Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wasco kick off

515 views

Published on

Kick-off WASCO (Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Wasco kick off

 1. 1. WASCO Webs & Apps Standaardenvoor de Converserende Overheid
 2. 2. #WASCO#convGov
 3. 3. Inschrijving  sportkamp  v1.0  Vandaag:  1.  marke.ng  &  communica.e?  2.  inschrijven  via  email  of  papier  3.  lijstjes  aanleggen  4.  betaling  na  reserva.e  5.  registreren  in  verschillende  systemen  6.  beves.ging  via  ?  7.  communica.e  na  de  sportkampen?  
 4. 4. Inschrijving  sportkamp  v2.0  Morgen:  1.  promo.e  via  social  media  2.  inschrijven  via  web-­‐toepassing  of  app  3.  registra.e  van  gegevens  in  systeem  4.  betaling  online  5.  correcte  lijstjes  in  het  systeem  6.  beves.ging  uitsturen  via  verschillende  kanalen  7.  Facebook-­‐pagina  met  (voorlopige)  deelnemerslijst  en  fotos  8.  Opbouw  van  promo.ekanaal  voor  volgend  jaar...  
 5. 5. WASCO?  Webs  =  website,  deelsite(s),  intranet,  ...  &  Apps  =  smartphones,  tablets,  ...  Standaarden  =  uniformiteit,  spelregels,  ...  voor  de  Converserende  =  informeren  >  communiceren  >  converseren  Overheid  =  (lokale)  overheid,  organisa.es,  ...  
 6. 6. Waarom  dit  project?  Aanslui.ng  op  het  project  OSLO  Projectbegeleider:  Raf  Buyle  
 7. 7. The  Big  Picture  VlaVirGem  Vlaamse  Virtuele  Gemeente  309e  gemeente  Projectbegeleider:  Bruno  Segers  
 8. 8. Wat  te  verwachten?  
 9. 9. Wat  te  verwachten?  Inventaris  >  CDLO  (Catalogus  Digitale  Lokale  Overheid)   UIT-agenda Inschrijving Vanuit RR Met betaling Publiek Proces x x x Data x x x x Privaat Proces x Data x x ...
 10. 10. Wat  te  verwachten?  Lastenboek-­‐generator  >  1.  Standaardformuleringen  weYeksten  2.  Keuze  uit  diverse  behoeen  =  concept  3.  Voorschri  van  uitwerking  =  func.onele  analyse   (proces  +  template  /  wireframe)  4.  Mogelijk  oplossingen  =  budgeteringsvoorstel  5.  e-­‐procurement!  
 11. 11. Wat  te  verwachten?  PlaMorm  &  Modules/plugins  >  1.  Low-­‐level:   a.  gebruik  makend  van  de  "dunne  mid-­‐office"   b.  open  data-­‐concept  anno  2013   c.  logica  in  de  front-­‐office  2.  High-­‐level:   a.  gebruik  makend  van  de  "dikke  mid-­‐office"   b.  open  data-­‐concept  van  de  toekomst   c.  logica  in  de  mid-­‐office  (ism.  back-­‐office)  -­‐  brokerage  
 12. 12. Wat  te  verwachten?  OverlegplaMorm  >  community  /  partners  
 13. 13. Wat  NIET  te  verwachten?  1.  Back-­‐office  applica.eontwikkeling  2.  Mid-­‐office  ontwikkeling  3.  Procesdefini.es  als  standaard  4.  Workflow-­‐tools  5.  Stand-­‐alone,  non-­‐standard,  closed  tools  6.  Marktondermijning  
 14. 14. Plan  van  aanpak  1.  Project  1A:  analyse  van  de  generische   gemeentelijke  website  van  de  toekomst  2.  Project  1B:  ontwikkeling  van  de  generische   gemeentelijke  website  van  de  toekomst  3.  Project  2A:  analyse  van  de  generische   gemeentelijke  app  van  de  toekomst  4.  Project  2B:  ontwikkeling  van  de  generische   gemeentelijke  app  van  de  toekomst  
 15. 15. Plan  van  aanpak  -­‐  stramien  
 16. 16. Timing  -­‐  website  1.  Fase  1:  6  maanden   a.  Inventarisa.e  2.  Fase  2:  6  maanden   a.  Werkgroepen  kick-­‐off   b.  Lastenboek-­‐generator  3.  Fase  3:  6  -­‐  12  maanden   a.  Plaiormontwikkeling  /  keuze   b.  VlaVirGem:  kickoff  najaar  2013   c.  Pilootproject(en)  
 17. 17. Timing  -­‐  app(s)  1.  Fase  1:  3  maanden   a.  Inventarisa.e  2.  Fase  2:  3  maanden   a.  Werkgroepen  kick-­‐off   b.  Lastenboek-­‐generator  3.  Fase  3:  6  -­‐  12  maanden   a.  Plaiormontwikkeling  /  keuze   b.  VlaVirGem  integra.e   c.  Pilootproject(en)  
 18. 18. Voor  wie?  1.  De  Lokale  overheid   a.  stuur-­‐  en  werkgroepen   i.  het  projecYraject  wordt  vanuit  de  sector  bepaald   ii.  samen  nadenken  over  (vernieuwende)  concepten   iii.  samen  de  theorie  concre.seren   b.  pilootprojecten   i.  synergie  tussen  de  stakeholders   ii.  netwerkopportuniteiten  Bruggen  bouwen  met  
 19. 19. Voor  wie?  2.  De  Centrale  overheid   a.  drempelverlaging  in  technologie  en  processen   i.  één  aanspreekpunt   ii.  wisselwerking  tussen  lokale  en  centrale  overheid   iii.  standardisering   b.  sturende  rol   i.  adapta.emodellen   ii.  ondersteunend  In  samenwerking  met  
 20. 20. Voor  wie?  3.  Leveranciers  –  WASCO  consor[um   a.  mogelijkheid  tot  conceptueel  meedenken  en  standardiseren   i.  instappen  in  pilootprojecten   ii.  productontwikkeling  op  maat   b.  netwerking-­‐  en  resourcekanaal   i.  klantenpoten.eel   ii.  marke.ngtool   iii.  ambi.e  Een  partnership  met  
 21. 21. Voor  wie?  4.  Academische  wereld   a.  benchmarking   i.  gefundeerde  analyses   ii.  meten  is  weten   iii.  kwaliteitscontrole   b.  studiegebied   i.  bevragingen   ii.  rapportering  
 22. 22. Voor  wie?  5.  Burgers   a.  e-­‐par.cipa.e   i.  burgers  aan  het  woord   ii.  doelgerichte  ontwikkeling  
 23. 23. Voorwaarden  consor[um  -­‐  instapkost:  10.000  euro  -­‐  deelname  aan  de  stuurgroep  (+/-­‐  1  x  maand)  -­‐  trajectbepalend  -­‐  visibiliteit  in  het  kader  van  onze  communica.e  omtrent  WASCO  (ook  via  de  partners)  -­‐  first-­‐hand-­‐informa.e  -­‐  netwerking-­‐mogelijkheden   >  pilots  /  proeuin  VlaVirGem  -­‐  deadline:  8  maart  2013  
 24. 24. Meer  weten?  Projectverantwoordelijke:  Bart  Gysens  bart.gysens@v-­‐ict-­‐or.be  gsm:  0475  846956  twiYer:  @BartGysens  

×