Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Перелік документів паперової форми та файлів електроної форми, що додаються:
1. Звітні дані про фінансову діяльність креди...
(грн.)
1. Кредитна діяльність
Код
ряд
ка
Залишок на
початок
звітного
періоду
Видано за
звітний період,
нараховано%
Сплачен...
додатковий капітал, сформований за рахунок
цільових внесків членів кредитної спілки 101
0,00 0,00 0,00 0,00
безоплатно отр...
розрахунки за процентами, нарахованими за
кредитами, отриманими від кредитних спілок та
об'єднаної кредитної спілки, від б...
(грн.)
АКТИВ
Код
рядка
Залишок на
початок звітного
періоду
Залишок на
кінець звітного
періоду
1 2 3 4
Кредити, надані член...
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не
нараховуються проценти
200 0,00 0,00
Розрахунки з юридичними о...
(грн)
ПОКАЗНИКИ
Код
рядка
За звітний
період
1. Визначення доходу 2 3
Отримані проценти за кредитами, наданими членам креди...
Фінансовий результат (р.120-р.280) 290 296 900,38
Формування резервного капіталу 300 100 000,00
Розподіл плати (процентів)...
(грн.)
код рядка 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень >12 місяців
1 3 4 5 6
Норма резервування для прострочених та неповернени...
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього кредитів
у тому числі 010
20 2 983 184,56 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Комерційні ...
(грн)
від кредитних спілок
до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців ...
грн.
код
рядка
1 2
Сума кредитів, наданих членам
кредитної спілки
у тому числі: 100
Українська об'єднана кредитна спілка,
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financial report of Ukrainian United Credit Union for 8 month 2013

806 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financial report of Ukrainian United Credit Union for 8 month 2013

 1. 1. Перелік документів паперової форми та файлів електроної форми, що додаються: 1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2). 2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3). 3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4). 5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6). Ідентичність даних у паперовій та електроній формі підтверджую. ___________________ М.П. Жила Надія Михайлівна _____________________ Соломчак Оксана Михайлівна Додаток 1 Української об'єднаної кредитної спілки Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса 0322-975618, oks@vaks.org.ua 79008, обл. Львівська, м. Львів пл.Ринок 9 кв.12 Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ за 8 місяців 2013 року ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 0Кількість філій та представництв Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ Підпис керівника кредитної спілки Підпис головного бухгалтера 65.22.0 6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7) Назва об'єднаної кредитної спілки членом якої є кредитна спілка 0 Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для ведення обліку АКС Турбобаланс Платіжна система, членом якої є кредитна спілка 4. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (додаток 5). П.І.Б. головного бухгалтера 7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8). Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка Жила Надія Михайлівна Соломчак Оксана Михайлівна П.І.Б. керівника кредитної спілки ( повна назва кредитної спілки) Код міста, телефон, факс, e-mail 33665584 14101626 Види економічної діяльності за КВЕД
 2. 2. (грн.) 1. Кредитна діяльність Код ряд ка Залишок на початок звітного періоду Видано за звітний період, нараховано% Сплачено за звітний період, погашено % Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 5 6 1.1.Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки(р.011+р.012 +р.013) у тому числі : 010 2 894 137,79 7 845 800,00 7 756 753,23 2 983 184,56 з терміном погашення до 3 місяців 011 0,00 970 000,00 670 000,00 300 000,00 з терміном погашення від 3 до 12 місяців 012 2 894 137,79 6 875 800,00 7 086 753,23 2 683 184,56 з терміном погашення понад 12 місяців 013 0,00 0,00 0,00 0,00 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки 020 24 222,30 352 016,00 355 699,24 20 539,06 1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам 030 0,00 0,00 0,00 0,00 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам 040 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами 050 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Фінансові інвестиції Код ряд ка Залишок на початок звітного періоду Розміщено за звітний період Повернуто за звітний період Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 5 6 2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061+р.062+р.063+064+ 065 + 066) у тому числі: 060 8 000 000,00 29 700 000,00 30 700 000,00 7 000 000,00 грошові кошти на депозитних рахунках у банках 061 8 000 000,00 29 700 000,00 30 700 000,00 7 000 000,00 внески (вклади) на депозитні рахунки в обєднаній кредитній спілці 062 0,00 0,00 0,00 0,00 внески до капіталу кооперативних банків 063 0,00 0,00 0,00 0,00 внески до капіталу обєднаної кредитної спілки 064 0,00 0,00 0,00 0,00 державні цінні папери 065 0,00 0,00 0,00 0,00 до капіталу Бюро кредитних історії 066 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій 070 64 352,47 1 229 190,07 1 274 021,98 19 520,56 3. Рух капіталу кредитної спілки Код ряд ка Залишок на початок звітного періоду Внесено за звітний період Повернуто за звітний період Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 5,00 6 3.1.