Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nr
porząd
kowy
Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis (zgodny z opisem zamieszczonym we wniosku)
Koszt po
weryfikacji
w ...
7. Jakub Sznajder Tor Rolkarski
Mini tor rolkarski to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Konina uprawiających
sporty...
11. Maria Słowikowska
Poszerzenie i odnowienie
parkingu przy ulicy Kolskiej 2
przeznaczonego dla rodziców i
nauczycieli Sz...
16. Krzysztof Pachciarz
Budowa hangaru przy Zespole
Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana
Batorego w Koninie ...
20. Marcin Pilarczyk
Budowa strefy sportu i
wypoczynku dla mieszkańców
Konina
Projekt zakłada budowę plaży, oraz urządzeń ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KBO 2017 projekty duże

.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KBO 2017 projekty duże

  1. 1. Nr porząd kowy Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis (zgodny z opisem zamieszczonym we wniosku) Koszt po weryfikacji w zł. Wydział opiniujący 1. Juliusz Olędzki Zakup i montaż tenisowej hali pneumatycznej wraz z instalacją elektryczną przy ul. Paderewskiego nr 8 w Koninie Postawienie hali tenisowej spowoduje wykorzystanie kortów tenisowych przez cały rok, zwiększy to ilość osób uprawiających tenis ziemny przez mieszkańców miasta Konina. W/w inwestycja wpłynie na: - łatwiejszy dostęp do zajęć tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, - wzrost ilości osób, które będą osiągały sukcesy sportowe w turniejach tenisowych, - spowoduje to również podniesienie rangi sportowej miasta Konina, - oraz wpłynie na przeprowadzenie i organizowanie turniejów tenisowych o randze ogólnopolskiej. 450 000 MOSiR 2. Roman Lewandowski Husaria Wielkość Państwa i Miasta Husaria powstała prawdopodobnie w 1500 roku. Została rozwiązania w 1776 roku po I Rozbiorze Polski mocą uchwały Sejmu Rzeczypospolitej. Nie przegrała żadnej bitwy przez ponad 125 lat. Jej potęgi bał się każdy a jednocześnie wzbudzała podziw i szacunek zarówno wśród wrogów jak i sprzymierzeńców. To Polska Husaria uratowała całą Europę przed Armią Turecką. W Herbie naszego miasta widnieje symbol Konia. Pomnik polskiej Husarii i byłby doskonałym uzupełnieniem a także promocją naszego miasta. 200 000 GK 3. Łukasz Gołdych Astrobaza (Obserwatorium Astronomiczne) Jest to obserwatorium astronomiczne z którego mogłaby korzystać każda osoba, placówki szkoły, wycieczki zorganizowane w różnej grupie wiekowej. Budynek Astrobazy miałby wygląd typowego obserwatorium astronomicznego o wymiarach ok. 10x14 m o wysokości wraz z kopułą ok. 10 m. Wyposażywszy zostałby w 14-calowy teleskop, teleskop słoneczny oraz inne teleskopy wraz z zestawem odpowiednich filtrów, aparat/kamera, komputery i tv/projektor, stacja pogodowa itd... 700 000 WI 4. Łukasz Gołdych Opryski przeciwko kleszczom i komarom Opryski przeciwko kleszom, komarom i meszkom w całym mieście. 200 000 GK 5. Łukasz Gołdych Przywrócenie stanu świetności Parkowi Miejskiemu im. F.Chopina + Boisko Rozbudowanie placu zabaw. Odnowienie stawu. Mała fontanna w parku. Dodanie wodopojów dla wszystkich zwierząt. Wytyczenie placu piknikowego i strefy rekreacji ruchowej. Stoliki gry w szachy, chińczyka i ping ponga. Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe wzdłuż głównych ciągów pieszych. Odnowienie ogrodzenia parku. Dołożenie śmietników, zadaszonych ławek oraz porządnych metalowych tabliczek info przy pomnikach natury, zagospodarowanie trawników, kwietników i nasadzeń zieleni, etc. Budowa Boiska 4w1 od strony ul. Dmowskiego. 1 000 000 GK 6. Łukasz Gołdych Szalety miejskie 9 toalet półautomatyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podgrzewaną podłogą oraz "przewijakami" dla dzieci. Zewnętrzne powłoki szaletów są odporne na graffiti, a całość jest "wandaloodporna", dodatkowo powierzchnie zewnętrzną ścian toalety można wykorzystać jako miejsce na reklamę dzięki czemu koszt utrzymania toalet będzie mniejszy. Przykładowe miejsca: Skrzyżowanie - Wyzwolenia/Zakole/11 Listopada (Zakole/V osiedle), Kolejowa/Torowa, Skarpa Na Dworcowej, Park, itd... 900 000 GK Wnioski przyjęte do głosowania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - zadania duże
