Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WASCO - Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid

787 views

Published on

Een functionele analyse van de gemeentelijke website van de toekomst

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WASCO - Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid

 1. 1.                                           FUNCTIONELE  ANALYSE   WEBSITE           “#convGov  in  a  box”     Webs  &  Apps  Standaarden  voor  de  Converserende  Overheid  –  WASCO  
 2. 2. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     A-­‐2   A. Revisies   Datum   Versie   Auteur   Opmerkingen   05-­‐04-­‐2013   0.1a   Bart  Gysens   Eerste  outline,  vaste  elementen  (elke  pagina)   20-­‐04-­‐2013   0.1b   Bart  Gysens   Eerste  outline,  vaste  elementen  (meeste  pagina’s)   20-­‐05-­‐2013   0.1c.a   Bart  Gysens   Eerste  outline,  start-­‐,  thema-­‐  &  detailpagina   26-­‐05-­‐2013   0.1d.a   Bart  Gysens   Eerste  outline,  modules   29-­‐05-­‐2013   0.1c.b   Bart  Gysens   Eerste  outline,  alternatieve  toestellen   31-­‐05-­‐2013   0.1d.b   Bart  Gysens   Eerste  outline,  modules   11-­‐05-­‐2013   0.1e   Bart  Gysens   Eerste  outline,  modules   13-­‐06-­‐2013   0.1f   Bart  Gysens   Detail  outline,  modules   28-­‐06-­‐2013   1.0   Bart  Gysens   Good  practices,  bijlagen         Release  document,  first  copy                                                                                                                                                            
 3. 3. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     B-­‐3   B. Inhoudsopgave   A.   Revisies  ............................................................................................................................................................  A-­‐2   B.   Inhoudsopgave  ..............................................................................................................................................  B-­‐3   C.   Over  dit  document  ........................................................................................................................................  C-­‐7   1.   Doel  van  een  functionele  analyse  .................................................................................................................................  C-­‐7   2.   Hoe  gebruiken?  .....................................................................................................................................................................  C-­‐7   0)   Algemene  duiding  ...................................................................................................................................................  C-­‐7   1)   Mockups  ......................................................................................................................................................................  C-­‐7   2)   Beschrijvingen  per  onderdeel  ...........................................................................................................................  C-­‐8   3.   Voorwaarden  en  restricties  .............................................................................................................................................  C-­‐8   4.   Consortium  .............................................................................................................................................................................  C-­‐8   D.   Situering  van  het  project  WASCO  ............................................................................................................  D-­‐9   1.   Drie  communicatieve  evoluties  die  ons  doen  nadenken  over  onze  nieuwe  online  toepassingen  ....  D-­‐9   2.   Overkoepelende  visie  op  “de  converserende  ambtenaar”  ...............................................................................  D-­‐10   3.   Twee  werelden  die  samen  komen:  OSLO  +  WASCO  ...........................................................................................  D-­‐11   1)   Wat  is  OSLO  –  Open  Standaard  voor  Lokale  Overheden?  ...................................................................  D-­‐11   2)   Hoe  werken  deze  projecten  samen?  ............................................................................................................  D-­‐12   E.   Beginsituatie  binnen  onze  organisatie  ................................................................................................  E-­‐13   F.   Functionele  analyse  ...................................................................................................................................  F-­‐14   1.   Algemene  principes  .........................................................................................................................................................  F-­‐14   1)   Gebruik  van  iconen  ..............................................................................................................................................  F-­‐14   2)   Gebruik  van  tekstuele  links  .............................................................................................................................  F-­‐14   2.   Overzicht  van  het  eindresultaat  .................................................................................................................................  F-­‐15   3.   Vaste  elementen  ................................................................................................................................................................  F-­‐16   1)   Elementen  die  op  elke  pagina  staan  .............................................................................................................  F-­‐16   a.   Overzicht  .................................................................................................................................................................................  F-­‐16   b.   Het  logo  ....................................................................................................................................................................................  F-­‐17   c.   De  snelle  links  ........................................................................................................................................................................  F-­‐17   d.   De  hoofdnavigatie  ...............................................................................................................................................................  F-­‐18   e.   De  zoekfunctie  .......................................................................................................................................................................  F-­‐19   f.   De  hoofding  met  portaalfunctie  ......................................................................................................................................  F-­‐20   g.   Onze  diensten  /  Dienstverlening  >  De  AZ-­‐gids  .......................................................................................................  F-­‐21   h.   De  voettekst  /  contactinformatie  .................................................................................................................................  F-­‐22   Integratie  GoogleMaps  ..........................................................................................................................................................  F-­‐22   Adresgegevens  en  andere  relevante  contactgegevens  ...........................................................................................  F-­‐22   Openingsuren  ............................................................................................................................................................................  F-­‐22   Onze  andere  kanalen  .............................................................................................................................................................  F-­‐22   Snelle  links  (verplichte  vermeldingen)  .........................................................................................................................  F-­‐22   2)   Elementen  die  terugkeren  op  thema-­‐  en  detailpagina’s  .....................................................................  F-­‐23   a.   Broodkruimels  ......................................................................................................................................................................  F-­‐23   b.   Pagina  delen  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐23   Sociale  media:  facebook  .......................................................................................................................................................  F-­‐23   Sociale  media:  twitter  ............................................................................................................................................................  F-­‐23   E-­‐mail  ...........................................................................................................................................................................................  F-­‐23   Bookmark  ...................................................................................................................................................................................  F-­‐23   Afdrukken  ...................................................................................................................................................................................  F-­‐23   4.   Informatiearchitectuur  ..................................................................................................................................................  F-­‐24   1)   Globale  inhoudsstructuur  .................................................................................................................................  F-­‐24   2)   De  startpagina  .......................................................................................................................................................  F-­‐25   3)   De  themapagina  ....................................................................................................................................................  F-­‐26   4)   De  detailpagina  .....................................................................................................................................................  F-­‐27  