Пайовий капітал (р.081+р.082+ р.083 ) у тому числі: 080 2 244 162,62 111 919,95 39 904,00 2 316 178,57 обов'язкові пайові внески 081 15 300,00 0,00 900,00 14 400,00 додаткові пайові внески 082 756,00 0,00 756,00 0,00 додаткові пайові внески з обов'язковю сплатою 083 2 228 106,62 111 919,95 38 248,00 2 301 778,57 3.2.Резервний капітал (р.091+р.092+р.093) у тому числі: 090 500 600,00 222 688,58 0,00 723 288,58 резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків 091 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 резервний капітал, сформований за рахунок доходу 092 475 950,00 222 688,58 0,00 698 638,58 резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел 093 7 850,00 0,00 0,00 7 850,00 3.3.Додатковий капітал (р.101+р.102+р.103+ р.104) у тому числі: 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Додаток 2 Української об'єднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 8 місяців 2013 року ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) до Порядоку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 3. 3. додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки 101 0,00 0,00 0,00 0,00 безоплатно отримане майно і необоротні активи 102 0,00 0,00 0,00 0,00 благодійні внески фізичних та юридичних осіб 103 0,00 0,00 0,00 0,00 обов'язкові цільові внески в додатковий капітал 104 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4. Нерозподілений дохід(непокриті збитки), у тому числі розподіленний(погашені збитки) 110 122 688,58 196 900,38 122 688,58 196 900,38 покриття збитків за рахунок капіталу 111 Х Х 0,00 Х на формуваня резервного капіталу 112 Х Х 122 688,58 Х на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 113 Х Х 0,00 Х на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески 114 Х Х 0,00 Х 4. Розрахунки за зобов`язаннями кредитної спілки Код ряд ка Залишок на початок звітного періоду Отримано за звітний період, нараховано % Повернено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 5 6 4.1.Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки (р.121+р.122+р.123+р.124+р.125) у тому числі: 120 6 902 300,00 13 694 500,00 13 674 000,00 6 922 800,00 внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання 121 1 202 300,00 2 484 500,00 2 684 000,00 1 002 800,00 внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців 122 2 250 000,00 7 100 000,00 6 900 000,00 2 450 000,00 внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців 123 3 450 000,00 4 110 000,00 4 090 000,00 3 470 000,00 довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в поточному році 125 0,00 0,00 0,00 0,00 Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки 130 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нарахову- ються проценти (р.141+р.142+р.143) у тому числі: 140 1 900 000,00 1 520 000,00 2 470 000,00 950 000,00 Поточні зобов`язання, в тому числі: 141 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 кредити, отримані від кредитних спілок 1411 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки 1412 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від банків 1413 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 інші зобовя'зання 1414 0,00 0,00 0,00 0,00 Довгострокові зобов`язання, в тому числі: 142 1 900 000,00 0,00 950 000,00 950 000,00 кредити, отримані від кредитних спілок 1421 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки 1422 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від банків 1423 0,00 0,00 0,00 0,00 інші зобовя'зання 1424 1 900 000,00 0,00 950 000,00 950 000,00 Довгострокові зобов`язання зі строком погашення протягом року, в тому числі: 143 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від кредитних спілок 1431 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки 1432 0,00 0,00 0,00 0,00 кредити, отримані від банків 1433 0,00 0,00 0,00 0,00 інші зобовя'зання 1434 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.Розрахунки за нарахованими процентами за користувння залученими коштами (р.151+р.152+р.153+р.154) у тому числі 150 40 950,82 1 137 016,08 1 136 879,99 41 086,91 розрахунки за процентами нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 151 38 437,16 994 190,92 992 617,89 40 010,19
 4. 4. розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами 152 2 513,66 142 825,16 144 262,10 1 076,72 розрахунки за процентами, нарахованими на обовязкові пайові внески 153 0,00 0,00 0,00 0,00 розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески 154 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів Код ряд ка Залишок на початок звітного періоду Отримано за звітний період Витрачено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 5 6 5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень (р.161+р.162+р.163+р.164+р.165) у тому числі 160 0,00 0,00 0,00 0,00 благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду 161 0,00 0,00 0,00 0,00 цільве фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів 162 0,00 0,00 0,00 0,00 інше цільове фінансування та інші цільові надходження 163 0,00 0,00 0,00 0,00 забезпечення майбутніх витрат і платежів 164 0,00 0,00 0,00 0,00 дооцінка активів 165 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Кількість членів кредитної спілки 48 2.Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках 14 3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами 14 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 5. 