  2. 2. 7. Jakub Sznajder Tor Rolkarski Mini tor rolkarski to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Konina uprawiających sporty wrotkarskie, a zatem przede wszystkim rolkarzach i wrotkarzach. Technologicznie to po porostu eliptyczne boisko o wymiarach 40x60m, wykonane z asfaltu drobnoziarnistego lub asfaltobetonu z wydzielonym pasem o szerokości około 6m (tor) i oddzielonej (np. kratką odpływową) wewnętrznej przestrzeni. W przyszłości inwestycję taką można rozwijać o dalsze elementy jak banda, wiata zadaszeniowa czy ławki i kosze na zewnątrz toru. Mnogość i różnorodność aktywności fizycznych (poza samymi wyścigami) jakie można na takim obiekcie uprawiać jest bardzo duża! Część z nich prezentuje film (żródło: www.karolki.waw.pl) nakręcony na Wr ... Cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/5 200 000 WI 8. Joanna Sznajder Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna Na terenach nadwarciańskich na południe od ulic Przemysłowej i Wyszyńskiego, wzdłuż terenu Komendy Policji, szpitala, szkoły oraz amfiteatru ciągnie się krótki aczkolwiek dość uczęszczany szlak spacerowy prowadzony częściowo wielkimi betonowymi płytami, a częściowo kostką typu eurobruk. Pomysł zakłada wydłużenie dostępnej trasy wraz z wymianą nawierzchni na asfaltową o szerokości około 2m, tak aby udostępnić ten piękny rejon również dla rowerów, matek z wózkami ... Cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/7 700 000 ZDM 9. Sylwia Skrycka Zagospodarowanie parku dworskiego przy ul. Skrótowej w Koninie (Laskówiec) Zagospodarowanie parku dworskiego przy ul. Skrótowej - osiedle Laskówiec zgodnie z koncepcją, którą posiada Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie. Założenia zagospodarowania parku dworskiego: - rewaloryzacja i przystosowanie terenu do potrzeb jego użytkowników, - podniesienie walorów estetycznych terenu, - uzupełnienie szaty roślinnej nowymi nasadzeniami, głównie krzewów ozdobnych, - przebudowa istniejącego boiska do koszykówki, - odtworzenie układu komunikacyjnego, wytyczenie nowych alejek spacerowych, - wyposażenie parku w typowe elementy niezbędne do jego właściwego funkcjonowania, tj. oświetlenie parkowe, ławki i kosze na odpady. 500 000 GK 10. Zbigniew Kosmalski Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 4, 62-510 Konin, ul. Błaszaka 4 dla potrzeb środowiska lokalnego Projekt polega na budowie nowoczesnego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 metrów ze sztuczną murawą wyposażone zostanie w nowe bramki i piłkochwyty. Dodatkowo w celu zapewnienia właściwej eksploatacji nawierzchni przewidziano odwodnienie podłączone do istniejącej instalacji. Wykonanie podłoża boiska z trawy sztucznej ma kluczowe znaczenie, gdyż poprzez zastosowanie przepuszczającego wodę materiału, wspólnie z systemem odwadniania sprawi, że na boisku nie będą tworzyły się kałuże. Obecnie eksploatowane boisko posiada nawierzchnię piaszczystą. Brak odwodnienia powoduje rozmiękczanie nawierzchni, tworzenie kałuż i czasowe wyłączenie z użytkowania. Nawierzchnia piaskowa nie spełnia w obecnym czasie standardów nowoczesnego boiska. 500 000 WO