 4. 4. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     B-­‐4   5)   Extra:  WASCO.Connector  Open  Data  ...........................................................................................................  F-­‐29   5.   Alternatieven  voor  tablet  en  smartphone  .............................................................................................................  F-­‐31   1)   Smartphone:  iPhone,  Android-­‐,  Windows(8)-­‐toestellen,  Black  Berry,  ...  .....................................  F-­‐31   2)   Eventuele  tablet-­‐versie:  iPad,  Android-­‐tablet,  Windows-­‐tablet,  ...  .................................................  F-­‐32   6.   Modules  .................................................................................................................................................................................  F-­‐33   0)   Algemene  richtlijnen  bij  de  implementatie  /  ontwikkeling  ...............................................................  F-­‐33   1)   Bedrijvengids  .........................................................................................................................................................  F-­‐34   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐34   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐34   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐34   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐34   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐35   2)   Bibliotheek  ..............................................................................................................................................................  F-­‐36   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐36   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐36   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐36   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐36   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐37   3)   Dienstverlening  -­‐>  Productencatalogus  (PC)  ...........................................................................................  F-­‐38   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐38   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐38   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐38   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐38   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐39   4)   Evenementen  .........................................................................................................................................................  F-­‐40   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐40   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐40   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐40   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐40   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐41   5)   Huisvuilophaling  ..................................................................................................................................................  F-­‐42   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐42   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐42   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐42   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐42   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐43   6)   Meldingen  ................................................................................................................................................................  F-­‐44   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐44   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐44   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐44   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐44   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐45   7)   Mijn  buurt  ................................................................................................................................................................  F-­‐46   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐46   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐46   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐46   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐46   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐47   8)   Mijn  dossier  ............................................................................................................................................................  F-­‐48   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐48   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐48   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐48   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐48   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐49   9)   Nieuws  ......................................................................................................................................................................  F-­‐50   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐50   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐50   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐50  
 5. 5. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     B-­‐5   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐50   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐51   10)   Openbare  werken  ..............................................................................................................................................  F-­‐52   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐52   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐52   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐52   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐52   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐53   11)   Onderwijs  ..............................................................................................................................................................  F-­‐54   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐54   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐54   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐54   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐54   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐55   12)   Verenigingen  .......................................................................................................................................................  F-­‐56   a.   Doelstelling  .............................................................................................................................................................................  F-­‐56   b.   Beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................................  F-­‐56   c.   Adres(sen)  ...............................................................................................................................................................................  F-­‐56   d.   Beschrijving  ...........................................................................................................................................................................  F-­‐56   e.   Schermafbeelding  ................................................................................................................................................................  F-­‐57   G.   Bijlagen  .........................................................................................................................................................  G-­‐58   1.   Navigatiestructuur  ..........................................................................................................................................................  G-­‐58   2.   Good  practices  ...................................................................................................................................................................  G-­‐59   1)   Liverpool  City  Council,  UK  :  http://www.liverpool.gov.uk  ................................................................  G-­‐59   a.   Algemeen  principe  .............................................................................................................................................................  G-­‐59   b.   Troeven  ...................................................................................................................................................................................  G-­‐59   2)   State  of  Alabama,  USA  :  http://www.alabama.gov  ................................................................................  G-­‐60   a.   Algemeen  principe  .............................................................................................................................................................  G-­‐60   b.   Troeven  ...................................................................................................................................................................................  G-­‐60   3)   Stad  Amsterdam  -­‐  Stadsdeel  Noord,  Nederland  :  http://www.noord.amsterdam.nl  ............  G-­‐61   a.   Algemeen  principe  .............................................................................................................................................................  G-­‐61   b.   Troeven  ...................................................................................................................................................................................  G-­‐61   4)   Welcome  to  GOV.UK  :  http://www.gov.uk  ................................................................................................  G-­‐62   a.   Algemeen  principe  .............................................................................................................................................................  G-­‐62   b.   Troeven  ...................................................................................................................................................................................  G-­‐62   3.   Gebruik  van  de  interactieve  mockup  met  FlairBuilder  Viewer  ....................................................................  G-­‐63   4.   Trefwoordenlijst  ...............................................................................................................................................................  G-­‐64   5.   