Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fakro okna

2,220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fakro okna

 1. 1. CENNIK 2012 23 IV PRODUKTÓW Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.pl 1
 2. 2. 2 www.fakro.pl
 3. 3. CZERPIĄC z doświadczenia kreujemy lepszą, bardziej doskonałą przyszłość. Tworząc nasze produkty bierzemy pod uwagę te wartości, które kształtują nasze życie. Wyznaczając najwyższe standardy staramy się mobilizować innych. Zmieniamy punkt widzenia tworząc innowacje, które pomagają żyć wygodniej. Dzięki naszym produktom życie nabiera jakości. DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE Jednym z ważniejszych celów branych pod uwagę podczas naturalnych Ziemi. Nasza odpowiedzialność za środowisko konstruowania produktów jest ich wpływ na naturę. Z tego to także pozyskiwanie surowców, głównie drewna, z lasów względu produkty FAKRO są energooszczędne i bezpieczne o planowanej gospodarce leśnej, wykorzystywanie w procesie przyczyniając się do ochrony nieodnawialnych zasobów produkcji naturalnych, ekologicznych produktów oraz racjonal- na gospodarka odpadami. Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.pl www.fakro.pl 3
 4. 4. CO NAS WYRÓŻNIA BEZOBSŁUGOWA WENTYLACJA Zawsze świeże powietrze na poddaszu. Z uwagi na szczelność stolarki otworowej stosowanej w nowoczesnym budownictwie mogą pojawiać się problemy z prawidło- wą wentylacją, co w konsekwencji może powodować kondensację pary wodnej w pomieszczeniach. W celu ograniczenia tego zjawiska, w oknach FAKRO stosowane są różnego rodzaju nawiewniki: V40P V35 V10 Automatyczny Wydajny nawiewnik Nawiewnik V10 - po- nawiewnik V40P V35 - posiada ręczną siada ręczną regulację o wydajności do regulację przepływu przepływu powietrza. 52m3/h (wartość bez powietrza. Przy pełnym Całkowicie otwarty za- filtra w profilu, z filtrem otwarciu nawiewnik pewnia dopływ świe- wydajność wynosi do zapewnia dopływ żego powietrza w ilości 40m3/h) przy różnicy świeżego powietrza do 9m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa, w ilości do 43m3/h ciśnień 10Pa. Nawiew- w zależności od sze- (wartość bez filtra nik V10 powinien być rokości okna. Poprzez w profilu, z filtrem stosowany wyłącznie automatyczną regu- wydajność wynosi do w pomieszczeniach, lację wielkości kanału 35m3/h) przy różnicy gdzie sprawnie działa przepływu ciśnień 10 Pa, w zależ- wentylacja grawita- dostarcza optymalną ności od szerokości cyjna. ilość powietrza do po- okna. Dzięki zwięk- mieszczenia zapewnia- szonej wydajności, jąc zdrowy mikroklimat wilgotność powietrza na poddaszu oraz w pomieszczeniu oszczędność energii skutecznie obniża się, cieplnej. a przez to ograniczony zostaje efekt konden- sacji pary wodnej. PODWYŻSZONE ANTYWŁAMANIOWOŚĆ W swoim domu chcemy czuć się bezpiecznie. Okna dachowe muszą W skład systemu topSafe sprawiają, że okna dacho- SYSTEM topSafe zapewnić bezpieczeń- wchodzą: we FAKRO posiadają co stwo użytkowania oraz 1 innowacyjny system najmniej III klasę bezpie- zabezpieczać przed mocowania specjal- czeństwa dla całego okna łatwym wejściem do nie wyprofilowanych łącznie z szybą, wg EN wnętrza pomieszczenia zawiasów, 13049. Firma FAKRO jako z zewnątrz. Specjalny 2 metalowy element pierwsza wprowadziła na 1 system wzmocnienia wzmacniający zaryglo- rynek pełną ofertę okien konstrukcji okna topSa- wanie, z min. III klasą bezpie- fe, znacznie podnosi 3 metalowa listwa utrud- czeństwa, wyznaczając odporność okien da- niająca włamanie przy nowy standard w branży chowych na włamanie pomocy narzędzi. okien dachowych. oraz chroni je przed otwarciem podczas Szyba hartowana oraz 3 przypadkowego na- system wzmocnienia depnięcia na skrzydło. konstrukcji okna topSafe 24 www.fakro.pl
 5. 5. WIĘCEJ NATURALNEGO ŚWIATŁA Naturalne światło to życie. Ciepłe promienie słońca „wlewają” w nas optymizm i dodają chęci do aktywnego życia. Konstrukcja okien dacho- 6% większą powierzchnię okna dachowe o dużych wych FAKRO zapewnia przeszklenia w porówna- wysokościach zapewniają więcej światła i możliwość niu z konkurencyjnymi doskonałe doświetlenie lepszego doświetlenia produktami o tych samych pomieszczenia oraz łatwy wnętrza. Dzięki umiesz- rozmiarach, w których kla- kontakt wzrokowy z oto- czeniu nawiewnika w pa wentylacyjna umiesz- czeniem. Zapewniają rów- górnej części ościeżnicy czona jest w skrzydle. nież równomierny rozkład okna FAKRO posiadają do Dostępne w ofercie FAKRO światła w pomieszczeniu. WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Ogrzewanie nie musi dużo kosztować. Zimą energooszczędne nie ciepła w zimie i utrzy- Uw=0,58W/m2K , dostar- okna dachowe pozwalają mywanie go wewnątrz czane i montowane wraz na dużą oszczędność ener- dzięki energooszczędnej z kołnierzem uszczelnia- gii cieplnej. Okna dachowe konstrukcji. jącym EHV-AT Thermo, to nie tylko światło, ale Okno dachowe FTT U8 to najcieplejsze