5. (грн.) АКТИВ Код рядка Залишок на початок звітного періоду Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 Кредити, надані членам кредитної спілки 010 2 894 137,79 2 983 184,56 Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки 020 0,00 0,00 Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки) 021 0,00 0,00 Кредити, надані кредитним спілкам 030 0,00 0,00 Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими кредитним спілкам 040 0,00 0,00 Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити, надані кредитним спілкам) 041 0,00 0,00 Фінансові інвестиції, у тому числі 050 8 000 000,00 7 000 000,00 грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності 051 0,00 0,00 Інші продуктивні активи, у тому числі 060 0,00 0,00 кошти до спільних фінанових фондів асоціацій 061 0,00 0,00 Усього за розділом І (р.010+р.030-р.021-р.041+р.050+р060) 070 10 894 137,79 9 983 184,56 Грошові кошти 080 792 360,85 1 136 165,50 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) 090 8 942,38 27 233,82 Капітальні інвестиції 100 15 000,00 0,00 Заборговність за безнадійними кредитами 110 0,00 0,00 Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки 120 0,00 0,00 Інші непродуктивні активи, у тому числі 130 261,00 8 260,40 кошти до спільних фінанових фондів асоціацій 131 0,00 0,00 Витрати майбутніх періодів 140 0,00 0,00 Усього за розділом ІІ (р.080+р.090+р.100+р.110- р.120+р.130+р.140) 150 816 564,23 1 171 659,72 АКТИВИ ВСЬОГО (р.070+р.150) 160 11 710 702,02 11 154 844,28 ПАСИВ Код рядка Залишок на початок звітного періоду Залишок на кінець звітного періоду 1 2 3 4 Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 170 6 902 300,00 6 922 800,00 Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти 180 1 900 000,00 950 000,00 Сума зобов`язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170+р.180) 190 8 802 300,00 7 872 800,00 Додаток 3 за 8 місяців 2013 року Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Української об'єднаної кредитної спілки І. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (назва кредитної спілки) І. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ ІІ. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ
 6. 6. Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти 200 0,00 0,00 Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти 210 0,00 0,00 Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі 220 0,00 3 323,13 Інші зобов`язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі: 230 40 950,82 42 353,62 нараховані, але не сплачені проценти за зобов`язаннями 231 40 950,82 41 086,91 Доходи майбутніх періодів 240 0,00 0,00 Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200+р.210р.+р.220+р.230+р.240) 250 40 950,82 45 676,75 Усього за розділом І (р.190+р.250) 260 8 843 250,82 7 918 476,75 Пайовий капітал 270 2 244 162,62 2 316 178,57 Резервний капітал 280 500 600,00 723 288,58 Додатковий капітал 290 0,00 0,00 Нерозподілений дохід (непокритий збиток) 300 122 688,58 196 900,38 Усього капітал (р.270+р.280+р.290+р.300) 310 2 867 451,20 3 236 367,53 Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів 320 0,00 0,00 Усього за розділом ІІ (р.310+р.320) 330 2 867 451,20 3 236 367,53 ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260+р.330) 340 11 710 702,02 11 154 844,28 Гарантії та забезпечення надані 350 0,00 0,00 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна ІІ. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
 7. 7. (грн) ПОКАЗНИКИ Код рядка За звітний період 1. Визначення доходу 2 3 Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки 010 355 699,24 Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам 020 0,00 Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках 030 1 274 021,98 Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в обєднаній кредитній спілці 040 0,00 Доходи від участі в капіталі кооперативного банку 050 0,00 Плата (проценти) на внески в капіталі об`єднаної кредитної спілки 060 0,00 Доходи від державних цінних паперів 070 0,00 Інші процентні доходи 080 52 500,72 Загальна сума отриманих процентних доходів (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080) 090 1 682 221,94 Отримані штрафи, пені 100 0,00 Інші непроцентні доходи, у тому числі 110 0,00 зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 111 0,00 доходи, отримані від операційних курсових різниць 112 0,00 УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090+р.100+р.110) 120 1 682 221,94 2. Визначення витрат Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 130 994 190,92 Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок 140 0,00 Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об`єднаної кредитної спілки 150 0,00 Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків 160 3 649,32 Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами 170 139 175,84 Витрати пов'язані із залученням коштів (р.130+р.140+р.150+р.160+р.170) 180 1 137 016,08 Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках 190 0,00 Витрати на нарахування зароботної плати та обов'язкових платежів 200 194 640,11 Інші операційні витрати у тому числі 210 53 665,37 на благодійну діяльність 211 0,00 витрати від операційних курсових різниць 212 0,00 Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій 220 0,00 Податок на прибуток нарахований 230 0,00 Інші витрати 240 0,00 Загальна сума операційних витрат (р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) 250 248 305,48 Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 260 0,00 Витрати на списання несплачених процентів за кредитами 270 0,00 Усього витрат (р.180+р.250+ р.260+р.270) 280 1 385 321,56 3. Визначення результату до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Додаток 4 (назва кредитної спілки) Української об'єднаної кредитної спілки Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 8 місяців 2013 року ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)