Bronvermeldingen  ...........................................................................................................................................................  G-­‐77   1)   Gebruik  van  iconen  ..............................................................................................................................................  G-­‐77   2)   Usability  ...................................................................................................................................................................  G-­‐77   3)   Dienstverlening  /  conversatie  ........................................................................................................................  G-­‐77   6.   Overzicht  van  alle  digitale  bestanden  .....................................................................................................................  G-­‐78   1)   Functionele  analyse  (dit  document)  ............................................................................................................  G-­‐78   a.   Word-­‐versie  :  ........................................................................................................................................................................  G-­‐78   b.   PDF-­‐versie  :  ...........................................................................................................................................................................  G-­‐78   2)   Interactief  mockup-­‐bestand  ............................................................................................................................  G-­‐78   a.   FlairBuilder-­‐versie  :  ...........................................................................................................................................................  G-­‐78   b.   PDF-­‐versie  :  ...........................................................................................................................................................................  G-­‐78   3)   Navigatiestructuur  ...............................................................................................................................................  G-­‐78   a.   Excel-­‐versie  :  .........................................................................................................................................................................  G-­‐78   b.   PDF-­‐versie  :  ...........................................................................................................................................................................  G-­‐78   c.   Google  Sheet  :  ........................................................................................................................................................................  G-­‐78   4)   Trefwoordenlijst  ...................................................................................................................................................  G-­‐78   a.   Excel-­‐versie  :  .........................................................................................................................................................................  G-­‐78   b.   PDF-­‐versie  :  ...........................................................................................................................................................................  G-­‐78   c.   Google  Sheet  :  ........................................................................................................................................................................  G-­‐78  
 6. 6. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     B-­‐6    
 7. 7. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     C-­‐7   C. Over  dit  document   Voor  je  verder  gaat  met  het  in  gebruik  nemen  van  dit  beschrijvend  document,  willen  we  graag   even  wat  duiding  geven  bij  de  inhoud  van  dit  dossier.     1. Doel  van  een  functionele  analyse   Als  je  met  het  bouwen  van  toepassing  als  een  website  of  mobiele  applicatie  begint,  is  het  voor   ieder  van  ons  vaak  vanuit  een  idee  uit  iemands  hoofd.  Het  één  op  één  op  papier  brengen  van  zulk   een  idee  is  niet  altijd  even  evident  en  de  systematiek  van  de  functionele  analyse  kan  ons  helpen   om  eenduidig  en  goed  omschreven  het  idee  helder  te  stellen.     Elke  projectmanager  weet  dat  het  gebruiken  van  een  document  als  dit,  noodzakelijk  is  voor  de   goede  gang  van  zaken  en  de  kans  op  slagen  sterk  verhoogt.  Enerzijds  is  het  een  indicator  om  een   goede   controle   te   hebben   over   de   vraag   en   de   resultaten,   ook   het   budget   wordt   via   deze   werkwijze  goed  bewaard.  Anderzijds  krijg  je  als  klant  reeds  bij  aanvang  een  goed  beeld  van  het   uiteindelijke  resultaat  dat  gebouwd  zal  worden.     Je  kan  het  een  beetje  vergelijken  met  het  bouwen  van  een  huis.  Je  vraagt  aan  de  architect  een   huis  met  2  slaapkamers,  een  living,  keuken  en  badkamer.  Als  de  aannemer  zo  maar  aan  de  slag   zou  gaan  zonder  plan  en  zonder  dat  te  bespreken  zou  het  niet  zo  helder  zijn  waar  je  uiteindelijk  in   zal  gaan  wonen...   2. Hoe  gebruiken?   De  functionele  analyse  bestaat  uit  verschillende  onderdelen.   0) Algemene  duiding   Het  bouwen  van  een  website  of  mobiele  applicatie  wordt  vaak  gekaderd  in  een  groter  geheel.   Telkens  worden  er  bruggen  gebouwd  tussen  de  verschillende  diensten  binnen  een  organisatie  op   het  vlak  van  IT  en  communicatie.  In  heel  wat  organisaties  mist  het  vandaag  nog  aan  een  interne   informatiearchitect,  de  persoon  die  goed  op  de  hoogte  is  van  het  interne  digitale  landschap,  maar   ook   de   organisatie   kent   op   het   vlak   van   haar   doelstelling   en   strategie,   vertaald   door   de   communicatie,  zowel  intern  als  extern.     Daarom  achten  we  het  in  de  beginfase  altijd  opportuun  om  voor  de  gebruikers  van  dit  document   een   goed   kader   te   scheppen   waarin   ze   het   project   zullen   verwezenlijken.   Het   geeft   een   onderbouw  aan  de  uitwerking  van  het  project  en  zorgt  daarmee  voor  een  beter  fundament  bij  het   maken  van  keuzes  en  aanreiken  van  oplossingen.   1) Mockups   Niets  is  zo  sterk  als  visuele  voorstellingen  van  het  eindresultaat,  dat  is  ook  de  filosofie  die  schuilt   achter   de   ‘schetsen’   die   je   in   dit   document   ruimschoots   terugvindt.   De   tekeningen   geven   een   functionele  en  structurele  werking  van  de  schermen  weer.  Hierbij  wordt  geen  rekening  gehouden  
 8. 8. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     C-­‐8   met  huisstijl,  grafische  opmaak  of  andere  vormelijke  elementen.  Deze  naakte  structuur  is  louter   functioneel  en  mag  dus  niet  geïnterpreteerd  worden  als  een  grafisch  ontwerp.   2) Beschrijvingen  per  onderdeel   Naast   de   mockups   wordt   er   voor   elk   onderdeel   een   uitvoerige   beschrijving   gemaakt.   Op   deze   manier   worden   alle   handelingen   die   gebruikers   op   de   website   of   binnen   de   mobiele   applicatie   doen,  besproken  en  vast  gelegd  wat  er  concreet  technisch  en  vormelijk  voorzien  moet  worden.  De   beschrijvingen   zijn   het   resultaat   van   de   uitwerking   van   de   mockups   en   zijn   bijgevolg   goed   doorgesproken   met   het   begeleidende   team   binnen   de   organisatie.   In   de   beschrijving   zal   een   eerste   aanzet   worden   gegeven   om   de   toepassing   binnen   de   IT-­‐infrastructuur   en/of   het   communicatieplan   te   koppelen.   Dit   laatste   is   natuurlijk   niet   volledig   generiek   omdat   de   verschillende   organisaties   een   eigen   beginsituatie   hebben.   We   raden   daarom   aan   om   in   het   uiteindelijke   document   het   luik   ‘Beginsituatie’   zelf   verder   aan   te   vullen   met   een   zo   duidelijk   mogelijk  beschrijving  van  bestaande  toepassingen,  databanken,  processen...  gerelateerd  aan  de   implementatie  van  dit  project.   3. Voorwaarden  en  restricties   Deze   functionele   analyse   is   tot   stand   gekomen   door   een   intensieve   samenwerking   binnen   het   consortium  van  het  WASCO-­‐project,  opgestart  door  V-­‐ICT-­‐OR,  de  Vlaamse  ICT  Organisatie.  Met  dit   document   willen   we   een   standaard   neerzetten   binnen   de   digitale   communicatie   van   de   lokale   overheden.  Het  toepassen  van  deze  standaard  zorgt  ervoor  dat  het  resulterende  project  conform   de   gemaakte   afspraken   wordt   gebouwd   en   daarmee   ook   de   standaarden   volgt   om   verdere   implementatie  binnen  de  organisatie  te  vergemakkelijken.     Projecten   die   uitgewerkt   werden   met   deze   standaard   mogen   de   status   VlaVirGem-­‐approved   dragen   na   een   revisie   van   de   verantwoordelijke   projectbegeleiders.   Het   label   is   voor   de   organisatie   en   zijn   gebruikers   een   garantiekeurmerk,   dat   de   voorwaarden   omtrent   concept,   ontwikkeling  en  ondersteuning  bekrachtigt.     Dit  document  werd  met  de  grootste  zorg  samengesteld  en  door  diverse  experten  gereviseerd.  V-­‐ ICT-­‐OR  vrijwaart  zich  daarom  van  enige  implementatie-­‐  of  ontwikkelingsproblematiek  binnen  de   opgestarte  projecten.     Meer  informatie  over  VlaVirGem  vindt  je  op  de  website  van  V-­‐ICT-­‐OR:  http://www.v-­‐ict-­‐or.be     4. Consortium  