okno także pasywne pozyskiwa- Thermo o współczynniku dostępne na rynku. WYGODNA OBSŁUGA Klamka zawsze pod ręką. Umieszczenie klamki w która wskazuje 220cm jako wsze w zasięgu ręki. Wyższy dolnej części skrzydła minimalną wysokość nad montaż okien powoduje,Okna dachowe FAKRO mogą być wyposażone również w zapewnia możliwość podłogą na jakiej powinna że nawet wysoka osobawewnętrzną szybę laminowaną, która jest bezpieczna nawet prawidłowego montażu znajdować się górna może wygodnie stać przyw przypadku jej ewentualnego rozbicia. okien dachowych, zgod- krawędź szyby. Przy takim otwartym oknie, również oOkna dachowe FAKRO są bezpieczne zarówno dla osób nego z normą DIN 5034-1*, montażu klamka jest za- konstrukcji obrotowej.pracujących na dachu jak i użytkowników poddasza. * norma obowiązuje na rynku niemieckim BEZPIECZEŃSTWO OD WEWNĄTRZ I Z ZEWNĄTRZ www.fakro.pl www.fakro.pl 5
 6. 6. Okna dachowe FAKRO, jako pierwsze na rynku, otrzymały niemiecki cer- tyfikat TÜV. orazokucia* * szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.fakro.pl oraz w punktach sprzedaży. JAKOŚCI jesteśmy PEWNI dlatego udzielamy długoletniej gwarancji. KONSTRUKCJA OKNA Podstawowym surowcem do Do pomieszczeń o okresowo Okna mogą mieć również PAKIET SZYBOWY produkcji okien jest najwyższej podwyższonej wilgotności konstrukcję aluminiowo- two- jakości drewno sosnowe, powietrza (kuchnie, łazienki) rzywową. Wielokomorowe CHARAKTERYSTYKA klejone warstwowo. Drewno przeznaczone są okna drew- profile PVC w kolorze białym impregnowane jest próżnio- niane trzykrotnie malowane wzmocnione są rdzeniami Ug (wg EN 673) wo i malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym stalowymi. Tworzywo nie lakierem akrylowym w kolorze tworzącym trwałą i idealnie pochłania wilgoci, okno jest ILOŚĆ KOMÓR naturalnym. gładką powłokę w kolorze trwałe i odporne na korozję. białym na powierzchni ramy. Okna dostępne również ZEWNĘTRZNA SZYBA w kolorze okleiny złoty dąb HARTOWANA lub sosna. Przeznaczone do POWŁOKA pomieszczeń, w których przez ŁATWOZMYWALNA dłuższy okres utrzymuje się wilgotne powietrze (łazienki, RAMKA DYSTANSOWA salony kąpielowe, pralnie). WEWNĘTRZNA SZYBA Profile PVC FAKRO zaliczają LAMINOWANA się do klasy A - najwyższej, wykonane według normy GAZ SZLACHETNY europejskiej EN 12608.6 www.fakro.pl
 7. 7. PRODUKTY, KTÓRE WYBIEGAJĄ W PRZYSZŁOŚĆ Produkty FAKRO to doskonała jakość oraz innowacyjne rozwiązania. Najlepsze surowce i technologie gwarantują bardzo dobre parametry techniczne i termiczne oraz zapewniają długą trwałość okien dachowych. ZEWNĘTRZNE OBLACHOWANIE Z zewnątrz okno osłonięte jest tłoczonymi profilami z blachy aluminiowej powlekanej modyfikowanym poliestrem, w kolorze popielato-brązowym odpornym na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV. PAKIETY SZYBOWE U2 U3 U5 U6 U8 L3 P2ENERGOOSZCZĘDNY ENERGOOSZCZĘDNY SUPERENERGOOSZCZĘDNY SUPERENERGOOSZCZĘDNY PASYWNY BEZPIECZNY ANTYWŁAMANIOWY 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2KJEDNOKOMOROWY JEDNOKOMOROWY DWUKOMOROWY DWUKOMOROWY TRZYKOMOROWY JEDNOKOMOROWY JEDNOKOMOROWY + + + + + + + + + STALOWA CIEPŁA TGI CIEPŁA TGI CIEPŁA TGI CIEPŁA TGI CIEPŁA TGI CIEPŁA TGI + (klasa P2A) + + (klasa P2A) ARGON ARGON KRYPTON ARGON KRYPTON ARGON ARGON www.fakro.pl 7
 8. 8. i wymagań klienta do każdego pomiesz- i uniwersalność znalazły wielu nabyw- czenia można dobrać odpowiedni typ ców na całym świecie. Okna obrotowe okna dachowego. mogą być stosowane w różnych pomieszczeniach na poddaszu dlatego Okna uchylno-obrotowe to funkcjonal- występują w kilku typach, które różnią na konstrukcja o wysokiej użyteczności się parametrami technicznym i wypo- i łatwej obsłudze. Funkcja uchylna sażeniem. Drewniane okna montowa- umożliwia łatwe podejście do krawędzi ne są w standardowych pomieszcze- OKNA DACHOWE okna oraz zapewnia szeroki widok przez uchylone skrzydło. Funkcja obrotowa niach na poddaszu (sypialnie, pokoje dla dzieci czy korytarze). W miejscach, to optymalne rozwiązanie stosowane służy do mycia zewnętrznej szyby okna w których panuje podwyższony po- w nowoczesnym budownictwie. Okna i zakładania markizy. ziom wilgoci (kuchnie, łazienki, pralnie, dachowe doświetlają wnętrze, zapew- suszarnie), stosowane są specjalne niają widok na zewnątrz oraz umożliwia- Okna obrotowe to popularny rodzaj okna aluminiowo-tworzywowe. Do ją przewietrzenie poddasza. okien dachowych. Ze względu na wy- budynków, w których szczególny nacisk W zależności od rodzaju poddasza godę użytkowania, łatwość obsługi położony jest na oszczędność energii, oKnA DAchoWE rodzaj uchyLno-obroToWE obroToWE 0° 130 cm α5 ° α 35 110 cm fPP-V u3 fPu-V u3 PPP-V u3 fTP-V u3 fTP-V u5 fTP-V L3 fTS-V u2 fTS u2 fTu-V u3 PTP-V u3 preSelect preSelect preSelect symbol widok aluminium- aluminium- materiał drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno tworzywo tworzywo impregnacja próżniowa + + — + + + + + + — lakier dwukrotnie trzykrotnie — dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie jednokrotnie jednokrotnie trzykrotnie — nawiewnik V40P V40P V35 V40P V40P V40P V10 — V40P V35 zestaw szybowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy dwukomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy Ug (wg EN 673) 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K Uw 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 0,97 W/m2K 1,3 W/m2K 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K współczynnik Rw 32dB 32dB 31dB 32dB 33dB 35dB 32dB 32dB 32dB 31dB system topsafe + + + + + + — — + + klamka elegant elegant elegant biała elegant elegant elegant standard standard elegant elegant biała mikrouchylanie okna + + + + + + + + + + system uszczelnień 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 zakres montażu 15-55o (85o) 15-55o (85o) 15-55o (85o) 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o strona 10 10 10 12 12 12 12 12 14 148 www.fakro.pl
 9. 9. przeznaczone są okna z superenergo- osoba może podejść do jego krawędzi. brudzeniu, co wpływa na ich żywotność oszczędnym pakietem szybowym, a do Dolna część skrzydła pełni rolę okna oraz estetykę okna i całego dachu. budynków pasywnych specjalne okno klapowego, a górna stanowi dodatkowe FTT U8 Thermo. Okno dachowe doświetlenie. Okna kolankowe przeznaczone do monta- o podwyższonej odporności na wła- żu w pionowej ściance kolankowej. Mogą manie FTP-V P2 Secure zalecane jest do Okno o podwyższonej osi obrotu być łączone z oknami dachowymi o dowol- montażu w budynkach o niewielkim z naświetlem dolnym posiada dwa nej konstrukcji. Poprzez zastosowanie okien kącie nachylenia dachu i do budynków skrzydła: górne o podwyższonej osi ob- kolankowych doświetlamy pomieszczenie wielorodzinnych, które szczególnie rotu i dolne, nieotwierane z bezpieczną i zwiększamy pole widzenia. narażone są na włamanie przez okno szybą laminowaną. dachowe. Okno wyłazowe termoizolacyjne łączy w Okno balkonowe to nowoczesne, sobie zalety okna dachowego oraz wyłazu Okna o podwyższonej osi obrotu duże okno dwuskrzydłowe. Po otwarciu dachowego. Okno posiada konstrukcję otwierane są obrotowo, lecz oś obrotu skrzydeł tworzy balkon na poddaszu. klapową i otwierane jest na bok. Umożliwia umieszczona jest powyżej połowy Barierki po zamknięciu chowają się pod szybkie i bezpieczne wyjście na dach. wysokości okna, przez co nawet wysoka oblachowaniem, przez co nie ulegają za- oKnA DAchoWE o PoDWyŻSZonEj oSI obroTu bALKonoWE KoLAnKoWE WyŁAZoWE 240 cm 5° α3 110 cm 110 cm PTP u3 fTP-V u3 fTu-V u3 fTT u6 fTT u8 fTP-V P2 fyP-V u3 fDy-V u3 fGh-V P2 bDL L3 fWr Electro Z-Wave Electro Z-Wave Thermo Secure proSky Duet proSky Galeria bDr L3 fWL bVP L3 ! ! ! nowość nowość nowość aluminium- drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno tworzywo — + + + + + + + + + + — dwukrotnie trzykrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie dwukrotnie — V40P V40P — — V40P V40P V40P V40P — —jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy dwukomorowy trzykomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy jednokomorowy 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 0,81 W/m2K 0,58W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,5 W/m2K 1,3 W/m2K 1,6 W/m2K 33dB 32dB 32dB 38dB 36dB 35dB 32dB 32dB 35dB 37dB 34dB + + + + + + + + + — — elegant biała — — elegant elegant elegant elegant elegant elegant elegant slim standard + — — — — + + + — — + 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 15-90o 15-90o 15-90o 15-70o 15-70o 15-90o 20-65o 25-65o 35-55o okno dach.15-55o 15-55o 14 16 16 18 18 20 24 24 26 28 34 www.fakro.pl 9
 10. 10. FPP-V preSelect FPU-V preSelect PPP-V preSelect10 www.fakro.pl
 11. 11. OKNA UCHYLNO-OBROTOWE preSelect - Okno dachowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Funkcja uchyl- na w zakresie od 0 - 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna, co zwiększa przestrzeń użytkową pomieszcze-1800 U3 nia oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby czy zakładania markizy. Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w połowie wysokości ościeżnicy. Dostępny po otwarciu skrzydła. - Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie 15-550 mikrouchylenia. - Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. - Standardowo dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym U3. - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Zakres montażu 15-55°, specjalna wersja okna 15-85°. FPP-V preSelect FPU-V preSelect PPP-V preSelect - automatyczny nawiewnik - automatyczny nawiewnik - wydajny nawiewnik V35, V40P V40P V35 V40P, V40P, - najwyższej jakości drewno - najwyższej jakości drewno - wielokomorowe profile PVC sosnowe, klejone war- sosnowe, klejone war- w kolorze białym wzmoc- stwowo, impregnowane stwowo, impregnowane nione rdzeniami