  3. 3. 11. Maria Słowikowska Poszerzenie i odnowienie parkingu przy ulicy Kolskiej 2 przeznaczonego dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1, nauczycieli i uczniów ZSTiH w Koninie, parafian parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Koninie Powierzchnia parkingu jest za mała na potrzeby szerokiej grupy mieszkańców oraz korzystających z miejsc do parkowania uczniów, rodziców i nauczycieli dwóch szkół: SP1 i ZSTiH oraz parafian parafii pw. Św. Marii Magdaleny. Rano w dni powszednie panuje tu chaos i tłok. Dochodzi do uszkodzeń pojazdów, na ul. Kolskiej i Reformackiej tworzą się korki zagrażające bezpieczeństwu uczniów i mieszkańców. Poszerzenie i odnowienie terenu podniesie jego bezpieczeństwo i estetykę. 240 000 ZDM 12. Lucyna Lenard Woźniak Lato teatralne w parku. Cykl spektakli teatralnych dla dzieci, prezentowany w zmodernizowanym amfiteatrze w parku im. F. Chopina w Koninie Lato teatralne w parku to projekt adresowany do najmłodszej publiczności. Zapewni dostęp do prawdziwej sztuki wszystkim dzieciom, bez względu na zasobność portfela rodziców. Przedstawienia w zmodernizowanym, zadaszonym amfiteatrze będą bezpłatne. To także pomysł na ożywienie Starówki i lepsze niż dotąd wykorzystanie amfiteatru. W zadaszonym, wyremontowanym obiekcie przez większość część roku, bez względu na pogodę, mogą się odbywać koncerty i atrakcje artystyczne. To inwestycja, która sprawi, że park stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny. Wyremontowany i zmodernizowany amfiteatr będzie służył przez kolejne lata wszystkim mieszkańcom. To powrót do dobrej konińskiej tradycji. W amfiteatrze, dawno temu cykliczne odbywały się koncerty i inne imprezy dla mieszkańców. Warto wskrzesić kulturalne spotkania w parku także po to, aby zintegrować lokalną społeczność. Modernizując amfiteatr i organizując tam imprezy, damy temu ważnemu dla Koninian miejscu, drugie życie. 744 150 WI 13. Katarzyna Chlebowska Nowoczesne boisko - remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie Projekt zakłada remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie. Obecnie boisko jest pokryte asfaltem, na którym można zbudować nowoczesny obiekt. Projekt obejmuje: 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 2. Położenie specjalistycznej nawierzchni wielofunkcyjnej ze sztucznej trawy 3. Montaż bramek i piłkochwytów 4. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska: montaż ławek, obrzeży betonowych wokół boiska i ogrodzenie boiska siatką. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego, dzięki któremu uczniowie ZSB oraz mieszkańcy Konina mogliby w komfortowych i przede wszystkim bezpiecznych warunkach dbać o swoje zdrowie i kondycję oraz rozwijać sportowe pasje. Będzie to wspaniała inwestycja, która przyczyni się do zmiany stylu życia wielu ludzi, uczyni ich aktywniejszymi, zdrowszymi i szczęśliwszymi! 500 000 WI 14. Małgorzata Wagner Zielony "Parking" - budowa parkingu pomiędzy: Kolejowa 6 a Powstańców Styczniowych 5 Stowrzenie tzw. zielonego parkingu za blokiem przy ul. Kolejowej 6. Nie wymaga to zmiany zagospodarowania przestrzennego obszaru. Specjalna kostka brukowa wyrówna teren a wolne przestrzenie zostaną obsiane trawą. Cały pomysł na : http:// pomysl.konin.pomysl/57 280 000 ZDM 15. Jarosław Szklarkowski, Adrian Rapeła Trybuna widowiskowa dla Konina! Głównym założeniem projektu jest montaż trybuny widowiskowej (demontowanej) dla ok. 1000 widzów, na obiekcie im. Mariana Paska w Starym Koninie. Dodatkowym elementem trybuny byłoby zadaszenie centralnej jej części (ok. 300 miejsc) dając komfort oglądania zmagań kulturalnych i sportowych bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 600 000 MOSIR