 9. 9. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     D-­‐9   D. Situering  van  het  project  WASCO   1. Drie  communicatieve  evoluties  die  ons  doen  nadenken  over  onze  nieuwe  online   toepassingen   De   voorbije   jaren   kende   het   Internet   een   enorme  evolutie.  De  tijd  dat  er  enkel  nog  met   eenvoudige   html   of   statische   toepassingen   werd  gewerkt  is  voorbij.  We  merken  dagelijks   dat   die   evolutie   een   ware   revolutie   aan   het   worden   is   en   dat   de   toekomst   nog   steeds   elke  dag  een  beetje  realiteit  aan  het  worden   is.   Het   Internet   is   overal   aanwezig   en   de   mensen   zijn   meer   en   meer   online;   een   nieuwe   factor   die   ons   als   dienstverlener   in   een  nieuwe  dimensie  plaatsen.     Naast   de   integratie   van   het   Internet   in   het   dagelijkse   leven,   hebben   ook   de   nieuwe   media   langzaam  hun  plaatst  opgeëist  in  het  geheel  van  communicatie.  Sociale  netwerken  hebben  hun   kinderziekten   aan   de   zijkant   kunnen   werpen   en   zijn   nu   voor   heel   wat   mensen   een   volwaardig   communicatiekanaal   geworden.   Met   de   adaptatie   van   deze   trends   hebben   mensen   geleerd   via   deze   wegen   te   converseren.   Het   vergt   een   aanpassing   in   de   manier   waarop   men   sociaal   met   elkaar  omgaat  en  de  snelheid  waarmee  men  van  gedachten  wisselt  is  enorm  toegenomen.  Een   verwachting  die  van  ons,  als  dienstverleners,  de  nodige  aandacht  vraagt.     Een   derde   factor   die   ons   vandaag   dwingt   tot   nadenken   over   nieuwe   werkmethodes   is   de   technologische  vooruitgang.  Het  is  het  tijdperk  aan  het  worden  van  mobiliteit  en  bereikbaarheid.   De  opmars  van  toestellen  als  een  tablet  of  de  smartphone  zorgt  er  voor  dat  de  dienstverlening   naar  een  volgend  niveau  wordt  gebracht.  De  burger  veracht  snellere  actie  en  is  niet  meer  tevreden   met  eenrichtingscommunicatie.  De  interactie  wordt  stilaan  afgedwongen  door  de  community  die   ontstaan  door  de  toegankelijkheid  van  alle  informatie.     Deze   tijd,   waar   we   nu   als   dienstverlener   voor   staan,   is   een   open   veld   van   mogelijkheden.   Een   gezonde   mix   van   creativiteit,   realisme   en   een   open   mind   zal   garant   moeten   staan   voor   een   bewustwordingsproces  dat  binnen  de  organisaties  moet  doorsijpelen  in  alle  richtingen.    
 10. 10. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     D-­‐10   2. Overkoepelende  visie  op  “de  converserende  ambtenaar”   Ken  je  nog  het  beeld  van  de  collega’s,  een  serie  uit  de  jaren  tachtig.  Het  was  een  stereotype  beeld,   dat  aangaf  dat  een  bureau  op  een  overheidsdienst  een  stoffige  ruimte  was  met  groen  meubilair  en   ijzeren  bureaus.  Ook  het  beeld  van  de  archivaris,  Jomme  Dockx  met  de  grijze  stofjas,  was  sprekend   door  zijn  archief  dat  bestond  uit  kaartjes  in  een  bakje,  netjes  geordend.     Dit  beeld  is  gelukkig  een  ver  verleden  en  niet  langer  een  realiteit.     Maar  nu  staat  die  digitale  revolutie  op  de  deur  van  de  ambtenaar  te  kloppen.  Heel  wat  vragen   komen   naar   boven,   want   een   organisatie   als   een   lokale   overheid   heeft   vaak   te   maken   met   verschillende   snelheden.   Geen   verandering   zonder   de   bestuurlijke   ondersteuning.   En   geen   verandering  zonder  de  creatieve  zonderlingen  die  iedereen  uitdagen  in  nieuwe  trajecten.  En  die   uitdagingen  zullen  ons  allemaal  in  nieuwe  processen  en  werkmethodes  dwingen.  Of  beter  gezegd:   ze  zullen  ons  werking  optimaliseren.     De  grootste  omschakeling  waar  we  als  dienstverlener  voor  staan  is  dat  we  niet  langer  uitsluitend   communiceren.  De  tijd  dat  een  website  bestond  uit  louter  informatiegerichte  inhoud  is  voorbij.  Als   je   als   burger   een   online   dienstverlening   wil   gebruiken,   dan   heb   je   interactie   nodig.   We   zullen   moeten   leren   converseren.   En   daar   hebben   we   de   juiste   werkmiddelen   voor   nodig.   In   een   notendop  zal  het  neerkomen  op  technologie,  kennis  en  ondersteuning.     Onze   burgers   zijn   online,   de   converserende   ambtenaar   is   dat   ook.   Samen   voeren   ze   een   conversatie  die  tot  een  snelle  afhandeling  van  de  vraag  zal  leiden.  Een  utopie?  Ja,  zeker.  Maar  de   bouwstenen  liggen  nu  klaar  om  het  te  realiseren.     #convGov  :  Hashtag  ‘convGov’    
 11. 11. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     D-­‐11   3. Twee  werelden  die  samen  komen:  OSLO  +  WASCO   1) Wat  is  OSLO  –  Open  Standaard  voor  Lokale  Overheden?   Burgers   en   bedrijven   klagen   terecht   over   een   inefficiënte   overheid.   Vaak   moeten     gegevens   telkens  opnieuw  worden  ingediend  wanneer  men  aanklopt  bij  verschillende  diensten.  De  wil  om   het  beter  te  doen  is  er,  doch  het  lijkt  bijzonder  moeilijk  om  gegevens  met  elkaar  te  delen.    Om   burgers  en  bedrijven  beter  van  dienst  te  zijn,  moet  die  overheid  dan  ook  werk  maken  van  een   geïntegreerde  en  organisatie  brede  elektronische  dienstverlening.  Dat  is  echter  geen  makkelijke   klus.  De  diverse  informaticasystemen  werden  onafhankelijk  van  elkaar  ontwikkeld  en  begrijpen   elkaar  hierdoor  niet.     De  sleutel  zit  hem  dan  ook  in  het  evolueren  naar  standaardisatie  van  data.  Wanneer  dit  bereikt   wordt   kunnen   toepassingen   makkelijker   gegevens   uit   wisselen   en   bereikt   men   hierdoor   automatisch  een  hogere  efficiëntie.  Dan  kan  het  telkens  bevragen  van  burgers  en  bedrijven,  over   gegevens   die   men   eigenlijk   al   heeft,   tot   het   verleden   behoren.  Het   evolueren   naar   een   zekere   eenvormigheid  in  datastructuren  bereikt  men  via  consensus  met  de  industrie  en  het  stimuleren   van  een  open  forum  voor  discussie.     Met   dit   project   wil   de   Vlaamse   ICT   Organisatie   dé   datastandaard   ontwikkelen   voor   lokale   besturen.  Bij   de   eerste   fase   van   dit   project,   de   zgn.   inventarisatiefase   worden   de   bestaande   authentieke   gegevensbronnen   en   veelgebruikte   datamodellen,   waarmee   lokale   overheden   momenteel   werken,   geïnventariseerd.   Dit   gebeurt   in   werkgroepen.   Hierin   zitten   zowel   de   verschillende  belanghebbende  uit  de  lokale  besturen,  de  Vlaamse  overheid,  federale  overheid  en   diverse   consortiumpartners.   Het   resultaat   geeft   een   overzicht   van   de   verschillende   problemen   m.b.t.  gegevensintegratie  en  toepassing  van  authentieke  bronnen  en  hun  impact  op  de  werking   van  lokale  besturen.   Het  kernprobleem  situeert  zich  op  het  niveau  van  de  kern  data  m.b.t.  personen,  organisaties  en   adressen.  De  datastandaard  focust  zich  dan  ook  op  deze  entiteiten.  Standaardisatie  moet  het  in  de   toekomst  mogelijk  maken  om  gegevens  uit  te  wisselen  tussen  verschillende  toepassingen  (binnen   en  buiten  de  lokale  besturen).   V-­‐ICT-­‐OR   wil   geen   solitaire   Vlaamse   standaard   uitwerken,   maar   toetst   deze   ook   aan   de   internationale  standaarden.  Het  is  de  bedoeling  dat  deze  OSLO-­‐standaard  maximaal  afgestemd  is   op  de  web  standaarden  (W3C)  en  ander  wereldwijd  onderzoek.     Een  finale  doorbraak  wordt  verwacht  tegen  mei  2013.  Het  technisch  traject  wordt  gefaciliteerd   door  V-­‐ICT-­‐OR  en  iMinds,  samen  met  toonaangevende  spelers  uit  de  industrie.  In  het  consortium   zetelen  Belgacom,  CIPAL,  CORVE,  Digipolis  Gent,  Digipolis  Antwerpen,  Fusebox,  Infront,  Kortrijk,   Remmicom  en  Schaubroeck.     Projectleiding:  Raf  Buyle  –  raf.buyle@v-­‐ict-­‐or.be  
 12. 12. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     D-­‐12   2) Hoe  werken  deze  projecten  samen?     Om   interfaces   in   het   WASCO-­‐project   te   voorzien   van   data,   zal   er   via   een   transparant   systeem,   gecommuniceerd  moeten  worden  door  de  toepassingen.  Dit  vertaald  zich  in  een  te  hanteren  open   standaard  die  in  het  OSLO-­‐project  wordt  gerealiseerd.     In  praktijk  zal  men  regelmatig  in  een  typische  opstelling  komen  van  back-­‐,  mid-­‐  en  front-­‐office.  De   data-­‐architectuur  is  van  die  aard  dat  we  spreken  over  (lokale)  authentieke  bronnen,  verrijkte  data   en  business-­‐logica  die  de  processen  vertalen.     Het  is  een  win-­‐win-­‐situatie  voor  alle  stakeholders  om  in  deze  setup  te  kunnen  werken.      
 13. 13. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     E-­‐13   E. Beginsituatie  binnen  onze  organisatie   Maak  hier  een  opsomming  van  de  toepassingen,  databanken,  processen,  ...  gerelateerd  aan  de   implementatie  van  dit  project.     Je  kan  dat  doen  met  behulp  van  onderstaande  tabel.     Tabel:  Informatiearchitectuur  -­‐  inventaris   Naam  van  de    toepassing   Leverancier   Korte  beschrijving   Contactpersonen   Te  integreren           ja  /  neen  /  nog  niet                                                       Je  mag  natuurlijk  verder  aanvullen  met  extra  informatie  die  nuttig  is  om  zowel  de  leveranciers  als   de  andere  betrokkenen  binnen  je  organisatie  zo  goed  mogelijk  te  informeren.    
 14. 14. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐14   F. Functionele  analyse   1. Algemene  principes   1) Gebruik  van  iconen   In   het   concept   werden   geen   grafische   elementen   gebruikt   omdat   die   niet   behoren   tot   een   functioneel  design  of  analyse.  We  hebben  wel  duidelijk  geopteerd  om  de  acties  te  ondersteunen   met   behulp   van   een   veelbetekenend   icoon.   De   combinatie   van   tekst   en   beeld   werken   in   het   geheel   versterkend   en   maken   de   gebruikers   nog   sneller   duidelijk   wat   het   doel   is   achter   een   bepaalde  link.     Tevens  wordt  de  herkenbaarheid  van  bepaalde  iconen  een  nieuwe  manier  (of  bestaande,  maar   vergeten  /  anders  toegepaste)  om  de  communicatie  rond  een  dienstverlening  zowel  digitaal  als   analoog  op  elkaar  af  te  stemmen.  Het  gebruik  van  het  juiste  icoon  is  dan  primordiaal.     Wij   baseren   onze   keuze   op   de   gratis   iconen   op   de   website   van   The   Noun   Project:   http://thenounproject.com   2) Gebruik  van  tekstuele  links   Naast  de  gevestigde  waarde  van  iconen  om  links  te  duiden,  zal  je  in  het  concept  vaak  gewoon   tekst  zien  als  een  aanklikbare  link.  De  idee  hierrond  is  de  dingen  zo  eenvoudig  mogelijk  voor  te   stellen   aan   de   bezoeker.   Het   heeft   weinig   zin   een   link   grafisch   perfect   te   verwerken   als   je   het   gevoel  van  aanklikbaarheid  kwijt  speelt  op  deze  manier.  Wij  raden  dan  ook  aan  omzichtig  om  te   springen  met  de  manier  waarop  men  links  verwerkt  in  het  grafisch  ontwerp  en  in  het  achterhoofd   te  houden:  liever  duidelijk  en  met  woorden,  dan  zonder  woorden  en  betekenis.    
