Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Wales - procurement mini-conference 2014

658 views

Published on

Iestyn Gruffudd at the Procurement mini-conference, March 2014.

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Wales - procurement mini-conference 2014

 1. 1. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Busnes Cymru Business Wales Iestyn Gruffudd Cynghorwr Tendro / Tendering Advisor 03000 6 03000 | www.sell2wales.co.uk
 2. 2. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Osian Edwards Guto Carrod Iestyn Gruffudd Helen Benjamin Elgan Richards Aled Nicholas Huw Thomas Elizabeth Callard Helen Evans Alan Doyle Berwyn Jones
 3. 3. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Cymorth am ddim Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru Free of charge support Funded by the Welsh Government
 4. 4. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Cymorth un i un a ddiduedd gyda chwblhau unrhyw PQQ neu ITT One to one impartial advice and guidance on completing any PQQ or ITT
 5. 5. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Targedau Blynyddol - Annual Targets KPI’s All of Wales Achieved to date Enterprises Supported/ Mentrau â gefnogwyd 6400 4295 Deals Won Cytundebau a Ennillwyd £180m £184m Jobs Created Swyddi wedi eu Creu 1065 275.5 Jobs Safeguarded Swyddi wedi eu Gwarchod 1385 684.5
 6. 6. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Beth yw Busnes Cymru? Cymorth mewn sawl maes: • Cynllunio busnes • Sut i gyllido eich busnes • Allforio • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth • Amgylcheddol Wide range of support : • Planning a business • How to finance your business • Exporting • Equality and Diversity • Environmental
 7. 7. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk BUSNES CYMRU www.busnes.cymru.gov.uk 03000 6 03000 BUSINESS WALES www.business.wales.gov.uk
 8. 8. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Sell2wales.gov.uk
 9. 9. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk Cyngor Tendro | Tendering Advice Gweithdai i helpu chi i ddatblygu a gwella eich capasiti tendro: • Sut i Dendro Sylfaenol • Sut i Dendro Uwch • GwerthwchiGymru • eGaffael • Cydweithio • Sicrhau Ansawdd • Ymwybyddiaeth ISO 9001/14001 Workshops to help you develop and enhance your tendering capacity: • Introductory How to Tender • Advanced How to Tender • Sell2Wales • eProcurement • Collaboration • Quality Management • ISO 9001/14001 Awareness
 10. 10. 03000 6 03000 busnes.cymru.gov.uk business.wales.gov.uk BUSNES CYMRU www.busnes.cymru.gov.uk 03000 6 03000 BUSINESS WALES www.business.wales.gov.uk

×