li>Aktiviti politik di dlm dan luar organisasi memberi kesan kpd organisasi dan anggotanya </li></ul><ul><li>Terdpt kecenderungan di kalangan anggota utk mendapat pengaruh secara vertikal @ literal </li></ul><ul><li>Tindakan yg diambil perlu ada keabsahannya. Jika tidak kemungkinan keputusan yg dibuat tidak akan mendapat sokongan ramai @ anggota organisasi </li></ul>
 11. 11. Faktor yang mempengaruhi Perubahan Tingkahlaku Politik <ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Organisasi </li></ul>Faktor Organisasi Faktor Individu Machiavellianisme Pengawalan Diri Keperluan Kepada Kuasa Nilai-nilai Individu Nilai-nilai organisasi Kekaburan Norma Bertentang Persaingan Peringkat dalam Organisasi
 12. 12. FAKTOR INDIVIDU <ul><li>A) Machiavellianisme </li></ul><ul><li>Aliran ini percaya tingkah laku politik adalah berbentuk pragmatik. </li></ul><ul><li>Pengurus yg memiliki keinginan yg tinggi akan bersikap pragmatik, dan yakin tujuan boleh menghalalkan cara. </li></ul><ul><li>Dlm hal ini seseorang pengurus akan memperalatkan orang lain dan membelakangkan moral dan etika utk mencapai kepentingannya. </li></ul><ul><li>Mereka yg berfahaman demikian merasakan tindakan mrk tdk salah asalkan mencapai kepentingan peribadi mereka. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>B) Pengawasan Diri </li></ul><ul><li>Bijak untuk berubah pada masa2 tertentu utk menyesuaikan diri dgn keadaan semasa & mengelak dari terancam. </li></ul><ul><li>Tujuan perubahan dan penyesuaian tingkahlaku  menimbulkan reaksi positif drpd pihak lain (Aldag Kuzuhara, 2003). </li></ul><ul><li>Mampu mengawal diri dgn baik, komunikasi dgn berkesan dgn pelbgi peringkat @ pihak dalam organisasi. </li></ul><ul><li>Seseorg itu perlu bijak menyesuaikan diri dgn ketua jabatan  jika berlaku perubahan kepemimpinan dalam organisasi. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>C) Keperluan kepada Kuasa </li></ul><ul><li>Politik dikaitkan dgn kuasa dan pengunaan kuasa dalam mana2 organisasi. </li></ul><ul><li>Kuasa  suatu keperluan dan mempunyai hubungan dgn beberapa aktiviti tertentu dlm organisasi. </li></ul><ul><li>Perlunya kuasa disbbkn keinginan utk kawal org lain, mempengaruhi tingkahlaku & bertanggungjwb kpd mrk(Aldag Kuzuhara,2002) </li></ul><ul><li>Kuasa  sgt diperlukan utk seseorg bertindak dan membt keputusan dgn berkesan. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>D) Nilai-nilai Individu </li></ul><ul><li>Boleh mempengaruhi thp tingkahlaku politik atau tingkahlaku yg tidak beretika dlm organisasi (Aldag Kuzuhara,2002) </li></ul><ul><li>Nilai  kepercayaan asas yang diterima secara formal @ tidak dlm diri seseorg. </li></ul><ul><ul><ul><li> akan menimbulkan konflik jika terdpt unsur untuk mengubahnya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> sgt penting kpd individu & masy </li></ul></ul></ul><ul><li>Nilai yang dipegang boleh menjadi panduan penting kepd tingkahlaku seseorg. e.g Islam </li></ul>
 16. 16. <ul><li>A) Nilai-nilai Organisasi </li></ul><ul><li>Satu pengaruh organisasi ke atas tingkahlaku politik. </li></ul><ul><li>Kekuatan budaya yg wujud dlm organisasi adalah hasil drp perkembangan dan penerapan aspek tersebut kpd satu kelompok. </li></ul><ul><li>E.g Syt Jepun yg menekankan kerja kuat  turut mempengaruhi perubahan tingkahlaku politik dlm organisasi terbabit. </li></ul>FAKTOR ORGANISASI