 15. 15. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐15   2. Overzicht  van  het  eindresultaat   Hier  zie  je  alvast  een  overzicht  van  het  eindresultaat  van  de  startpagina.     Afbeelding:  Mockup  van  de  volledige  startpagina        
 16. 16. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐16   3. Vaste  elementen   Als   een   surfer   doorheen   de   website   navigeert   zal   hij   sommige   delen   op   het   scherm   telkens   opnieuw  zien.  Deze  elementen  vormen  een  basis  als  herkenningspunten  binnen  het  totale  project.   1) Elementen  die  op  elke  pagina  staan   a. Overzicht   Afbeelding:  Startpagina  met  in  het  rood  de  blokken  die  op  elke  pagina  staan        
 17. 17. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐17   b. Het  logo   In  het  concept  werd  het  logo  rechtsboven  geplaatst.  Op  deze  manier  maken  we  links  plaats  voor   de  snelle  links  die  de  surfer  op  een  erg  efficiënte  manier  snel  tot  zijn  doel  moet  brengen.     Het  logo  zelf  is  aanklikbaar  en  brengt  de  surfer  terug  naar  de  startpagina  van  de  website.     Tip  toegankelijkheid:  vergeet  de  tooltip  niet  op  het  logo  “Logo  –  Terug  naar  de  startpagina”   c. De  snelle  links   Een   collectie   van   hyperlinks   die   de   meest   gevraagde   informatie   in   het   totale   aanbod   centraal   bovenaan  op  een  snelle  manier  ter  beschikking  stelt.  De  links  die  er  nu  in  staan  zijn  op  basis  van  de   nodige   meting   van   meest   bezochte   en   bevraagde   informatie   geselecteerd.   Dit   proces   dient   continu  gemonitord  te  worden  via  de  analyse  van  de  bezoekersgegevens.     Huidige  links:     • Contact   Een  paginaverwijzing  (‘anchor’  of  anker)  naar  het  onderste  gedeelte  van  de  pagina;  voor   meer  informatie  omtrent  de  invulling  zie  het  onderdeel  “De  voettekst  /  contactinformatie”;   • Mijn  dossier   Een   link   naar   een   webpagina   waarop   alle   informatie   samenkomt   betreffende   het   persoonlijk  dossier  van  een  surfer;  hij/zij  dient  hiervoor  ingelogd  te  zijn;  meer  informatie   vind  je  bij  het  onderdeel  “Mijn  dossier”;   • Dienstverlening   Achter   deze   link   wordt   de   producten-­‐   en   dienstencatalogus   gepresenteerd,   zijnde   alle   documenten,  processen  en  diensten  die  vanuit  de  organisatie  worden  aangeboden;  voor   meer   informatie   kan   je   kijken   naar   het   onderdeel   “Dienstverlening   /   Producten-­‐   &   Dienstencatalogus”;   • Portaal   De   organisatie   zal   voor   diverse   doeleinden   soms   toch   opteren   om   haar   digitale   communicatie  niet  via  de  standaard  weg  te  voeren  en  hiervoor  aparte  projecten  activeren,   in   dit   blok   wordt   een   eenvoudige   opsomming   gemaakt   deze   kanalen;   het   blok   kan   geanimeerd  worden  getoond  of  weg  geklapt;   • Vergroot  de  tekst   Om  te  voldoen  aan  de  vereisten  van  AnySurfer  dient  onder  andere  de  tekst  vergroot  te   kunnen   worden,   we   voorzien   hiervoor   één   enkel   alternatief   dat   op   zich   doeltreffend   genoeg  moet  zijn.      
 18. 18. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐18   d. De  hoofdnavigatie   De   informatiestructuur   binnen   de   website   zal   zich   vooral   vertaald   zien   in   de   navigatie.   De   structuur  is  volledig  opgebouwd  rond  een  dienstgerichte  aanpak,  opgedeeld  in  een  beperkt  aantal   thema’s,  zodat  de  surfer  niet  geconfronteerd  wordt  met  het  maken  van  drastische  keuzes  inzake   een  bepaald  profiel  waaraan  hij  op  dat  moment  beantwoord  of  de  werking  van  de  organisatie   moet  kennen  om  zijn  weg  te  vinden.     In  de  hoofdnavigatiebalk  zal  enkel  niveau  1  en  2  worden  getoond.  Het  klikken  op  de  tabbladen   bovenaan  zal  de  hoofdpagina  van  het  betreffende  thema  openen  waarop  een  overzicht  van  de   onderliggende   links   wordt   getoond   (zie   verder   “Thema-­‐pagina”).   Bij   het   klikken   op   één   van   de   onderwerpen   die   onder   het   thema   vervat   zitten   wordt   een   pagina   met   betreffende   informatie   getoond,  dit  kan  een  collectie  van  links  of  een  tekst  of  andere  vorm  van  inhoud  zijn  (zie  verder   “Onderwerp-­‐pagina”).     Afbeelding:  Mockup  van  de  hoofdnavigatie       Het  systeem  dat  gebruikt  kan  worden  om  deze  duidelijk  te  kunnen  voorstellen  is  op  basis  van  de   creativiteit  van  de  ontwikkelaar  zelf  te  bepalen.     Wij  houden  wel  graag  vast  aan  enkele  basisprincipes:   - gemakkelijk  in  gebruik:  liever  wat  minder  ‘fancy’  maar  gewoon  goed  toegankelijk   - duidelijk:  grafische  elementen  mogen  natuurlijk  de  inhoud  niet  overheersen   - snel:  liever  geen  vertragende  animaties  of  storende  beweging  in  dit  vaak  gebruikte  blok   - intuïtief:  een  navigatie  die  zichzelf  uitwijst  qua  bediening  is  optimaal  in  gebruik     De   ontwikkelaar   moet   ook   rekening   houden   dat   de   gehele   website   liefst   een   hoge   mate   van   intelligentie  meekrijgt.  In  de  navigatie  zien  we  dit  graag  vertaald  naar  een  combinatie  van  controle   over  het  plaatsen  van  de  elementen  in  een  bepaalde  volgorde  tot  het  automatisch  plaatsen  van  de   links  op  basis  van  het  aantal  keer  gezocht  of  geklikte  momenten.     Zo  is  het  noodzakelijk  dat  de  links  die  getoond  worden  altijd  gepercipieerd  worden  als  meest  voor   de   hand   liggende   informatie   die   het   vaakst   wordt   opgevraagd   door   de   gebruikers.   De   manier   waarop  deze  ranking  wordt  samengesteld  is  aan  de  leverancier  om  te  bepalen.  Hiervoor  kunnen   diverse  systemen  gebruikt  worden,  maar  worden  volgende  parameters  best  opgenomen:   - aantal  keer  voorgekomen  in  de  zoekfunctie,  gezocht  via  google  /  Bing  /  ea.   - aantal  keer  bekeken   - bounce  rate   - links  naar  de  pagina  /  informatie  
 19. 19. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐19     Om  de  interactiviteit  en  de  intelligentie  te  vertalen  kan  de  navigatie  ook  beschikken  over  een  blok   dat   bij   het   hoveren   over   een   navigatie-­‐element   tevoorschijn   komt.   Een   voorbeeldje   kan   je   hieronder   zien.   Dit   blok   wordt   normaal   gezien   volledig   automatisch   gestructureerd   maar   de   ontwikkelaar  kan  voorzien  dat  de  links  gemanipuleerd  kunnen  worden  om  promotionele  redenen.     Afbeelding:  Mockup  van  de  hoofdnavigatie  met  extra  navigatie  door  hovering       Door  het  grote  aanbod  aan  scripts  en  andere  technologische  vertalingen  van  dit  soort  bewegende   delen  op  een  website,  laten  wij  het  aan  de  creativiteit  van  de  leverancier  om  een  goede  oplossing   aan  te  bieden;  met  daarbij  in  het  achterhoofd  houdende  dat  gebruiksgemak  primordiaal  is.     De  volledige  basisnavigatie  kan  je  in  bijlage  terugvinden,  deze  kan  ook  opgevraagd  worden  in  de   vorm  van  een  gestructureerde  spreadsheet.   e. De  zoekfunctie   Voor  de  implementatie  van  de  zoekfunctie  wordt  er  gewerkt  op  basis   van   de   principes   van   Google   Live   Search.   Dit   systeem   geeft   de   gebruiker   al   tijdens   het   typen   van   de   zoekterm(en)   mogelijke   resultaten.  De  gebruiker  kan  op  deze  manier  erg  snel  tot  de  gezochte   informatie  komen  en  hoeft  niet  de  hele  zoekterm  in  te  geven.     Op   welke   manier   dit   systeem   wordt   geprogrammeerd   is   niet   vast   gelegd;  volgende  principes  moeten  echter  wel  gerespecteerd  worden:   - aanduiding  van  het  gezochte  deel  in  de  resultaten  (kleur  /  vet)   - sortering   op   basis   van   relevantie,   eventueel   percentage   aangeven   - onderscheid  maken  tussen  resultaten  die  rechtstreeks  verband   houden  en  gerelateerde  informatie   - snelle  werking  van  het  systeem   - snelle  resultaatweergave        Afbeelding:   Mockup   van   de   zoekfunctie    