stalowymi. próżniowo, próżniowo, GO Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PPP-V/GO) PI lub sosna (PPP-V/PI), - drewno dwukrotnie - trzykrotnie malowane - tworzywo nie pochłania malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym wilgoci, okno jest trwałe lakierem akrylowym tworzącym trwałą i idealnie i odporne na korozję. Prze- w kolorze naturalnym. gładką powłokę w kolorze znaczone do pomieszczeń, białym na powierzchni w których przez dłuższy ramy. Przeznaczone do okres utrzymuje się wil- pomieszczeń o okresowo gotne powietrze (łazienki, podwyższonej wilgotności salony kąpielowe, pralnie). powietrza (kuchnie, łazienki). OKNA UCHYLNO-OBROTOWE wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FPP-V U3 - 1193,00 1238,00 1288,00 1298,00 1494,00 1576,00 1524,00 1638,00 1710,00 1957,00 1890,00 1751,00 preSelect - 1467,39 1522,74 1584,24 1596,54 1837,62 1938,48 1874,52 2014,74 2103,30 2407,11 2324,70 2153,73 FPU-V U3 - 1338,00 1388,00 1444,00 1455,00 1675,00 1767,00 1709,00 1836,00 1917,00 2195,00 2120,00 1964,00 preSelect - 1645,74 1707,24 1776,12 1789,65 2060,25 2173,41 2102,07 2258,28 2357,91 2699,85 2607,60 2415,72 PPP-V U3 - 1175,00 1215,00 1306,00 1274,00 1405,00 1522,00 1563,00 1666,00 - - - - preSelect - 1445,25 1494,45 1606,38 1567,02 1728,15 1872,06 1922,49 2049,18 - - - - PPP-V/GO U3 - 1351,00 1397,00 1502,00 1465,00 1616,00 1750,00 1797,00 1916,00 - - - - preSelect - 1661,73 1718,31 1847,46 1801,95 1987,68 2152,50 2210,31 2356,68 - - - - PPP-V/PI U3 - 1351,00 1397,00 1502,00 1465,00 1616,00 1750,00 1797,00 1916,00 - - - - preSelect - 1661,73 1718,31 1847,46 1801,95 1987,68 2152,50 2210,31 2356,68 - - - - Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 11
 12. 12. FTP-V FTS-V FTS12 www.fakro.pl
 13. 13. OKNA OBROTOWE - Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna. - Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. - Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. 1800 - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego. 24 V 15-900 - Zakres montażu 15-90°. 230V FTP-V FTS-V FTS - automatyczny nawiewnik - nawiewnik V10, — V40P V10 V40P, - system topSafe, podwyższo- — — na odporność na włamanie, - energooszczędny pakiet szy- - energooszczędny pakiet - energooszczędny pakietU3 U5 L3 bowy U3, U2 szybowy U2, U2 szybowy U2, - superenergooszczędny pakiet szybowy U5, - drewno sosnowe, klejone - drewno sosnowe, klejone - bezpieczny pakiet szybowy L3 warstwowo, impregnowa- warstwowo, impregnowa- z powłoką łatwozmywalną, ne próżniowo, ne próżniowo, - najwyższej jakości drewno so- snowe, klejone warstwowo, - drewno malowane ekolo- - drewno malowane ekolo- impregnowane próżniowo, gicznym lakierem akrylo- gicznym lakierem akrylo- - drewno dwukrotnie malo- wym w kolorze naturalnym. wym w kolorze naturalnym. wane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze natural- nym. OKNA OBROTOWE wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 842,00 978,00 1035,00 1109,00 1101,00 1170,00 1281,00 1354,00 1449,00 1535,00 1706,00 1549,00 1447,00 FTP-V U3 1035,66 1202,94 1273,05 1364,07 1354,23 1439,10 1575,63 1665,42 1782,27 1888,05 2098,38 1905,27 1779,81 1349,00 1427,00 1478,00 1584,00 1515,00 1705,00 1849,00 1896,00 2070,00 2067,00 2349,00 2150,00 - FTP-V U5* 1659,27 1755,21 1817,94 1948,32 1863,45 2097,15 2274,27 2332,08 2546,10 2542,41 2889,27 2644,50 - 872,00 1013,00 1071,00 1147,00 1140,00 1212,00 1326,00 1402,00 1500,00 1589,00 1766,00 1604,00 1498,00 FTP-V L3 1072,56 1245,99 1317,33 1410,81 1402,20 1490,76 1630,98 1724,46 1845,00 1954,47 2172,18 1972,92 1842,54 588,00 682,00 748,00 797,00 792,00 838,00 928,00 995,00 1075,00 1071,00 1275,00 1081,00 1049,00 FTS-V U2 723,24 838,86 920,04 980,31 974,16 1030,74 1141,44 1223,85 1322,25 1317,33 1568,25 1329,63 1290,27 585,00 629,00 676,00 698,00 709,00 775,00 857,00 884,00 939,00 951,00 1052,00 951,00 949,00 FTS U2 719,55 773,67 831,48 858,54 872,07 953,25 1054,11 1087,32 1154,97 1169,73 1293,96 1169,73 1167,27 *możliwość zamówienia okna bez nawiewnika [bez dopłaty] Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 13
 14. 14. FTU-V PTP-V PTP14 www.fakro.pl
 15. 15. OKNA OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ - Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyż- szonej wilgotności. - Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. 