 8. 8. Фінансовий результат (р.120-р.280) 290 296 900,38 Формування резервного капіталу 300 100 000,00 Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 310 0,00 Нерозподілений дохід (збиток) (р.290- р.300-р.310) 320 196 900,38 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 9. 9. (грн.) код рядка 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень >12 місяців 1 3 4 5 6 Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів 010 0% 35% 70% 100% Х Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами 020 - - - - 0,00 Кількість прострочених та неповернених кредитів 030 0 0 0 0 0 Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Норма резервування для безнадійних кредитів 050 100% 100% 100% 100% Х Заборгованість за безнадійними кредитами 060 - - - - 0,00 Кількість безнадіних кредитів 070 0 0 0 0 0 Необхідний резерв за безнадіними кредитами 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна Додаток 5 Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів Української об'єднаної кредитної спілки (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) за 8 місяців 2013 року до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Рівень прострочення УСЬОГОНазва показника (назва кредитної спілки)
 10. 10. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Усього кредитів у тому числі 010 20 2 983 184,56 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комерційні кредити 011 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 012 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 013 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 014 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Споживчі кредити у тому числі: 015 20 2 983 184,56 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 придбання автотранспорту 151 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 придбання побутової техніки та комп"ютерів 152 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Інші потреби 153 20 2 983 184,56 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Великі ризики (кредити членам КС >= 10% капіталу) 020 2 677 484,85 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сума, грн.Кіль- кість, од. Сума, грн. Кіль- кість, од. Кіль- кість, од. Додаток 6 Списано за звітний період Сума, грн Код рядка Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду Простроченість більше 3 місяців Пролонговані кредити Кіль- кість, од. Сума, грн. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 8 місяців 2013 року Української об'єднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) Середньоз важена процентна ставка, % до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Держаної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Жила Надія Михайлівна Соломчак Оксана Михайлівна Підпис керівника кредитної спілки _________________ Підпис головного бухгалтера _________________
 11. 11. (грн) від кредитних спілок до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 надання кредитів членам крединої спілки 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 підтримання ліквідності 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 придбання, ремонт, модернізація та реконнструкція офісного приміщення 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 придбання програмного забезпечення та спеціального техничного обладнання,повязаного з наданням фінансових послуг 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всього залучено 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна Мета залучення Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 8 місяців 2013 року Української об'єднаної кредитної спілки Додаток 7 від об'єднаної кредитної спілки від банків від інших юридичних осіб ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) (назва кредитної спілки) до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 12. 12. грн. код рядка 1 2 Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки у тому числі: 100 Українська об'єднана кредитна спілка, м. Львів 101 Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки у тому числі: 200 Українська об'єднана кредитна спілка, м. Львів 201 Підпис керівника кредитної спілки _________________ Жила Надія Михайлівна Підпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна Додаток 8 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) за 8 місяців 2013 року 6 Сплачено за звітний період Залишок на кінець звітного періоду Залишок на початок звітного періоду 6 902 300,00 13 694 500,00 13 674 000,00 6 922 800,00 3 2 894 137,79 7 845 800,00 7 756 753,23 2 983 184,56 Української об'єднаної кредитної спілки до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 6 902 300,00 13 694 500,00 13 674 000,00 6 922 800,00 4 5 2 894 137,79 7 845 800,00 7 756 753,23 2 983 184,56 (назва кредитної спілки) Видано за звітний період

×