 20. 20. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐20   f. De  hoofding  met  portaalfunctie   Over   het   al   dan   niet   gebruiken   van   deelsites   zijn   er   heel   wat   verschillende   meningen.   Als   compromis,   om   zowel   de   tegen-­‐   als   voorstanders   te   kunnen   voorzien   van   hun   specifieke   communicatiekanalen,  kan  er  gebruik  gemaakt  worden  van  een  portaalfunctie.     Dit  houdt  in  dat  er  boven  elke  (deel-­‐)website  een  blokje  wordt  opgenomen  dat  de  link  tussen  de   verschillende  digitale  kanalen  vertegenwoordigd  in  de  vorm  van  een  lijst  van  deze  kanalen.  In  de   mockup  werd  gebruik  gemaakt  van  zowel  een  screenshot  als  een  tekstuele  link;  de  beheerder  kan   hier  zelf  een  keuze  maken  wat  er  wordt  getoond  (logo,  banner,  scherm,  ...).     Het  blok  is  standaard  naar  boven  geklapt  en  dus  maar  deels  zichtbaar.  Op  deze  manier  neemt  het   een  minimum  aan  plaats  in  op  het  scherm.  Als  men  het  blok  open  klapt  kan  er  gebruik  gemaakt   worden  van  een  korte  animatie,  maar  deze  mag  zeker  niet  storend  zijn  voor  de  gebruikservaring.     Afbeelding:  Mockup  van  het  gesloten  portaal       Eens   het   portaal   is   opengeklapt   moet   het   voor   de   gebruiker   makkelijk   zijn   om   doorheen   de   verschillende  onderdelen  te  navigeren.  Kan  vrij  eenvoudig  gehouden  worden  als  een  balk  welke   men  van  rechts  naar  links  kan  doorbladeren.     Afbeelding:  Mockup  van  het  opengeklapte  portaal       Als  men  ergens  buiten  het  portaal  klikt,  moet  het  zich  sluiten.  De  sluit-­‐knop  rechtsonder  is  tevens   om  te  sluiten.     Het   portaal   schuift   over   de   webpagina   heen,   de   inhoud   moet   dus   niet   mee   naar   beneden   schuiven.  De  leverancier  kan  een  voorstel  uitwerken  die  het  werken  van  het  portaal  goed  duidt.        
 21. 21. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐21   g. Onze  diensten  /  Dienstverlening  >  De  AZ-­‐gids   De  lijst  van  de  diensten  die  de  organisatie  aanbiedt,  wordt  gedaan  aan  de  hand  van  een  AZ-­‐gids   (zie  ook:  “Dienstverlening  /  Producten-­‐  &  Dienstencatalogus”).  Dit  is  geen  trefwoordengids,  maar   een  gerichte  verzameling  van  de  dienstverlening  (en  kan  eventueel  aan  de  hand  van  specifieke   trefwoorden  worden  samengesteld).     Op  elke  pagina  wordt  bovenaan  in  de  Snelle  links  een   link  gelegd  naar  een  overzichtspagina  van  deze  gids.     Er   wordt   ook   op   elke   pagina   onderaan   een   regel   voorzien  met  een  alfabet  waarop  men  kan  klikken.  Bij   het  klikken  open  zich  ook  hier  weer  de  pagina  met  de   links   naar   de   diverse   diensten   en   producten,   ofwel   door   middel   van   de   dienst   zelf   ofwel   door   middel  van  een  trefwoord.     Afbeelding:  Integratie  van  de  regel  Onze  diensten  onderaan  de  pagina,  boven  de  contactinformatie         Belangrijk   is   wel   dat   de   letters   voldoende   groot   zijn,   of   de   aanklikbare   ruimte   over   de   letter,   omdat  een  letter  op  zich  vrij  klein  is.  Op  deze  manier  wordt  de  toegankelijkheid  bevordert.  Let  op   dat  ook  het  eerste  deel  van  deze  balk  aanklikbaar  is  en  dat  je  via  de  titel  naar  de  overzichtspagina   van  de  dienstverlening  wordt  geleid.     Voor  de  verdere  uitwerking  van  de  achterliggende  pagina’s  verwijzen  we  naar  “Dienstverlening  /   Producten-­‐  &  Dienstencatalogus”.       Afbeelding:  Plaats  van  de  dienstverlening  met  centraal  zijn      
 22. 22. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐22   h. De  voettekst  /  contactinformatie   Onderaan  elke  pagina  wordt  een  grote  ruimte  gebruikt  om  alle  mogelijke,  relevante   contactinformatie  te  tonen.     Afbeelding:  Voorstelling  van  het  contactblok  onderaan  de  pagina     Integratie  GoogleMaps   Gebruikers   van   de   website   komen   vaak   zoeken   op   welke   manier   ze   de   diensten   fysiek   kunnen   bezoeken.  Het  plaatsen  van  een  kaartje  op  deze  pagina  is  alvast  een  snelle  stap  voor  het  navigeren   naar  de  organisatie.  Indien  het  laden  van  de  pagina  wordt  vertraagd  door  het  invoegen  van  dit   kaartje,   dan   kan   het   vervangen   worden   door   een   screenshot   met   daarachter   een   link   naar   http://maps.google.be/   met   eventuele   parameters   die   de   bezoeker   onmiddellijk   de   juiste   resultaten  geeft.   Adresgegevens  en  andere  relevante  contactgegevens   In   de   tweede   kolom   wordt   alle   informatie   opgegeven   die   kan   gebruikt   worden   voor   de   administratie.   Dit   is   individueel   te   bepalen   en   liefst   dynamisch   in   functie   van   de   inhoud   die   getoond   wordt   op   de   webpagina.   De   links   die   actief   kunnen   gemaakt   worden   zoals   telefoonnummer,  emailadres,  ...  moeten  geactiveerd  worden  in  functie  van  het  toestel  waarop   men  werkt.   Openingsuren   Een  item  dat  zeer  vaak  gezocht  wordt  op  de  website  zijn  de  openingsuren.  Het  moet  mogelijk  zijn   voor  de  beheerders  dat  de  gegevens  op  een  gestructureerde  manier  kunnen  ingegeven  worden,   maar   er   moet   ook   de   nodige   vrijheid   voorzien   worden   om   elke   afwijking   te   formuleren.   Met   behulp   van   de   dropdownbox   kan   de   gebruiker   erg   snel   navigeren   doorheen   de   verschillende   diensten  en/of  locaties.  De  leverancier  kan  tevens  in  dit  blok  een  tekst  voorzien  met  daarin  de   toestand  van  vandaag  of  het  moment:  “Vandaag  open  tot  ...”   Onze  andere  kanalen   In  de  laatste  kolom  kunnen  alle  externe  kanalen  worden  opgenomen  die  door  de  organisatie  actief   worden   ingezet.   De   inhoudelijke   en   strategische   invulling   van   deze   kanalen   moet   met   een   waakzaam  oog  worden  bekeken.  Elk  kanaal  moet  de  nodige  toegevoegde  waarde  hebben.   Snelle  links  (verplichte  vermeldingen)   Er  wordt  tenslotte  onderaan  nog  een  kort  lijstje  met  links  naar  (verplichte)  informatie  gegeven.      