1800 U3 - Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. - Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U3. - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.24 V 15-900 - Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego. 230V - Zakres montażu 15-90°. FTU-V PTP-V PTP - automatyczny nawiewnik - wydajny nawiewnik — V40P V35 V40P, V35, - najwyższej jakości drewno - wielokomorowe profile PVC - wielokomorowe profile PVC sosnowe, klejone warstwo- w kolorze białym wzmoc- w kolorze białym wzmoc- wo, impregnowane nione rdzeniami stalowymi. nione rdzeniami stalowymi. próżniowo, GO Dostępne również w kolorze GO Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) PI lub sosna (PTP-V/PI), PI lub sosna (PTP-V/PI), - trzykrotnie malowane - tworzywo nie pochlania - tworzywo nie pochłania lakierem poliuretanowym wilgoci, okno jest trwałe wilgoci, okno jest trwałe tworzącym trwałą i idealnie i odporne na korozję. i odporne na korozję. gładką powłokę w kolorze Przeznaczone do pomiesz- Przeznaczone do pomiesz- białym na powierzchni czeń, w których przez czeń, w których przez ramy. Przeznaczone do dłuższy okres utrzymuje się dłuższy okres utrzymuje się pomieszczeń o okresowo wilgotne powietrze wilgotne powietrze podwyższonej wilgotności (łazienki, salony kąpielowe, (łazienki, salony kąpielowe, powietrza (kuchnie, łazienki). pralnie). pralnie). OKNA OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 965,00 1088,00 1125,00 1168,00 1183,00 1298,00 1409,00 1445,00 1472,00 1556,00 1696,00 1556,00 1558,00 FTU-V U3 1186,95 1338,24 1383,75 1436,64 1455,09 1596,54 1733,07 1777,35 1810,56 1913,88 2086,08 1913,88 1916,34 788,00 887,00 918,00 986,00 962,00 1061,00 1150,00 1180,00 1258,00 1268,00 1385,00 - - PTP-V U3 969,24 1091,01 1129,14 1212,78 1183,26 1305,03 1414,50 1451,40 1547,34 1559,64 1703,55 - - 722,00 814,00 842,00 904,00 882,00 972,00 1055,00 1083,00 1154,00 1164,00 1269,00 - - PTP U3 888,06 1001,22 1035,66 1111,92 1084,86 1195,56 1297,65 1332,09 1419,42 1431,72 1560,87 - - 906,00 1020,00 1056,00 1134,00 1106,00 1220,00 1323,00 1357,00 1447,00 1458,00 1593,00 - - PTP-V/GO U3 1114,38 1254,60 1298,88 1394,82 1360,38 1500,60 1627,29 1669,11 1779,81 1793,34 1959,39 - - 830,00 936,00 968,00 1040,00 1014,00 1118,00 1213,00 1245,00 1327,00 1339,00 1459,00 - - PTP/GO U3 1020,90 1151,28 1190,64 1279,20 1247,22 1375,14 1491,99 1531,35 1632,21 1646,97 1794,57 - - 906,00 1020,00 1056,00 1134,00 1106,00 1220,00 1323,00 1357,00 1447,00 1458,00 1593,00 - - PTP-V/PI U3 1114,38 1254,60 1298,88 1394,82 1360,38 1500,60 1627,29 1669,11 1779,81 1793,34 1959,39 - - 830,00 936,00 968,00 1040,00 1014,00 1118,00 1213,00 1245,00 1327,00 1339,00 1459,00 - - PTP/PI U3 1020,90 1151,28 1190,64 1279,20 1247,22 1375,14 1491,99 1531,35 1632,21 1646,97 1794,57 - - Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 15
 16. 16. STEROWANIE BEZPRZEWODOWE Z-WAVE okna dachowe sterowane elektrycznie, zwykle montowane poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika, standardowo wy- posażone są w moduł systemu Z-Wave. Z-Wave to bezprzewodowy protokół radiowy. Służy on do połączenia urządzeń elektrycznych, które posiadają moduł Z-Wave w jedną sieć. W bezprzewodowej sieci mogą znaleść się np.: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz elektryczne okna i rolety. FTP-Velectro Z-Wave FTU-Velectro Z-Wave 16 www.fakro.pl
 17. 17. OKNA OBROTOWE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Electro Z-Wave - Okno obrotowe fabrycznie wyposażone w urządzenia (centralka, siłownik i transformator) umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą pilota. Wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów. Posiada styki na ościeżnicy umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych V40P akcesoriów. - Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V. - Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem.U3 - Automatyczny nawiewnik V40P. 15-90 - Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U3. 0 - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Akcesoria wyposażenia dodatkowego w wersji elektrycznej z modułem Z-Wave. - Zakres montażu 15-90°. FTP-V Electro Z-Wave FTU-V Electro Z-Wave - najwyższej jakości drewno - najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone war- sosnowe, klejone war- stwowo, impregnowane stwowo, impregnowane próżniowo, próżniowo, - drewno dwukrotnie - trzykrotnie malowane malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym lakierem akrylowym tworzącym trwałą i idealnie w kolorze naturalnym. gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki). OKNA OBROTOWE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FTP-V U3 1942,00 2078,00 2135,00 2209,00 2201,00 2270,00 2381,00 2454,00 2549,00 2635,00 2806,00 2649,00 2547,00 Electro Z-Wave 2388,66 2555,94 2626,05 2717,07 2707,23 2792,10 2928,63 3018,42 3135,27 3241,05 3451,38 3258,27 3132,81 FTU-V U3 2065,00 2188,00 2225,00 2268,00 2283,00 2398,00 2509,00 2545,00 2572,00 2656,00 2796,00 2656,00 2658,00 Electro Z-Wave 2539,95 2691,24 2736,75 2789,64 2808,09 2949,54 3086,07 3130,35 3163,56 3266,88 3439,08 3266,88 3269,34 Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 17
 18. 18. FTT U6 FTT U8 Thermo18 www.fakro.pl