 17. 17. <ul><li>B) Kekaburan </li></ul><ul><li>Kekaburan menybbkan matlamat & misi organisasi tidak jelas  politik dalam organisasi berkembang dalam keadaan yg kabur dan tidak menentu </li></ul><ul><li>Jika berlaku banyak perubahan dlm organisasi, pekerja boleh mengeksploitasi kptsn yg tidak menentu utk mendptkan kwsn @ meningkatkan pengaruh  kepentingan peribadi. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>C) Percanggahan Norma </li></ul><ul><li>Wujudnya situasi bertentangan dgn norma (counternorms) </li></ul><ul><li>Norma baik  ikut peraturan, jujur, terbuka, berjimat cermat dsb </li></ul><ul><li>Norma tidak baik  tidak berdisiplin, rasuah, autokratik, pecah amanah dsb. </li></ul><ul><li>Dalam organisasi  norma baik & tidak baik mungkin wujud berasingan  tetapi memberi kesan yg amat penting kepada perkembangan organisasi. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>D) Persaingan </li></ul><ul><li>Tingkahlaku dlm organisasi dipengaruhi oleh persaingan terutamanya dlm mencapai matlamat, kepentingan, keperluan dsb. </li></ul><ul><li>Dlm setiap persaingan  setiap individu cuba utk mengatasi lawan bagi memastikan matlamat tercapai  oleh itu proses ini akan mempengaruhi politik organisasi. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>E) Peringkat dalam Organisasi </li></ul><ul><li>Hierarki dan peringkat boleh mempengaruhi tingkahlaku politik dalam organisasi </li></ul><ul><li>Dpt dilihat melalui penyaluran dan penyampaian maklumat dari pihak atasan kepada pihak bawahan. </li></ul><ul><li>Sebarang gangguan (spt maklumat tidak jelas, keliru, lewat) menyebbkan timbul masalah & kekeliruan  faktor kewujudan politik organisasi. </li></ul>
 21. 21. STRATEGI POLITIK <ul><li>3 strategi politik menurut Jeffrey Pfeffer (1981); </li></ul><ul><li>1. Tidak menghalang pembentukan Kuasa </li></ul><ul><li>* pengurus gunakan kuasa utk kawalan melalui peraturan, prosedur & arahan. </li></ul><ul><li>* Ada pengurus  guna kuasa sec maksima & bersifat autokratik (penyalahgunaan kuasa). </li></ul><ul><li>* guna kuasa yg betul  output & prestasi organisasi meningkat </li></ul>
 22. 22. <ul><li>2. Membentuk Keabsahan (Legitimasi) </li></ul><ul><li>Kuasa  lebih berkesan penggunaanya jika dalam proses pembuatan keputusan dan kesan daripada keputusan yang dibuat mengikut arah aliran yang merujuk kepada keabsahan </li></ul><ul><li>Pengurus menunjukkan bahawa tindakannya adalah konsisten dengan nilai-nilai organisasi  legitimasi atau keabsahan boleh diperluaskan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan legitimasi dalam proses pembuatan keputusan boleh memenuhi kehendak nilai2 demokratik dalam organisasi. </li></ul><ul><li>Strategi pembentukan legitimasi dalam organisasi menunjukkan sokongan yang diperolehi daripada setiap ahli organisasi. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>3. Membentuk Sokongan Asas </li></ul><ul><li>Strategi membina asas-asas sokongan  sangat penting dalam organisasi. </li></ul><ul><li>Satu tindakan meningkatkan kuasa pengurus bagi mendapatkan sokongan daripada semua anggota organisasi. </li></ul>
 24. 24. TAKTIK POLITIK <ul><li>5 teknik organisasi yang selalu digunakan dlm mengenali tingkahlaku politik yang dikaitkan dengan taktik politik (Jerald Greenberg, 1996: 173). </li></ul><ul><li>1. Mengawal perolehan ke atas maklumat </li></ul><ul><li>Bagaimana maklumat disampaikan & diterima serta ditafsirkan oleh tiap-tiap ahli organisasi. </li></ul><ul><li>Maklumat ada yang rahsia dan sulit, tetapi sesetengah maklumat juga berbentuk umum & terbuka. </li></ul><ul><li>Politik organisasi, sesiapa yang dapat mengetahui dan memperolehi maklumat dalam organisasi adalah berkebolehan untuk mengawal kuasa (Ab. Aziz Yusof, 2001) </li></ul>
 25. 25. <ul><li>2. Menyemai Tanggapan yang Menguntungkan </li></ul><ul><li>Mampu menanamkan tanggapan positif di kalangan ahli organisasi </li></ul><ul><li>Persaingan akan meningkatkan lagi sikap profesional di kalangan ahli. </li></ul><ul><li>Hapuskan tanggapan yg tidak baik terhadap org lain yg mencapai kejayaan sebaliknya jadikan ia sbg motivasi utk tingkatkan diri </li></ul><ul><li>Wujud rasa menghargai dan menyanjungi kejayaan dan kebolehan orang lain. </li></ul>