 23. 23. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐23   2) Elementen  die  terugkeren  op  thema-­‐  en  detailpagina’s   a. Broodkruimels   De  gebruiker  moet  steeds  kunnen  zien,  binnen  de  structuur,  waar  hij   zich   bevindt.   Via   de   opeenvolgende   links   die   getoond   worden   in   de   broodkruimels,  kan  hij  naar  de  respectievelijke  links  gaan  die  de  huidige   pagina  vooraf  gingen.     Het  scheidingsteken  tussen  de  verschillende  stappen  mag  vrij  gekozen   worden;  het  “groter  dan”-­‐teken  is  het  meest  duidelijk.   b. Pagina  delen   Voor  de  gebruikers  wordt  de  mogelijkheid  aangeboden  om  de  pagina  op   verschillende  manieren  te  delen.  Dit  kan  via  sociale  media,  door  de  link  te   mailen  of  door  af  te  drukken.   Sociale  media:  facebook   Vereisten  voor  het  delen  van  een  pagina  op  facebook:   - Titel  =  de  titel  van  het  detail  dat  getoond  wordt   - Inhoud   =   de   eerste   regel   van   de   inhoud;   indien   het   onderhoudssysteem  beschikt  over  de  mogelijkheid  om  een  korte  inhoud  in  te  geven  dan   wordt  deze  gebruikt   - Indien  in  het  detail  een  foto  werd  verwerkt,  moet  deze  mee  opgenomen  worden   - Link  =  directe  link  naar  de  pagina  binnen  de  website   Sociale  media:  twitter   Vereisten  voor  het  delen  van  een  pagina  op  twitter:   - Titel  =  de  titel  van  het  detail  dat  getoond  wordt   - Link  =  directe  link  naar  de  pagina  binnen  de  website   E-­‐mail   Vereisten  voor  het  delen  van  een  pagina  via  e-­‐mail:   - Titel  =  de  titel  van  het  detail  dat  getoond  wordt   - Inhoud  =  de  integrale  tekst  met  eventueel  fotomateriaal   - Link  =  directe  link  naar  de  pagina  binnen  de  website   Bookmark   Vereisten  voor  het  opslaan  van  een  pagina  als  bookmark:   - Titel  =  de  titel  van  het  detail  dat  getoond  wordt   - Link  =  directe  link  naar  de  pagina  binnen  de  website   Afdrukken   Vereisten  voor  het  afdrukken  van  een  pagina:   - Titel  =  de  titel  van  het  detail  dat  getoond  wordt     - Inhoud  =  de  integrale  tekst  met  eventueel  fotomateriaal   - Link  =  directe  link  naar  de  pagina  binnen  de  website   Afbeelding:  De  broodkruimel  wordt   getoond   als   een   reeks   van   stap   voor  stap  links  terug  naar  Start       Afbeelding:   Delen   met   behulp   van  een  menu      
 24. 24. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐24   4. Informatiearchitectuur   1) Globale  inhoudsstructuur   Om  onze  informatie  op  een  heldere  manier  in  kaart  te  brengen,  werd  er  gekozen  voor  3  niveaus   die  de  sitemap  zullen  bepalen:  startpagina  –  themapagina  –  detailpagina.     We  gaan  op  elk  van  deze  niveaus  dieper  in.     Afbeelding:  Overzicht  van  de  structuur  van  de  inhoud     In   de   laatste   trap   van   de   data   wordt   een   stap   gezet   naar   een   Open   Data   structuur.   Hiermee   initiëren  we  de  mogelijkheid  om  datasets  die  gebruikt  worden  om  bepaalde  pagina’s  te  voeden   open  te  stellen.  Dit  is  een  deelproject  genaamd  WASCO.ConnectorOD,  waarbij  OD  staat  voor  Open   Data.   Het   CMS   moet   over   de   mogelijkheid   beschikken   om   datasets   via   Open   Standaarden   makkelijk  ter  beschikking  te  stellen.  Mogelijke  formaten  zijn  XML,  CSV,  ...  die  aangeboden  worden   via  download,  webservices  of  andere  open  protocollen.  Een  beheersysteem  voor  deze  Open  Data   sets  binnen  het  systeem  is  een  pluspunt.  
 25. 25. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐25   2) De  startpagina   De  startpagina  zal  als  ankerpunt  dienen  in  de  structuur.  Het  is  niet  zozeer  een  landingspagina  die   de   website   zal   aansturen   als   inhoudsblok,   maar   zal   dienst   doen   als   verzamelpunt   naar   zoveel   mogelijk  ingangen  voor  niveau  2,  de  themapagina’s.     Tevens  geeft  het  de  mogelijkheid  om  de  meest  gebruikte  topics  op  de  website  al  op  dit  eerste   niveau  aan  te  bieden.  Het  CMS-­‐systeem  zal  dus  rekening  moeten  houden  met  een  dynamische   invulling  van  deze  pagina  als  het  gaat  om  het  plaatsen  van  links,  toepassingen  en  structuur.  De   dynamisch  opgebouwd  onderdelen  op  de  startpagina  geven  we  aan  in  het  rood  op  onderstaande   schermafbeelding.     Afbeelding:  De  startpagina  met  de  verschillende  onderdelen  en  hun  werking     ROOD  =  Dynamische   onderdelen  die  reageren  op   het  aantal  keer  dat  een  item   wordt  opgevraagd;  het  CMS   dient  hier  rekening  mee  te   houden   GROEN  =  koppeling  met  een   themapagina   BLAUW  =  koppeling  naar  een   detailpagina  
 26. 26. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐26   3) De  themapagina   Deze  pagina  wordt  bedoeld  als  een  verzamelpagina  voor  items  die  via  een  zelfde  onderwerp  aan   elkaar   zijn   gelinkt.   De   uitwerking   is   een   praktische   verzameling   van   links,   die   dynamische   zijn   gesorteerd   op   relevantie   in   gebruik.   Het   CMS   moet   rekening   houden   met   een   volgorde   die   is   gebaseerd  op  paginabezoek,  hits  of  een  ander  relevant  systeem  om  de  doeltreffendheid  van  de   informatie  te  verhogen.     Afbeelding:  De  structuur  van  een  themapagina,  opgebouwd  uit  uitsluitend  links  naar  detailpagina’s       Let   hier   zeker   op   het   gebruik   van   iconen   die   de   onderwerpen   extra   ondersteunen   in   de   communicatie.  Het  gebruik  van  deze  beelden  is  optioneel  en  louter  indicatief.  