 19. 19. SUPERENERGOOSZCZĘDNE OKNA OBROTOWE - Specjalne okna dachowe przeznaczone do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Pakiet szybowy osadzony w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydła. Posiada ona poszerzone drewniane profile, w porównaniu ze standardowym oknem. Taka konstrukcja minimalizuje zjawisko powstawania mostków cieplnych oraz zapewnia lepszą izolacyjność okna.1800 - Okna otwierane obrotowo z zawiasem umieszczonym powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba może komfortowo stać przy otwartym oknie. Specjalna konstrukcja okien z poszerzonymi ramami skrzydła i z poczwórnym systemem uszczelnienia. - Wygodna obsługa za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka z dwupunktowym ryglowaniem. 15-700 - Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. - Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. - Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Zakres montażu 15-70°. FTT U6 FTT U8 Thermo - superenergooszczędny - pasywny pakiet U6 pakiet szybowy U6. U8 szybowy U8, - najcieplejsze okno dacho- we dostępne na rynku. Do- starczane wraz z kołnierzem uszczelniającym EHV-AT Thermo, - standardowo wyposażone w pakiet XDK składający się z zestawu izolacyjnego XDP oraz kołnierza paroszczelne- go XDS. OKNA OBROTOWE SUPERENERGOOSZCZĘDNE wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FTT U6 - 1872,00 1980,00 2120,00 2106,00 2238,00 2450,00 2590,00 2772,00 2936,00 3264,00 2964,00 2768,00 - 2302,56 2435,40 2607,60 2590,38 2752,74 3013,50 3185,70 3409,56 3611,28 4014,72 3645,72 3404,64 FTT U8 - 4005,00 4235,00 4525,00 4491,00 4763,00 5210,00 5510,00 5893,00 6226,00 6904,00 6277,00 5883,00 Thermo - 4926,15 5209,05 5565,75 5523,93 5858,49 6408,3 6777,3 7248,39 7657,98 8491,92 7720,71 7236,09 Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 19
 20. 20. FTP-V P2 Secure20 www.fakro.pl
 21. 21. OKNO OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE Secure - Okno ma system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe, nowy system zabezpieczający przed wymontowaniem szyby antyw- łamaniowej klasy P2A oraz klamkę z blokadą. Takie okno nie wymaga już dodatkowych zabezpieczeń jak np. dodatkowe zamki, które utrudniają użytkowanie okna. - Łatwa i wygodna obsługa okna jak każdego standardowego za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka z blokadą posiada dwustopniowe mikrouchylenie. - Automatyczny nawiewnik V40P.V40P 1800 - Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. - Laminowany i antywłamaniowy pakiet szybowy P2 z powłoką łatwozmywalną. P2 - Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. - Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Zakres montażu 15-90°. 15-900 FTP-V P2 Secure Laminowana i antywłamaniowa System zabezpieczający Klamka z blokadą - okno dachowe FTP-V P2 szyba wewnętrzna przed wymonto- Secure posiada holender- klasy P2A z powłoką waniem szyby łatwozmywalną ski, policyjny znak jakości - „Mieszkaj bezpiecznie” - okno dachowe FTP-V P2 Secure zabezpieczone jest przed rożnymi sposobami włamania, takimi jak: - uderzenie okna z góry, - podważenie klamki narzędziem, - łatwe wymontowanie szyby, - łatwe rozbicie szyby. OKNA OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) powierzchnia przeszklenia [m2] 0,21 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85 symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FTP-V P2 949,00 1103,00 1167,00 1249,00 1241,00 1319,00 1444,00 1526,00 1634,00 1730,00 1924,00 1747,00 1631,00 Secure 1167,27 1356,69 1435,41 1536,27 1526,43 1622,37 1776,12 1876,98 2009,82 2127,90 2366,52 2148,81 2006,13 Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 21
 22. 22. KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE Niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłowe zamontowanie okna w połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający. Precy- zyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym. Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem. W ofercie FAKRO znajduje się wiele typów kołnierzy uszczelniających, które wykonane są z blachy aluminiowej, trwale zabezpie- czonej lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem jest kolor popielato – brązowy RAL 7022, dzięki któremu okno doskona- le komponuje się z typowymi kolorami pokryć dachowych.22 www.fakro.pl