  4. 4. 16. Krzysztof Pachciarz Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (zakres rzeczowy: hangar plus wyposażenie) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie to szkoła z tradycjami, dynamicznie rozwijająca swą ofertę edukacyjną. Niewątpliwym atutem szkoły w ostatnich latach stały się kierunki kształcenia zwiazane z turystyką i służbami mundurowymi. W związku z wzrastającym zainteresowaniem młodzieży nauką w ZSCKU chcielibyśmy utworzyć sekcję kajakarską, która byłaby odpowiedzią na potrzeby klas turystycznych i mundurowych. Sekcja kajakarska stałaby się atrakcją dla uczniów technikum turystycznego, dla których podstawą jest znajomość terenu, organizacja spływów z uwzględnieniem walorów okolicy Konina. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego to szkoła o doskonałej lokalizacji - Starówka, Bulwar Nadwarciański i zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu Warty. To wprost wymarzone miejsce do organizacji spływów kajakowych zarówno dla uczniów jak i mieszkańców miasta. Baza kajakowa przy ZSCKU mogłaby być atrakcją Starówki i zachęcić mieszkańców miasta i okolic do aktywnego wypoczynku. Dostępność kajaków ożywiłaby także Bulwar Nadwarciański i przyciągnęła turystów. 350 000 WO 17. Alfred Trzmielewski Osiedlowe całoroczne lodowisko Zadanie ma na celu utworzenie na terenie kompleksu boisk Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie osiedlowego całorocznego lodowiska ze sztucznych paneli, które przeznaczone będzie do nauki jazdy oraz zabaw na łyżwach dla dzieci jak i dorosłych. Lodowisko będzie miało wymiary 12x20 m. Lodowisko będzie wykorzystywane w godzinach dopołudniowych na zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych przez uczniów pobliskich szkół podstawowych jak również przez dzieci z pobliskich zainteresowanych przedszkoli. W godzinach popołudniowych lodowisko będzie otwarte dla społeczności miasta. 300 000 WO 18. Przemysław Dudek Bezpieczne boisko - Budowa płyty boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Łężyńskiej 4. Projekt polega na wykonaniu wielofunkcyjnej płyty boiska piłkarskiego z murawą trawiastą o wymiarach 105m x 68m na boisku przy ul. Łężyńskiej 4. Umożliwi to prowadzenie treningów, meczy ligowych na obiekcie stowarzyszeniom piłki nożnej. Zostaną przeprowadzone niezbędne prace - wykonanie projektu, niwelacja terenu, posadzenie nowej nawierzchni trawiastej, mała architektura drewniano - betonowa. Boisko po modernizacji zapewni bezpieczeństwo, użytkownikom na nowoczesnym obiekcie sportowym (uczniowie szkół, kluby sportowe, niezrzeszone drużyny piłkarskie, mieszkańcy). 600 000 MOSIR 19. Natalia Jaskuła Rodzinny Park Wypoczynku Rodzinny Park Wypoczynku to miejsce w którym wspólnie z rodziną (szczególnie dziećmi) można spędzić aktywnie wolny czas. Jego miejsce zaplanowałam w niecce rzeki przy Amfiteatrze. W parku znajdować się będzie: duża niska fontanna z kolorowym oświetleniem w której będzie można pomoczyć nóżki, a wieczorami zobaczyć pokazy świetlne. Plac zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie, huśtawki, duża piaskownica) zostanie ogrodzony a na jego terenie posadzone zostaną drzewa, rośliny ozdobne oraz postawione ławki. Aby Rodzinny Park Wypoczynku stał się miejscem dostępnym zarówno dla rodzin z dziećmi na wózkach oraz osób z niepełnosprawnością ruchu pragnę zamontować platformę i zjazd. 950 000 GK
  5. 5. 20. Marcin Pilarczyk Budowa strefy sportu i wypoczynku dla mieszkańców Konina Projekt zakłada budowę plaży, oraz urządzeń towarzyszących w północnej części miasta Konin - Łężyn. Idea stworzenia mieszkańcom miejsca, w którym można wypocząć, lub aktywnie spędzić wolny czas. W skład projektu wchodzi: 1. Budowa: - piaszczystej plaży, - boiska siatkówki plażowej, - placu zabaw, - przebieralni, - ławek, - ogniska, grilla, - pojemników i koszy na odpady. 2. Oczyszczenie brzegu jeziora. 3. Utwardzenie miejsca postojowego. 800 000 WI

×