 27. 27. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐27   4) De  detailpagina    De  indeling  van  deze  pagina  is  een  vrij  klassieke  opbouw  waarbij  de  inhoud  centraal  staat.  Aan  de   linkerkant  is  een  eenvoudige  navigatie  voorzien  die  het  de  surfer  gemakkelijk  maakt  om  snel  zijn   weg  te  vinden  in  de  structuur  en  de  bijhorende  detail-­‐  en  themapagina’s.  Rechts  is  een  kolom   voorzien  om  de  inhoud  op  een  interactieve  manier  te  plaatsen  in  de  werking.  Hier  is  het  aan  de   opdrachtgever  om  creatief  met  deze  blokken  om  te  gaan.  De  opdrachtnemer  staat  het  vrij  om  de   nodige  suggestie  te  geven  voor  het  uitwerken  van  deze  kolom.  Op  de  volgende  pagina  worden   enkele  concrete  cases  uitgewerkt.     Afbeelding:  Indeling  van  de  detailpagina  met  de  content  centraal    
 28. 28. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐28   Mogelijke  bouwelementen  voor  het  uitwerken  van  de  interactiviteit  in  de  rechterkolom     1. Gerelateerde  informatie   Via  het  gebruik  van  trefwoorden  of  andere  systemen  eigen  aan  het  CMS  worden  pagina’s   aan  elkaar  gekoppeld.  Deze  verschijnen  in  de  vorm  van  een  relevante  lijst  naast  de  inhoud   en   versterken   of   vullen   de   inhoud   verder   aan.   Het   spreekt   voor   zich   dat   dit   blok   enkel   zinvol   is   bij   het   leveren   van   een   hoge   klikgraad.   Er   wordt   wel   gelet   op   de   arbeidsintensiviteit  bij  de  invoer  van  de  inhoud  bij  de  beoordeling  van  dit  aspect.     2. Contactinformatie   Het   is   voor   de   surfer   zeker   zinvol   om   direct   in   verbinding   te   kunnen   komen   met   het   bestuur   of   de   verantwoordelijke   ambtenaar.   Het   CMS   moet   toelaten   om   het   centrale   adressenbestand  (CRM),  niet  via  tekstvelden  of  aparte  infoblokken,  te  raadplegen  om  de   juiste   informatie   op   te   halen.   Hier   kan   gewerkt   worden   met   adressen   van   diensten,   telefoonnummers  van  personen  of  zelfs  de  verantwoordelijke  beleidsmaker(s).  Het  staat   het  bestuur  vrij  om  te  bepalen  wat  al  dan  niet  in  de  dagelijkse  werking  past.   3. Converserend  aspect   Omdat  meer  en  meer  organisaties  gebruik  beginnen  te  maken  zou  men  kunnen  opteren   voor  een  interactief  overleg  instrument  zoals  een  Twitter-­‐blok.  Hier  zou,  door  middel  van   hashtags,  een  directe  link  naar  de  inhoud,  in  combinatie  met  een  gemonitorde  account  van   de   organisatie,   de   surfer   in   realtime   kunnen   geholpen   worden   bij   vragen.   Men   zou   eveneens  kunnen  gebruik  maken  van  de  chatfunctie  die  zich  in  Facebook  aanbiedt.  Het  is   een  surplus  indien  het  CMS  hiermee  kan  koppelen  naar  een  Social  CRM  zodat  de  surfer  ook   dadelijk  wordt  geïdentificeerd  en  de  gesprekken  worden  gearchiveerd  in  de  registratie.   4. Community  building   Sommige  content  leent  zich  tot  een  soort  overlegplatform.  Het  CMS  kan  voorzien  dat  voor   deze  pagina’s  een  blog-­‐functie  in  de  vorm  van  Reageren  kan  worden  geactiveerd.  Zo  kan   men   de   burger   nauw   betrekken   bij   overlegmomenten   of   het   zogeheten   crowdsourcen.   Indien  de  diensten  of  contentmanagers  dit  willen  is  het  een  surplus  als  deze  inhoud  kan   worden  gemonitord  binnen  het  CMS.   5. Transparante  overheid   De  inhoud  kan  verrijkt  worden  met  persoonsgegevens  en  zelf  fotomateriaal  (profielfoto)   van  betrokken  verantwoordelijken.  Het  is  belangrijk  dat  de  website  als  een  verlengde  van   de   dagelijkse   werking   wordt   beschouwd   en   dat   de   link   met   het   echte   leven   wordt   gerespecteerd.  Een  burger  neemt  contact  met  een  medewerker  van  de  organisatie,  niet   met  DE  organisatie.  Deze  verpersoonlijking  kan  op  eenvoudige  wijze  worden  gerealiseerd   door  te  werken  met  dit  blok  aangevuld  met  directe  telefoonnummers,  emailadressen  en   andere  rechtstreekse  informatie.     Het  spreekt  voor  zich  dat  dit  een  niet-­‐limitatieve  lijst  is  van  mogelijkheden.  Zowel  de  organisatie   als  de  opdrachtnemer  zijn  vrij  om  zelf  verder  aan  te  vullen  en  dit  te  delen  met  de  community.  
 29. 29. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐29   5) Extra:  WASCO.Connector  Open  Data   In  het  kader  van  Open  Data  zullen  er  stappen  ondernomen  worden  tijdens  de  definitie  van  WASCO   om  de  gegevens  die  zich  bevinden  in  mid-­‐  en  front-­‐office  verder  te  ontsluiten,  koppelen  en  op  een   eenvoudige  manier  ter  beschikking  te  stellen  aan  de  burgers.  Op  deze  manier  worden  afnemers   van  de  Open  Data  geïnspireerd  en  gemotiveerd  om  vanuit  gemeentelijke  informatie  applicaties  en   innovatieve  ideeën  te  lanceren  ter  ondersteuning  van  de  gemeentelijke  werking  in  functie  van  de   dienstverlening  aan  haar  burgers.     Bij   het   ontwikkelen   van   de   gemeentelijke   website   en   het   volledige   communicatie-­‐   en   dienstenpakket   dat   daarbij   samenhangt   is   het   té   vaak   dat   er   mogelijkheden   om   de   Open   Data   meer   te   ontsluiten   niet   worden   ingevuld.   Daarom   wil   dit   project   per   module   één   of   meerdere   datasets  in  de  vorm  van  Open  Data  ter  beschikking  stellen.  Op  die  manier  worden  de  inspanningen   die  men  doet  om  de  gegevens  te  structureren  voor  de  website  en  mobiele  applicaties,  hergebruikt   als  Open  Data  sets.     Het  project  WASCO  schept  nieuwe  kansen  voor  het  gebruik  en  de  inzet  van  Open  Data.            
 30. 30. Vlaamse  ICT  Organisatie   #convGov  in  a  box     F-­‐30   Enkele  voorbeelden  ter  illustratie  van  de  werkwijze  per  module  in  de  website:     a)  De  implementatie  van  een  bedrijvengids  in  de  website  op  diverse  manieren   Deze   module   is   een   vaak   terugkerende   toepassing   die   de   bedrijven   op   een   visueel   praktische  manier  in  een  lijst  zet.  Deze  lijsten   kunnen  zowel  alfabetisch  in  de  vorm  van  een   AZ,  geografisch  op  basis  van  ligging  (ook  naar   filialen  toe)  of  via  andere  parameters  worden   opgebouwd.  Het  spreekt  voor  zich  dat  er  om   deze   toepassing   te   bouwen   allerlei   koppelingen  moeten  worden  gemaakt  tussen   verschillende  datasets.  Deze  datasets  kunnen   via   dit   project   worden   aangeboden   aan   derden   die   een   alternatieve   manier   van   voorstelling   willen   bouwen   of   voor   andere   media  willen  ontwikkelen.     b)  De  inschrijvingsprocedure  voor  sportkampen  via  de  website     Bij   de   dienstverlening   van   de   gemeente   om   inschrijvingen  te  realiseren  via  de  website,  in   dit  geval  voor  sportkampen  maar  dit  kan  ook   globaal   voor   andere   events,   worden   vaak   online   formulieren   gebruikt   die   al   dan   niet   gevoed  worden  met  informatie  afkomstig  uit   diverse   bronnen.   Sommige   van   die   bronnen   zijn  lokaal,  andere  centraal.  De  informatie  die   gebruikt   wordt   in   de   toepassing   is   echter   openbaar   te   gebruiken   en   kan   bijgevolg   opgenomen  worden  in  een  Open  Data  set  die   door   derden   gebruikt   kan   worden.   Op   basis   van   deze   data   kunnen   toepassingen   zelfs   feedbackdata   aanleveren   aan   de   gemeente.   Door  deze  data  beschikbaar  te  maken  is  het  voor  organiserende  groepen  gemakkelijker  om  ook  de   inschrijvingsprocedures  in  hun  eigen  toepassingen  te  integreren.       c)  Het  dienstenpakket  (Producten  Catalogus)  van  de  gemeente  als  een  verrijkte  Open  Data  set   Burgerinitiatieven  online  willen  vaak  verwijzen  naar  de  dienstverlening  die  binnen  de  gemeente   rechtstreeks   betrekking   heeft   op   het   door   hun   opgezette   idee.   Via   een   dataset   waarin   deze   dienstverlening   wordt   gedefinieerd   met   verrijkte   informatie   uit   de   lokale   authentieke   bronnen,   bestaande  uit  kleine  Open  Data  sets,  kan  er  op  een  eenvoudige  manier  gekoppeld  worden  aan   beschrijvingen,   formulieren   en   onrechtstreeks   aan   processen   en   informatie   die   via   deze   sets   beschikbaar  worden.      

×