 26. 26. 3) Membangunkan asas sokongan <ul><li>Membina sokongan dan rangkaiannya dlm organisasi </li></ul><ul><li>Mempunyai hubungan yg signifikan dgn kuasa dan pengaruh </li></ul><ul><li>Sokongan pekerja terhadap pengurus dan sebaliknya </li></ul><ul><li>Akan melahirkan permuafakatan, kerjasama, konsensus dan gabungan yg kuat </li></ul>
 27. 27. 4) Menyalah dan menyerang pihak lain <ul><li>Cenderung utk menyalah dan menyerang orang lain jika berlaku sebarang kegagalan, kesilapan dan ketidakmampuan utk bersaing </li></ul><ul><li>Tekniknya sama ada secara senyap atau terang-terangan </li></ul><ul><li>Pola-pola politik organisasi yg cenderung utk mencetuskan konflik interpersonal dan interkelompok </li></ul>
 28. 28. 5) Sejajarkan diri dgn pihak yg lebih berkuasa <ul><li>Utk mendapat kuasa dan berkuasa perlu mempunyai hubungan dgn mereka yg berkuasa </li></ul><ul><li>Hubungan tersebut akan memberi kesan dan dapat membina empayar dan pengaruh dlm organisasi </li></ul><ul><li>Orang yg ingin berkuasa tidak malu utk melakukan sesuatu utk mencapai objektifnya </li></ul>
 29. 29. ETIKA POLITIK ORGANISASI <ul><li>Sebelum membuat sebarang tindakan, seorang pengurus perlu berfikir secara mendalam sama ada tindakan berkenaan sejajar dgn matlamat organisasi (Robbins, 2001) </li></ul><ul><li>Perlu memikirkan kesan tindakan @ keputusan yg dibuat akan beri kesan kpd pihak lain secara langsung atau tidak. </li></ul><ul><li>Perlu dibuat mengikut piawaian keadilan dan kesaksamaan sejagat yg tidak mengancam hak dan kebebasan, kepentingan pekerja </li></ul>
 30. 30. Ciri-ciri tertentu tingkahlaku politik beretika <ul><li>Pengurus perlu meningkatkan aspek kebajikan para pekerja </li></ul><ul><li>Pengurus perlu menghormati hak setiap pekerja spt hak bercakap, menunaikan kewajipan agama dan kerahsiaan </li></ul><ul><li>Pengurus tidak boleh mengabaikan soal keadilan dlm organisasi </li></ul>
 31. 31. KOS DAN FAEDAH POLITIK ORGANISASI Meminimakan politik organisasi <ul><li>Politik organisasi harus berperanan utk meminimakan aktiviti politik dgn panduan berikut: </li></ul><ul><li>A) Jangan pejam mata kpd politik </li></ul><ul><li>- perlu peka dan arif sedikit sebnyak dlm politik organisasi </li></ul><ul><li>B) Mencabar tingkah laku politik </li></ul><ul><li>- setiap individu berperanan utk mengelak dan menentang t/laku-t/laku politik dlm organisasi kerana ia boleh mewujudkan persiangan yg tidak sihat dlm politik organisasi </li></ul>
 32. 32. <ul><li>C)Mengurangkan kekaburan </li></ul><ul><li>-menjelaskan objektif, matlamat dan meminimakan perubahan yg tidk diperlukan </li></ul><ul><li>D) Membuat perkara yg jelas </li></ul><ul><li>-sebarang keputusan, pengurus perlu jelaskan dan tdk menyembunyikan tujuan mereka kpd para pekerja bawahan </li></ul><ul><li>E) Mengotakan apa yg dikata </li></ul><ul><li>-menunaikan apa yg telah dijanjikn kpd pkerja </li></ul><ul><li>F) Mengurangkan tingkahlaku politik yg membinasakan diri dan orang lain </li></ul><ul><li>-t/laku politik harus dikurangkan demi mewujudkan suasana harmoni dan damai dlm organisasi </li></ul>
 33. 33. KESIMPULAN <ul><li>Pengurus dan pekerja perlu mempunyai kemahiran dan kebolehan untuk mencapai matlamat politik dan organisasi </li></ul><ul><li>Pengurusan politik organisasi yg baik dpt mengelakkan dari ketegangan dan konflik yg boleh menjejaskan prestasi dan produktiviti organisasi </li></ul><ul><li>Perundingan dan tolak ansur penting utk menghasilkan win-win situation </li></ul>

×