 23. 23. Standardowe kołnierze pozwalają na montaż okna w najpopularniejszych rodzajach pokryć dachowych:ES_ EZ_ EH_ EHV-ATThermo EL_ EG_ EFW do pokryć pła- do pokryć do pokryć umożliwia do pokryć do pokryć system skich cienkich falistych o wy- wysokoprofilo- docieplenie łuskowych o łuskowych o montażu okna o grubości sokości profilu wanych o wy- okien dacho- grubości pokry- grubości pokry- w płaskich pokrycia do 45mm. sokości profilu wych ponad cia do 10mm cia 24 – 32mm. dachach. do 10mm do 90mm. powierzchnią (2x5mm). (2x5mm). łat. KOŁNIERZE DO OKIEN OBROTOWYCH, UCHYLNO-OBROTOWYCHwymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13ESV 171,00 173,00 175,00 184,00 178,00 188,00 197,00 199,00 202,00 213,00 215,00 207,00 216,00do pokryć płaskich 210,33 212,79 215,25 226,32 218,94 231,24 242,31 244,77 248,46 261,99 264,45 254,61 265,68EZV-P 192,00 193,00 203,00 211,00 206,00 212,00 229,00 244,00 258,00 262,00 278,00 258,00 257,00do pokryć falistych 236,16 237,39 249,69 259,53 253,38 260,76 281,67 300,12 317,34 322,26 341,94 317,34 316,11EHN-P 203,00 204,00 211,00 219,00 214,00 222,00 231,00 261,00 269,00 274,00 290,00 271,00 275,00do pokryć wysokoprofilowanych 249,69 250,92 259,53 269,37 263,22 273,06 284,13 321,03 330,87 337,02 356,70 333,33 338,25 260,00 261,00 275,00 285,00 279,00 287,00 310,00 330,00 349,00 354,00 376,00 349,00 347,00EHV-ATThermo* 319,80 321,03 338,25 350,55 343,17 353,01 381,30 405,90 429,27 435,42 462,48 429,27 426,81ELV 184,00 197,00 197,00 209,00 206,00 213,00 232,00 237,00 238,00 246,00 266,00 246,00 236,00do pokryć łuskowych 226,32 242,31 242,31 257,07 253,38 261,99 285,36 291,51 292,74 302,58 327,18 302,58 290,28EGV 191,00 208,00 208,00 218,00 215,00 226,00 242,00 251,00 252,00 258,00 279,00 258,00 250,00do pokryć łuskowych grubych 234,93 255,84 255,84 268,14 264,45 277,98 297,66 308,73 309,96 317,34 343,17 317,34 307,50EFW - 706,00 - 771,00 752,00 775,00 835,00 892,00 - 957,00 - - -system płaskich dachów - 868,38 - 948,33 924,96 953,25 1027,05 1097,16 - 1177,11 - - -*kołnierz do pokryć falistych i wysokoprofilowanych o wysokości profilu do 90mm.KOŁNIERZE DO ZESPOLEŃ OKIENSystem zespoleń to gotowe rozwiązania kołnierzy do łączenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespoleń odle- głość między oknami w pionie i poziomie wynosi standardowo 10 cm. Modułowy system zespoleń FAKRO składa się z siedmiu modu- łów, dzięki którym możemy zrealizować każde typowe zespolenie. B2/1 B1/2 B2/2 Zespolenie Zespolenie Zespolenie poziome pionowe blokowe PRZYKŁADOWE CENY NAJBARDZIEJ POPULARNYCH KOŁNIERZY DO ZESPOLEŃ DLA POKRYĆ FALISTYCHwymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160symbol rozmiaru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 460,00 464,00 488,00 506,00 494,00 508,00 550,00 586,00 620,00 628,00 668,00 620,00 616,00B2/1 565,80 570,72 600,24 622,38 607,62 624,84 676,50 720,78 762,60 772,44 821,64 762,60 757,68 422,00 425,00 447,00 464,00 453,00 466,00 504,00 537,00 568,00 576,00 612,00 568,00 565,00B1/2 519,06 522,75 549,81 570,72 557,19 573,18 619,92 660,51 698,64 708,48 752,76 698,64 694,95 920,00 928,00 976,00 1012,00 988,00 1016,00 1100,00 1172,00 1240,00 1256,00 1336,00 1240,00 1232,00B2/2 1131,60 1141,44 1200,48 1244,76 1215,24 1249,68 1353,00 1441,56 1525,20 1544,88 1643,28 1525,20 1515,36 Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.pl 23
 24. 24. FyP-V proSky FDy-VDuet proSky 24 www.fakro.pl
 25. 25. OKNA O PODWYŻSZONEJ OSI OBROTU - Okno otwierane obrotowo lecz oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna przez co nawet wysoka osoba może podejść do krawędzi otwartego okna. Dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0 - 45° podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który V40P U3 pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej pozycji w tym zakresie. Jedyne okna dachowe na rynku, które po zamonto- waniu w dachu o nachyleniu 39 - 43˚ spełniają warunki normy DIN 5034-1*, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wysokości do 95 cm, a górna krawędź okna na wysokości minimum 220 cm od podłogi. - Obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. - Automatyczny nawiewnik V40P. 1600 - Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U3. - Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo - Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. - Obrócone skrzydło blokowane jest do mycia przez zasuwkę przy kącie 160°. - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. * norma obowiązuje na rynku niemieckim FYP-V proSky FDY-V Duet proSky - okno jednoskrzydłowe, - okno dwuskrzydłowe, dolne skrzydło nieotwierane z szybą bezpieczną L3 z powłoką łatwozmywalną, 20-650 - zakres montażu 20-65°. 25-650 - zakres montażu 25-65°. OKNA O PODWYŻSZONEJ OSI OBROTU Z NAŚWIETLEM DOLNYM wymiary okna [cm] 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180 wymiary okna [cm] 78x186 78x206 94x186 94x206 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 1,05 1,19 1,29 1,46 powierzchnia przeszklenia [m2] 0,73 0,85 0,96 0,92 1,07 1,22 powierzchnia przeszklenia [m2] symbol rozmiaru 07 13 40 09 80 41 symbol rozmiaru CA CB DA DB FYP-V U3 1326,00 1496,00 1665,00 1499,00 1634,00 1763,00 FDY-V U3 1709,00 1875,00 1859,00 2024,00 proSky 1630,98 1840,08 2047,95 1843,77 2009,82 2168,49 Duet proSky 2102,07 2306,25 2286,57 2489,52 wymiary okna [cm] 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180 wymiary okna [cm] 78x186 78x206 94x186 94x206O PODWYŻSZONEJ OSI 07 13 40 09 80 41 CA CB DA DBKOŁNIERZE DO OKIEN symbol rozmiaru symbol rozmiaru ESV 197,00 216,00 228,00 202,00 215,00 248,00 ESV 228,00 243,00 248,00 269,00 do pokryć płaskich 242,31 265,68 280,44 248,46 264,45 305,04 do pokryć płaskich 280,44 298,89 305,04 330,87 EZV-P 229,00 257,00 265,00 258,00 278,00 288,00 EZV-P 265,00 283,00 288,00 313,00OBROTU do pokryć falistych 281,67 316,11 325,95 317,34 341,94 354,24 do pokryć falistych 325,95 348,09 354,24 384,99 EHN-P 231,00 275,00 289,00 269,00 290,00 314,00 EHN-P 289,00 308,00 314,00 341,00 do pokryć wysokoprofilowanych 284,13 338,25 355,47 330,87 356,70 386,22 do pokryć wysokoprofilowanych 355,47 378,84 386,22 419,43 Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 25
