Impact assessment

1,717 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
405
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Impact assessment

 1. 1. การวัดผลทางสังคม/สิ่งแวดล้อม  
 2. 2. •  เป้าหมายหลัก (Main  aim) •  เป้าหมายเฉพาะ (Specific  aims)   •  วัตถุประสงค์  (Objec3ves)  •  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcomes/Outputs) •  เครื่องมือ (Tools) •  ตัวอย่าง  
 3. 3. เป้าหมายหลัก (Main  aim)คือ การเปลี่ยนแปลงที่โครงการต้องการ สร้างให้แก่เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 4. 4. เป้าหมายเฉพาะ (Specific  aims)  เป้าหมายหลักจะเป็นเป้าหมายในภาพกว้าง  ส่วนเป้า หมายรองเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงลงมา  โดยปกติ โครงการจะมีเป้าหมายเฉพาะ  3-­‐5  เป้าหมาย ได้แก่  •  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ  เช่น   คนผู้พิการ  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้อพยพ  หรือประชาชน ทั่วไป  •  ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โครงการจะ สามารถช่วยบรรเทา  และแก้ไข  •  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย    
 5. 5. วัตถุประสงค์  (Objec2ves)  วิธีการหรือกิจกรรมที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้า หมาย    
 6. 6. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcomes/Outputs)ผลลัพธ์นั้นจะแบ่งเป็น •  ผลเชิงคุณภาพ (Outcomes)  และ •  ผลเชิงปริมาณ (Output)
 7. 7. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcomes/Outputs) ผลเชิงคุณภาพเป้าหมาย (Aims)   (Outcomes)   วัตถุประสงค์ ผลเชิงปริมาณ (Objec2ves)   (Outputs)  
 8. 8. เครื่องมือ (Tools)  การสอบถามและการเก็บข้อมูล     ใคร (WHO)   กลุ่มเป้าหมายคือใคร   อะไร (WHAT)   อะไรคือเป้าหมาย   ทําไม (WHY)   เกี่ยวข้องกับโครงการอย่่างไร   ช่วงเวลาที่ทําการประเมิน เริ่มต้น สิ้นสุด เมื่อไหร่ (WHEN)   เมื่อไหร่   ปริมาณเท่าไหร่ ผู้เกี่ยวข้องมีปริมาณเท่าไหร่   (HOW  MANY)  
 9. 9. สรุป   เป้าหมาย (Aim)   วัตถุประสงค์ (Objec2ves)   ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome/Outputs)  เครื่องมือ (Tools)  
 10. 10. ตัวอย่าง   เป้าหมายหลัก (Aim)  คือ  การยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการทั่ว ประเทศ  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และผลผลิต เครื่องมือ (Tools)  เฉพาะ (Specific   (Objec2ves)   (Outcomes/  Outputs)  aims)  การสร้างงาน 1)  การฝึกสอนอาชีพ   ผลเชิงคุณภาพ:  ผู้พิการที่ผ่าน 1)  การสอบวัดให้แก่ผู้พิการ     2)  การให้คําปรึกษา การอบรมมีระดับศักภาพผ่าน มาตรฐาน   นําความรู้ไปใช้ ระดับมาตรฐาน   2)  การสํารวจและ ประกอบอาชีพจริง   ผลเชิงปริมาณ:     เก็บข้อมูล   3)  การเชื่อมโยง • 50%  ของผู้เข้าฝึกอบรม   เครือข่ายผู้พิการ   สามารถนําไปความรู้ไป ประกอบอาชีพได้ภายใน  1  ปี แรกของโครงการ   • 80%  ของผู้เข้าฝึกอบรม   สามารถนําไปความรู้ไป ประกอบอาชีพได้ภายใน    3  ปี แรกของโครงการ      

×