Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Finale MFM

1,581 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Finale MFM

 1. 1. Contractmanagement bij de gemeentelijke overheid Wie heeft de regie? Walter Hartjes AOG MFM 13
 2. 2. EC waarschuwt Nederland over ABN Amro EC waarschuwt Nederland over ABN Amro BRUSSEL - De Europese Commissie heeft Nederland donderdag gewaarschuwd om open te staan voor alle biedingen op ABN Amro. Dat zei een woordvoerder van eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) donderdag. De commissie reageerde op zorgen van De Nederlandsche Bank (DNB) over de interesse van een consortium, bestaand uit Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland, in ABN Amro. Een bod van deze drie banken ziet DNB als ''sterk risicoverhogend''. ABN Amro praat overigens ook nog met de Britse bank Barclays over een samengaan. Ieder bod moeten de Nederlandse autoriteiten beoordelen op ''non-discriminatoire wijze'', zei de woordvoerder van McCreevy. De eurocommissaris zou teleurgesteld zijn als Nederland overgaat tot protectionisme. Het Parool, 20 april 2007
 3. 3. Doelstelling <ul><li>Inzicht geven in de mogelijkheden voor contractmanagement binnen het inkoopproces van de gemeentelijke organisatie. </li></ul>
 4. 4. Centrale onderzoeksvraag <ul><li>Welke eisen worden door het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) gesteld aan contractmanagement? </li></ul>
 5. 5. Diverse onderzoeksvragen <ul><li>Organisatie inkoopproces </li></ul><ul><li>Besturing van het inkoopproces </li></ul><ul><li>Managen contracten </li></ul><ul><li>Toepassing BAO </li></ul><ul><li>Besturing van het inkoopproces </li></ul><ul><li>Kernelementen contractmanagement binnen het inkoopproces </li></ul><ul><li>Implicaties van het BAO voor contractmanagement? </li></ul><ul><li>Borging BAO in contractmanagement? </li></ul>
 6. 6. Het inkoopproces volgens Van Weele, e.a. Klant Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces
 7. 7. Besturing inkoopproces: Invoer-doorvoer-uitvoermodel + outcome Input Invoer Middelen Throughput Doorvoer Transformatie proces Feedback Besturing Organisatie Output Uitvoer Producten Outcome Effecten Resultaten Omgeving Externe Invloed
 8. 8. Inkoopproces als systeem Organisatie Externe Invloed Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6
 9. 9. Inkoopproces in samenhang met contractmanagement Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus Specificaties contracten Contractmanagement BAO
 10. 10. Conceptuele model van het onderzoek Planning & Controlcyclus Specificaties contracten Contractmanagement BAO Klant Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Contractbeheer & Leveranciersmanagement
 11. 11. Onderzoeksmodel Contractmanagement Koninklijk Besluit BAO Interviews respondenten Waargenomen Praktijksituatie Contractmanagement Overwegingen Externe Inkopers Conclusies Inzicht Analyse Resultaten Overwegingen Sleutelfiguren Overwegingen Controllers Analyse Resultaten Analyse Resultaten B C D A Literatuur Contract Management Overwegingen Managers Gemeente Analyse Resultaten Analyse Resultaten Uitgangspunten Gemeente Haaksbergen H 3 H 5 + 6 H 4 Literatuur Theorie Inkoop Literatuur Besturing Processen H 2
 12. 12. Invloed op het inkoopproces binnen de gemeentelijke organisatie Externe Invloed Inkoopplan Inkoopverslag Politieke Invloed Raad Bedrijfsvoering
 13. 13. Inkoopproces en de PDCA-cyclus met Borging-’loop’ en Verbeter-’loop’ Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Contractbeheer & Leveranciersmanagement Borging Loop Borging Loop Verbeter Loop Verbeter Loop P P D D A A C C
 14. 14. Invloed van contractspecificaties op het inkoopresultaat Mate waarin specificaties vastliggen Beïnvloedingsmogelijkheden Tijd Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bewaken 5 Nazorg 6 Bestellen 4 Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces
 15. 15. Contractmanagementmodel Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement Afsluiten van contracten Beheren van contracten BAO
 16. 16. Implicaties van het BAO voor contractmanagement <ul><li>Non-discriminatie </li></ul>complexiteit van aanbestedingsregelgeving <ul><li>Reduceren complexiteit van aanbestedingsregelgeving. </li></ul>Proportionaliteit selectiecriteria C <ul><li>Juridische aspecten (Privaat Recht) </li></ul><ul><li>Eindverantwoordelijkheid bestuurders (de juiste naleving). </li></ul>inachtneming van wet- en regelgeving 3 <ul><li>Toetsing Rechtmatigheid (inbedding in de bedrijfsvoering) </li></ul><ul><li>Verplichting tot aggregatie [ binnen de gemeente. </li></ul><ul><li>Niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks overzicht meerjarige contracten) </li></ul><ul><li>het inventariseren van risico’s </li></ul>bestuurlijke risico’s 2 <ul><li>Formuleren heldere prestaties en voorwaarden </li></ul><ul><li>Inzicht in financiële aspecten, </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van de interne controle </li></ul>transparante manier 1 Toetsing integriteit B <ul><li>Toets van contractuele afspraken op vastgelegde contractspecificaties. </li></ul>professionaliseren (vorm, inhoud en uitvoering van de inkoop) 2 <ul><li>Contracteringsbeleid. </li></ul><ul><li>Beschrijven van risicovolle processen. </li></ul><ul><li>Standaardisatie in contracten. </li></ul>eenduidige manier 1 Uniformiteit in uitvoering A Implicaties BAO voor Contractmanagement Kenmerken BAO § 3.6
 17. 17. Invloedscurve van het BAO in het Contractmanagementmodel Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Afsluiten van contracten Beheren van contracten
 18. 18. Borging van het BAO in contractmanagement Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Contractbeheer & Leveranciersmanagement Borging Loop Borging Loop Verbeter Loop Verbeter Loop P P D D A A C C
 19. 19. Evaluatie en reflectie <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Inzicht geven in de mogelijkheden voor contractmanagement binnen het inkoopproces van de gemeentelijke organisatie. </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Welke eisen worden door het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) gesteld aan contractmanagement? </li></ul><ul><li>Conclusies en aanbevelingen </li></ul>

×