 26. 26. FGH-V Galeria26 www.fakro.pl
 27. 27. OKNO BALKONOWE Galeria - Nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnejV40P P2 pozycji w tym zakresie. - Obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części górnego skrzydła. Klamka z dwupunktowym ryglowaniem. - Obrócone skrzydło blokowane jest do mycia przez zasuwkę przy kącie 180°. - Automatyczny nawiewnik V40P. - Zarówno górne jak i dolne skrzydło wyposażone są w bezpieczny pakiet szybowy P2 z powłoką łatwozywalną. 1800 - Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. - Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. 35-55 0 - Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Zakres montażu 35 – 55°. Zalecenie: montaż w konstrukcji dachu bez ścianki kolankowej. FAKRO Inne rozwiązania FGH-V Galeria - górne skrzydło uchylane jest płynnie aż do kąta 45°. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania, - w czasie zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. OKN0 BALKONOWE Ukryte są pod oblachowa- niem okna, przez co nie wymiary okna [cm] 94x255 (zewnętrzne wymiary ościeżnicy) ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłócają estetyki dachu. 1,67 powierzchnia przeszklenia [m2] FGH-V P2 8300,00 Galeria 10209,00 wymiary okna [cm] 94x255 ESV/G 519,00 Okno balkonowe dostępne jest wyłacznie z montażem wyko- do pokryć płaskich 638,37 nywanym przez autoryzowany 561,00 EZV-A/G KOŁNIERZ serwis. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie. do pokryć falistych 690,03 Zespolenie okna balkonowego FGH-V 884,50 z innymi oknami FAKRO np . FDY-V EHN-AT Thermo/G 1087,94 może być realizowane wyłącznie za pomocą kołnierzy K__/G. Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena netto Cena brutto www.fakro.pl 27
 28. 28. BDL BDR BVP BXP28 www.fakro.pl
 29. 29. OKNA KOLANKOWE - Okna kolankowe przeznaczone są do montażu w ścianie pionowej na poddaszu (kolankowej) stanowiąc dodatkowy element L3 „przedłużający” okno dachowe. Dzięki zastosowaniu tego typu okien poprawiamy doświetlenie pomieszczenia i zwiększamy pole widzenia. Okna kolankowe mogą być połączone z oknami dachowymi o dowolnej konstrukcji. - Standardowo wyposażone w bezpieczny pakiet szybowy L3 z powłoką łatwozmywalną. - Okna wyposażone w okucia obwiedniowe. 15-550 - Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. - Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. - Zakres montażu okna dachowego montowanego wraz z oknem kolankowym 15 – 55°. BDR, BDL BVP BXP - otwierane uchylnie i roz- - otwierane uchylnie. - nieotwierane. wiernie. Uchylenie skrzydła Uchylenie skrzydła około 12cm, rozwarcie 90°, 12 cm, - obsługiwane za pomocą - obsługiwane za pomocą jednej klamki z blokadą klamki z blokadą znajdującej znajdującej się w bocznej się w górnej części skrzydła. części skrzydła. W stan- W standardowym wyposa- dardowym wyposażeniu żeniu znajduje się kluczyk, znajduje się kluczyk, którym którym można zablokować można zablokować okno, okno. - otwierane na prawą (BDR) lub na lewą stronę (BDL). OKNA KOLANKOWE B_ - DREWNIANE wymiary okna [cm] 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 114x60 114x75 114x95 114x115 symbol rozmiaru 33 81 82 83 84 34 85 86 87 35 89 90 91BDL L3 (lewy) 1518,00 1667,00 1859,00 2046,00 2239,00 - 1815,00 2019,00 2228,00 - - 2327,00 2437,00BDR L3 (prawy) 1867,14 2050,41 2286,57 2516,58 2753,97 - 2232,45 2483,37 2740,44 - - 2862,21 2997,51 971,00 1086,00 1112,00 1265,00 1350,00 1025,00 1148,00 1176,00 1342,00 1142,00 1219,00 1366,00 1438,00BVP L3 1194,33 1335,78 1367,76 1555,95 1660,50 1260,75 1412,04 1446,48 1650,66 1404,66 1499,37 1680,18 1768,74 723,00 809,00 904,00 997,00 1102,00 792,00 884,00 987,00 1092,00 927,00 1006,00 1155,00 1214,00BXP L3 889,29 995,07 1111,92 1226,31 1355,46 974,16 1087,32 1214,01 1343,16 1140,21 1237,38 1420,65 1493,22 KOŁNIERZ DO ZESPOLENIA KOLANKOWEGO EU_/B wymiary okna [cm] 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160 symbol rozmiaru 05 06 07 08 09 10 11 12 13 363,00 380,00 397,00 394,00 407,00 411,00 424,00 - 417,00 EUV/B 446,49 467,40 488,31 484,62 500,61 505,53 521,52 - 512,91Kołnierz kolankowy dobierany jest na podstawie wymiaru okna dachowego. Terminy realizacji zamówienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.pl 29

×